Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.novamaturita.cz Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7, tel.: +420 224 507 507 Asociace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.novamaturita.cz Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7, tel.: +420 224 507 507 Asociace."— Transkript prezentace:

1 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.novamaturita.cz Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7, tel.: +420 224 507 507 Asociace ředitelů gymnázií Přerov 4. dubna 2013

2 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.novamaturita.cz Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7, tel.: +420 224 507 507 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2012 NĚKTERÉ VÝSLEDKY

3 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY SPOLEČNÁ ČÁST POVINNÉ ZKOUŠKY CELKEMŘÁDNÝ TERMÍN OPRAVNÝ TERMÍN NÁHRADNÍ TERMÍN CELKEM PŘIHLÁŠENÍPOČET103046951917560295 KONAL VŠECHNY ZKOUŠKYPOČET93256854887527241 %100% USPĚLOPOČET73440695693764107 %78,8%81,4%50,0%44,4% NEUSPĚLOPOČET19816159193763134 %21,2%18,6%50,0%55,6%

4 Z celkového počtu 92,3 tis. žáků, kteří se přihlásili ke složení maturitní zkoušky v roce 2012, nezískalo po dvou zkušebních termínech maturitní vysvědčení celkem 14,5% (6,1% zkoušky vůbec nekonalo a 8,4% zkoušky konalo neúspěšně). Proti roku 2011 se celková neúspěšnost přihlášených mírně snížila (o 0,8 procentního bodu z 15,3%).

5 Proti roku 2011 se podíl matematiky na 2. povinné zkoušce výrazně zvýšil, a to o celé 4 procentní body (tj. o celou jednu desetinu). Nejvyšší nárůst zájmu o matematiku byl patrný právě v technických oborech SOŠ, SOU a nástavbového studia. Zjevným důvodem byla snaha maturantů snížit riziko neúspěchu u zkoušky z cizího jazyka sestávající ze tří dílčích zkoušek. To se však v konečném důsledku projevilo na meziročním nárůstu neúspěšnosti u zkoušky z matematiky a na mírném poklesu neúspěšnosti u zkoušky z německého jazyka

6 Volba vyšší úrovně obtížnosti povinných zkoušek se týkala především žáků gymnázií a dosáhla úrovně: český jazyk a literatura: 11,5%; matematika:16,5%; cizí jazyk:17,6%. Podmínky volby zkoušky vyšší úrovně obtížnosti však byly proti roku 2011 zásadně odlišné. V roce 2011 totiž mohli žáci eliminovat riziko volby zkoušky vyšší obtížnosti tím, že povinnou zkoušku skládali v základní a nepovinnou zkoušku z téhož předmětu ve vyšší obtížnosti. V roce 2012 možnost skládat zkoušku z téhož předmětu v základní i vyšší obtížnosti nebyla povolena. Osud volby zkoušek vyšší úrovně obtížnosti

7 Z celkového počtu přihlášených v listopadu 2010 dosud maturitní vysvědčení nezískalo celkem necelých 13% žáků, tj. 12,8 tis. V následujících termínech, tedy podzimním 2011, resp. jarním 2012, resp. podzimním 2012 se k původním 72% úspěšných připojilo postupně 9%, resp. 5%, resp. 1% žáků přihlášených v roce 2010. Varovnost tohoto sdělení podtrhuje skutečnost, že: 3 % přihlášených, tj. 23% těch, kteří dosud maturitu nevykonali úspěšně, vyčerpali všechny opravné možnosti a maturitní zkoušku bez opětovného absolvování střední školy již nezískají vůbec. Jedná se v absolutním vyjádření o celkem 2,9 tis. žáků; přes 8 % přihlášených, tj. 64% těch, kteří dosud maturitu nevykonali úspěšně, se v uplynulých 4 zkušebních termínech nedostavilo ani k jedné zkoušce. S vysokou pravděpodobností se jedná o ty, kteří na získání maturitního vysvědčení rezignovali. pouhých 1,7 % přihlášených, tj. 13% těch, kteří dosud maturitu nevykonali úspěšně, se o absolvování maturitní zkoušky aktivně snaží. S vysokou pravděpodobností tak dojde k tomu, že z celkového počtu 98,8 tis. přihlášených v roce 2010 maturitní zkoušku nezíská zhruba 12% bývalých žáků středních škol. Jde o objem rovnající se zhruba polovině ročního počtu všech maturantů na gymnáziích.

