Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝZKUM ASPEKTŮ PŘEKONTROLOVANOSTI DOPLŇKOVÉ EMPIRICKÉ ŠETŘENÍ Praha 9. dubna 2013 ŘEŠITELSKÝ TÝM doc. Radomír Saliger, Ph.D., Jiří Hodný, Ph.D., Mgr. Marián.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝZKUM ASPEKTŮ PŘEKONTROLOVANOSTI DOPLŇKOVÉ EMPIRICKÉ ŠETŘENÍ Praha 9. dubna 2013 ŘEŠITELSKÝ TÝM doc. Radomír Saliger, Ph.D., Jiří Hodný, Ph.D., Mgr. Marián."— Transkript prezentace:

1 VÝZKUM ASPEKTŮ PŘEKONTROLOVANOSTI DOPLŇKOVÉ EMPIRICKÉ ŠETŘENÍ Praha 9. dubna 2013 ŘEŠITELSKÝ TÝM doc. Radomír Saliger, Ph.D., Jiří Hodný, Ph.D., Mgr. Marián Svoboda, Mgr. Irena Randulová Projekt s podporou EU „Efektivní vnitřní kontrola v rezortu Ministerstva obrany“

2  Vychází z cílů celého projektu.  Logicky navazuje na již realizované etapy a kroky projektu. a)Navazuje na uskutečněný desk research a analýzu sekundárních dat. b)Vychází a čerpá z poznatků již uskutečněných empirických šetření realizovaných formou dotazníkové metody. - kontrolované subjekty - stálé kontrolní orgány - nestálé kontrolní orgány  Výše uvedené postupy doplňujeme o kvalitativní rovinu empirického zjišťování.  Celý projekt tímto bude splňovat požadavky tzv. integrovaného metodologického přístupu, tzn. že kromě desk research a dotazníkové formy zjišťování bude doplněn o kvalitativní metodologický přístup.  Vychází z cílů celého projektu.  Logicky navazuje na již realizované etapy a kroky projektu. a)Navazuje na uskutečněný desk research a analýzu sekundárních dat. b)Vychází a čerpá z poznatků již uskutečněných empirických šetření realizovaných formou dotazníkové metody. - kontrolované subjekty - stálé kontrolní orgány - nestálé kontrolní orgány  Výše uvedené postupy doplňujeme o kvalitativní rovinu empirického zjišťování.  Celý projekt tímto bude splňovat požadavky tzv. integrovaného metodologického přístupu, tzn. že kromě desk research a dotazníkové formy zjišťování bude doplněn o kvalitativní metodologický přístup. KONTEXT DOPLŇKOVÉHO EMPIRICKÉHO ŠETŘENÍ A JEHO VÝCHODISKA

3  Prohloubit vhled do zkoumané problematiky.  Identifikovat latentní roviny hodnocení tzv. komunikačních partnerů (respondentů).  Rozšířit interpretační rovinu poznatků z hlavní části šetření.  Zpřesnit doporučení a nastavení opatření k optimalizaci procesu vnitřní kontroly.  Identifikace konkrétních atributů, které vytvářejí rozhodující míru zátěže pro kontrolovaného.  Identifikace námětů pro optimalizaci procesu vnitřní kontroly.  Nastavení optimální pozice kontrolora z pohledu kontrolovaného.  Identifikace dalších latentních rovin vnímání procesu vnitřní kontroly umožňující správnou interpretaci zjištění z hlavní části empirického šetření (dotazníkový výzkum) a návrh opatření pro optimalizaci tohoto procesu.  Prohloubit vhled do zkoumané problematiky.  Identifikovat latentní roviny hodnocení tzv. komunikačních partnerů (respondentů).  Rozšířit interpretační rovinu poznatků z hlavní části šetření.  Zpřesnit doporučení a nastavení opatření k optimalizaci procesu vnitřní kontroly.  Identifikace konkrétních atributů, které vytvářejí rozhodující míru zátěže pro kontrolovaného.  Identifikace námětů pro optimalizaci procesu vnitřní kontroly.  Nastavení optimální pozice kontrolora z pohledu kontrolovaného.  Identifikace dalších latentních rovin vnímání procesu vnitřní kontroly umožňující správnou interpretaci zjištění z hlavní části empirického šetření (dotazníkový výzkum) a návrh opatření pro optimalizaci tohoto procesu. A. OBECNÉ CÍLE DOPLŇKOVÉHO EMPIRICKÉHO ŠETŘENÍ B. KONKRÉTNÍ CÍLE DOPLŇKOVÉHO EMPIRICKÉHO ŠETŘENÍ

