Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CW – 13 LOGISTIKA Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Únor 2015 15. PŘEDNÁŠKA Typové systémy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CW – 13 LOGISTIKA Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Únor 2015 15. PŘEDNÁŠKA Typové systémy."— Transkript prezentace:

1 CW – 13 LOGISTIKA Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Únor 2015 15. PŘEDNÁŠKA Typové systémy - JIT

2 POKRAČOVÁNÍ systémy PPC (PPS) ………. ☺ POKRAČOVÁNÍ Únor 2011

3 březen 2011 Systém JIT Teorie a systémy PPC (PPS) JIT = JUST IN TIME (PRÁVĚ VČAS). Systém JIT = JUST IN TIME (PRÁVĚ VČAS). …. kvalita a přesnost a ihned nutno dodat - kvalita a přesnost ….

4 březen 2011 Systém JIT Teorie a systémy PPC (PPS) Přístup k řízení procesů zkoncipovaný a propracovaný v USA, ale poprvé aplikovaný v Japonsku firmou Toyota Motor Company je aplikací principu JUST IN TIME. Jeho hlavním úspěchem je, že umožňuje radikální snížení zásob a tím nutných skladovacích ploch a zařízení i financí v nich vázaných.

5 březen 2011 Systém JIT Teorie a systémy PPC (PPS) Aby fungoval …. má ale velmi vysoké ná- roky na přesnou funkci organizace přísunu zásob prakticky přímo do výrobního procesu. ……. Klade to vysoké nároky i na dodavatele = zdroje i jejich dynamiku a související dopravu.

6 březen 2011 Systém JIT Teorie a systémy PPC (PPS) K základním principům systému JIT patří filozofie vyrábět jen to, co je potřebné a prakticky ihned využitelné (spotřebovatelné). … je to vůbec možné ????

7 březen 2011 Systém JIT Teorie a systémy PPC (PPS) …. Patří k tomu i vysoká efektivita celého komplexního procesu zásobování a výroby. Že to asi nestačí – je zřejmé …..

8 březen 2011 Systém JIT Teorie a systémy PPC (PPS) Spolu s tím je nutné propracovat a aplikovat systém kontroly kvality na vysoké úrovni, což znamená prakticky 100 procentní (bezezmetkovou) kvalitu – alespoň na „výstupu“. Proč asi ???? …

9 březen 2011 Systém JIT Teorie a systémy PPC (PPS) nejvyšší úspory a produktivitu Je zřejmé, že systém JIT je velice náročným systémem, ale na druhé straně přináší nejvyšší úspory a produktivitu. Je také nejzranitelnějším a nejovlivnitelnějším systémem.

10 březen 2011 Systém JIT Teorie a systémy PPC (PPS) Metoda JIT je nejmodernější (i když nikoliv nejmladší) filozofií řízení organizace. A zase je tu …. proč ???

11 březen 2011 Systém JIT Teorie a systémy PPC (PPS) Zamezuje plýtvání časem, prostředky, pracov- níky (všech úrovní a zařazení), …. Zamezuje (nebo alespoň omezuje) plýtvání prostorem, kapacitami, ….

12 březen 2011 Systém JIT Teorie a systémy PPC (PPS) Minimalizuje náklady na nezbytnou míru. Nutí k neustálému řešení problémů – čímž zároveň i nutí k neustálému propracovávání a zdokonalování výrobního systému i celé jeho organizace – následně i organizace ve smyslu „firma, podnik, …“. A obvyklé „proč ????“ jen nutné i zde.¨!

13 březen 2011 Systém JIT Teorie a systémy PPC (PPS) V oblasti výroby se opírá o tyto vlastnosti: - snižování velikosti dávek - zkracování doby trvání výrobních operací

14 březen 2011 Systém JIT Teorie a systémy PPC (PPS) Pro jejich splnění ….. - vyžaduje uplatnění aplikací moderních technologií a postupů … !!! platí jak na hmotné tak i nehmotné toky (!!!!) Proto ……

15 březen 2011 Systém JIT Teorie a systémy PPC (PPS) Proto uplatňuje nasazení a využití: - nejnovějších technologických postupů a procesů - aplikací robotiky a robotických systémů všech dostupných úrovní - počítačově řízených strojů a pracovišť …. - ……

16 březen 2011 Systém JIT Teorie a systémy PPC (PPS) Celý systém pak vykazuje vysokou míru adap- tability na požadavky a změny + rovnoměrné využití kapacit. Využívá principu důsledného a velice podrob- ného plánování výroby na základě bilancí vý- robních kapacit a možností důsledného pláno- vání prostorového uspořádání výroby a skladů

17 březen 2011 Systém JIT Teorie a systémy PPC (PPS) Principiálně je to vhodné pro velkosériovou výrobu. A zase…. proč zrovna „velkosériovou“ ???

18 březen 2011 Systém JIT Teorie a systémy PPC (PPS) Aplikace skupinové technologie – na základě podrobné analýzy toku materiálu výrobním procesem (!!! a máme zde opět hmotné a v závěsu za nimi těsně navázané nehmotné logistické toky ☺☺☺) ….

