Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Logistický informační systém Ivan Gros

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Logistický informační systém Ivan Gros"— Transkript prezentace:

1 Logistický informační systém Ivan Gros ivan.gros@vscht.cz

2 Zákazník Distributor Výrobce mont. skupin Dodavatel surovin, materiálů Výrobce dílů polotovarů Výrobce finálních výrobků Prodejní řetězec Materiálový tok Suroviny Polotovary,díly Montážní skupiny Hotové výrobky Tok informací Objednávky Předpovědi poptávky Tok přidané hodnoty Náklady na výrobu Náklady na dopravu Zisk Náklady na distribuci Stavy zásob

3 Základní požadavky na vstupní informace a požadované informační výstupy pro efektivní řízení materiálových toků v logistických řetězcích Vstupní informace: Údaje o poptávce: potvrzené, očekávané objednávky Dosahovaná úroveň služeb Stav zásob v dodavatelském řetězci Ostatní údaje nutné pro řízení materiálových toků kapacitní normy, normy spotřeby, kusovníky, technologické postupy, seznamy pracovišť plán oprav Dosahované úroveň logistických nákladů Výstupní informace: Přehled o požadavcích zákazníků Předpověď poptávky na plánovací období Aktuální stavu zásob Logistický plán + = +

4 Informační systém ZákazníciDopravaSklad Expedice VýrobaSklad surovin Dodavatel Přenos objednávek Zpracování objednávek Výběr objednávek Účtárna Řízení zásob Předpověď poptávky Plán distribuce Distribuční řetězec Plán výroby Plán kapacit Plán zásobování Nákup Přenos objednávek Operativní plán Operativní řízení Přenos dodacího listu a faktury Běžný účet Objednávky dodavatelům Stav zásob materiálových vstupů Dodací list Faktura Potvrzená faktura Příkaz k úhradě Výpis z běžného účtu Faktura k potvrzení Stav zásob Informace o splácení faktur zákazníky Faktura Výpis z běžného účtu Příkaz k expedici Dodací list Objednávky zákazníků Zpracované objednávky Vybrané objednávky Očekávaná poptávka Aktuální stav zásob výrobků v řetězci Celkové požadavky zákazníků Netto požadavky na výrobu Údaje pro bilanci kapacit Údaje pro bilanci materiálových vstupů Brutto požadavky na nákup Rozepsané výrobní úkoly Výrobní příkazy Údaje o skutečné výrobě Očekávaná poptávka Subsystém zpracování objednávek Subsystém řízení zásobSubsystém předpovědí poptávky Subsystém logistického plánování Subsystém zásobování Subsystém řízení výroby Stav zásob

5 Subsystém přenosu a zpracování objednávek velký počet objednávek značný rozptyl objednávaného množství a počtu položek požadavek na rychlé potvrzení menší počet objednávek relativně méně dodavatelům, objednávání většího množství Podnik Zákazníci Dodavatelé Objednávky přijímané od zákazníků Objednávky vystavované dodavatelům

6 Forma přenosuKriteria hodnocení RychlostSpolehlivostPřesnostNáklady Osobní předáníNevelkáVysoká Závislé na cenových relacích v daném období TelefonRychláDobrá good Možnost chyb FaxRychláVysoká PoštaPomaláNízkáVysoká Internet, EDIVelmi vysokáVysoká Fromy přenosu objednávek Sumarizace požadavků zákazníků podle: výrobků zákazníků distribučních center termínů vyřízení objednávek Evidence a aktualizace slev, rabatů Zpracování objednávek nákladových listů, průvodek celní dokumentace podkladů pro fakturaci … DokumentaceAutomatické generování Subsystém přenosu a zpracování objednávek

7 Subsystém předpovědí poptávky „Předpověď je jako sex ve společnosti: potřebujeme to, nemůžeme se bez toho obejít, každý to tím, nebo jiným způsobem dělá, ale nikdo si není jist, že správným způsobem“ Plossel Předpověď poptávky je systematický postup vedoucí k odhadu velikosti poptávky na zvolené období opírající se o intuitivní, metodické, matematické a statistické metody. „Budoucnost nelze předpovědět, budoucnost je třeba vytvořit !“ „Nejlepším zdrojem budoucnosti je minulost !“ (Byron) Vše, co podnikatel uskutečňuje je založeno na jeho odhadu - předpovědi - budoucího vývoje !