4 I.HLUBŠÍ ANALÝZA DAT Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Hlubší analýza výsledků z kvantitativního dotazníkového šetření s cílem: A) vytipování tzv. ohnisek – tedy indikátorů, které jsou důležité pro interpretaci aspektů překontrolovanosti a nastavení optimalizačních postupů. B) vytipování útvarů, u kterých byly identifikovány vyšší indexy nespokojenosti s konkrétními indikátory překontrolovanosti a vyšší míra negativních hodnocení. II. UPLATNĚNÍ KVALITATIVNÍ METODY TZV. OHNISKOVÝCH DISKUSÍ S KOMUNIKAČNÍMI PARTNERY Navrhujeme uplatnění kvalitativního metodologického přístupu. Zvažováno bylo: nebo INDIVIDUÁLNÍ DOTAZOVÁNÍ X KOLEKTIVNÍ TZV. OHNISKOVÉ DISKUSE Po jednání na Měříně byl schválen postup provedení empirického šetření s využitím metody ohniskových diskusí. I.HLUBŠÍ ANALÝZA DAT Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Hlubší analýza výsledků z kvantitativního dotazníkového šetření s cílem: A) vytipování tzv. ohnisek – tedy indikátorů, které jsou důležité pro interpretaci aspektů překontrolovanosti a nastavení optimalizačních postupů. B) vytipování útvarů, u kterých byly identifikovány vyšší indexy nespokojenosti s konkrétními indikátory překontrolovanosti a vyšší míra negativních hodnocení. II. UPLATNĚNÍ KVALITATIVNÍ METODY TZV. OHNISKOVÝCH DISKUSÍ S KOMUNIKAČNÍMI PARTNERY Navrhujeme uplatnění kvalitativního metodologického přístupu. Zvažováno bylo: nebo INDIVIDUÁLNÍ DOTAZOVÁNÍ X KOLEKTIVNÍ TZV. OHNISKOVÉ DISKUSE Po jednání na Měříně byl schválen postup provedení empirického šetření s využitím metody ohniskových diskusí. METODOLOGIE

5 POPIS A PŘÍNOS METODY OHNISKOVÉ DISKUSE (focus groups)  Jedná se o velmi účinnou kvalitativní metodu, která umožňuje při znalosti cílové skupiny respondentů hluboký vhled do zkoumané problematiky.  Výhodou metody je 100% validita. Tato metoda nabízí hlubší vhled do zkoumané problematiky díky využití tzv. kolektivního stimulu.  Využití kolektivního momentu (stimulu) je účinné a prakticky ověřené. Účastník se při kolektivní akci nechává skupinou strhnout a vyjadřuje se pod vlivem skupiny otevřeným způsobem.  Metoda si nečiní nároky na reprezentativitu, ale informace a podněty plynoucí z jednotlivých diskusí bývají pro zadavatele podnětné a cenné.  Důležitá je postava moderátora, který celý průběh diskuse moderuje (řídí). Moderátor by měl mít patřičné psychologické návyky, odborné vzdělání a praktické zkušenosti s diskutovanou problematikou. Předpokládáme a doporučujeme vedle vedoucího výzkumného týmu i účast zkušeného pracovníka IMO jako spolumoderátora, jehož roli považujeme za nezastupitelnou.  Moderátor diskuse postupuje podle předem připraveného a zadavatelem schváleného scénáře, vybízí k odpovědím, dává slovo jednotlivým diskutujícím, usměrňuje diskusi žádaným směrem a vytváří příznivou atmosféru pro diskusi.

6 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ KVALITATIVNÍ ČÁSTI PROJEKTU  Proběhnou minimálně dvě ohniskové diskuse. 1) Kontrolované subjekty. 2) Kontrolní orgány.  Účastníci budou přizváni v návaznosti na jinou souběžnou aktivitu v Praze pořádanou resortem – Ministerstvem obrany (IMO), nebo na specifickou aktivitu pouze k tomuto účelu.  Cílová skupina bude vybraná na základě screeningu a bude zohledňovat identifikovaná ohniska – indikátory a vytipované útvary.  Výběr účastníků ohniskových diskusí podléhá schválení zadavatelem.  Skupinu by mělo tvořit cca 5-10 zástupců cílové skupiny.  Z jednotlivých diskusí bude pořízena audio nahrávka pro potřeby interpretace a analýzu odpovědí.  Realizace – návrh- květen x červen 2013.

7 DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "VÝZKUM ASPEKTŮ PŘEKONTROLOVANOSTI DOPLŇKOVÉ EMPIRICKÉ ŠETŘENÍ Praha 9. dubna 2013 ŘEŠITELSKÝ TÝM doc. Radomír Saliger, Ph.D., Jiří Hodný, Ph.D., Mgr. Marián."

Podobné prezentace


Reklamy Google