Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předoperační vyšetření – co má obsahovat ?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předoperační vyšetření – co má obsahovat ?"— Transkript prezentace:

1 Předoperační vyšetření – co má obsahovat ?
MUDr.Jan Šturma, CSc

2 Statistika 2004 Počet anestézií 833 367 (100 %)
Reg. anestézie (15,6 %) Senioři > 70 let (14,3 %) Děti < 15 let (9,8 %) Během ÚPS (11 %) Ambulantně (9 %) MIT (0,024 %)

3 Dostupné prameny Doporučení ČSARIM k provádění vyšetření nemocných před operačními a diagnostickými výkony v anestézii Anesteziologie a neodkladná péče 2/1996 Practice Advisory for Preanesthesia Evaluation Anesthesiology 2002,96,485-96 Preoperative tests – The use of routine pereoperative tests for elective surgery National institute for Clinical Excellence – 2003 ( Derivation and Prospective Validation of Simple Index for Prediction of Cardiac Risk of Major Noncardiac Surgery Lee T.H. at all, Circulation, 1999, 100,

4 Předoperační vyšetření
Cílem předoperačního vyšetření je zhodnocení zdravotního stavu nemocného, jeho způsobilosti k operačnímu výkonu, posouzení stupně operačního rizika a navržení léčebně diagnostického postupu k optimalizaci orgánových funkcí a navržení optimálního operačního a anesteziologického postupu.

5 Předoperační vyšetření interdisciplinární přístup
Interní – zaměřuje se na fyzický stav pacienta, komorbiditu, chronickou medikaci, toleranci zátěže Chirurgické – zaměřuje se na optimalizaci chirurgického postupu Anesteziologické – zaměřuje se na plán a optimalizaci anesteziologického postupu po zhodnocení předchozích vyšetření + získání informovaného souhlasu

6 Faktory ovlivňující riziko operačního výkonu
Fyzický stav pacienta (klasifikace ASA) Věk Závažnost operačního výkonu

7 Zhodnocení fyzického stavu pacienta podle ASA
Zdravý pacient bez klinického patologického nálezu Pacient s lehkým, kontrolovaným, funkčně nelimitujícím systémovým onemocněním Pacient s těžkým nebo obtížně kontrolovatelným systémovým onemocněním, pacienta funkčně limitujícím, neohrožujícím však trvale pacienta na životě Pacient s těžkým systémovým onemocněním, pacienta funkčně limitujícím, které ho trvale ohrožuje na životě Moribundní pacient, u kterého se předpokládá úmrtí do 24 hodin a operační výkon je poslední možností záchrany života (tzv. vitální indikace) E u urgentních výkonů se klasifikace ASA doplňuje písmenem E (emergency)

8 Předoperační pomocná vyšetření
Účel Odhalit chorobu nebo poruchu, která může ovlivnit perioperační anesteziologickou péči (PAP) Potvrdit a zhodnotit již identifikovanou chorobu či poruchu, její léčbu, případně navrhnout léčebné alternativy, které mohou ovlivnit PAP

9 Rozsah předoperačního vyšetření
Zdravotní stav pacienta Naléhavost operačního výkonu Typ a závažnost operačního výkonu Volba anesteziologické techniky

10 Obsah předoperačního vyšetření
Anamnéza Předchozí a současné choroby Současná farmakoterapie Alergie Abusus Komplikace předchozích anestézií a operačních výkonů Informovaný souhlas

11 Obsah předoperačního vyšetření
Fyzikální vyšetření v rozsahu základního interního vyšetření se zaměřením na: Dýchací cesty (obtížná intubace, peroperační ventilace Kardiovaskulární systém (TK,P,stav žilního systému) Části těla se vztahem k regionální anestézii

12 Rozsah předoperačního vyšetření
PS ASA I : anamnéza, fyzikální vyšetření je doporučováno EKG u mužů > 40 let žen > 50 let PS ASA II-IV : jako ASA I + doplňující pomocná a konziliární vyšetření podle komorbidity, závažnosti výkonu a zvoleného anesteziologického postupu

13 Co si odneseme domů? Předoperační vyšetření je obligatorní součástí perioperační péče Klasifikace fyzického stavu pacienta podle ASA je provedena na základě anamnézy a fyzikálního vyšetření Pomocná laboratorní a konziliární vyšetření jsou ordinována cíleně po získání anamnézy a fyzikálním vyšetření Rutinní provádění pomocných vyšetření bez cílené indikace není doporučováno. Je doporučováno provedení těhotenského testu u žen ve fertilním věku.

14 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Předoperační vyšetření – co má obsahovat ?"

Podobné prezentace


Reklamy Google