Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MIKROEKONOMIE I Cvičení - Úvod do studia ekonomické teorie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MIKROEKONOMIE I Cvičení - Úvod do studia ekonomické teorie."— Transkript prezentace:

1 MIKROEKONOMIE I Cvičení - Úvod do studia ekonomické teorie

2 MIEK1 – Cvičení 0 Ekonomická věda zkoumá: a) bohatství b) činnosti zahrnující peněžní a směnné transakce c) chování a rozhodování lidí v ekonomickém životě d) alokaci vzácných zdrojů k produkci užitečných statků e) zkoumá vše výše uvedené

3 MIEK1 – Cvičení 0 Ekonomická věda zkoumá: a) bohatství b) činnosti zahrnující peněžní a směnné transakce c) chování a rozhodování lidí v ekonomickém životě d) alokaci vzácných zdrojů k produkci užitečných statků e) zkoumá vše výše uvedené

4 MIEK1 – Cvičení 0 Obecnou ekonomii můžeme charakterizovat jako vědu: a) společenskou b) abstraktní c) interdisciplinární (používající metod a výsledků mnoha vědních oborů) d) nejobecnější ekonomickou disciplínu e) vše výše uvedené je správné

5 MIEK1 – Cvičení 0 Obecnou ekonomii můžeme charakterizovat jako vědu: a) společenskou b) abstraktní c) interdisciplinární (používající metod a výsledků mnoha vědních oborů) d) nejobecnější ekonomickou disciplínu e) vše výše uvedené je správné

6 MIEK1 – Cvičení 0 Termínem „externí“ příčiny označujeme v ekonomické teorii příčiny: a) autonomní b) vědecké c) vnější d) psychologické e) nic z výše uvedeného není správné

7 MIEK1 – Cvičení 0 Termínem „externí“ příčiny označujeme v ekonomické teorii příčiny: a) autonomní b) vědecké c) vnější d) psychologické e) nic z výše uvedeného není správné

8 MIEK1 – Cvičení 0 Jestliže jsou příčiny vytvořeny mechanismem uvnitř ekonomického systému, pak se nazývají: a) autonomní b) exogenní c) cyklické d) endogenní e) platí vše výše uvedené

9 MIEK1 – Cvičení 0 Jestliže jsou příčiny vytvořeny mechanismem uvnitř ekonomického systému, pak se nazývají: a) autonomní b) exogenní c) cyklické d) endogenní e) platí vše výše uvedené

10 MIEK1 – Cvičení 0 Ekonomii můžeme jednoduše vymezit jako vědu o tom, jak lidé ________ a ______________. Mikroekonomie zkoumá chování ______ ekonomických subjektů (hlavně spotřebitelů a firem) převážně na ______ trzích. Makroekonomie zkoumá tržní systém (ekonomiku) jako _____ a sleduje procesy uvádějící tento systém do __________, procesy vyvolávající ________ (zejména hospodářskou ________ státu, resp. vlády). Mikro a makroekonomie spolu tvoří ________ a propojený celek. vyrábějíspotřebovávají dílčích dílčích celek rovnováhy poruchy politiku jednotný

11 MIEK1 – Cvičení 0 Tradičním „vzácnostním“ způsobem můžeme standardní ekonomii definovat jako vědu o tom, jak lidé a společnost _________ o využívání _________ zdrojů (s alternativním ________ ) k výrobě __________ statků a jak tyto vyrobené statky ________ mezi různé osoby a skupiny ve společnosti (ke spotřebě ________ i ________ ). rozhodují vzácných použitím užitečných rozdělují současné budoucí

12 MIEK1 – Cvičení 0 Pozitivní ekonomie ekonomickou realitu pouze _______ (odpovídá na otázku – jaký __ ekonomický život) a na základě pozorování, metod deskripce a explanace se pokouší nalézat odpovědi na základní otázky fungování ekonomiky (např. snahy o __________ chování ekonomických subjektů, formulace ekonomických zákonů apod.) Normativní výroky (normativní ekonomie) obsahují ______ a __________ soudy, ekonomickou realitu nejen popisují, ale i ________ a snaží se konstruovat předobraz „dokonalejšího“ ekonomického systému. (snaží se odpovídat na otázku, jaký by ekonomický život ____ být). popisuje je předvídání etické hodnotové hodnotí měl

13 MIEK1 – Cvičení 0 Pozitivní ekonomie: a) zdůrazňuje nutnost ekonomickou realitu nejen popisovat, ale zejména měnit b) zdůrazňuje kladný vliv existence tržních vztahů na ekonomické subjekty, čímž se odlišuje od ekonomie normativní c) se snaží o pozitivní řešení problémů, ale značnou pozornost věnuje též hodnotovým soudům d) hraje aktivní roli v ekonomickém systému v tom smyslu, že napomáhá pochopení ekonomických vztahů e) všechny předchozí odpovědi charakterizují pozitivní ekonomii

14 MIEK1 – Cvičení 0 Pozitivní ekonomie: a) zdůrazňuje nutnost ekonomickou realitu nejen popisovat, ale zejména měnit b) zdůrazňuje kladný vliv existence tržních vztahů na ekonomické subjekty, čímž se odlišuje od ekonomie normativní c) se snaží o pozitivní řešení problémů, ale značnou pozornost věnuje též hodnotovým soudům d) hraje aktivní roli v ekonomickém systému v tom smyslu, že napomáhá pochopení ekonomických vztahů e) všechny předchozí odpovědi charakterizují pozitivní ekonomii

