Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Logistický informační systém

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Logistický informační systém"— Transkript prezentace:

1 Logistický informační systém
Ivan Gros

2 Dodavatel surovin, materiálů Materiálový tok Tok informací
Tok přidané hodnoty Výrobce dílů polotovarů Suroviny Náklady na dopravu Výrobce mont. skupin Polotovary,díly Náklady na výrobu Objednávky Výrobce finálních výrobků Montážní skupiny Náklady na distribuci Předpovědi poptávky Distributor Hotové výrobky Prodejní řetězec Stavy zásob Zisk Zákazník

3 Předpověď poptávky na plánovací období
Základní požadavky na vstupní informace a požadované informační výstupy pro efektivní řízení materiálových toků v logistických řetězcích Vstupní informace: Údaje o poptávce: potvrzené, očekávané objednávky Dosahovaná úroveň služeb Stav zásob v dodavatelském řetězci Ostatní údaje nutné pro řízení materiálových toků kapacitní normy, normy spotřeby, kusovníky, technologické postupy, seznamy pracovišť plán oprav Dosahované úroveň logistických nákladů Výstupní informace: Přehled o požadavcích zákazníků Předpověď poptávky na plánovací období Aktuální stavu zásob Logistický plán + + =

4 Informační systém Plán distribuce Plán kapacit Distribuční řetězec
Subsystém logistického plánování Plán distribuce Údaje pro bilanci kapacit Plán kapacit Aktuální stav zásob výrobků v řetězci Netto požadavky na výrobu Údaje pro bilanci materiálových vstupů Celkové požadavky zákazníků Distribuční řetězec Plán výroby Plán zásobování Očekávaná poptávka Brutto požadavky na nákup Subsystém předpovědí poptávky Subsystém řízení zásob Nákup Očekávaná poptávka Operativníplán Objednávky dodavatelům Předpověď poptávky Řízení zásob Stav zásob materiálových vstupů Subsystém řízení výroby Údaje o skutečné výrobě Rozepsané výrobní úkoly Stav zásob Subsystém zpracování objednávek Vybrané objednávky Přenos objednávek Přenos objednávek Zpracování objednávek Výběr objednávek Operativní řízení Stav zásob Příkaz k expedici Objednávky zákazníků Zpracované objednávky Výrobní příkazy Stav zásob Subsystém zásobování Zákazníci Doprava Sklad Expedice Výroba Sklad surovin Dodavatel Informace o splácení faktur zákazníky Potvrzená faktura Faktura k potvrzení Dodací list Přenos dodacího listu a faktury Dodací list Faktura Účtárna Faktura Příkaz k úhradě Výpis z běžného účtu Výpis z běžného účtu Běžný účet

5 Subsystém přenosu a zpracování objednávek
Objednávky vystavované dodavatelům Objednávky přijímané od zákazníků velký počet objednávek značný rozptyl objednávaného množství a počtu položek požadavek na rychlé potvrzení menší počet objednávek relativně méně dodavatelům, objednávání většího množství Zákazníci Dodavatelé Podnik

6 Subsystém přenosu a zpracování objednávek
Fromy přenosu objednávek Forma přenosu Kriteria hodnocení Rychlost Spolehlivost Přesnost Náklady Osobní předání Nevelká Vysoká Závislé na cenových relacích v daném období Telefon Rychlá Dobrá good Možnost chyb Fax Pošta Pomalá Nízká Internet, EDI Velmi vysoká výrobků Zpracování objednávek Sumarizace požadavků zákazníků podle: zákazníků distribučních center termínů vyřízení objednávek Evidence a aktualizace slev, rabatů nákladových listů, průvodek Dokumentace Automatické generování celní dokumentace podkladů pro fakturaci …

7 Subsystém předpovědí poptávky
Předpověď poptávky je systematický postup vedoucí k odhadu velikosti poptávky na zvolené období opírající se o intuitivní, metodické, matematické a statistické metody. „Budoucnost nelze předpovědět, budoucnost je třeba vytvořit !“ „Nejlepším zdrojem budoucnosti je minulost !“ (Byron) Vše, co podnikatel uskutečňuje je založeno na jeho odhadu - předpovědi - budoucího vývoje ! „Předpověď je jako sex ve společnosti: potřebujeme to, nemůžeme se bez toho obejít, každý to tím, nebo jiným způsobem dělá, ale nikdo si není jist, že správným způsobem“ Plossel

