Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diabetes mellitus u dětí J. Venháčová Dětská klinika FN a LF UP Olomouc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diabetes mellitus u dětí J. Venháčová Dětská klinika FN a LF UP Olomouc."— Transkript prezentace:

1 Diabetes mellitus u dětí J. Venháčová Dětská klinika FN a LF UP Olomouc

2 Problémy dětské diabetologie Zvyšující se incidence DM1 Pozdní záchyt manifestního DM1 Dif. dg. rozpaky v případě asymptomatické hraniční/intermitentní hyperglykémie

3 Pozdní záchyt DM DKA: při manifestaci DM u 30 % dětí X v průběhu léčby 0,2 epizod/1pac/1 rok Mortalita DKA: 1-2% v Dia centrech Edém mozku: 40-80%

4 Typy DM u dětí dle klasifikace Typ 1: 1A- autoimunitní 93-95% 1B-idiopatický Typ 2: obézní-vzácný Ostatní specifické typy: MODY 1- 6: AD, 5% MODY 2 (GCK) MODY 1,3,4,5,6 transkripčních faktorů - MDD - Genetické sy: Down, Wolfram, Turner, Prader-Willi, Klinefelter -on. pankreatu (CF), jater -Endokrinopatie -Metabolický sy, PCOs, -Genetická porucha účinku inzulínu …

5 Diagnóza DM = průkaz hyperglykémie SYMPTOMATICKÁ polyurie, polydipsie, nechutenství, bolesti břicha - zvracení - hubnutí, únava -  zraková ostrost, enuréza DKA - dehydratace, Kussmaul. dých., porucha vědomí ASYMPTOMATICKÁ DM? –časný záchyt DM1, 2 –MODY 2 (GCK) PGT? –tranzitorní –permanentní

6 Diagnostika DM Glukóza ve venózní plasmě = základní nástroj dg. (+ vyhledávání rizikových osob) možnosti: FPG náhodná glykémie OGTT : 2-hod glukóza CAVE: glykémie glukometrem pouze skríning, nevhodné pro potvrzení dg.

7 Hodnocení FPG 3,3 – 5,59 mmol/l : norma 5,6 – 6,9 mmol/l : IFG/HGL/prediabetes 7,0 a více mmol/l : DM (2x) Bez přítomnosti symptomů - opakovat Snížení horního limitu normy pod 5,6 od 9/2005 ČDS + ČSKB (ADA 2003)

8 Dg. kritéria DM ADA 1997, WHO 1999, ČDS+ČSKB 1.typické symptomy + náhodná glykémie 11,1 mmol/l a více nebo 2.FPG 7 mmol/l a více (2x) nebo 3.2-hod. glykémie v OGTT 11,1 mmol/l a více VŽDY GLUKÓZA V ŽILNÍ PLASMĚ!

9 Léčba DM 1. typu komplexní individualizovaná –věk, průběh, compliance, rodinné zázemí inzulín dietapohyb edukace

10 Léčba inzulínem režim bazál-bolus –systém vícečetných injekcí inzulínu (MDI) rychlý inzulín R, P, V : k jídlu depotní před spaním nebo i ráno –inzulínová pumpa CSII perspektivy pro non - inzulín dependenci –transplantace B buněk –umělá B buňka

11 Optimalizace léčby inzulínem- správný inzulín ve správnou dobu druh inzulínu - HM –rychlý Actrapid, Humulin R, Insuman Rapid –ultrarychlý - analoga Humalog, Novo Rapid, Apidra –protrahovaný Insulatard, Humulin N, Insuman basal analoga - Lantus, Levemir

12 Optimalizace léčby inzulínem- správná aplikace aplikace inzulínu –s.c. Peny: vhodná délka jehly - technika aplikace místa vpichu –CSII : ovládání inzulínové pumpy –i.v. infúzí : při dekompenzaci, DKA novinky –Inhalace : Exubera, - rychlý účinek –per os: Oralin - spray - rychlý účinek Nobex - kapsle - rychlý účinek Basulin - pomalý účinek

13 Co to je přenosná inzulínová pumpa? Elektronický přístroj pro podávání inzulínu kanylou do podkoží BAZÁLNÍ režim Kontinuální podávání mikrodávek inzulínu 24 hod. (CSII) BOLUSOVÝ režim Dávky inzulínu k jídlu PUMPA NEMĚŘÍ GLYKÉMII

14 Cíl léčby DM optimální kompenzace DM jako prevence akutních i pozdních komplikací plnohodnotný a stejně dlouhý život jako u zdravých vrstevníků

15 Hodnocení kompenzace DM glykemické profily – selfmonitoring frekvence dle věku, průběhu DM, edukace, motivace, způsobu léčby HbA1c 1x za 3 měsíce růst, hmotnost, TK, lipidy