8 Subsystém předpovědí poptávky Požadavky na logistickou předpověď: Co nejpodrobnější v sortimentu, kvalitě, termínech, místech určení ! Dynamika ! Co nejpřesnější ! Obchod, finance „Vše vyšlo, tržby byly splněny!“ „Vše bylo jinak, vyráběli jsme jiné výrobky, v jiných množstvích, v jiných termínech …. !“ Hodnocení uplynulého období: Výroba Dobrá předpověď je kombinací: intuice zkušenosti analýzy minulosti

9 Objektivní metody předpovědi poptávky Základní předpoklad Dosavadní vývoj poptávky bude pokračovat Vstupní informace Časové řady dosavadního vývoje poptávky Základní princip metody Vyrovnání časové řady vhodnou metodou Extrapolace vyrovnaného trendu

10 Základní typy časových řad Poptávka s trendem Stagnující poptávka Sezónní poptávka Cyklická poptávka Sporadická poptávka Subsystém předpovědí poptávky

11 1. Grafické metody · Hodnoty jsou zobrazeny v přehledné, srozumitelné formě · Na malém prostoru lze znázornit velké množství údajů · Přímo z grafu lze odhadnout trend vývoje · Z grafu jsou zřejmé anomálie ve vývoji · V grafu je možno srovnávat vývoj více veličin vedle sebe Typ grafu Bodové nebo spojnicové grafy ! NE ! No! Subsystém předpovědí poptávky

12 1. Metoda klouzavých průměrů ·Východiskem je časová řada dosavadního vývoje poptávky Často je nahrazována řadou prodejů! · Předpověď uskutečněná v T –tém období na T+1. T T+1,T ·Nechť je skutečnost v T+1. období S T+1. Předpověď na další T+2. obodbí bude rovna    SiSi t P T+1,T S T+1 P T+2,T+1 Subsystém předpovědí poptávky

13 1. Metoda klouzavých průměrů – úprava S 1 P T+1,T ·Nahradíme v 1/T = a ·a dostaneme Pro další předpověď potřebujeme jenom předpověď a dosaženou skutečnou hodnotu v předcházejícím období Subsystém předpovědí poptávky

14 1. Regresní analýza Vyrovnání časové řady vhodně volenou křivkou metodou nejmenších čtverců Nejčastěji používané křivky: Polynom t-tého stupně exponenciální funkce přímka kvadratická funkce Pro výpočty lze využít nástrojů Excelu: LINTREND,LINREGRESE, LOGLINREGRESE … Subsystém předpovědí poptávky

15 1. Regresní analýza – test vhodnosti zvolené křivky Korelační index: Protože testujeme stejnou řadu hodnot stačí jako kritérium jen čitatel zlomku: P ´ …vyrovnané hodnoty S … skutečné hodnoty T … délka časové řady Vzhledem k tomu, že s rostoucím počtem stupňů volnosti automaticky roste i hodnota těchto ukazatelů bez ohledu na to, zda jde opravdu o vhodnější křivku, doporučují se jiné míry. Schwarzovo kriterium Akaikovo kriterium Subsystém předpovědí poptávky

16

17 Holtova metoda Vyrov- nání Exponenciální vyrovnání0,50,4přímkou Měsíc Skutečná poptávka0,2 0,5 P alkyd PE R45 P alkyd PE R45 P alkyd PE R45P´d´ I1412 II15 14,001214,0012151,0013,53 III101114,2012,6014,5013,5013,00-0,2014,85 IV201413,3612,2812,25 16,401,2416,18 V181514,6912,6216,1313,1317,821,3117,51 VI251215,3513,1017,0614,0622,072,4918,84 VII231317,2812,8821,0313,0323,782,1820,17 VIII221018,4212,9022,0213,0223,981,3921,50 IX261019,1412,3222,0111,5125,681,5122,83 X271420,5111,8624,0010,7527,101,4724,16 XI201221,8112,2925,5012,3824,29-0,2425,48 XII301121,4512,2322,7512,1927,020,9526,81 12,25 = (1- 0,5)*13.5+0.5*11 23,78 = (1-0,5)* *(22.07+2.49)+0.5*23 1,47 = (1-0,4)* 1.51+ +0.4*(27.1- 25.68) Výpočet pomocí funkce LINTREND (Excel) Subsystém předpovědí poptávky


Stáhnout ppt "Logistický informační systém Ivan Gros"

Podobné prezentace


Reklamy Google