Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TRH VÝROBNÍCH FAKTORŮ TRH PRÁCE, TRH KAPITÁLU, TRH PŮDY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TRH VÝROBNÍCH FAKTORŮ TRH PRÁCE, TRH KAPITÁLU, TRH PŮDY."— Transkript prezentace:

1 TRH VÝROBNÍCH FAKTORŮ TRH PRÁCE, TRH KAPITÁLU, TRH PŮDY

2 TRH PRÁCE práce cena práce, mzda Nabídka a poptávka na trhu práce trh práce : dokonale konkurenční nedokonale konkurenční

3 Dokonale konkurenční trh práce Velký počet prodávajících i kupujících Práce je homogenní Pracovníci jsou mobilní Dokonalá informovanost

4 Nabídka na trhu práce Nabídkou práce rozumíme nabídku práce firmám ze strany pracovníků INDIVIDUÁLNÍ NABÍDKA PRÁCE ČAS JE VZÁCNÝ!!! Jak člověk rozděluje svůj čas mezi práci a volný čas? náklady obětované příležitosti

5 Linie možné alokace času Práce (hod) Volný čas (hod) 24 Mezní užitek z práce vs. Mezní náklady práce

6 Rovnovážná alokace času Rovnovážné alokace času je z hlediska jednotlivého pracovníka dosaženo v situaci, kdy se mezní užitek tohoto pracovníka z jeho práce rovná mezním nákladům, které mu tato práce působí. mzda mezní užitek z práce - mzdová sazba počet hodin práce mezní náklady práce 90 0 2 4 6 8 10

7 Rovnovážná alokace času při měnící se mzdě Růst mezd: 1.Substituční efekt 2.Důchodový efekt Zpětně zahnutá křivka individuální nabídky práce mzdová sazba množství nabízené práce S

8 Motivace k práci Motivační faktory: 1.mzda 2.nepeněžní aspekty práce (pracovní prostředí, možnost zvyšování kvalifikace, možnost rekreace, pracovního postupu,...) 3.naturální složka mzdy (nižší telefonní poplatky, jízdenky, stravenky,...) 4.neekonomické faktory (vlastní seberealizace, společenské postavení,....) S2S1 mzdová sazba množství nabízené práce

9 TRŽNÍ NABÍDKA PRÁCE = součet individuálních nabídek práce při jednotlivých mzdových úrovních mzdová sazba množství nabízené práce S

10 Poptávka na trhu práce Poptávku po práci vytváření firmy jakožto zaměstnavatelé !!! ODVOZENÁ POPTÁVKA Rozhodování firmy o počtu najaté práce – utváření poptávky jednotlivé firmy cíl firmy MPP L......... mezní fyzický produkt práce MRP L......... příjem z mezního produktu práce MRP L = MPP L * P X

11 Mezní fyzický produkt a příjem z mezního produktu Počet pracovníků Celkový fyzický produkt (TPP) Mezní fyzický produkt (MPP) Cena jednotky produktu (P) Příjem z mezního produktu (MRP) 00 15520100 212720140 318620120 42132060 52322040

12 Mezní fyzický produkt a příjem z mezního produktu MRP 140 120 100 80 60 40 20 1 2 3 4 5počet pracovníků mezní náklady firmy na práci (W) mezní přínosy firmy z práce (MRP L ) MRP L = w

13 Tržní poptávka po práci tržní poptávka po práci se rovná součtu poptávek po práci ze strany jednotlivých firem při jednotlivých mzdových sazbách Rovnováha na trhu práce S S D D mzdová sazba množství práce W1WEW1WE L 1 L E L 2

14 Nedokonale konkurenční trh práce intervence vlády odbory nepružnost nabídky práce geografická strnulost nabídky práce nedostatek bytů časová náročnost rekvalifikace apod. segmentace trhu práce

15 w S E ED L L Zaručená minimální mzda

16 Odbory na trhu práce odbory funkce odborů strategie odborů: 1.fixace mezd nad jejich rovnovážnou úrovní mzda W 1 W W E L

17 Odbory na trhu práce 2. omezování nabídky práce w S L 2 S L 1 E 2 w 2 w 1 E 1 D L 2 L 1 L

18 w SL E2 w2 E1 w1 DL2 DL1 L1 L2L Odbory na trhu práce 3. podpora poptávky po vlastní produkci