8 Přechod na hodnocení písemných prací, nezávislé na škole, výrazným způsobem zvýšil nejen hladinu neúspěšnosti žáků, ale i distribuci neúspěšnosti mezi obory vzdělávání. Zásadním faktorem byla připravenost škol a žáků na tuto změnu. Situace v jednotlivých předmětech se však zásadně lišila. V případě anglického jazyka v oborech s nejlepšími výsledky (tj. gymnázia, lycea, obchodní akademie apod.) došlo se změnou systému hodnocení písemných prací ke snížení neúspěšnosti, zatímco v oborech s tradičně vysokou neúspěšností (nástavbové studium) tato ještě mírně vzrostla. V případě angličtiny se tak potvrdilo, že didaktická praxe výuky písemného projevu je na většině škol v přiměřeném souladu s metodikou ověřování těchto dovedností v rámci maturitní zkoušky.

9 Celorepubliková úroveň hrubé neúspěšnosti, tj. neúspěšnosti žáků přihlášených k řádnému termínu MZ v roce 2012 vykazuje ve srovnání 7 základních skupin oborů extrémní rozdíly. Zatímco v segmentu gymnázií a lyceí neodmaturovali po dvou zkušebních termínech úspěšně zhruba 3 ze 100 přihlášených, ve skupině netechnických oborů SOU a nástavbového studia to byl více než 10násobek (tedy 3 z 10 přihlášených). V oborech SOŠ se hrubá neúspěšnost pohybovala od 12% v ekonomických oborech a elitních technických oborech, až po 20% v zemědělských oborech. GALGYMNÁZIUM A LYCEUMSOOSOŠ OSTATNÍ ST1SOŠ TECHNICKÉ 1UNTSOU A NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ STZSOŠ TECHNICKÉ 2 A ZEMĚDĚLSKÉUNOSOU A NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ SEKSOŠ EKONOMICKÉ

10 Rozložení struktury výsledků po krajích dokládá i četnost dosažení známek v druhé povinné zkoušce. Největší podíl jedničkářů a dvojkařů byl v Praze (51%), naopak v Ústeckém kraji činil zhruba jednu třetinu). Největší podíl žáků s výslednou známkou 3 a 4 byl zaznamenán v Pardubickém, Plzeňském a Ústeckém kraji.

11 PODÍL ŽÁKŮ, KTEŘÍ NEÚSPĚŠNĚ SLOŽILI MATURITNÍ ZKOUŠKU Z CELKOVÉHO POČTU PŘIHLÁŠENÝCH K MATURITNÍ ZKOUŠCE (HRUBÁ MÍRA NEÚSPĚŠNOSTI) Z celkového počtu žáků posledních ročníků, kteří se přihlásili k maturitní zkoušce koncem roku 2011 po jarním a podzimním zkušebním termínu nezískalo maturitní vysvědčení 14,5%, tedy každý sedmý žák. V absolutních počtech se jedná o 13,8 tis. žáků, kteří buď maturitu nekonali, nebo konali neúspěšně. Mezikrajové rozdíly lze považovat za velmi zásadní. Ve dvou tradičně nejslabších krajích – Karlovarském a Ústeckém je neúspěšnost 2 – 2,4 vyšší, než ve Zlínském. V obou těchto krajích neodmaturoval po dvou termínech každý pátý, resp. čtvrtý žák posledního ročníku maturitních oborů. Zřetelně se profilují 2 skupiny krajů – nejúspěšnější ZLK, KVY, KHK a PAK a neúspěšné kraje ULK, KVK, LIK a PLK.

