Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chemický děj 1. Klasifikace chemických reakcí 2. Chemické rovnice 3

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chemický děj 1. Klasifikace chemických reakcí 2. Chemické rovnice 3"— Transkript prezentace:

1 Chemický děj 1. Klasifikace chemických reakcí 2. Chemické rovnice 3
Chemický děj 1. Klasifikace chemických reakcí 2. Chemické rovnice 3. Výpočty z chemických rovnic

2 Základní pojmy Chemický děj je děj, při kterém v molekulách reagujících látek dochází k zániku některých vazeb a ke vzniku vazeb nových. H2 + O2 → 2H2O H H H H O O H H H H Nuklid je soubor atomů které mají stejné protonové číslo (počet protonů v jádře, znamená to, že se jedná o jeden prvek), i nukleonové číslo (počet nukleonů v jádře). Prvky se v přírodě vyskytují většinou jako směs nuklidů. Například uhlík se vyskytuje jako směs nuklidu 12C a nuklidu 13C, proto je v tabulkách uváděna atomová hmotnost uhlíku jako 12,011 atomové hmotnostní jednotky, nikoli 12,000 atomové hmotnostní jednotky, jak by odpovídalo 12C podle definice atomové hmotnostní jednotky. Výchozí látky (reaktanty) – látky vstupující do reakce (v tomto případě: H2,O2) Produkty – látky vznikající v průběhu reakce (v tomto případě: H2O) Chemický děj (chemickou reakci) zapisujeme pomocí chemických rovnic.

3 1. Klasifikace chemických reakcí
1. Podle vnějších změn: 1a – Reakce skladné (syntézy) Z jednodušších látek vznikají látky složitější 1b – Reakce rozkladné Štěpení složitějších látek 1c – Reakce substituční (vytěsňovací) Atom (nebo skupina atomů) je nahrazena jiným atomem (nebo skupinou). 1d – Konverze (reakce podvojné záměny) Dochází k výměně atomů nebo skupin atomů mezi složitějšími molekulami. → neutralizace → srážecí reakce (vznik sraženiny = málo rozpustné látky)

4 1. Klasifikace chemických reakcí
2. Podle skupenského stavu výchozích látek: → gas (g) → liquid (l) → aqua (aq) → solid (s) 2a – Reakce homogenní Všechny reaktanty jsou ve stejném skupenském stavu (ve stejné fázi). 2b – Reakce heterogenní Reakce probíhá na rozhraní dvou skupenství (rozhraní dvou fází).

5 1. Klasifikace chemických reakcí
3. Podle přenášených částic: 3a – Acidobazické děje (viz později) Přenos H+ mezi kyselinou a zásadou. 3b – Redoxní děje (oxidačně – redukční reakce) (viz později) Přenos e- mezi reagujícími látkami. Změna oxidačních čísel některých atomů. 3c – Komplexotvorné reakce Tvorba koordinačně-kovalentní vazby.

6 1. Klasifikace chemických reakcí
4. Podle tepelného zabarvení reakce: (viz později) 4a – Reakce exotermní Reakce, při kterých systém uvolňuje teplo. 4b – Reakce endotermní Reakce spojené se spotřebou tepla.

7 1. Klasifikace chemických reakcí
5. Podle mechanizmu děje (podle průběhu): 5a – Reakce izolované Probíhá pouze jedna reakce a pouze jedním směrem. 5b – Reakce simultární Probíhá několik reakcí současně. I. zvratné reakce Typické pro anorganické reakce. II. bočné reakce Vzniká směs produktů (např. u aromatických sloučenin). III. následné (řetězové) reakce

8 2. Chemické rovnice CaSO4 + C → CaO + SO2 + CO2
Průběh každé chemické reakce lze vyjádřit pomocí CHEMICKÉ ROVNICE. CaSO4 + C → CaO + SO2 + CO2 Zákon zachování hmotnosti → hledání STECHIOMETRICKÝCH KOEFICIENTŮ aCaSO4 + bC → cCaO + dSO2 + eCO2 Ca: a = c S: a = d O: 4a = c + 2d + 2e C: b = e Chemická rovnice – pravá strana = levá strana Chemické schéma – kvantitativní zápis průběhu chemického děje bez stechiometrických koeficientů.

9 3. Výpočty z chemických rovnic


Stáhnout ppt "Chemický děj 1. Klasifikace chemických reakcí 2. Chemické rovnice 3"

Podobné prezentace


Reklamy Google