16 Možnosti glykemické kontroly Doma: SMBG - rozhodující pro regulaci léčby, preferujeme velké profily (pre-a post-prandiální glykémie): glukometr Klinika - POCT: analyzátor, glukometr, Precision PCx Není nutné vyš. v akreditované laboratoři CGMS - kontinuální 24h monitoring glukózy v intersticiální tekutině jako doplněk SMBG, k záchytu nepoznaných hypoglykémií, k úpravě inzulínového režimu u inz. pump

17 Selfmonitoring u DM1 Samostatná kontrola kompenzace pacientem/rodičem + Regulace léčby dle výsledků vyšetření 1. Cukr v moči (historie) 2. Cukr v krvi - glykémie (současnost)

18 Nevhodnost testování glykosurie při regulaci léčby u DM 1 Výsledek cukru v moči neodpovídá aktuální glykémii, podle nálezu cukru v moči nelze dávkovat inzulín! Nezachytí hypoglykémii Variabilní renální práh pro glukózu, mění se s věkem a trváním DM

19 Selfmonitoring glykémie KREV - optické proužky / vizuální - éra glukometrů 1971  - éra biosenzorů

20 Zdokonalování pomůcek pro selfmonitoring - autolety, glukometry skryté lancety, vakuové nasátí krve minimum krve (0,3 ul) rychlé vyhodnocení měření (5 sec.) velký rozsah paměti (450 údajů), PC přesnost měření alternativní místa odběru krve – předloktí, dlaň, stehna

21 Frekvence SMBG u DM 1 – obecná doporučení ADA 3 a více x denně ISPAD 4 x denně (R, P, V1, před spaním) + 1 x měsíčně v noci ČDS stejné doporučení 2/2005 Zvláštní situace: před a po sportování při nemoci, úrazu vždy při ketonurii

22 Frekvence SMBG – DK FN Olomouc Uspokojivá kompenzace – edukovaný diabetik - Peny 1x tý velký profil (8x): střídat školní, víkend + při nemoci - změně léčby - před kontrolou denně malý profil (4x)

23 Kontinuální monitorování glykémie Posouzení dynamiky změn glykémie Záchyt nepoznaných hypoglykémií CGMS Medtronic MiniMed –co 5 min, 288 měření/den, 72 - 120 hod. GlucoWatch Cygnus –co 10 min,13 hod., alarm

24 Perspektiva: umělá B-buňka Uzavřený – plně automatizovaný – miniaturizovaný systém Kontinuálně měří koncentraci glukózy a dodává inzulín

25 Strava diabetika 15 % bílkoviny 30-35 % tuky 50-55 % sacharidy pref. živočišné nenasycené složené stravovací režim: –individuální jídelní plán –6x denně / i méně - inz. pumpa, Humalog, NovoRapid –adaptace na fyzickou zátěž, glykémie výměnné (chlebové) jednotky –1VJ = 10 g sacharidů

26 Pohybová aktivita neosvobozovat z TV ! stimulovat rekreační sportování závodní sport u edukovaného diabetika intenzita zátěže dle glykémie, stravy, kompenzace

27 DM 1 – pozdní komplikace Nejčastější příčina získané slepoty Častá příčina selhání ledvin Nejčastější příčina netraumatické amputace končetin

28 Pozdní komplikace DM1- prevence Faktory ovlivňující vznik komplikací 1. Kompenzace DM (HbA1c) 2. Délka nemoci 3. Genetické faktory

29 Skríning pozdních komplikací u DM 1 Retinopatie: oční pozadí 1x ročně speciál.vyšetření - fluorescenční angiografie - fundus kamera Nefropatie: mikroalbuminurie 1x ročně TK při každé kontrole Neuropatie: EMG 1x ročně neurolog – vibrace, čití, reflexy

30 DM 1 – akutní komplikace Hypoglykémie Fáze vegetatitvní / aktivace sy, pasy Fáze neuroglykopenická Diabetická ketoacidóza Dehydratace – Kussmaul – p. vědomí

31 Laboratorní dg. kritéria DKA pH krve pod 7,3 HCO3 pod 15 mmol/l Ketonémie nad 2 mmol/l / ketonurie Glykémie nad 11 mmol/l

32 Léčba hypoglykémie Lehká - sacharidy p.os 10-20g /pravidlo 15 Střední- rychlé sacharidy 20-40 g p.os /tekuté Těžká - Glukagon s.c., i.m., i.v. - Glukóza i.v.

33 Léčba DKA Hydratace - 1/1 fyziolog. roztok Inzulín - kontinuální i.v. infuze Substituce K a dalších iontů Protiedémová th: Manitol, Dexamethason


Stáhnout ppt "Diabetes mellitus u dětí J. Venháčová Dětská klinika FN a LF UP Olomouc."

Podobné prezentace


Reklamy Google