Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ VÝROBY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ VÝROBY"— Transkript prezentace:

1 PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ VÝROBY
Hlavní cíle které jsou sledovány při plánování a řízení výroby jsou: flexibilitu termínů vysoké a rovnoměrné využití kapacit nízké stavy zásob vysoká dodavatelská pohotovost vysoká informační pohotovost

2 V rámci plánování výroby je třeba pokrýt následující funkce:
plánování výrobního programu tzn. stanovení konkrétních výrobků, které budou vyráběny podle druhu, množství a termínů plánování potřeb - zahrnuje brutto a netto materiálových potřeb a vlastní propočet objednávek plánování kapacit a termínů - v rámci lhůtového a kapacitního plánování je plánován a koordinován časový průběh se zřetelem k použitelným kapacitám

3 V rámci řízení výroby: řízení zakázky potom co jsou zakázky opatřeny uvnitř funkční skupiny termínového a kapacitního plánování startovacím a konečným termínem, je třeba řešit úkoly plánování a realizace krátkodobého úseku tj. uvolnění zakázky, pokud je k dispozici požadovaný materiál, výrobní prostředky, přípravky a nástroje - rozvrh práce mezi jednotlivá pracoviště podle příslušných podkladů

4 dohled nad zakázkou po zajištění výroby je třeba zabezpečit dodržování předpokládaných dat sledováním zakázek. plusové a minusové hodnoty od plánu tolerují hranici, v případě překročení je nutné přijmout výraznější opatření. Všemi těmito funkcemi plánování a řízení výroby prostupují funkce spojeny se správou dat

5 Využití výpočetní a informační techniky při řízení výroby
Využití výpočetní techniky v řízení výroby je především situováno do oblasti: operativního managementu - kde je rozsáhlý informační tok a nutnost neustále aktualizace dat. Uplatnění výpočetní a informační techniky ve výrobních procesech lze charakterizovat několika směry:

6 . Automatizace řízení výrobních a technologických procesů při řízení nepřetržitých technologií - hutnictví, chemie, energetika, potravinářství. . Automatizace konstrukčních, projektových a programovacích prací - se zaměřením na růst efektivnosti inženýrských prací. . Automatizace funkcí jednotlivých strojů, přístrojů a zařízení pro výrobu, manipulace s materiálem, měření, kontrolu a diagnostiku. . Automatizace řízení organizace - zahrnuje rozhodující uplatnění elektroniky v informačních systémech a jejich využívání pro potřeby operativního řízení. 5. Automatizace řízení procesů v logistických řetězcích.

7 Systém CIM - computer Integrated Manufacturing jejíž základem je „Systém operativního řízení výroby (OŘV)“. CIM reprezentuje počítačem podporovanou integraci zpracování informací ve všech oblastech spojených s tvorbou výkonů. Patří zde např.. CAE - Computer Aided Engineering - podpora návrhu výrobků CAD- Computer Aided Design - podpora vývoje a konstrukce výrobků CAP - Computer Aided Process Planning - podporuje technickou přípravu výroby. Technologické postupy, operace, plánování kapacit apod. CAM - Computer Aided Manufakturing - podporuje technické řízení a sledování výrobních zařízení v rámci výrobního procesu

8 Témata referátů: . Využití výpočetní techniky (software) pro řízení výroby: význam , oblasti nasazení,datová základna . Využití software v technické přípravě výroby - návrh výrobků, konstrukce výrobků (kusovník), technologické postupy apod. uvést příklady a aplikace . Využití software v operativním řízení výroby - plánování výrobního programu, tvorba a evidence zakázek, plánování termínu a kapacit apod.uvést příklady a aplikace 4. Využití výpočetní techniky při plánování a řízení procesů v logistickém řetězci, příklad a aplikace (e-opatřování, řízení zásob apod.)

9 Použita literatura: Tomek.G.,Vávrová,V.: Řízení výroby,Grada 2000 Kavan,M.: Provozní management.Grada 2002 Zelenka, Král: Projektování výrobních systémů. ČVUT 1995 Preclík,V.:Průmyslová Logistika.ČVUT, Praha2000 Douglas a kol.:Logistika. Computer Press,Praha 2000 Časopisy „Logistika“6/2003 a další. Produkty firmy: London Logic Praha s.r.o. Helios IQ. ,VEMA s.r.o., APStec.s.r.o, Produkty firmy Economic wizard – www. ewizard.cz

10 . Dostupné způsoby realizace řešení řízení výrobních úkolů.
Trendy,možnosti a způsoby využití výpočetní techniky a informačních technologií při řízení výrobe a provozu firmy . Přehled klíčových problémů při řízení výroby a organizace provozu firmy . Teoretické principy, na jejichž bází jsou tyto klíčové problémy řešeny. . Dostupné způsoby realizace řešení řízení výrobních úkolů. Tvorba a implementace software základní moduly při řízení výroby charakteristika klíčových představitelů informační databáze . Uvedení příkladů fungování počítačového řízení výroby.


Stáhnout ppt "PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ VÝROBY"

Podobné prezentace


Reklamy Google