Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz."— Transkript prezentace:

1 Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0292 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_CHEM-1-06 Tematický celek (sada): Chemie anorganická a organická Téma (název) materiálu: Chemická reakce Předmět: Chemie Ročník / Obor studia: 1. / všechny obory denní a dálkové formy studia Autor / datum vytvoření: Mgr. Martin Štorek / 16.09.2012 Anotace: Výukový materiál slouží k výkladu nové látky na téma chemické reakce, předpoklady vzniku reakce, rozdělení chemických reakcí, protolytické a redoxní reakce, galvanický a olověný článek, elektrolýza, koroze Metodický pokyn: Prezentace je určena k promítání v hodině nebo samostudiu

2 CHEMICKÁ REAKCE 2 Proces, při kterém dochází ke změně chemické struktury látek. Do reakce vstupují reaktanty, které zanikají a přeměňují se v produkty. Během reakce zanikají původní vazby a vznikají nové. Chemickou reakci popisujeme pomocí chemických rovnic. Chemická rovnice je zápis chemické reakce vyjádřený značkami chemických prvků a vzorci chemických sloučenin. reaktanty (výchozí látky) produkty (nově vzniklé látky) Ca(OH) + CO 2 CaCO 3 + H 2 O

3 CHEMICKÁ ROVNICE 3 Zákon zachování hmoty: počet a druh atomů v reaktantech musí být stejný jako počet a druh atomů v produktech.

4 KLASIFIKACE CHEM. REAKCÍ 4 1. Dle vnější změny •Syntéza – slučování 2H 2 + O 2  2H 2 O •Analýza – rozklad 2H 2 O 2 + Δ → 2H 2 O + O 2 CaCO 3 + Δ → CaO + CO 2 Ca(HCO 3 ) 2 + Δ → CaCO 3 + CO 2 + H 2 O •Substituce – nahrazování Na + 2HCl  NaCl + H 2 •Konverze – podvojná záměna NaCl + AgNO 3  AgCl + NaNO 3 •Hoření - prudká oxidace CH 4 + 2O 2  CO 2 + 2H 2 O

5 KLASIFIKACE CHEM. REAKCÍ 5 II. Dle mechanismu průběhu •Redoxní (oxidačně-redukční reakce) •Acidobazické (protolitické) III. Dle tepelného zabarvení •exotermické - jsou to reakce, při kterých se teplo uvolňuje •endotermické - jsou to reakce, při kterých se teplo spotřebovává

6 PROTOLYTICKÉ REAKCE 6 Protolytické (acidobazické) reakce •přenos vodíkových kationtů H + (protonů) •typickou reakcí je neutralizace •Neutralizace je reakce kyseliny se zásadou a vzniká sůl dané kyseliny a voda. NaOH + HCl NaCl + H 2 O

7 O 0 O -II Cu 0 Cu II REDOXNÍ REAKCE 7 Oxidačně-redukční reakce •přenos elektronů •OXIDACE – odevzdávání e - (zvýšení ox. č.) •REDUKCE – příjem e - (snížení ox. č.) •oxidační činidlo (O 2, KMnO 4, H 2 O 2 ) – látky, které ostatní l. oxidují a sami se redukují •redukční činidlo (Fe, Zn, C, CO, SO 2 ) - látky, které ostatní l. redukují a sami se oxidují •oxidace a redukce probíhají současně 2 Cu + O 2 2 CuO oxidace redukce

8 ELEKTROLÝZA 8 Elektrolýza je děj probíhající na elektrodách při průchodu stejnosměrného elektrického proudu roztokem nebo taveninou. Elektrolýza je redoxní reakce. •na katodě probíhá redukce •na anodě probíhá oxidace Katoda je záporná elektroda Anoda je kladná elektroda oxidace: 2 I - - 2 e - I 2 0 redukce : Zn 2+ + 2 e - Zn 0

9 GALVANICKÝ ČLÁNEK 9 Galvanické články využívají chemickou reakci, při níž se uvolňuje energie ve formě elektrického pole. V běžném životě používáme termín baterie. Nejjednodušší článek se skládá ze dvou elektrod (Zn, Cu) a elektrolytu (H 2 SO 4 ). Zinek se v elektrolytu rozpouští a nabijí elektrodu záporně. Po připojení spotřebiče se poruší rovnovážný stav a elektrony putují ze Zn elektrody na Cu elektrodu – - vzniká el. proud.

