Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ"— Transkript prezentace:

1 CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ Cvičení - 2 Doplňkové informace ke cvičení č. 1 - ZS Leden 2014 © Ing. Václav Rada, CSc.

2 CW05 ZADÁNÍ – 2. část 1. cvičení - vysvětlivky a doplňky Zadání uvedené ve cvičení č. 1. předpokládá a vyžaduje vypracovat: logistické pojetí náhledu na oba vyžadované toky (hmotný a informačně-datový + zkuste navíc jako třetí tok, vyjádřit i tok finanční) pro vybraný ma- teriál přímo použitý ve příslušném technologickém procesu (postupu) čímž jsou dány jak zúčastněné prvky tak i postup toku mezi prvky – zdění, betonáž, krov, obklady, …. tj, cihly, malta, beton, …. Leden 2012

3 CW05 ZADÁNÍ – 2. část 1. cvičení - vysvětlivky a doplňky - sestavení prvků do požadovaných hmot- ných a nehmotných řetězců a to včetně prvků okolí s nimiž souvisí a má s nimi (na ně) vazbu, která může být jednosměrná (dovnitř i ven ze ZS) nebo obousměrná - zakreslení (pokud možno) všech existujících vazeb (hmotných i nehmotných = informačně-dato- vých) mezi jednotlivými zobrazenými prvky - zápis slovního vyjádření obsahu prvků (co zobrazují a co je v nich „ukryto“) a vazeb, vždy mezi dvěma sousedními prvky. Leden 2013

4 CW05 ZADÁNÍ – 2. část 1. cvičení - vysvětlivky a doplňky Analyzujte, určete a zakreslete prvky, toky, vazby, souvislosti, … v podobě obecně hmot-ných a nehmotných toků mezi logisticky zobrazeným zařízením staveniště s realizací stavby a včetně prvků nacházejících se v „blízkém i vzdáleném okolí“ – např.: investor, úřady, těžba surovin, stát, zákony, …. Leden 2013

5 CW05 ZADÁNÍ – 2. část 1. cvičení - vysvětlivky a doplňky Mezi klasické úlohy sledování, analyzování, pláno-vání či řízení staveniště (přesněji „zařízení stave-niště“) a jeho provozu, patří úlohy týkající se různých „front“, jak se nesprávně říká sledu činností (nebo materiálu či datových informací) procházejících jednotlivými (činností zasaženými) prvky. Správný i významově lepší je použití výrazu „řetě-zec prvků s vyjádřením toků (vazeb, vztahů) mezi za sebou následujícími prvky“. Leden 2013

6 CW05 ZADÁNÍ – 2. část 1. cvičení - vysvětlivky a doplňky Tomuto jsou podřízeny mnohé další kroky od období přípravy podkladů a informací pro rozhodovací proc-esy dotýkající se budoucího provozu zařízení stave-niště – potažmo i realizace stavebného objektu. Asi lze konstatovat, že končí zároveň s ukončením činnosti zařízení staveniště, čili v okamžiku skuteč-ného ukončení výstavby. Leden 2013

7 CW05 ZADÁNÍ – 2. část 1. cvičení - vysvětlivky a doplňky Takže nejprve obecně analyzujte materiálové toky vyjadřující procesy probíhají na staveništi – neza-pomeňte na působící okolí. Pro Vaši orientaci v problematice materiálových toků si „načrtněte“ více řetězců - pro různé mate-riály - a rozeberte si vzájemnou interakci (půso-bení) s prvky okolí. Leden 2014

8 CW05 ZADÁNÍ – 2. část 1. cvičení - vysvětlivky a doplňky Pak vyberte jeden z materiálů potřebných k realizaci stavebního objektu a konkretizujte pro něj mate-riálový a informační (datový a řídicí) tok. Tok začíná u ZDROJE (…) a končící ZABUDOVÁ-NÍM do realizovaného objektu nebo jiným (reálným) „koncem“ daného materiálu - vzhledem k jeho určení v rámci objektu stavby. Leden 2013

9 CW05 ZADÁNÍ – 2. část 1. cvičení - vysvětlivky a doplňky Veškerá grafická vyjádření zadaných úkolů doplňte tabulkou nebo tabulkami, kde v textové formě popíšete zakreslené prvky a toky (vztahy, vazby). Následují další možná grafická vyjádření zadaného logistického řetězce. Leden 2013

10 CW05 ZADÁNÍ – 2. část 1. cvičení - vysvětlivky a doplňky Popis zadání a úkolů, které mají být vy-pracovány, byl přesně popsán v první části, ve cvičení č. 1. …… Leden 2013

11 řízení tech-nol. procesu
Příklad vztahů zobrazených logistickým řetězcem CW05 techn. rozvoj trh zakázek zdroje / surovin a energií – příp. jiné trh zdrojů analýza stavu zadání zakázky příprava a zabezpečení procesu market. (odbyt) zákazník trh prac. síly trh technologií a strojů odpady procesu řízení tech-nol. procesu Leden 2013 Slouží jako doplňková informace !

12 Příklad vztahů zobrazených logistickým řetězcem CW05
záměry pracov- ních úkolů kalkulace požadavků pracovních činností projekce, výběr a nákup kapacitní prognózy materiálové prognózy výrobně provozní plánování procesní řízení  (zpětné vazby do všech částí řetězce ) vyhodnocení celé doby provozu ukončení životaschopnosti / provozu stroje výrobně pracovní a provozní proces / záběh, záruční a pozáruční provoz údržba, provozní, střední a generální opravy Leden 2013 Slouží jako doplňková informace !

13 Příklad řešení zobrazení hmotného toku
CW05 Příklad řešení zobrazení hmotného toku zdroj suroviny, výrobce prvků, dílů, velkosklad prvků či hmot, atp. zajištění bezpečnosti a ochran externí a vnitrostaveništní doprava další navazující prvek sklad stavba odpadové hospodářství Leden 2013

14 ….… CW05c ZADÁNÍ – 2. část 1. cvičení - vysvětlivky a doplňky
cw05 – cv. 2 – 2. část ke cv. 1. Leden 2014


Stáhnout ppt "CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ"

Podobné prezentace


Reklamy Google