Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola, Praha 2, Londýnská 34"— Transkript prezentace:

1 Základní škola, Praha 2, Londýnská 34
škola zapojená do řady mezinárodních i národních projektů spolupracují s několika fakultami vzdělávající učitele i se střední pedagogickou školu

2 Charakteristika školy
Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Na prvním stupni je zpravidla po třech třídách v ročníku, na druhém stupni po dvou paralelních třídách v ročníku. Škola sdružuje následující zařízení: školu s kapacitou 560 žáků, školní družinu s kapacitou 250 žáků, školní klub s kapacitou 80 žáků a školní jídelnu. Škola je situována v oblasti Královských Vinohrad s výbornou dostupností městskou hromadnou integrovanou dopravou. Jedná se o budovu s mnohaletou školní tradicí, v minulosti se zde nacházelo gymnázium, mezi jehož absolventy mimo jiné patří i E. Beneš a V. Klaus.

3 Školní vzdělávací program
Pilíře: Vzdělávání v souvislostech – existence integrovaných vyučovacích předmětů 1. stupeň: Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět, Matematika a její aplikace, Informační a komunikační technologie, Etická výchova), Kultura ducha a těla (Tělesná výchova, Hudební výchova, Výtvarná výchova, Dramatická výchova); 2. stupeň: Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství, socioekonomická sféra Zeměpisu, Etická výchova), Svět přírody (Přírodopis, Chemie, fyzickogeografická sféra Zeměpisu), Matematicko fyzikální základ, Estetická výchova (Výtvarná výchova, Hudební výchova)

4 Školní vzdělávací program
Slovní hodnocení Slovní hodnocení na vysvědčení od 1. až do 9. ročníku je doplněno průběžným grafickým hodnocením do vlastních „Záznamníků z Londýnské“, ve kterých jsou vytištěny všechny očekávané výstupy probírané v daném školním roce. Aktivní metody učení Skupinové učení, problémové učení, konstruktivistické postupy, vrstevnické vyučování, aktivní práce s textem, projektové vyučování

5 Vybavení školy Informační a komunikační technologie
Mediatéka vybavená počítači Apple (průběžně obnovované vybavení), pojízdná počítačová učebna ( pojízdná skříň s 15 notebooky Apple (Macbook) a projekčním zařízením), interaktivní tabule, 2 přenosné dataprojektory, přes 100 PC ve škole (všechny napojeny na internet), WiFi, všichni učitelé služební notebooky Keramická dílna - 2 elektrické hrnčířské kruhy, keramická pec školní dílny

6 Kroužky Ve škole dlouhodobě funguje 50 kroužků. Většinu personálně zajišťují pedagogové školy. Zaměření kroužků je velmi široké – sportovní (např. Florbal, Plavání), vlastivědné ( např. Vycházky Prahou), umělecké (např. Pěvecký sbor, Keramika, Kytara), rukodělné (např. Korálkování, Šikovné ručičky), jazykové (např. Francouzština).

7 Profesní růst pracovníků
portfolio osobní karta ped. pracovníka (cesta přes kompetence) pravidelná setkávání nad portfoliem etický kodex ped. pracovníka ZŠ Londýnská

8 Zajímavosti tripartitní setkání
Záznamníky z Londýnské – grafická podoba hodnocení výjezdy budoucích prvňáčků webové stránka – formou editačního systém


Stáhnout ppt "Základní škola, Praha 2, Londýnská 34"

Podobné prezentace


Reklamy Google