Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Leden 2013 0.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Leden 2013 0."— Transkript prezentace:

1 CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Leden 2013 0. PŘEDNÁŠKA ÚVOD

2 Leden 2013 ÚVODEM JE VHODNÉ SEZNÁMIT SE S OBSAHEM A NÁPLNÍ PŘEDMĚTU A POZNAT V HRUBÝCH RYSECH CO V PŘEDNÁŠKÁCH A CVIČENÍCH NA VÁS ČEKÁ ….. ANOTACE

3 Leden 2012 PŘEDMĚT JE V ROZVRHU TÝDNĚ: - letní semestr – 13 výukových týdnů - 2 hod. přednášky + 1 hod. cvičení (v rámci inovace náplně předmětu jejich část proběhne v PC učebně se simulačním SW) - ukončení: zápočet, zkouška. ZÁKLADNÍ REALIZAČNÍ INFORMACE

4 Leden 2013 O čem tedy jaksi řeč poplyne….: 1. na webu jsou *.ppt soubory s texty přednášek i se zadáním jednotlivých cvičení - ty budou postup- ně zpřesňovány! … a ve cvičeních rozebrány – (budete upozorněni a poznáte je podle roku „2013“ na úvodním slidu) – je nutno se s nimi seznámit (!) - dále ve cvičení budou hlavně diskuze a konzul- tace k zadaným úlohám. ZÁKLADNÍ REALIZAČNÍ INFORMACE

5 Leden 2013 O čem tedy jaksi řeč poplyne….: 2. vzhledem k inovaci předmětových přednášek prováděné v rámci projektu CEPRI (ESF – OPVK) mj. zařazením informací o možnostech využití si- mulačního SW při řešení témat spadajících do přednášené problematiky, budou v přednáškách nově zařazeny informace o ovládání adekvátního SW a ve cvičení pak práce s ním. ZÁKLADNÍ REALIZAČNÍ INFORMACE

6 Leden 2011 O čem tedy jaksi řeč poplyne….: Teorie a metody rozhodovacích procesů v oblasti investorské, projekční i výrobní a v rea- lizaci výstavby. Využití systémových prostředků, operačního výzkumu, logistických přístupů, teorie her, ….. Využití teorie řízení - kybernetiky. ANOTACE – NÁPLŇ PŘEDMĚTU

7 Leden 2011 O čem tedy jaksi řeč poplyne….: Přístup k produkčním procesům a k jejich řízení. Nástroje pro procesy identifikaci a dekom- pozici systémů. Nástroje pro identifikaci a stanovení mate- riálových, informačních a finančních toků. ANOTACE – NÁPLŇ PŘEDMĚTU

8 Leden 2012 SW a jiná podpora: - Informační systémy podporující procesy řízení a rozhodování (ISŘR). - Manažerské informační systémy (MIS). - Modely procesů a řízení. - Terminologie a metodologie modelového přístupu k systémům. - ……… ANOTACE – NÁPLŇ PŘEDMĚTU

9 Leden 2012 - Technika a matematika pro optimalizaci disponibilních zdrojů. - Matematické metody. - Matematické a počítačové modelování jevů a procesů. - SW prostředky pro simulaci (inovace) Vyhodnocování simulačních běhů (inovace) - Výchozí metody operačního výzkumu. ANOTACE – NÁPLŇ PŘEDMĚTU

10 Leden 2012 - Nástroje pro tvorbu blokových a časových diagramů, pro metody operačního výzkumu (např. lineární a dynamické programování). - Metody Monte Carlo, PERT, CPM, GERT, vybrané části teorie her, teorie zásob, teo- rie hromadné obsluhy (THO a SHO), teorie grafů, teorie spolehlivosti a další. ANOTACE – NÁPLŇ PŘEDMĚTU

11 Leden 2012 Další nástroje v podobě řešených typových úloh: - problém obchodního cestujícího - problém čínského listonoše - zásobovací trasy - zamezení vzniku front - a další. ANOTACE – NÁPLŇ PŘEDMĚTU

12 Leden 2012 CW05 – Teorie rozhodovacích procesů + webovské stránky http://www.fce.vutbr.cz/tst/rada.v kde jsou prezentace k přednáškám a cvi- čením. Přímé pomůcky výuky: - opory pro tento předmět vydané roku 2008 CW05 – Teorie rozhodovacích procesů + webovské stránky – dostupné v adrese: http://www.fce.vutbr.cz/tst/rada.v kde jsou prezentace k přednáškám a cvi- čením. http://www.fce.vutbr.cz/tst/rada.v STUDIJNÍ POMŮCKY

13 Leden 2011 Názvy jednotlivých modulů uvedené opory pro tento předmět: MODUL 01Obecné základy MODUL 02 Modelování MODUL 03 Metody 1 MODUL 04Metody 2 MODUL 05Projekty a projektové řízení MODUL 06Související témata STUDIJNÍ POMŮCKY - OPORA

14 Leden 2011 Dále k výuce existují tyto pomůcky: - velice bohatá literatura, časopisecká, kniž- ní, sborníková i v oblasti skript a studijních opor (různých autorů, různých fakult či uni- versit) – v české, anglické i jiné verzi - webovské stránky (od Wikipedie po strán- ky časopisů a tuzemských i cizích universit- ních pracovišť) většinou anglicky psaných. STUDIJNÍ POMŮCKY

15 Leden 2012 Vzhledem k opoře, webu i dostupné litera- tuře, nebude autentická náplň zejména u přednášek striktním obsahem témat dostup- ných v opoře či v prezentacích na webu, ale budou přednášeny doplňující a vysvětlující informace. A část…. DROBNÉ UPOZORNĚNÍ ZÁVĚREM ÚVODNÍHO ÚVODU

16 Leden 2013 … A část bude nově zaměřena na inovova- nou část předmětu týkající se simulačního SW a jeho použití – včetně případů uvádě- ných ve cvičeních – vše v rámci disponibil- ního počtu výukových hodin. DROBNÉ UPOZORNĚNÍ ZÁVĚREM ÚVODNÍHO ÚVODU

17 Leden 2012 CW13 – Logistika http://www.fce.vutbr.cz/tst/rada.v Poučení lze hledat i v opoře pro předmět CW13 – Logistika nebo ve výukových prezentacích uveřejně- ných k tomuto předmětu - webadresa: http://www.fce.vutbr.cz/tst/rada.v http://www.fce.vutbr.cz/tst/rada.v STUDIJNÍ POMŮCKY

18 Leden 2013 ……… CW05 – p.0 - úvod

19 ………


Stáhnout ppt "CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Leden 2013 0."

Podobné prezentace


Reklamy Google