10 10 elektrický proudchemická reakce elektrický proud ČLÁNEK - BATERIE ELEKTROLÝZA

11 OLOVĚNÝ AKUMULÁTOR 11 Olověný akumulátor se skládá z nádoby s roztokem H 2 SO 4 Do roztoku jsou ponořeny dvě olověné elektrody, druhá je navíc pokryta vrstvou oxidu olovičitého (PbO 2 ). Při vybíjení článku se olovo oxiduje a oxid olovičitý redukuje, vzniká síran olovnatý a voda. Při nabíjení akumulátoru probíhá děj opačný. Zda je akumulátor v automobilu vybitý zjišťujeme měřením hustoty kyseliny sírové (hustoměrem)

12 OLOVĚNÝ AKUMULÁTOR 12 Pb 0 + Pb IV O 2 + 2 H 2 SO 4 2 Pb II SO 4 + 2 H 2 O Pb 0 - 2e - Pb +II Pb +IV + 2e - Pb +II oxidace redukce VYBÍJENÍ NABÍJENÍ

13 KOROZE 13 Všude, kde se ve vlhkém prostředí dotýkají dva různé kovy, dochází k oxidaci reaktivnějšího kovu. Povrch kovu se změní. Tomuto jevu říkáme elektrochemická koroze. Koroze je urychlována: •teplotou, vlhkostí, roztoky solí a kyselin (kyselý déšť) Kovové povrchy chráníme před korozí: •namazáním povrchů látkami, které odpuzují vodu (olej, vazelína) •nátěry barev (např. natírání plotu) •pokrytím plasty (např. ploty) •pokrytí smaltem (smaltovaná vana, cedule, plech. nádobí) •pokovováním méně reaktivními kovy - zinek, chrom, stříbro (např. pochromovaný kohoutek v koupelně, pozinkované okapy)

14 ŘADA REAKTIVITY KOVŮ 14 Z postavení prvku v řadě kovů se dá odvodit, že:  daný kov je schopen vytěsnit (vyredukovat) z roztoku všechny kovy umístěné v řadě vpravo od něj.  kov může být z roztoku své soli vytěsněn kterýmkoliv kovem umístěným v řadě více vlevo

15 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST CHEM. REAKCÍ 15 TEPLOTA – čím větší teplota, tím rychleji reakce probíhá a naopak KONCENTRACE – čím větší koncentrace reaktantů, tím reakce proběhne rychleji a naopak VELIKOST POVRCHU – čím je větší povrch reagujících látek, tím reakce probíhá rychleji SKUPENSTVÍ – rychlost reakce se zvyšuje dle skupenství reaktantů od pevného (nejpomalejší) po plynné (nejrychlejší) KATALYZÁTOR – látka vstupující do reakce, aby snížila energetickou náročnost reakce a tím ji uspíšila (opakem je INHIBITOR)

16 REAKCE S KATALYZÁTOREM

17 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoli další využití podléhá autorskému zákonu. POUŽITÉ ZDROJE JANA BRÁNECKÁ. www.zschemie.euweb.cz [online]. [cit. 14.9.2012]. Dostupný na WWW:. MAXX. wikipedia [online]. [cit. 14.9.2012]. Dostupný na WWW: pod licencí public domain. AUTOR NEUVEDEN. www.chemistryhelp.net [online]. [cit. 14.9.2012]. Dostupný na WWW:. ŘEHÁK; NOVÁK; KOLAFA. www.vscht.cz [online]. [cit. 16.9.2012]. Dostupný na WWW: .


Stáhnout ppt "Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google