19 Kolektivní vyjednávání odbory vs. zaměstnavatelékolektivní smlouva proces vyjednávání: stávky výluky

20 Transferový výdělek, ekonomická renta transferový výdělek ekonomická renta transferový výdělek ekonomická renta w množství práce DLDL SLSL

21 Bilaterální monopol monopol na trhu práce monopson na trhu práce

22 TRH KAPITÁLU cena kapitálu kapitál......... akumulované úspory přeměněné v investice kapitál:  reálný kapitál  finanční kapitál investice stavová vs. toková veličina amortizace  hrubé investice  čisté investice

23 Poptávka po kapitálu, teorie investic rozhodování o koupi kapitálu MPP L, MRP L P = MRP L míra výnosu z kapitálu

24 Porovnání ceny kapitálu v čase současná hodnota investice  NPV = PV - P vnitřní míra výnosnosti  P = ∑ R t / (1 + IRR) t

25 KAPITÁLOVÉ TRHY kapitálový trh subjekty kapitálového trhu  domácnosti  firmy  finanční zprostředkovatelé kapitálový trh vs. peněžní trh trh akcií a obligací

26 Determinace rovnovážné úrokové sazby křivka poptávky po kapitálu křivka nabídky kapitálu tržní úrok. sazba úspory a investice Nabídka úspor (kapitálu) Poptávka po investicích (kapitálu)

27 ROVNOVÁHA: S = D............... ÚSPORY = INVESTICE Změny poptávky po kapitálu  hodnocení investičních příležitostí ze strany firem  Ochota zadlužit se Změny nabídky kapitálu - vliv důchodu domácností - míra inflace - demografické vlivy (počet obyvatel a věkové složení) - úroveň bankovního systému a instrumentů finančního trhu Determinace rovnovážné úrokové sazby

28 Určení tržní úrokové míry na konkurenčních trzích N x P př. Nedostatek fondů....... Ochota lidí půjčovat jen za vyšší cenu ve svůj prospěch..... růst úrokových sazeb tržní síly, které uvádějí trh kapitálu do rovnováhy........ banky, pojišťovny,....

29 tržní úroková sazba (míra výnosu)  i = čistý roční příjem/cena finančního aktiva = R/P vnitřní míra výnosu  P = Σ R t /(1 + IRR) t rovnovážná úroková sazba  riziko nesplacení půjčky  doba trvání půjčky  zdanění úroku z půjčky Výnosy a ceny finančních aktiv

30 mezinárodní pohyb kapitálu pohyb dlouhodobého kapitálu  mezinárodní investice a úspory - přímé zahraniční investice - portfoliové investice  mezinárodní úvěry pohyb krátkodobého kapitálu Mezinárodní trh kapitálu

31 převis poptávky po kapitálu „přidělování úvěrů“ Alokační funkce úrokové míry a přerozdělování zápůjčních fondů

32 VOLBA PORTFOLIA volba portfolia rozpočtové omezení VP........ bohatství investiční riziko riziko postoje k riziku  averze k riziku - kompenzace rizika výnosem  vyhledávání rizika  neutrální postoj výnosy – riziko.................. teorie volby portfolia

33 VOLBA PORTFOLIA DIVERZIFIKACE!!! nákup finančních aktiv nákup reálných aktiv volba:  cíle tvorby úspor  očekávaných výnosech z jednotlivých aktiv  ochotě nést riziko

34 TRH PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ primární výrobní faktor (práce, kapitál) přírodní zdroje:  obnovitelné  neobnovitelné

35 TRH NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ nákup neobnovitelných zdrojů  očekávaný výnos dán mírou změny ceny zdroje prodej neobnovitelných zdrojů  očekávaný vývoj ceny zdroje „škrtící cena“ a vývoj poptávky

36 Trh půdy celková nabídka výnos půdy cena půdy

37 D a S po půdě Poptávka po půdě  odvozená  očekávaný příjem z mezního produktu půdy MRP L = MPP L * P X Nabídka fixní


Stáhnout ppt "TRH VÝROBNÍCH FAKTORŮ TRH PRÁCE, TRH KAPITÁLU, TRH PŮDY."

Podobné prezentace


Reklamy Google