Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REGIONÁLNÍ ANESTÉZIE U SECTIO CESAREA Jan Bláha KARIM 1.LF UK a VFN Praha Alessandro Beneditti De Re Medica, 1549.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REGIONÁLNÍ ANESTÉZIE U SECTIO CESAREA Jan Bláha KARIM 1.LF UK a VFN Praha Alessandro Beneditti De Re Medica, 1549."— Transkript prezentace:

1 REGIONÁLNÍ ANESTÉZIE U SECTIO CESAREA Jan Bláha KARIM 1.LF UK a VFN Praha Alessandro Beneditti De Re Medica, 1549

2  Těžký distres plodu  Akutní hypovolémie matky  Koagulopatie matky  Selhání RA  Odmítnutí RA matkou INDIKACE CELKOVÉ ANESTEZIE U SC Chestnut DH, Obstetric Anesthesia 2004;421-459

3  Obtížná intubace  Těžké astma  Maligní hypertermie KONTRAINDIKACE CELKOVÉ ANESTEZIE U SC Chestnut DH, Obstetric Anesthesia 2004;421-459

4 ABSOLUTNÍ:  Hypotenze matky, nekorigovaná hypovolemie, masivní krvácení  Koagulopatie; aplikace LMWH v posledních 10 hodinách  Alergie na lokální anestetikum  Infekce v místě vpichu, neléčená bakteriemie  Zvýšený ICP  Nesouhlas rodičky, porodníka či anesteziologa REALATIVNÍ:  Neodkladný SC (x možnost SAB!)  Onemocnění mozku a míchy (forenzní důvody)  Deformity páteře, výhřez plotének; bolesti hlavy a zad v anam. KONTRAINDIKACE REGIONÁLNÍ ANESTEZIE U SC

5 Regionální anestézie:  Velká Británie 1992 69,4% 2002 94,9% Jenkins K: Anaesthesia for Caesarean section in UK 1992-2002  ČR 50% Pařízek A: Současný stav porodnické analgezie a anestezie 2004) VOLBA TYPU ANESTEZIE V současnosti je CA u císařského řezu podávána pouze tehdy, je-li RA kontraindikována

6 VOLBA TYPU ANESTEZIE “ Apolinář “ 2006/2007: Porody 41344300 Císařské řezy 1133 (27%) 1291 (30%)  Celková anestezie 474 (42%) 398 (31%)  EPID + CA52 (4%)  Regionální anestezie 659 (58%) 835 (65%) EPID 497 (75%) 642 (77%) SAB 162 (25%) 192 (23%) CSE1

7 VÝHODY RA U CÍSAŘSKÉHO ŘEZU  Bezpečnější anesteziologická technika pro matku (riziko obtížné intubace a aspirace)  Menší krevní ztráty  Nižší riziko TEN  Možnost kvalitní pooperační analgezie (epidurální katetr)  Nižší výskyt PONV, lepší obnova peristaltiky  Časný kontakt matky a dítěte  Přítomnost otce u porodu

8 PŘÍPRAVA PŘED RA U CÍSAŘSKÉHO ŘEZU 1.Informovaný souhlas 2.Prevence aspirace kyselého obsahu žaludku (h 2 -blokátory, prokinetika) 3.Prevence TEN (časování LMWH!) 4.Lačnění (perorální příjem tekutin) 5.Prevence syndromu aortokavální komprese 6.Bandáže DK (prevence venostázy) 7.Posouzení rizika obtížné intubace 8.Optimální hydratace rodičky, dostatečný iv. Vstup 9.(Pre)oxygenace 10.Vasopresory