12 PODÍL ŽÁKŮ, KTEŘÍ NEÚSPĚŠNĚ SLOŽILI MATURITNÍ ZKOUŠKU Z CELKOVÉHO POČTU KONAJÍCÍCH MZ (ČISTÁ MÍRA NEÚSPĚŠNOSTI) Neúspěšnost těch, kteří maturitní zkoušku konali, dosáhla po dvou zkušebních termínech téměř hranice 9%. Ani v jednom termínu se ke zkoušce nedostavilo 5,6% přihlášených (tedy 5,8 tisíce). Nejvyšší podíl k maturitě nepřipuštěných žáků je v Libereckém (7,7%), Ústeckém (7,3%), Karlovarském (6,9%) a Plzeňském kraji (6,3%) a v Praze (6,2%). Čistá míra neúspěšnosti ještě prohloubila rozdíly mezi nejúspěšnějšími a nejméně úspěšnými kraji (2,6násobek). I čistá míra neúspěšnosti potvrzuje složení dvou zjevně vyprofilovaných skupin krajů na obou koncích pomyslného žebříčku.

13 ČISTÁ NEÚSPĚŠNOST ŽÁKŮ VE SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY – PO JARNÍM A PO PODZIMNÍM TERMÍNU MZ 2012 Neúspěšnost žáků konajících společnou část MZ činila po jarním zkušebním termínu 18,3%, tj. o 1, 5 procentního bodu více, než v roce 2011. Podzimní termín snížil tuto neúspěšnost o plných 10 procentních bodů na 8,3%. Ve srovnání s rokem 2011 byl podzimní zkušební termín v tomto ohledu výrazně úspěšnější. Nejúspěšnějšími kraji byly v jarním termínu Olomoucký kraj a Kraj Vysočina s hodnotami okolo 15%. Na druhém konci pomyslného žebříčku se tradičně umístily Ústecký, Karlovarský, Liberecký a Středočeský kraj s hodnotami 20 a více %. Po podzimním termínu se pod celorepublikovým průměrem umístilo 8 krajů s hodnotami mezi 6,1-7,4%, značný odstup zejména dvou nejméně úspěšných krajů zůstal zachován. Výsledky roku 2012 potvrzují poměrně jednoznačný odstup pásu krajů západní části republiky a středních Čech od zbývajících regionů.

14 PODÍL ŽÁKŮ, KTEŘÍ NEÚSPĚŠNĚ SLOŽILI PROFILOVOU ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Z CELKOVÉHO POČTU KONAJÍCÍCH PROFILOVOU ČÁST MZ (ČISTÁ MÍRA NEÚSPĚŠNOSTI) Úroveň čisté neúspěšnosti po dvou termínech profilové části MZ je pod 2%. I v tomto případě (jakkoli se jedná o velmi nízké hodnoty) je v mezikrajovém srovnání patrná výrazně vyšší neúspěšnost čtyř krajů západní části republiky.

15 Český jazyk a literatura základní úroveň obtížnosti – povinná zkouška, řádný termín MZ 2012 - Porovnání průměrné úspěšnosti skupin oborů

16 Český jazyk a literatura – písemná práce základní úroveň obtížnosti – povinná zkouška, řádný termín MZ 2012 - Porovnání průměrné úspěšnosti skupin oborů

17 Český jazyk a literatura – povinná zkouška, řádný termín MZ 2011 a MZ 2012 - Porovnání průměrné úspěšnosti mužů a žen v základní i vyšší úrovni obtížnosti

18 Matematika základní úroveň obtížnosti – povinná zkouška, řádný termín MZ 2012 - Porovnání průměrné úspěšnosti skupin oborů

19 Matematika – povinná zkouška, řádný termín MZ 2011 a MZ 2012 - Porovnání průměrné úspěšnosti mužů a žen v základní i vyšší úrovni obtížnosti

