Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekosystém les a kurikulum základního vzdělávání Doc.PaedDr.RNDr.Milada Švecová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, PřF Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekosystém les a kurikulum základního vzdělávání Doc.PaedDr.RNDr.Milada Švecová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, PřF Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici,"— Transkript prezentace:

1 Ekosystém les a kurikulum základního vzdělávání Doc.PaedDr.RNDr.Milada Švecová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, PřF Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, FPV

2 Les ve výuce přírodopisu POJETÍ VÝUKY PŘÍRODOPISU POJETÍ VÝUKY PŘÍRODOPISU a) systematické b) ekologické - les - les - rybník ……….. - rybník ………..

3 Obsah učiva ZŠ Společenstvo lesa, lesní patra Společenstvo lesa, lesní patra Biodiverzita, potravní řetězce Biodiverzita, potravní řetězce Poškození lesa – větrné a sněhové Poškození lesa – větrné a sněhové polomy, kůrovec, zvěř polomy, kůrovec, zvěř

4 Les jako průřezové téma RVP ZV Průřezové téma – interdisciplinární téma, které je rozpracováno z pohledu širokého spektra různých oborů Průřezové téma – interdisciplinární téma, které je rozpracováno z pohledu širokého spektra různých oborů - příbuzných (přírodopis, geologie, chemie) - příbuzných (přírodopis, geologie, chemie) - méně příbuzných (výtvarná výchova, - méně příbuzných (výtvarná výchova, občanské výchova, dějepis aj.) občanské výchova, dějepis aj.)

5 Inovativní organizační formy a metody k tématu LES školní projekty školní projekty didaktické hry didaktické hry školní konference školní konference badatelská výuka (simulace badatelská výuka (simulace vědecké práce přímo v terénu) vědecké práce přímo v terénu)

6 Moderní přístupy a podpora ICT  interaktivní vzdělávací programy s využitím moderní vzdělávací techniky využitím moderní vzdělávací techniky Příklady: Interaktivní elektronické učebnice (Nakladatelství Fraus) (Nakladatelství Fraus) Detektivem v lese Detektivem v lese Les ve škole a škola v lese Les ve škole a škola v lese

7 Co v učebnicích nenajdeme aktuální informace o stavu lesních porostů v ČR případně i v Evropě či ve světě, aktuální informace o stavu lesních porostů v ČR případně i v Evropě či ve světě, praktická cvičení s využitím netradičních přírodnin ve vztahu k ES les, praktická cvičení s využitím netradičních přírodnin ve vztahu k ES les, doplňující účivo se zajímavostmi o lese, doplňující účivo se zajímavostmi o lese, dostatek pomůcek k uplatnění principu názornosti učiva. dostatek pomůcek k uplatnění principu názornosti učiva.

8 Náměty pro inovaci učiva biotechnologie jejich uplatňování v biotechnologie jejich uplatňování v lesnictví v lesnictví (klonové lesnictví, pěstování lesnictví v lesnictví (klonové lesnictví, pěstování elitních genotypů, rychle rostoucí dřeviny a elitních genotypů, rychle rostoucí dřeviny a energetika, šlechtění na rezistenci vůči imisím, energetika, šlechtění na rezistenci vůči imisím, růstu v extrémních podmínký´¨ách), růstu v extrémních podmínký´¨ách), změny biodiverzity ve vztahu k ES les, změny biodiverzity ve vztahu k ES les, aktuální informace o změnách druhového spektra chorob a škůdců aktuální informace o změnách druhového spektra chorob a škůdců zajímavosti a zvýšení motivace žáků (profesní orientace) zajímavosti a zvýšení motivace žáků (profesní orientace)

9 Příklady pomůcek vhodných pro lesnictví i školy obrazové tabule chorob a škůdců lesa, obrazové tabule chorob a škůdců lesa, publikace „Symptomy pošlození lesních publikace „Symptomy pošlození lesních porostů “, porostů “, + další vzdělávací programy k ES les

10 D ě kuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ekosystém les a kurikulum základního vzdělávání Doc.PaedDr.RNDr.Milada Švecová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, PřF Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici,"

Podobné prezentace


Reklamy Google