Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diabetes mellitus v těhotenství - novinky Radomíra Kožnarová Klinika diabetologie Centrum diabetologie, IKEM.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diabetes mellitus v těhotenství - novinky Radomíra Kožnarová Klinika diabetologie Centrum diabetologie, IKEM."— Transkript prezentace:

1 Diabetes mellitus v těhotenství - novinky Radomíra Kožnarová Klinika diabetologie Centrum diabetologie, IKEM

2 NOVINKY  Inzulinoterapie v graviditě – schváleno použití krátkých inzulinových analog, využití premixů  Léčba inzulinovou pumpou s možností zastavení dodávky inzulinu při hypoglykémii  Kontinuální monitorace glykémie  Diagnostika GDM– opuštění ˇoSulivanova testu  Užití metforminu v graviditě?  Gravidita pacientek po transplantaci ledviny a pankreatu

3 Diabetes 1.typu a těhotenství  V populaci těhotných tvoří cca 1,5%  V ČR ročně porodí cca 100 žen s DM 1  normální fertilita  perinatální mortalita srovnatelná se zdravou populací  perinatální morbidita 3x vyšší, než ostatní populace  riziko pro matku, riziko pro plod

4 NOVINKY  Inzulinoterapie v graviditě – schváleno použití krátkých inzulinových analog, využití premixů  Léčba inzulinovou pumpou s možností zastavení dodávky inzulinu při hypoglykémii  Kontinuální monitorace glykémie  Diagnostika GDM– opuštění ˇoSulivanova testu  Užití metforminu v graviditě?  Gravidita pacientek po transplantaci ledviny a pankreatu

5 Diabetologická péče v graviditě inzulinoterapie  Režim: více dávek inzulinu nebo inzulinová pumpa  Inzulíny: dlouhodobá inzulinová analoga nejsou doporučená  Nejmenší mitogenní aktivitu ve studiích vykazuje novorapid, největší glargine  I.trimestr sklon k hypoglykémiím  Spotřeba inzulínu stoupá až o 100%, 14 dnů před porodem se nárůst zastavuje

6 PŘEHLED ANALOG INZULÍNU Krátkodobě působící analoga  LYSPRO: Lys (B28), Pro (B 29) HUMALOG  INSULIN ASPART: Asp (B28) NOVORAPID  GLULISINE: Glu (B 29), Lys (B3) APIDRA Analoga s prodlouženou dobou účinku  HOE 901: Arg (B31, 32), Gly (A21) LANTUS  NN- 304: Lys (B29 Actradecanosyl des B 30) LEVEMIR Premixovaná inzulinová analoga  Novomix  Humalog Mix 25, Humalog Mix 50

7 NOVINKY  Inzulinoterapie v graviditě – schváleno použití krátkých inzulinových analog, využití premixů  Léčba inzulinovou pumpou s možností zastavení dodávky inzulinu při hypoglykémii  Kontinuální monitorace glykémie  Diagnostika GDM– opuštění ˇoSulivanova testu  Užití metforminu v graviditě?  Gravidita pacientek po transplantaci ledviny a pankreatu

8 Komponenty inzulinové pumpy Paradigm VEO REAL-Time  Senzor (minilink 2007)  aplikován subkutánně a měří hladinu glukózy  Transmiter (vysílač)  připojen na senzor a bezdrátově vysílá informace o hladině glukózy k pumpě, která slouží pouze jako obrazovka  Pumpa  dávkovač inzulinu a analytická jednotka s obrazovku v jednom

9 Low Glucose Suspend v praxi Insulin Infusion Halted Insulin Infusion Resumed Low Glucose Suspend Limit

10 NOVINKY  Inzulinoterapie v graviditě – schváleno použití krátkých inzulinových analog, využití premixů  Léčba inzulinovou pumpou s možností zastavení dodávky inzulinu při hypoglykémii  Kontinuální monitorace glykémie  Diagnostika GDM – opuštění ˇoSulivanova testu  Užití metforminu v graviditě?  Gravidita pacientek po transplantaci ledviny a pankreatu

11 Péče o gravidní diabetičky 1. typu  Prekoncepce  Období gravidity (monitoring, inzulinoterapie, kontroly, laboratorní vyšetření) – nově rozmach využití technologií  Gynekologicko porodnická sledování  Porod  Šestinedělí  Kontraindikace těhotenství