15 MIEK1 – Cvičení 0 Pozitivní ekonomie: a) hodnotí a popisuje ekonomickou realitu b) pouze ekonomickou realitu hodnotí c) konstruuje obraz dokonalejší společnosti a ekonomiky d) popisuje fungování ekonomiky a odhaluje zákonitosti tohoto fungování e) platí c) a d) současně

16 MIEK1 – Cvičení 0 Pozitivní ekonomie: a) hodnotí a popisuje ekonomickou realitu b) pouze ekonomickou realitu hodnotí c) konstruuje obraz dokonalejší společnosti a ekonomiky d) popisuje fungování ekonomiky a odhaluje zákonitosti tohoto fungování e) platí c) a d) současně

17 MIEK1 – Cvičení 0 Normativní ekonomie: a) se snaží hrát aktivní roli v ekonomickém systému b) zahrnuje etiku a hodnotové soudy c) konstruuje předobraz dokonalejšího ekonomického systému d) klade si otázky „ jaká ekonomická realita je“ a současně „jaká by být měla“ e) všechny odpovědi jsou správné

18 MIEK1 – Cvičení 0 Normativní ekonomie: a) se snaží hrát aktivní roli v ekonomickém systému b) zahrnuje etiku a hodnotové soudy c) konstruuje předobraz dokonalejšího ekonomického systému d) klade si otázky „jaká ekonomická realita je“ a současně „jaká by být měla“ e) všechny odpovědi jsou správné

19 MIEK1 – Cvičení 0 Rozhodněte, který z následujících výroků je pozitivní a který normativní. Zdůvodněte.  Chudí lidé nemají platit vůbec žádné daně.  Nižší cena piva „PRIMUS“ vede k jeho vyšší spotřebě.  Míra nezaměstnanosti v roce 1990 v zemi X činila 5 %.  Míra nezaměstnanosti nesmí nikdy překročit 5 %, neboť pak představuje základní sociální problém.  Každá firma v tržní ekonomice musí vykazovat určitý zisk, chce-li obstát v konkurenci s ostatními. [ POZITIVNÍ ] [ NORMATIVNÍ ] [ POZITIVNÍ ] [ NORMATIVNÍ ] [ POZITIVNÍ ]

20 MIEK1 – Cvičení 0 Rozhodněte, který z následujících výroků je pozitivní a který normativní. Zdůvodněte.  Z dlouhodobého hlediska je inflace vždy menším zlem než zaměstnanost  Sazba důchodové daně ve Francii je stanovena jako mírně progresivní  Tržní ekonomika je na rozdíl od ekonomiky centrálně plánované „amorální“ – vede k velké nespravedlnosti a rozdílům, proto je nižším vývojovým stupněm ekonomických systémů. [ NORMATIVNÍ ] [ POZITIVNÍ ] [ NORMATIVNÍ ]

21 MIEK1 – Cvičení 0 Makroekonomie se liší od mikroekonomie tím, že: a) je obecnější b) řeší větší množství otázek c) klade si jiné otázky d) hledá jiné odpovědi na stejné otázky e) zabývá se jen některými otázkami, zatímco mikroekonomie řeší vše

22 MIEK1 – Cvičení 0 Makroekonomie se liší od mikroekonomie tím, že: a) je obecnější b) řeší větší množství otázek c) klade si jiné otázky d) hledá jiné odpovědi na stejné otázky e) zabývá se jen některými otázkami, zatímco mikroekonomie řeší vše

23 MIEK1 – Cvičení 0 Mikroekonomie analyzuje: a) chování dílčích ekonomických subjektů b) faktory vyvolávající poruchy celé ekonomiky c) procesy hospodářské politiky odstraňující poruchy celé ekonomiky d) cenový systém e) platí a) i d) současně

24 MIEK1 – Cvičení 0 Mikroekonomie analyzuje: a) chování dílčích ekonomických subjektů b) faktory vyvolávající poruchy celé ekonomiky c) procesy hospodářské politiky odstraňující poruchy celé ekonomiky d) cenový systém e) platí a) i d) současně

25 MIEK1 – Cvičení 0 Rozhodněte, zda jsou výroky pravdivé X nepravdivé: Makroekonomie sleduje rozhodovací procesy a celou ekonomiku pouze „očima“ jednoho dílčího ekonomického subjektu např. domácnosti nebo firmy. Mikroekonomie si klade různé otázky, například kolik má jednotlivá firma nakoupit zdrojů a kolik kusů finální produkce má vyrobit za časovou jednotku. Ekonomie je věda přírodní, a proto musí vždy v co nejširší míře využívat matematický aparát. [ PRAVDA ] [ NEPRAVDA ]

26 MIEK1 – Cvičení 0 Rozhodněte, zda jsou výroky pravdivé X nepravdivé: Každá ekonomická škola vychází z určité „filosofie“ – určitých předpokladů, na nichž buduje svůj teoretický aparát a na jeho základě formuluje doporučení pro hospodářskou politiku. Tvrzení, že ekonomická svoboda a nezávislost je myslitelná jen v tržní ekonomice, je příkladem výroku pozitivního, neboť řada ekonomů s tímto výrokem bezvýhradně souhlasí. Arogance, pohrdání názory druhých a neschopnost vědecké diskuse mezi představiteli jednotlivých ekonomických proudů je na škodu řešení aktuálních ekonomických problémů. [ PRAVDA ] [ NEPRAVDA ] [ PRAVDA ]

27 Ing. Veronika Mazalová, Ph.D. Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "MIKROEKONOMIE I Cvičení - Úvod do studia ekonomické teorie."

Podobné prezentace


Reklamy Google