Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE „BUDOVÁNÍ FIREMNÍ KULTURY VE ZNALOSTNÍ ORGANIZACI“ UPLATNĚNÍ PSYCHICKÝCH A SOCIÁLNÍCH FAKTORŮ V MANAGEMENTU ROZVOJE ZNALOSTNÍCH.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE „BUDOVÁNÍ FIREMNÍ KULTURY VE ZNALOSTNÍ ORGANIZACI“ UPLATNĚNÍ PSYCHICKÝCH A SOCIÁLNÍCH FAKTORŮ V MANAGEMENTU ROZVOJE ZNALOSTNÍCH."— Transkript prezentace:

1 3. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE „BUDOVÁNÍ FIREMNÍ KULTURY VE ZNALOSTNÍ ORGANIZACI“ UPLATNĚNÍ PSYCHICKÝCH A SOCIÁLNÍCH FAKTORŮ V MANAGEMENTU ROZVOJE ZNALOSTNÍCH ORGANIZACÍ PhDr.PhMr.Štefan Medzihorský PhDr. Jitka Medzihorská 13. září 2007 Podnikatelský institut PYRAMIDA s.r.o.

2 Hlavní charakteristiky znalostní organizace: Vysoká výkonnost Vysoká výkonnost Orientace na zákazníka, stálé zdokonalování Orientace na zákazníka, stálé zdokonalování Vysoká pružnost a přizpůsobivost Vysoká pružnost a přizpůsobivost Vysoká úroveň zkušeností a znalostí Vysoká úroveň zkušeností a znalostí Vysoká rychlost učení se a inovací Vysoká rychlost učení se a inovací Proaktivita a zaměření do budoucnosti Proaktivita a zaměření do budoucnosti Oceňování zkušeností a sdílení znalostí Oceňování zkušeností a sdílení znalostí

3 znalosti nejen akumulují a vstřebávají, samy také nové znalosti tvoří a využívají je jako konkurenční výhodu. Znalostní organizace:

4 Znalosti mají potenciál firmám zajistit: Stabilní tempo růstu Konkurenční výhodu Výkonnost

5 Znalostní management syntetizuje koncepty z různých oblastí lidské činnosti: Umělá inteligence Tvorba znalostních systémů Tvorba software Reingeneering firemních procesů Řízení lidských zdrojů Organizační chování Customer Care

6 Znalostní management a management znalostí ZNALOSTNÍ MANAGEMENT: znalostně orientované řízení celé organizace Management znalostí: manipulace s konkrétními znalostmi

7 „ Knowledge management “ - znalostní management lze charakterizovat jako disciplínu, která zajišťuje rozšíření individuálních znalostí skrze celou organizaci a tím umožňuje vytvářet znalost vyšší úrovně – znalost organizace.

8 Příklady aktivit znalostního managementu: Motivační program Jmenování znalostních manažerů Vytvoření internetového znalostního portálu Tvorba komunit společných zkušeností Zavedení principu e-learningu Zavedení expertního nebo znalostního systému Identifikace kulturních a sociálních překážek

9 Úroveň vrcholového vedení Úroveň zaměstnanců Úroveň řešitelského týmu Kritické faktory úspěšnosti :

10 JAKO OBJEKT SUBJEKTIVNÍ KOMPONENTY ZNALOSTÍ Znalosti Forma explicitní Forma implicitní Forma tacitní Ovlivňují je sociální praktiky týmu, pracovní skupiny, oddělení

11 Hlavní psychologické faktory: - Pocit nedostatku moci - Strach z odhalení - Pocit nejistoty - Motivace - Obava ze ztráty odměny - Neuvědomování si jednotlivých prvků kultury - Zaměňování povědomí a znalostí - Konflikt motivů

12 Osobní dovednosti v znalostním managementu Způsoby, kterými lidé filtrují přehlcení informacemi Efektivní čtení Způsob pořizování si poznámek Analýza a pochopení informací Syntetizace informací Efektivní komunikace s druhými lidmi

13 Hlavní sociální faktory : - Jazyk - Vyhnutí se konfliktu - Byrokracie a struktura - Nesouvislost předpokladů - Podceňování základních úrovní organizace - Neznalost či špatný odhad znalostní báze spolupracovníků - Emoce - Pseudoinovátoři

14 Lidský kapitál stává se nejdůležitějším strategickým zdrojem SLOŽKY: Intelektuální kapitál organizace Znalostní kapitál

15 Zahrnuje zdokumentované znalosti dostupné v různých formách explicitní charakter znalostí Lidský kapitál Znalostní kapitál Zahrnuje individuální dovednosti a znalosti získané vzděláváním, školením, tréninky, zkušenostmi a poznáváním. implicitní charakter znalostí implicitní charakter znalostí

16 Znalostní management druhé generace (McElroy) Znalost je vytvářena v lidských sociálních systémech Větší zaměření na lidi, procesy a sociální iniciativy

17 Řízení lidských zdrojů v znalostních organizacích nutno zaměřit na : nutno zaměřit na : zvyšování inteligence celé organizace uvolněním potenciálu pracovníků formou učení, spolupráce, participace a iniciativy

18 Na konečný výsledek zavedení znalostního managementu vždy mají rozhodující vliv lidé zmocňovat pracovníky vhodně motivovat spravedlivě hodnotit budovat organizační kulturu, která podporuje a oceňuje sdílení znalostí

19 PODNIKATELSKÝ INSTITUT PYRAMIDA, S.R.O. KARLŠTEJNSKÁ 11/30, PRAHA 5 E-MAIL: PYRAMIDA@PYRAMIDA-INSTITUT.CZ, HTTP://WWW.PYRAMIDA-INSTITUT.CZ TEL/FAX: 251 611 455, 251 612 282, MOBIL: 739 571 753


Stáhnout ppt "3. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE „BUDOVÁNÍ FIREMNÍ KULTURY VE ZNALOSTNÍ ORGANIZACI“ UPLATNĚNÍ PSYCHICKÝCH A SOCIÁLNÍCH FAKTORŮ V MANAGEMENTU ROZVOJE ZNALOSTNÍCH."

Podobné prezentace


Reklamy Google