Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TRH PRÁCE, TRH KAPITÁLU, TRH PŮDY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TRH PRÁCE, TRH KAPITÁLU, TRH PŮDY"— Transkript prezentace:

1 TRH PRÁCE, TRH KAPITÁLU, TRH PŮDY
TRH VÝROBNÍCH FAKTORŮ TRH PRÁCE, TRH KAPITÁLU, TRH PŮDY

2 TRH PRÁCE práce cena práce, mzda Nabídka a poptávka na trhu práce
trh práce : dokonale konkurenční nedokonale konkurenční

3 Dokonale konkurenční trh práce
Velký počet prodávajících i kupujících Práce je homogenní Pracovníci jsou mobilní Dokonalá informovanost

4 Nabídka na trhu práce INDIVIDUÁLNÍ NABÍDKA PRÁCE
Nabídkou práce rozumíme nabídku práce firmám ze strany pracovníků INDIVIDUÁLNÍ NABÍDKA PRÁCE ČAS JE VZÁCNÝ!!! Jak člověk rozděluje svůj čas mezi práci a volný čas? náklady obětované příležitosti

5 Linie možné alokace času
Práce (hod) 24 Mezní užitek z práce vs. Mezní náklady práce 24 Volný čas (hod)

6 Rovnovážná alokace času
Rovnovážné alokace času je z hlediska jednotlivého pracovníka dosaženo v situaci, kdy se mezní užitek tohoto pracovníka z jeho práce rovná mezním nákladům, které mu tato práce působí. mzda mezní náklady práce 90 mezní užitek z práce - mzdová sazba počet hodin práce

7 Rovnovážná alokace času při měnící se mzdě
Růst mezd: Substituční efekt Důchodový efekt Zpětně zahnutá křivka individuální nabídky práce mzdová sazba S množství nabízené práce

8 Motivace k práci Motivační faktory: mzda
nepeněžní aspekty práce (pracovní prostředí, možnost zvyšování kvalifikace, možnost rekreace, pracovního postupu,...) naturální složka mzdy (nižší telefonní poplatky, jízdenky, stravenky,...) neekonomické faktory (vlastní seberealizace, společenské postavení, ....) S1 S2 mzdová sazba množství nabízené práce

9 TRŽNÍ NABÍDKA PRÁCE = součet individuálních nabídek práce při jednotlivých mzdových úrovních mzdová sazba S množství nabízené práce

10 Poptávka na trhu práce Poptávku po práci vytváření firmy jakožto zaměstnavatelé !!! ODVOZENÁ POPTÁVKA Rozhodování firmy o počtu najaté práce – utváření poptávky jednotlivé firmy cíl firmy MPPL mezní fyzický produkt práce MRPL příjem z mezního produktu práce MRPL = MPPL * PX

11 Mezní fyzický produkt a příjem z mezního produktu
Počet pracovníků Celkový fyzický produkt (TPP) Mezní fyzický produkt (MPP) Cena jednotky produktu (P) Příjem z mezního produktu (MRP) 1 5 20 100 2 12 7 140 3 18 6 120 4 21 60 23 40

12 Mezní fyzický produkt a příjem z mezního produktu
MRP 140 120 100 80 60 40 20 mezní přínosy firmy z práce (MRPL) MRPL = w mezní náklady firmy na práci (W) počet pracovníků

13 Tržní poptávka po práci
tržní poptávka po práci se rovná součtu poptávek po práci ze strany jednotlivých firem při jednotlivých mzdových sazbách Rovnováha na trhu práce mzdová sazba mzdová sazba S S W1 WE D D množství práce L LE L2 množství práce

14 Nedokonale konkurenční trh práce
intervence vlády odbory nepružnost nabídky práce geografická strnulost nabídky práce nedostatek bytů časová náročnost rekvalifikace apod. segmentace trhu práce

