Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Písemné opakování v pond ě lí 8.11.2010. teorie pnutí vysoké pnutí nestálost vyšší reaktivita.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Písemné opakování v pond ě lí 8.11.2010. teorie pnutí vysoké pnutí nestálost vyšší reaktivita."— Transkript prezentace:

1 písemné opakování v pond ě lí 8.11.2010

2

3 teorie pnutí vysoké pnutí nestálost vyšší reaktivita

4 tvar molekuly cykloalkan ů dihedrální úhel je funkcí pozice 4 atom ů

5 stabilita konformer ů cyklohexanu

6 cyklopropan C 3 H 6 banánové vazby – deformace valen č ního úhlu - Baeyerovo pnutí - vede ke  potenciální energie v porovnání s odp. alkanem bezbarvý plyn rozpustný ve vod ě d ř íve se pou ž íval jako anestetikum (narkóza) dnes výroba r ů zných chemických slou č enin

7 cyklohexan C 6 H 12 kapalná a ho ř lavá bezbarvá látka kapalná a ho ř lavá bezbarvá látka získává se z ropy získává se z ropy výroba plast ů a syntetických vláken (silon) výroba plast ů a syntetických vláken (silon) rozpoušt ě dlo rozpoušt ě dlo sou č ástí terpen ů - vonné silice, kafr sou č ástí terpen ů - vonné silice, kafr

8 adamantan C 10 H 16 bezbarvá krystalická látka s kafrovou vůní diamantoid - vzhledem k podobnosti s krystalovou strukturou diamantu poprvé izolován z hodonínské ropy výchozí látka pro syntézu farmaceutických lékových substancí (antivirotika, cytostatika)

9 inspirace

10 ALKENY nasycené x nenasycené slou č eniny obsahují sigma x pí x sigma i pí vazby pat ř í mezi n ě pent-1,3-dien pat ř í mezi n ě buten obecný vzorec je stejný jako u cykloalkan ů obecný vzorec je C n H 2n+2 molekula je v ur č ité č ásti rovinná

11 CnH2n stejn ě jako cykloalkany pí i sigma vazba dvoj ná vazb a nen asyc ené

12 vytvo ř te vzorec molekuly but-1,3-dienu vytvo ř te vzorec molekuly 2-methylpent-1,3-dienu

13 geometrie molekul alken ů na vzniku dvojné vazby se podílí dvojice atomů uhlíku, které se nacházejí v hybridním stavu sp 2 centrální atom je ve středu rovnostranného 

14 ALKENY ALKANY ALKYNY

15 stereoizomery cis-but-2-enZ-but-2-en trans-but-2-enE-but-2-en

16

17 se zvyšující se molekulovou hmotností jednotlivých členů se zvyšuje teplota tání a varu a sni ž uje se rozpustnost ve vodě C 2 – C 4 jsou plynné látky g gas C 5 – C 15 jsou kapalné látkyl liquid od C 16 výše jsou pevné látkys solid

18

19 výroba alken ů spočívá v eliminaci E dehydratace C 2 H 5 OH + H 2 SO 4 → C 2 H 5 OSO 2 OH + H 2 O C 2 H 5 OSO 2 OH → H 2 C=CH 2 + H 2 SO 4 dehydrogenace C 4 H 10 → C 4 H 8 + H 2 BUT-1-EN BUT-2-EN Al 2 O 3, Cr 2 O 3 ; 500-1000°C dehydrohalogenace CH 3 CH 2 CHBrCH 3 + KOH → CH 3 CH=CHCH 3 + KBr + H 2 O

20 ADICE ELEKTROFILNÍ 2-chlorpropan z propylenu MARKOVNIKOVO PRAVIDLO


Stáhnout ppt "Písemné opakování v pond ě lí 8.11.2010. teorie pnutí vysoké pnutí nestálost vyšší reaktivita."

Podobné prezentace


Reklamy Google