20 RREPRODUKCE ZNALOSTÍ PPOROZUMĚNÍ AAPLIKACE POZNATKŮ SSTRATEGIE ŘEŠENÍ, HODNOCENÍ ZAK TYPICKY LÁTKA ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEBO NIŽŠÍHO STUPNĚ VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ ZSS LÁTKA, KTERÁ NEMÁ JEDNOZNAČNÉ PŘIŘAZENÍ KE STUPNI ŠKOLNÍ DOCHÁZKY STR TYPICKY LÁTKA STŘEDNÍ ŠKOLY (RESP. VYŠŠÍHO STUPNĚ VÍCELETÝCH GYMNÁZUÍ) CISČÍSELNÉ MNOŽINY ALGALGEBRAICKÉ VÝRAZY RONROVNICE A NEROVNICE FCEFUNKCE POS POSLOUPNOSTI A FINANČNÍ MATEMATIKA PLAPLANIMETRIE STESTEREOMETRIE AGEANALYTICKÁ GEOMETRIE KPS KOMBINATORIKA, PRAVDĚPODOBNOST, STATISTIKA SYM MATEMATICKÝM SYMBOLICKÝM ZÁPISEM PMSPOPIS MATEMATICKÉ SITUACE TXS TEXTOVÝ POPIS MODELOVÉ ČI REÁLNÉ SITUACE N1 NÁROČNOST 1 (VELMI SNADNÁ ÚLOHA) N2 NÁROČNOST 2 (SPÍŠE SNADNÁ ÚLOHA) N3 NÁROČNOST 3 (PRŮMĚRNĚ OBTÍŽNÁ ÚLOHA) Matematika – povinná zkouška, řádný termín MZ 2011 a MZ 2012 - Porovnání změny průměrné úspěšnosti mužů a žen v základní úrovni obtížnosti (MZ2012 mínus MZ2011)

21 RREPRODUKCE ZNALOSTÍ PPOROZUMĚNÍ AAPLIKACE POZNATKŮ SSTRATEGIE ŘEŠENÍ, HODNOCENÍ ZAK TYPICKY LÁTKA ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEBO NIŽŠÍHO STUPNĚ VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ ZSS LÁTKA, KTERÁ NEMÁ JEDNOZNAČNÉ PŘIŘAZENÍ KE STUPNI ŠKOLNÍ DOCHÁZKY STR TYPICKY LÁTKA STŘEDNÍ ŠKOLY (RESP. VYŠŠÍHO STUPNĚ VÍCELETÝCH GYMNÁZUÍ) CISČÍSELNÉ MNOŽINY ALGALGEBRAICKÉ VÝRAZY RONROVNICE A NEROVNICE FCEFUNKCE POS POSLOUPNOSTI A FINANČNÍ MATEMATIKA PLAPLANIMETRIE STESTEREOMETRIE AGEANALYTICKÁ GEOMETRIE KPS KOMBINATORIKA, PRAVDĚPODOBNOST, STATISTIKA SYM MATEMATICKÝM SYMBOLICKÝM ZÁPISEM PMSPOPIS MATEMATICKÉ SITUACE TXS TEXTOVÝ POPIS MODELOVÉ ČI REÁLNÉ SITUACE N1 NÁROČNOST 1 (VELMI SNADNÁ ÚLOHA) N2 NÁROČNOST 2 (SPÍŠE SNADNÁ ÚLOHA) N3 NÁROČNOST 3 (PRŮMĚRNĚ OBTÍŽNÁ ÚLOHA) Matematika – povinná zkouška, řádný termín MZ 2011 a MZ 2012 - Porovnání průměrné úspěšnosti mužů a žen v základní úrovni obtížnosti (Muži mínus Ženy)

22 Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti – povinná zkouška, řádný termín MZ 2012 - Porovnání průměrné úspěšnosti skupin oborů

23 Anglický jazyk – písemná práce základní úroveň obtížnosti – povinná zkouška, řádný termín MZ 2012 - Porovnání průměrné úspěšnosti skupin oborů

24 Anglický jazyk – povinná zkouška, řádný termín MZ 2011 a MZ 2012 - Porovnání průměrné úspěšnosti mužů a žen v základní i vyšší úrovni obtížnosti