9 TYPY RA U CÍSAŘSKÉHO ŘEZU  EPIDURÁLNÍ ANESTEZIE  SUBARACHNOIDÁLNÍ ANESTEZIE  KOMBINOVANÁ EPI-SAB ANESTEZIE

10 VOLBA TYPU RA U CÍSAŘSKÉHO ŘEZU Potřebná oblast znecitlivění: k Th5-6

11 EPIDURÁLNÍ ANESTÉZIE U CÍSAŘSKÉHO ŘEZU  Aplikace LA do prostoru mezi žlutým vazem a tvrdou plenou  Nejčastěji v oblasti Th 12 -L 5  Rozsah anestezie je určen objemem podané směsi (1.5 ml/míšní segment = zpravidla 15-20 ml), p ro SC nutno k Th 5-6 (x čím větší rozsah, tím větší riziko komplikací)  Kvalitu blokády určuje koncentrace LA (analgezie až anestezie)  Technika: jednorázová vs. konti- nuální s katetrem  Aplikace LA jehlou x katetrem

12 VÝHODY EPIDURÁLNÍ ANESTÉZIE  Přechod z porodní analgezie v anestezii  Oběhová stabilita  Kontinuální pooperační analgezie  Vhodná u rodiček s přidruženými chorobami onemocnění plic a DC vč. akutní respirační infekce preeklampsie myastenia gravis maligní hypertermie závislost na psychotropních látkách …

13 NEVÝHODY EPIDURÁLNÍ ANESTÉZIE  Latence nástupu účinku  Větší disociace mezi senzorickou a motorickou blokádou (slabší relaxace břišní stěny)  Rodička může cítit tupou viscerální bolest a bolest přenášenou bráničními nervy (silné nervové kořeny L 5,S 1,S 2 = často opožděný nebo nedostatečný blok)  Možné selhání techniky (2-6%)  Nechtěná perforace tvrdé pleny Oblast znecitlivění (2-4%; pak 80% postpunkční cefalea)

14 LOKÁLNÍ ANESTETIKA U EPIDURÁLNÍ ANESTÉZIE Lokální anestetikum Koncentrace (%) Objem (ml) Nástup účinku (min) Trvání účinku (hod) Marcain Marcain 0.515 - 2015 - 302 - 3 Naropin Naropin 0.7515 - 2010 - 203 - 5 Chirocain Chirocain 0.515 - 20 2 - 3 Lidocain Lidocain 216 - 18101 - 2

15 SUBARACHNOIDEÁLNÍ ANESTÉZIE U CÍSAŘSKÉHO ŘEZU  Aplikace malé dávky LA (2-3 ml) do mozkomíšního moku  Punkce tenkou spinální jehlou (G 26-29) do oblasti pod L 2 (vyloučení traumatizace míchy)  Technika: jednorázová (kontinuální se rutinně nepoužívá) normobarická x hyperbarická typ hrotu (“řeže“ x “dilatuje“)

16 VÝHODY SUBARACHNOIDEÁLNÍ ANESTÉZIE  Relativně snadná technika  Rychlý nástup účinku 3 - 5 minut  Spolehlivost = nízké riziko selhání a konverze na CA  Malé dávky LA = minimální systémová toxicita pro matku i plod  Kvalitní svalová relaxace  Nejsou komplikace spojené se zavedeným katetrem

17 NEVÝHODY SUBARACHNOIDEÁLNÍ ANESTÉZIE  Oběhová nestabilita (SAB není vhodná u rodiček se závažným onemocněním srdce)  Systémová hypotenze (u těhotné def. jako pokles TK na 90 mmHg nebo o 25-30% výchozí hodnoty)  Absence rutinního využití katetrové techniky

18 LOKÁLNÍ ANESTETIKA U SAB Lokální anestetikum Koncentrace (%) Objem (ml) Nástup účinku (min) Trvání účinku (hod) Marcain Spinal izobarický 0.52-33-51.5-4 Marcain Spinal Heavy hyperbarický 0.52-33-51.5-3 Chirocain isobarický 0.52-33-51.5-3