19 březen 2011 Systém JIT Teorie a systémy PPC (PPS) Tedy ….. jsou vyhledávány skupiny pracovišť se stejnými nebo obdobnými nároky na záso- bování vedoucími ke snížení počtu logistic- kých operací – kriteriem se stává skupina výrobků.

20 březen 2011 Systém JIT Teorie a systémy PPC (PPS) statistické kon- troly jakosti Tedy dále ….… zavedení statistické kon- troly jakosti – ta zajistí stoprocentní kvalitu matriálů, polotovarů i výrobků. Součástí kontroly jakosti se stává zásada, že každé odchylce lze předcházet a zabránit jejímu vzniku. – aplikace pak musí mít dány trvalé specifi- kace požadavků na kvalitu (jakost)

21 březen 2011 Systém JIT Teorie a systémy PPC (PPS) Vyžaduje se zapojení všech výrobních (ale i nevýrobních – zase je tu na místě „proč???“) pracovníků do systému řízení a kontroly jakosti. Organizačně musí být zajištěno reálné, prove- ditelné a uplatňované jednoznačné delegování pravomocí při vyhodnocování výsledků kontrol.

22 březen 2011 Systém JIT Teorie a systémy PPC (PPS) Dále musí být organizačně zajištěna aplikace zpětných vazeb v systému řízení výrobního procesu, v němž kontrola jakosti probíhá. Spolu s tím i aplikace preventivní údržby ….. K TOMU PATŘÍ ŘEŠENÍ OTÁZEK VZTAŽE- NÝCH na likvidaci zásob vstupů (dílů, mate- riálu, součástek či polotovarů) pro překlenutí výpadků kapacity v důsledku poruch.

23 březen 2011 Systém JIT Teorie a systémy PPC (PPS) Organizačně musí být dále zajištěno využití týmové práce všech zúčastněných pracovníků (od přípravy a zásobování …. až po výstup a dopravu) s vysokou mírou zodpovědnosti a komunikativnosti.

24 březen 2011 Systém JIT Teorie a systémy PPC (PPS) Aplikace metody JIT umožňuje (podle dat z literatury a realizovaných aplikací) dosáhnout zhruba těchto ekonomických efektů: 20 až 50 % zvýšení produktivity práce 80 až 90 % zkrácení průběžné doby výroby 20 až 40 % zvýšení využití výrobního zařízení ……..

25 březen 2011 Systém JIT Teorie a systémy PPC (PPS) …….. 40 až 50 % snížení nákladů na zmetky 8 až 15 % snížení nákladů na nákup 50 až 90 % snížení stavu zásob 30 až 40 % zlepšení využití výrobních prostor.

26 březen 2011 Systém JIT Teorie a systémy PPC (PPS) …….. Negativou tohoto systému je, že výrob- ce konečného výrobku opouští výrobu dílčích polotovarů, komponent a částí a přenechává to dodavatelům – z toho následně plynou spolu s vysoké nároky na dopravu. A nejen to – organizace propojení s novými zdroji,.¨… zajištění pružnosti a operativnosti, ….. a co smlouvy a finační toky?, …..

27 březen 2011 Systém JIT Teorie a systémy PPC (PPS) Dodavatelé si do cen započítávají jisté zvýše- ní nákladů, které souvisí s jejich adaptabilitou a schopností dodávat „právě včas“ (takže pružnost systému je pak uplatňována u nich a je na nich – a to i „právně“ a „finančně“ – postihy, ….). To vše …celkovou efektivitu přece jen snižuje.

28 březen 2011 Systém JIT Teorie a systémy PPC (PPS) Aby nebyly jen negativa … Specializace u zdroje pak napomáhá vysoké produktivitě a tedy následně (obvykle tak tomu i je) i snížení ceny – … Teď jde jen o to jak vyjde konečná kalkulace u finálního výrobce a kolik to tedy doopravdy bude (??????).

29 březen 2011 Systém JIT Teorie a systémy PPC (PPS) JIT proto neznamená přesunutí skladů a zá- sob na subdodavatele. Neznamená ani přesun odpovědnosti a vý- dajů, ale odstraňování (zbytečných) nákladů. Principem je omezování „plýtvání“ ….

30 březen 2015 Systém JIT Teorie a systémy PPC (PPS) Plýtvání …. nejen s materiálem, ale i časem, prostředky, skladovacími prostorami, záso- bami, pracovníky,organizačními opatřeními, pracovním tempem a kontrolními činnostmi. efektivity a efektivnosti Lze zakončit tím, že JIT se týká v první řadě efektivity a efektivnosti.

31 březen 2011 Systém JIT Teorie a systémy PPC (PPS) A zase „proč???“ Co je to vlastně (v reálu) ta „efektivita“ a jak se prodjevuje – co přináší, ……………

32 březen 2015 Systém JIT Teorie a systémy PPC (PPS) -

33 …..… cw13 – p. 15. POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ ……. Informace dále pokračují Únor 2015


Stáhnout ppt "CW – 13 LOGISTIKA Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Únor 2015 15. PŘEDNÁŠKA Typové systémy."

Podobné prezentace


Reklamy Google