25 V rámci srovnatelnosti se provádějí různé kontrolní mechanismy, k jejichž výsledkům a interpretaci se však musí přistupovat velmi obezřetně. Jako příklad lze uvést porovnání grafů kumulativního % skóru didaktických testů z anglického jazyka základní úrovně obtížnosti za jarní řádné termíny 2011 a 2012. Drobné odchylky jsou způsobeny změnami v podílu žáků z různých typů škol a studijních oborů a přesuny žáků mezi testy dvou úrovní obtížnosti. Průběh obou křivek (rozložení skóre žáků) přesto znázorňuje výraznou shodu obou testů Porovnání kumulativního % skóru didaktického testu z AJ jarních zkušebních období 2011 a 2012

26 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.novamaturita.cz Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7, tel.: +420 224 507 507 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2013

27 Legislativní změny pro období 2013 a 2014 Novela zákona 561/2004 Sb. Zkoušky společné části Pouze v základní úrovni obtížnosti pro roky 2013 a 2014 -Povinně -ČJL -Povinně volitelně -Cizí jazyk (stávající nabídka) -Matematika -Nepovinně -Dvě zkoušky z cizích jazyků a matematiky

28 Legislativní změny pro období 2013 a 2014 (2) Hodnocení -Písemné práce z ČJL hodnotí hodnotitelé ve škole  Hodnotitele jmenuje a platí ředitel -Písemné práce z CJ se hodnotí centrálně  Hodnotitele jmenuje a platí CZVV Přezkumná řízení Žádost lze podat příslušnému správnímu úřadu do 20 dnů od konce období stanoveného prováděcím právním předpisem pro konání příslušné závěrečné nebo maturitní zkoušky nebo v případě dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky od konce období stanoveného prováděcím právním předpisem pro konání příslušné dílčí zkoušky

29 NĚKTERÉ ÚPRAVY VYHLÁŠKY 177/2009 Sb.  § 5 odst. (2): Písemná práce ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 90 minut. Do této doby se nezapočítává doba na výběr zadání podle odstavce 3.  § 22 odst. (3): Písemné práce z cizího jazyka obdrží hodnotitel od Centra; hodnocení předá hodnotitel Centru prostřednictvím jeho informačního systému v termínech stanovených Centrem. Centrum zpřístupní výsledky řediteli školy v jarním zkušebním období do začátku konání ústních zkoušek společné části v příslušné třídě a v podzimním zkušebním období do 3 pracovních dnů od shromáždění hodnocení všech písemných prací z cizího jazyka žáků příslušné třídy. Písemné práce z českého jazyka a literatury obdrží hodnotitel od ředitele školy a hodnocení předává řediteli školy, který je do začátku konání ústních zkoušek společné části v příslušné třídě v jarním zkušebním období a do 13. září v podzimním zkušebním období zašle Centru. Ředitel školy bez zbytečného odkladu oznámí výsledky písemných prací žákům. Legislativní změny pro období 2013 a 2014 (3)

30  § 22 odst. (6): (6) Hodnocení nepovinných zkoušek společné části na základě dosažených výsledků podle odstavce 3 převede Centrum do klasifikační stupnice prospěchu: a)uspěl, b)neuspěl.  § 22 odst. (7): (7) Pokud žák zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal, uvádí se v protokolech u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo „nekonal(a)“. NĚKTERÉ ÚPRAVY VYHLÁŠKY 177/2009 Sb. Legislativní změny pro období 2013 a 2014 (4)

31 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.novamaturita.cz Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7, tel.: +420 224 507 507 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2013 PŘIHLÁŠKY BILANCE NÁKLADŮ

32 K jarnímu termínu je přihlášeno celkem 99933 žáků, z toho: -ke společné části MZ 98082 žáků a -z nich si alespoň jednu nepovinnou zkoušku přihlásilo 904 žáků. K povinné zkoušce je přihlášeno: -92,3 % v řádném termínu, - 7,5 % v opravném termínu -a 0,3 % v náhradním termínu. Maturitní zkouška se bude konat v 1309 zkušebních místech v celkem 1190 školách.

33 Z celkového počtu přihlášených k povinné zkoušce společné části MZ má přihlášeno 93,17 % dvě zkoušky a 6,83 % jednu zkoušku.