19 KOMBINOVANÁ SAB/EPID ANESTÉZIE U CÍSAŘSKÉHO ŘEZU  Kombinace obou technik ve snaze využít výhody každé z nich  Technicky:„jehla skrz jehlu“ x dva různé vpichy  Dávka: klasická = celá dávka SAB + redukovaná dávka EPID  sekvenční = reduk. dávka SAB  část. fixace  redukovaná dávka EPID Provedení: 1. detekce epidurálního prostoru 2. punkce dury a aplikace aneste- tika do SAB 3. zavedení katetru

20 VÝHODY CSE ANESTEZIE  Rychlý nástup účinku  Spolehlivost  Kvalitní pooperační analgezie

21 NEVÝHODY CSE ANESTEZIE  Rychlý rozvoj systémové hypotenze  Totální spinální anestezie  Technická a ekonomická náročnost

22 REGIONÁLNÍ ANESTEZIE a LMWH  Nutno dodržet zásady bezpečné aplikace RA při léčbě LMWH  RA za 10 hodin po aplikaci LMWH  Další aplikace LMWH za 2 hodiny po nekomplikované punkci  Extrakce katetru za 10 hodin po aplikaci LMWH

23 EPIDURÁLNÍ vs. SUBARACHNOIDÁLNÍ ANESTEZIE EPIDSAB Spolehlivost+++++ Relaxace++++ Latence (nástup účinku) dlouhá (10-30 min) krátká (3-5 min) Kvalita blokády+++++ Pooperační analgeziemožnáobtížná Návaznost na porodní analgezii možnáobtížná Toxicitamožnánemožná Velikost jehly18 G (1.3 mm) 27 G (0.42 mm) Množství anestetika15 - 20 ml2 - 3 ml Trvání účinku2 – 4 hod (+)1.5 - 3 hod EPIDSAB Spolehlivost+++++ Relaxace++++ Latence (nástup účinku) dlouhá (10-30 min) krátká (3-5 min) Kvalita blokády+++++ Pooperační analgeziemožnáobtížná Návaznost na porodní analgezii možnáobtížná Toxicitamožnánemožná Velikost jehly18 G (1.3 mm) 27 G (0.42 mm) Množství anestetika15 - 20 ml2 - 3 ml Trvání účinku2 – 4 hod (+)1.5 - 3 hod

24 EPIDURÁLNÍ vs. SUBARACHNOIDÁLNÍ ANESTEZIE

25 KOMPLIKACE REGIONÁLNÍ ANESTEZIE  Systémová hypotenze vzniká důsledkem blokády sympatiku, pokles TK vede ke zhoršení uteroplacentární perfuze a k rozvoji nebo prohloubení tísně plodu Prevence:prehydratace (bolus 20 ml/kg/30min) frakcionovaná aplikace směsi poloha rodičky včasná aplikace vasopresoru (u SAB profylakticky) Efedrin bolus 5-10 mg Phenylephrin bolus 20-40 μg Noradrenalin bolus 0.01-0.02 mg / kont.

26 VLIV RA na PLOD/NOVOROZENCE  Nepřímý = mateřská hypotenze  Přímý = vliv farmak podaných do EPID nebo SAB Lokální anestetika - snadno pronikají placentou U běžně používaných dávek nebyl prokázán negativní vliv na plod (bradykardie, útlum CNS) Opioidy - snadný průnik placentou bezpečné dávky:morfin (SAB) 0.2-0.3 mg sufentanil 25 μg

27 ZÁVĚR  Regionální anestezie u císařského řezu jednoznačně dominuje za předpokladu dobré komunikace mezi anesteziologem, porodníkem a neonatologem.  Nemůže nahradit celkovou anestezii v těchto situacích: emergentní císařský řez kontraindikace svodné anestezie neúspěšná blokáda nesouhlas či nespolupráce rodičky

28 DĚKUJI ZA POZORNOST :-)


Stáhnout ppt "REGIONÁLNÍ ANESTÉZIE U SECTIO CESAREA Jan Bláha KARIM 1.LF UK a VFN Praha Alessandro Beneditti De Re Medica, 1549."

Podobné prezentace


Reklamy Google