12

13 (Kitzmiller J: Managing Preexisting Diabetes for Pregnancy, Diabetes Care, May 2008, vol 31, no 5) Doporučení podle ADA 2008  Glykémie:  FPG 3,3-5,5 mol/l, PPG 5,5-7,1mmol/l  Průměrná denní gly 6,1 mmol/L  HbA 1C do 6,0% (dle DCCT)  Negativní ketolátky?  pozit. keto - nižší IQ, nebyl vztah k gly a HbA1c  pro GDM není třeba se bát ketonurie ale hyperglykémie  DM1 nutno rozlišit ß-OH butyrát od nastupující DKA x acetoacetát, který se vyskytuje při hladovění  Minimální kolísání hladin glykémie

14  Glukometry  Real time monitoring – CGMS = kontinuální monitorace glykémií  Močové proužky  Inzulínová pumpa – možnost zastavení dodávky inzulinu při hypoglykémii  Wizzard bolus - kalkulátor příjmu sacharidů, dávek inzulínu  Tonometry Technologie pro zdravý plod

15  Prevence hypoglykémie  Kompenzace diabetu  Těsná kontrola diabetu během akutně vzniklých komplikací  Infuze kortikoidů jako prevence RDS  Kontrola glykémie před porodem a po porodu jako prevence hypoglykémie dítěte či akutní dekompenzace diabetu matky  GDM: indikace zahájení inzulínoterapie

16

17

18 AutorÚčastníciVýsledky Chen, 2003GDM (n=57) Detekce hypo a hypergly (xSBGM), zjištění vedla ke změně terapeutického režimu u pacientek Yogev, 2003DM 1grav (n=6) Změny v terapii dané CGMS vedly k redukci hyperglykémie a hypoglykémie Garg, 2006DM 1 (n=75 ) Proti SMBG je větší doba v normoglykémii(+26%), kratší doba v hypo(- 21%) či hyperglykémii (-23%) hypo 55mg/dl, hyper 240mg/dL McLachlan, 2007 GDM(n=37)DM1(n=8) DM2(n=10) grav. Užití CGMS vedlo ke změně režimu, 77% pacientek spokojeno Voelme, 2007DM 1(n=12),grav. Užití CGMS vedlo k redukci hbA1c, snížení porodní hmotnosti Kestila, 2007GDM (n=73) CGMS detekuje větší počet žen, kde nutné zahájení terapie než SMBG (31%x 8%) Murphy, 2008DM1 (n=46), DM2 (n=25), grav CGMS snižuje HbA1c, snižuje riziko macrosomie, snižuje porodní hmotnost

19 10-15min zpoždění GM CGMS glykémi e čas

20  Studie provedená Gargem a Zisserem v roce 2006 hodnotila právě čas strávený v hyperglykemické a hypoglykemické oblasti.  Skupina provozující CGMS s alarmovým hlášením strávila oproti skupině monitorované pouze osobním glukometrem :  o 21% méně času v hypoglykémii  o 23% méně času v hyperglykémii  o 26% více času v normálním glykemickém rozmezí  33% redukce nočních hypoglykémií  Pro rozvoj komplikací má význam denní variabilita glykémií a čas strávený v hyperglykémii. Real-Time monitoring

21  Snížení HbA 1C o 0,36-0,8% dle studie  Redukce nepoznaných zvl. nočních hypoglykémií  Redukce nepoznaných hyperglykémií Klonoff D.Continuous Glucose Monitoring:roadmap for 21st Century Diabetes Therapy, Diabetes Care 2005 Yogev Y,Continuous Glucose Monitoring for treatment adjustment in diabetic pregnancies, a pilot study, Diabetes Medicine 2003:558-562 Real-Time monitoring - výsledky

22  Užití CGMS jako prevence postnatální hypoglykémie dítěte  CGMS byl užit pro monitoraci glykémií v období 0-120 min před porodem žen s DM 1.  Výše glykémie positivně korelovala s postnatální hypoglykémií dítěte a nutností i.v. aplikace glukózy (gly < 2,2mmol/l) Steninnger E, Linquist A: Continuous Subcutaneous Glucose Monitoring systém in diabetic mothers during labour and postnatal glucose adaptation of their infants. Diabet. Med.2008.Apr,25(4),450-4 Real-Time monitoring - výsledky

23 Počet žen VěkTrvání diabetu HbA1c I. trimest r HbA1c III. trimest r Real time Monitoring 829,1±2,412,0±7,05,6±1,54,5±0,5 Gold CGMS + SBGM 1629,2±5,312,5±1,96,6±1,95,0±0,8