34 Z těch, kteří mají přihlášeny dvě zkoušky (91379 žáků) má 60,6 % přihlášen český jazyk a literaturu společně s cizím jazykem a 39,4 % Český jazyk a literaturu společně s matematikou.

35 Kód dílčí zkoušky Termín Celkový součet náhradníopravnýřádný AJ-DT-Z 594524642246933 AJ-PP-Z 516454642247118 AJ-UZ-Z 816014642247104 CJ-DT-Z 895299050791125 CJ-PP-Z 9610709050791673 CJ-UZ-Z 1739689050791648 FJ-DT-Z 3222225 FJ-PP-Z 1222223 FJ-UZ-Z 2222224 MA-DT-Z 5942573536239678 NJ-DT-Z 1434863866748 NJ-PP-Z 1548463866885 NJ-UZ-Z 1920963866614 RJ-DT-Z 51216521669 RJ-PP-Z 52016521677 RJ-UZ-Z 61116521669 SJ-DT-Z 4183187 SJ-PP-Z 9183192 SJ-UZ-Z 1183184 Kód dílčí nepovinné zkoušky Celkový součet AJ-DT-Z351 AJ-PP-Z351 AJ-UZ-Z351 FJ-DT-Z8 FJ-PP-Z8 FJ-UZ-Z8 MA-DT-Z438 NJ-DT-Z92 NJ-PP-Z92 NJ-UZ-Z92 RJ-DT-Z21 RJ-PP-Z21 RJ-UZ-Z21 SJ-DT-Z7 SJ-PP-Z7 SJ-UZ-Z7 Počet přihlášených povinných dílčích zkoušek Počet přihlášených nepovinných dílčích zkoušek

36 Vývoj provozního rozpočtu maturitní zkoušky v tis. Kč Rok maturitní zkoušky Celkem Převedeno školám Meziroční snížení rozpočtu 2012199974 2013170859950029115 2014156796 14063 9500 tis. Kč představuje náklady hodnocení písemných prací, které budou díky legislativní úpravě hrazeny školami

37 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2013 TERMÍNY, PODPŮRNÉ A DOPROVODNÉ AKTIVITY

38 Termíny Písemná část společné části MZ bude probíhat od 2. 5. 2013 do 9. 5. 2013. Ústní zkoušky proběhnou od 16. 5. 2013 do 10. 6. 2013. Profilová část může probíhat od 1. 4. 2013 do 10. 6. 2013 v režii školy. Zadání Příprava zadání zkoušek byla zahájena koncem léta 2012. Přípravě zadání předcházela příprava testových úloh zahrnující u každé nakoupené úlohy věcnou a jazykovou revizi, expertní posouzení nebo pretesty a finální parametrizaci. Každý test prošel posouzením v předmětové komisi a následně tzv. předvýrobní validační komisí. Tato komise je složena z metodiků, předmětových koordinátorů a minimálně dvou externích specialistů. Jednání komise je řízeno interní směrnicí a příkazem ředitele Centra. Teprve po kladném stanovisku komise je zadání uvolněno do výroby.

39 Výsledky Po ukončení testování proběhne statistická analýza a finální ex-post validace testů a jednotlivých úloh. Ex-post validace proběhne podle interní směrnice CERMATu. Cílem ex-post validace je identifikace problémových úloh a expertní posouzení jejich validity. Členy ex-post validační jsou metodici a koordinátoři a externí specialisté. Výstupy ex-post validační komise budou zveřejněny spolu se složením validačních komisí. Stejně tak budou zveřejněna zadání a klíče správných řešení. CERMAT připravuje strukturu agregovaných anonymizovaných výsledků a anonymizovaných dílčích výsledků, které zpřístupní veřejnosti po jejich schválení MŠMT. Cílem je nabídnout veřejnosti ucelený přehled o výsledcích a eliminovat neprofesionální snahy o prezentaci výsledků bez znalosti kontextu.

