Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝZKUM ASPEKTŮ PŘEKONTROLOVANOSTI DOPLŇKOVÉ EMPIRICKÉ ŠETŘENÍ Praha 9

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝZKUM ASPEKTŮ PŘEKONTROLOVANOSTI DOPLŇKOVÉ EMPIRICKÉ ŠETŘENÍ Praha 9"— Transkript prezentace:

1 VÝZKUM ASPEKTŮ PŘEKONTROLOVANOSTI DOPLŇKOVÉ EMPIRICKÉ ŠETŘENÍ Praha 9
VÝZKUM ASPEKTŮ PŘEKONTROLOVANOSTI DOPLŇKOVÉ EMPIRICKÉ ŠETŘENÍ Praha 9. dubna 2013 ŘEŠITELSKÝ TÝM doc. Radomír Saliger, Ph.D., Jiří Hodný, Ph.D., Mgr. Marián Svoboda, Mgr. Irena Randulová Projekt s podporou EU „Efektivní vnitřní kontrola v rezortu Ministerstva obrany“

2 KONTEXT DOPLŇKOVÉHO EMPIRICKÉHO ŠETŘENÍ A JEHO VÝCHODISKA
Vychází z cílů celého projektu. Logicky navazuje na již realizované etapy a kroky projektu. Navazuje na uskutečněný desk research a analýzu sekundárních dat. Vychází a čerpá z poznatků již uskutečněných empirických šetření realizovaných formou dotazníkové metody. - kontrolované subjekty - stálé kontrolní orgány - nestálé kontrolní orgány Výše uvedené postupy doplňujeme o kvalitativní rovinu empirického zjišťování. Celý projekt tímto bude splňovat požadavky tzv. integrovaného metodologického přístupu, tzn. že kromě desk research a dotazníkové formy zjišťování bude doplněn o kvalitativní metodologický přístup.

3 A. OBECNÉ CÍLE DOPLŇKOVÉHO EMPIRICKÉHO ŠETŘENÍ
Prohloubit vhled do zkoumané problematiky. Identifikovat latentní roviny hodnocení tzv. komunikačních partnerů (respondentů). Rozšířit interpretační rovinu poznatků z hlavní části šetření. Zpřesnit doporučení a nastavení opatření k optimalizaci procesu vnitřní kontroly. Identifikace konkrétních atributů, které vytvářejí rozhodující míru zátěže pro kontrolovaného. Identifikace námětů pro optimalizaci procesu vnitřní kontroly. Nastavení optimální pozice kontrolora z pohledu kontrolovaného. Identifikace dalších latentních rovin vnímání procesu vnitřní kontroly umožňující správnou interpretaci zjištění z hlavní části empirického šetření (dotazníkový výzkum) a návrh opatření pro optimalizaci tohoto procesu. A. OBECNÉ CÍLE DOPLŇKOVÉHO EMPIRICKÉHO ŠETŘENÍ B. KONKRÉTNÍ CÍLE DOPLŇKOVÉHO EMPIRICKÉHO ŠETŘENÍ

4 HLUBŠÍ ANALÝZA DAT Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
Hlubší analýza výsledků z kvantitativního dotazníkového šetření s cílem: A) vytipování tzv. ohnisek – tedy indikátorů, které jsou důležité pro interpretaci aspektů překontrolovanosti a nastavení optimalizačních postupů. B) vytipování útvarů, u kterých byly identifikovány vyšší indexy nespokojenosti s konkrétními indikátory překontrolovanosti a vyšší míra negativních hodnocení. II. UPLATNĚNÍ KVALITATIVNÍ METODY TZV. OHNISKOVÝCH DISKUSÍ S KOMUNIKAČNÍMI PARTNERY Navrhujeme uplatnění kvalitativního metodologického přístupu. Zvažováno bylo: nebo INDIVIDUÁLNÍ DOTAZOVÁNÍ X KOLEKTIVNÍ TZV. OHNISKOVÉ DISKUSE Po jednání na Měříně byl schválen postup provedení empirického šetření s využitím metody ohniskových diskusí. METODOLOGIE

5 POPIS A PŘÍNOS METODY OHNISKOVÉ DISKUSE (focus groups)
Jedná se o velmi účinnou kvalitativní metodu, která umožňuje při znalosti cílové skupiny respondentů hluboký vhled do zkoumané problematiky. Výhodou metody je 100% validita. Tato metoda nabízí hlubší vhled do zkoumané problematiky díky využití tzv. kolektivního stimulu. Využití kolektivního momentu (stimulu) je účinné a prakticky ověřené. Účastník se při kolektivní akci nechává skupinou strhnout a vyjadřuje se pod vlivem skupiny otevřeným způsobem. Metoda si nečiní nároky na reprezentativitu, ale informace a podněty plynoucí z jednotlivých diskusí bývají pro zadavatele podnětné a cenné. Důležitá je postava moderátora, který celý průběh diskuse moderuje (řídí). Moderátor by měl mít patřičné psychologické návyky, odborné vzdělání a praktické zkušenosti s diskutovanou problematikou. Předpokládáme a doporučujeme vedle vedoucího výzkumného týmu i účast zkušeného pracovníka IMO jako spolumoderátora, jehož roli považujeme za nezastupitelnou. Moderátor diskuse postupuje podle předem připraveného a zadavatelem schváleného scénáře, vybízí k odpovědím, dává slovo jednotlivým diskutujícím, usměrňuje diskusi žádaným směrem a vytváří příznivou atmosféru pro diskusi.

6 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ KVALITATIVNÍ ČÁSTI PROJEKTU
Proběhnou minimálně dvě ohniskové diskuse. 1) Kontrolované subjekty. 2) Kontrolní orgány. Účastníci budou přizváni v návaznosti na jinou souběžnou aktivitu v Praze pořádanou resortem – Ministerstvem obrany (IMO), nebo na specifickou aktivitu pouze k tomuto účelu. Cílová skupina bude vybraná na základě screeningu a bude zohledňovat identifikovaná ohniska – indikátory a vytipované útvary. Výběr účastníků ohniskových diskusí podléhá schválení zadavatelem. Skupinu by mělo tvořit cca 5-10 zástupců cílové skupiny. Z jednotlivých diskusí bude pořízena audio nahrávka pro potřeby interpretace a analýzu odpovědí. Realizace – návrh- květen x červen 2013.

7 DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "VÝZKUM ASPEKTŮ PŘEKONTROLOVANOSTI DOPLŇKOVÉ EMPIRICKÉ ŠETŘENÍ Praha 9"

Podobné prezentace


Reklamy Google