15 Zaručená minimální mzda
w w S S E E D D L L

16 Odbory na trhu práce odbory funkce odborů strategie odborů:
fixace mezd nad jejich rovnovážnou úrovní mzda W W WE L

17 Odbory na trhu práce 2. omezování nabídky práce w SL2 SL1 E2 w2 w1 E1
L L1 L

18 Odbory na trhu práce 3. podpora poptávky po vlastní produkci w SL E2
DL2 DL1 L L2 L

19 Kolektivní vyjednávání
odbory vs. zaměstnavatelé kolektivní smlouva proces vyjednávání: stávky výluky

20 Transferový výdělek, ekonomická renta
w SL ekonomická renta transferový výdělek DL množství práce

21 Bilaterální monopol monopol na trhu práce monopson na trhu práce

22 TRH KAPITÁLU cena kapitálu
kapitál akumulované úspory přeměněné v investice kapitál: reálný kapitál finanční kapitál investice stavová vs. toková veličina amortizace hrubé investice čisté investice

23 Poptávka po kapitálu, teorie investic
rozhodování o koupi kapitálu MPPL, MRPL P = MRPL míra výnosu z kapitálu

24 Porovnání ceny kapitálu v čase
současná hodnota investice NPV = PV - P vnitřní míra výnosnosti P = ∑ Rt / (1 + IRR)t

25 KAPITÁLOVÉ TRHY kapitálový trh subjekty kapitálového trhu
domácnosti firmy finanční zprostředkovatelé kapitálový trh vs. peněžní trh trh akcií a obligací

26 Determinace rovnovážné úrokové sazby
křivka poptávky po kapitálu křivka nabídky kapitálu tržní úrok. sazba Nabídka úspor (kapitálu) Poptávka po investicích (kapitálu) úspory a investice

27 Determinace rovnovážné úrokové sazby
ROVNOVÁHA: S = D ÚSPORY = INVESTICE Změny poptávky po kapitálu hodnocení investičních příležitostí ze strany firem Ochota zadlužit se Změny nabídky kapitálu - vliv důchodu domácností - míra inflace - demografické vlivy (počet obyvatel a věkové složení) - úroveň bankovního systému a instrumentů finančního trhu

28 Určení tržní úrokové míry na konkurenčních trzích
N x P př. Nedostatek fondů Ochota lidí půjčovat jen za vyšší cenu ve svůj prospěch růst úrokových sazeb tržní síly, které uvádějí trh kapitálu do rovnováhy banky, pojišťovny,....

29 Výnosy a ceny finančních aktiv
tržní úroková sazba (míra výnosu) i = čistý roční příjem/cena finančního aktiva = R/P vnitřní míra výnosu P = Σ Rt/(1 + IRR)t rovnovážná úroková sazba riziko nesplacení půjčky doba trvání půjčky zdanění úroku z půjčky

30 Mezinárodní trh kapitálu
mezinárodní pohyb kapitálu pohyb dlouhodobého kapitálu mezinárodní investice a úspory - přímé zahraniční investice - portfoliové investice mezinárodní úvěry pohyb krátkodobého kapitálu

31 Alokační funkce úrokové míry a přerozdělování zápůjčních fondů
převis poptávky po kapitálu „přidělování úvěrů“

32 VOLBA PORTFOLIA volba portfolia rozpočtové omezení VP bohatství investiční riziko riziko postoje k riziku averze k riziku - kompenzace rizika výnosem vyhledávání rizika neutrální postoj výnosy – riziko teorie volby portfolia

33 VOLBA PORTFOLIA DIVERZIFIKACE!!! nákup finančních aktiv
nákup reálných aktiv volba: cíle tvorby úspor očekávaných výnosech z jednotlivých aktiv ochotě nést riziko

34 TRH PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ primární výrobní faktor (práce, kapitál)
přírodní zdroje: obnovitelné neobnovitelné

35 TRH NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ
nákup neobnovitelných zdrojů očekávaný výnos dán mírou změny ceny zdroje prodej neobnovitelných zdrojů očekávaný vývoj ceny zdroje „škrtící cena“ a vývoj poptávky

36 Trh půdy celková nabídka výnos půdy cena půdy

37 D a S po půdě Poptávka po půdě Nabídka fixní odvozená
očekávaný příjem z mezního produktu půdy MRPL = MPPL * PX Nabídka fixní


Stáhnout ppt "TRH PRÁCE, TRH KAPITÁLU, TRH PŮDY"

Podobné prezentace


Reklamy Google