24  Vysoká incidence, cca 7% gravidit  Neléčený vede k: macrosomie, obezitě, DM 2 v dospělosti  Gly nad 5,5 lačná nebo 7,5 PPG mmol/l opakovaně (3x)  Nelze čekat do rozvoje komplikací  Používání glukometrů, nezachytí kolísání  Možnost užití CGMS GDM – možnosti využití CGMS

25  skupina žen s GDM, jejichž glykémie byly kontrolovány pomocí CGMS  31% z nich bylo indikováno k zahájení léčby inzulínem nebo PAD  Naproti tomu pouze 8% žen s GDM, které vyšetřovaly hladiny glykémie pomocí glukometru, zahájilo léčbu PAD nebo inzulínem Kestila KK, Ekblad UU: Continuous glukose monitoring versus self- monitoring of blood glukose in the treatment of gestational diabetes mellitus. Diabetes Res Clin Pract, 2007, Aug, 77(2): 174-9

26 NOVINKY  Inzulinoterapie v graviditě – schváleno použití krátkých inzulinových analog, využití premixů  Léčba inzulinovou pumpou s možností zastavení dodávky inzulinu při hypoglykémii  Kontinuální monitorace glykémie  Diagnostika GDM– opuštění ˇoSulivanova testu  Užití metforminu v graviditě?  Gravidita pacientek po transplantaci ledviny a pankreatu

27 Gestační diabetes  Porucha glukózové tolerance vznikající poprvé v průběhu gravidity  Incidence průměrně 4% ( 0,5 – 15%)  Vznik po 20. týdnu gravidity (vzestup HCG, prolaktinu, kortizolu)  Etiologie: multifaktoriální, heterogenita  HLA DR3, DR4, HLA DQ beta

28 Diagnostika  Rizikové faktory pro vznik GDM :  nadváha ženy (BMI nad 27), věk nad 30 let, předchozí GDM, DM v rodině, glykosurie, porod plodu nad 4000g, rasa, kouření  Rizikové těhotné - vyšetření  oGTT se 75g glukosy ve 13. - 16. týdnu  v případě negativity dále ve 24. - 28. týdnu těhotenství, někdy i 32. týden  Opuštěn O´Sulivanův test

29 DIAGNOSTIKA Kategorie glukoregulačních poruch NORMA DIABETES MELLITUS PORUCHA GLUKÓZOVÉ HOMEOSTÁZY - Zvýšená glykémie na lačno - Porucha glukózové tolerance (žilní plazma)norma DMporucha GH Glykémie nalačno  5,6  7, 0  5,6 a  7,0 Glykémie náhodná  7, 8  11, 1  7,8 a  11,1 Glykémie 120min OGTT  7, 8  11, 1  7,8 a  11,1

30 NOVINKY  Inzulinoterapie v graviditě – schváleno použití krátkých inzulinových analog, využití premixů  Léčba inzulinovou pumpou s možností zastavení dodávky inzulinu při hypoglykémii  Kontinuální monitorace glykémie  Diagnostika GDM– opuštění ˇoSulivanova testu  Užití metforminu v graviditě?  Gravidita pacientek po transplantaci ledviny a pankreatu

31 Terapie GDM  Dieta: 275 - 325gsach.(225g:redukce)  Pohybová aktivita  Edukace  Selfmonitoring  Metformin?  Insulin  humánní insuliny  intensifikovaný insulinový režim  Metformin?

32 Užití metforminu v graviditě?  Úvaha o jeho použití u DM2 a GDM vychází ze studií s pacientkami s PCOS, které v průběhu gravidity užívaly metformin  Metformin snižuje glykémii snížením produkce jaterní glukózy a snížením inzulinové senzitivity  Nebyly shledány teratogenní účinky, nežádoucí účinky na plod, matku ani průběh gravidity  Není zatím pro použití v graviditě schválen 1.Simmons D.Best Pract Res Clin Endokrinol Metab 2010 Aug, 24 (4): 625-35 2.Navaz FH. J Obstet gynaecol Res 2008, Oct 34 (5): 832 - 2

33 NOVINKY  Inzulinoterapie v graviditě – schváleno použití krátkých inzulinových analog, využití premixů  Léčba inzulinovou pumpou s možností zastavení dodávky inzulinu při hypoglykémii  Kontinuální monitorace glykémie  Diagnostika GDM– opuštění ˇoSulivanova testu  Užití metforminu v graviditě?  Gravidita pacientek po transplantaci ledviny a pankreatu

34 TRANSPLANTACE DIABETIČEK A GRAVIDITA

35 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Diabetes mellitus v těhotenství - novinky Radomíra Kožnarová Klinika diabetologie Centrum diabetologie, IKEM."

Podobné prezentace


Reklamy Google