8 Subsystém předpovědí poptávky „Vše vyšlo, tržby byly splněny!“
Co nejpodrobnější v sortimentu, kvalitě, termínech, místech určení ! intuice Požadavky na logistickou předpověď: Dobrá předpověď je kombinací: zkušenosti analýzy minulosti Co nejpřesnější ! Dynamika ! Hodnocení uplynulého období: „Vše bylo jinak, vyráběli jsme jiné výrobky, v jiných množstvích, v jiných termínech …. !“ „Vše vyšlo, tržby byly splněny!“ Výroba Obchod, finance

9 Objektivní metody předpovědi poptávky
Základní předpoklad Dosavadní vývoj poptávky bude pokračovat Vstupní informace Časové řady dosavadního vývoje poptávky Vyrovnání časové řady vhodnou metodou Základní princip metody Extrapolace vyrovnaného trendu

10 Subsystém předpovědí poptávky Základní typy časových řad
Stagnující poptávka Sezónní poptávka Poptávka s trendem Cyklická poptávka Sporadická poptávka

11 Subsystém předpovědí poptávky Bodové nebo spojnicové grafy !
1. Grafické metody Typ grafu Hodnoty jsou zobrazeny v přehledné, srozumitelné formě Bodové nebo spojnicové grafy ! Na malém prostoru lze znázornit velké množství údajů Přímo z grafu lze odhadnout trend vývoje NE ! No! Z grafu jsou zřejmé anomálie ve vývoji V grafu je možno srovnávat vývoj více veličin vedle sebe

12 Subsystém předpovědí poptávky
1. Metoda klouzavých průměrů T Si ST+1 Východiskem je časová řada dosavadního vývoje poptávky PT+2,T+1 PT+1,T ... Často je nahrazována řadou prodejů! T T+1 T+2 t Předpověď uskutečněná v T –tém období na T TT+1,T Nechť je skutečnost v T+1. období ST+1 .Předpověď na další T+2. obodbí bude rovna

13 Subsystém předpovědí poptávky
1. Metoda klouzavých průměrů – úprava Nahradíme v S PT+1,T 1/T = a a dostaneme Pro další předpověď potřebujeme jenom předpověď a dosaženou skutečnou hodnotu v předcházejícím období

14 Subsystém předpovědí poptávky
1. Regresní analýza Vyrovnání časové řady vhodně volenou křivkou metodou nejmenších čtverců Nejčastěji používané křivky: Polynom t-tého stupně přímka kvadratická funkce exponenciální funkce Pro výpočty lze využít nástrojů Excelu: LINTREND,LINREGRESE, LOGLINREGRESE …

15 Subsystém předpovědí poptávky
1. Regresní analýza – test vhodnosti zvolené křivky Protože testujeme stejnou řadu hodnot stačí jako kritérium jen čitatel zlomku: Korelační index: P´…vyrovnané hodnoty S … skutečné hodnoty T … délka časové řady Vzhledem k tomu, že s rostoucím počtem stupňů volnosti automaticky roste i hodnota těchto ukazatelů bez ohledu na to, zda jde opravdu o vhodnější křivku, doporučují se jiné míry. Akaikovo kriterium Schwarzovo kriterium

16 Subsystém předpovědí poptávky

17 Subsystém předpovědí poptávky Výpočet pomocí funkce LINTREND (Excel)
Holtova metoda Vyrov-nání Exponenciální vyrovnání 0,5 0,4 přímkou Měsíc Skutečná poptávka 0,2 P alkyd PE R45 I 14 12 II 15 14,00 1,00 13,53 III 10 11 14,20 12,60 14,50 13,50 13,00 -0,20 14,85 IV 20 13,36 12,28 12,25 16,40 1,24 16,18 V 18 14,69 12,62 16,13 13,13 17,82 1,31 17,51 VI 25 15,35 13,10 17,06 14,06 22,07 2,49 18,84 VII 23 13 17,28 12,88 21,03 13,03 23,78 2,18 20,17 VIII 22 18,42 12,90 22,02 13,02 23,98 1,39 21,50 IX 26 19,14 12,32 22,01 11,51 25,68 1,51 22,83 X 27 20,51 11,86 24,00 10,75 27,10 1,47 24,16 XI 21,81 12,29 25,50 12,38 24,29 -0,24 25,48 XII 30 21,45 12,23 22,75 12,19 27,02 0,95 26,81 Výpočet pomocí funkce LINTREND (Excel) 12,25 = (1- 0,5)* *11 23,78 = (1-0,5)* *( )+0.5*23 1,47 = (1-0,4)* *( )


Stáhnout ppt "Logistický informační systém"

Podobné prezentace


Reklamy Google