40 Informační podpora Po loňských zkušenostech vydal CERMAT: -příručku obsahující velmi praktické rady a doporučení, jak postupovat a na co se zaměřit při psaní písemné práce z českého jazyka, -metodické příručky k písemným pracím z jednotlivých cizích jazyků, které jsou v tuto chvíli zdarma ke stažení na internetových stránkách www.novamaturita.cz. www.novamaturita.cz V tištěné podobě budou distribuovány do škol. Na únor a březen byla postupně připravena vydání tří tematických čísel Maturitního zpravodaje zaměřených na všechny předměty společné části maturitní zkoušky. Více než měsíc před startem jarního zkušebního období budou mít maturanti k dispozici praktickou pomůcku pro úspěšné zvládnutí zkoušky ze všech předmětů, které si mohli v rámci společné části zvolit jako povinnou zkoušku. V polovině dubna pak vyjde 19. číslo Zpravodaje, ve kterém najdou důležité souhrnné informace a doporučení.

41 Na duben je připraveno vydání Průvodce maturitní zkouškou ve dvou verzích - pro žáky a pro školy. Všechny tyto publikace jsou nebo budou v době vydání k dispozici zdarma ke stažení na stránkách www.novamaturita.cz. www.novamaturita.cz 25. 3. 2013 byly stejně jako v předchozích letech zveřejněny ilustrační testy a zadání písemných prací. Od 18. 3. 2016 byly tyto dokumenty k dispozici školám v IS CERTIS. Aktualizační odborná příprava centrálních hodnotitelů cizích jazyků

42 Typ seminář počet přihlášených účastníků počet seminářů Semináře pro pracovníky České školní inspekce832 Semináře pro Odbory školství krajů362 Konzultační semináře k písemné práci z českého jazyka a literatury115956 Konzultační semináře k písemné práci z anglického jazyka47634 Konzultační semináře k písemné práci z francouzského jazyka91 Konzultační semináře k písemné práci z německého jazyka25019 Konzultační semináře k písemné práci z ruského jazyka749 Konzultační semináře k písemné práci z španělského jazyka102 Konzultační semináře k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury33418 Konzultační semináře k ústní zkoušce z anglického jazyka28116 Konzultační semináře k ústní zkoušce z francouzského jazyka141 Konzultační semináře k ústní zkoušce z německého jazyka16712 Konzultační semináře k ústní zkoušce z ruského jazyka374 Konzultační semináře k ústní zkoušce ze španělského jazyka152 Konzultační semináře pro management škol1 21851 Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí95739 Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře54740 Celkový počet5667308

43 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.novamaturita.cz Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7, tel.: +420 224 507 507 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2013 PŘEZKUMNÁ ŘÍZENÍ

44 ZAMÝŠLENÁ OPATŘENÍ NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTI Z PŘEZKUMŮ 2011 A 2012 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) dne 15. 5. 2013 zveřejní validační protokol, který bude mimo jiné obsahovat: MŠMT zveřejní nejpozději dne 15. 5. 2013 informativní text pro žadatele o přezkoumání maturitní zkoušky, který bude mimo jiné obsahovat:  informaci, kam žádost poslat (didaktický test na MŠMT; ostatní zkoušky krajské úřady podle sídla školy)  konečný termín pro podání žádostí na MŠMT (konečné termíny pro podání žádostí o přezkoumání ostatních zkoušek stanovují příslušné krajské úřady)  způsob uplatnění práva osoby konající maturitní zkoušku nahlédnout do originálů didaktických testů a písemných prací uložených ve školách  popis průběhu přezkumů didaktických testů  informaci o způsobu řešení organizačních incidentů (nedodržení časového limitu na konání zkoušky; nedostatečný počet pomůcek; hluk v učebně apod.)  výsledky validačního procesu včetně vyjádření validační komise k souladu zadání s katalogy požadavků a rámcovými vzdělávacími programy  přijatá opatření CZVV k závěrům validační komise  klíče správných řešení  profesní složení validační komise

45 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.novamaturita.cz Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7, tel.: +420 224 507 507 Děkuji za pozornost

46


Stáhnout ppt "Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.novamaturita.cz Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7, tel.: +420 224 507 507 Asociace."

Podobné prezentace


Reklamy Google