Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diabetes mellitus Inzulínoterapie Selfmonitoring

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diabetes mellitus Inzulínoterapie Selfmonitoring"— Transkript prezentace:

1 Diabetes mellitus Inzulínoterapie Selfmonitoring
Milada Koukalová Diabetologické centrum FN u sv. Anny v Brně

2 Diabetologické edukační centrum
Diabetologické centrum vzniklo při 2.interní klinice v rámci mezinárodního diabetologického programu jako jedno z prvních center v ČR již v roce 1995. Splňuje všechna kritéria nejvyššího stupně péče o nemocné s diabetem. Péče ambulantní i lůžková. Podiatrická ambulance. Léčba život ohrožujících stavů je zajištěna JIMP při 2.IK.

3 Diabetes mellitus Diabetes mellitus dosahuje v posledních letech celosvětově výrazného nárůstu. Celkově se uvádí více než 190 milionů osob postižených tímto onemocnění. V České republice se počet nemocných s diabetem za posledních 30 let zdvojnásobil. V současnosti žije v ČR více než tisíc osob trpících tímto onemocněním.

4 Závažnost onemocnění Diabetes mellitus je chronické onemocnění.
Projevuje se zvýšenou hladinou krevního cukru jako důsledek absolutního nebo relativního nedostatku inzulínu. Tato skutečnost vede k metabolické poruše především cukrů, ale i tuků,bílkovin,…. V závislosti na délce trvání nemoci, kompenzaci genetických vlivů pak k rozvoji pozdních komplikací diabetu.

5 Pozdní komplikace makroangiopatie
Postižení tepen dolních končetin - Ischemická choroba dolních končetin Postižení mozkových tepen – CMP Postižení věnčitých tepen – IM, AP

6 Mikroangiopatie Postižení ledvin - nefropatie – zhoršení funkce ledvin, nutnost dialýzy Postižení nervů – neuropatie – porucha citlivosti, bolest nohou Postižení sítnice – retinopatie – zhoršení zraku, slepota

7 Cíl léčby dosažení normálních hodnot glykemie odstranění příznaků
(průkaz preventivního efektu normalizace glykemie- UKPDS a DCCT – hyperglykemie ovlivňuje negativně prognózu pacienta) ovlivnění dyslipidemie, obezity, normalizace TK snížení morbidity a mortality diabetické populace a zlepšení kvality života

8 Kriteria kompenzace Zdroj: autor

9 Co je třeba si uvědomit V dnešní době je stále jediným běžným způsobem léčby diabetu - zejména 1.typu podávání inzulínu injekční cestou. Přes mnohá zdokonalení inzulínových preparátů je nutné si uvědomit rozdíl mezi inzulínem aplikovaným s.c. a fyziologickou sekrecí inzulínu z B buněk pankreatu.

10 Hladina KC Je udržována v rozmezí 3,5-8 mmol/l za pomoci hormonálních, autoregulačních a neuroregulačních mechanismů. Jedině tak může být zajištěna rovnováha – přísun odsun glukózy do krve.

11 Sekrece inzulínu Je řízena hlavně hladinou glukózy v krvi.
Strava – stimulátor sekrece inzulínu. Celková denní produkce 20-40IU. Bazální sekrece -0,25-1,5 IU/h- trvale,nezávisle na potravě v 5-10 min intervalech. Stimulovaná sekrece – při příjmu potravy několikanásobné zvýšení. Lehký vzestup již před jídlem, vyplavení zásobního inzulínu za 3-5 min a v druhé fázi pozvolný vzestup koncentrace inzulínu .

12 Aplikace inzulínu s.c. Nástup účinku a délka trvání je orientační.
Závisí na vstřebání,které je individuální - rozdíly v absorbci u krátce působících inzulínů -25%, u depotních více než 25%. Absorbce inzulínu – velikost dávky, struktura inzulínu, místo vpichu (prokrvení).

13 Inzulíny - účinek Krátce působící Depotní Nástup účinku asi za 30 min
Analoga za 10 min ! Délka trvání 4-5 hod Maximum 1-3 hod Délka účinku – velikost dávky Na pokrytí 24 hod 4-5 dávek inzulínu Depotní Nástup účinku za 1-2 hod Vrchol 4-10 hod Délka účinku hod Lantus a Levemir Nástup a délka účinku rovnoměrně rozložena na 24 hod

14 Rozdělení inzulínů Krátkodobě působící inzulíny - Actrapid HM
Humulin R Insuman Rapid Nástup účinku – 0,5 h Maximální efekt – 1-3 h Trvání účinku h

15 Střednědobě působící inzulíny
Insulatard HM - nástup účinku – 1,5 -2 h - max.efekt h - délka trvání h Humulin N Insuman Basal

16 Premixované HM inzulíny
Mixtard 30 – 30% krátce působícího 70% HPH inzulínu Humulin M3 Nástup účinku 0,5 h Max.účinek 2-8 h Délka trvání – M3 16h , Insulatard 20 h

17 Inzulínová Analoga Krátkodobá – nástup účinku 10 min max.efekt 1-3 h
délka účinku 3-5 h Humalog, Novorapid, Apidra Dlouhodobá – Lantus, Levemir Nástup a délka trvání je rovnoměrně rozložena na dobu 24 h.

18 Krátkodobá inzulínová analoga
Lispro - Humalog Aspart - Novorapid Glulisin - Apidra

19 Problematika dosažení výborné kompenzace.
Z pohledu terapie Žádný způsob léčby diabetu 1. typu není tak ideální jako fyziologické vyplavování inzulínu B buňkami pankreatu. Nejmodernější léčebné metody fyziologii jen napodobují Ze strany pacienta Jedná se o chyby v dietě, aplikaci i manipulaci s inzulíny, špatné úpravě léčby podle glykémie, fyzické aktivity nebo při zvláštních situacích.

20 Inzulíny - aplikace Historie Současnost Zdroj: autor

21 Moderní aplikační technika
Inzulínové sety / 0,5 a 1 ml IU 100/ Inzulínová pera Inzulínové pumpy Tryskové vstřikovače – lokální reakce, hematom, pálení, odlišnost absorbce - nevyužívá Inhalace?

22 Jak postupovat při edukaci?
Při manipulaci s inzulíny dodržujte zásady osobní hygieny. Inzulín uchovávejte na chladném,tmavém místě- lednice / 2-8%C /. Právě aplikovaný inzulín by měl mít pokojovou teplotu. Vždy před aplikací zkontrolujte expiraci ,vzhled inzulínu. Inzulín aplikujte do místa,které není změněno-zarudnutí,otok,zjizvení,lipodystrofie. Zvolte správné místo vpichu dle rychlosti vstřebávání. Střídejte místa vpichu.

23 Zásady aplikace Inzulín aplikujte do podkoží- poraďte se o vhodné délce jehel a sklonu úhlu jehly při aplikaci / 45-90% /. Po aplikaci čekejte a jehlu vytáhněte asi za 10 vteřin- zabráníte úniku inzulínu. Při používání inzulínových mějte v záloze inz. stříkačku. Při změnách prostředí a režimu se poraďte se svým lékařem na vhodné injekční technice,nejvhodnějším způsobu aplikace i druhu inzulínu.

24 Volba délky jehel Podle typu postavy Podle BMI – kg/m2
18,5 a méně – 6 mm, úhel vpichu 45 st. 18,5-24,9 – 6-8 mm,úhle st. 25-29, mm ,úhle 90 st Nad mm ,úhel st.

25 Chyby při aplikaci Aplikace do stejného místa. Do oblastí strií
Hematomů Do zcela nepochopitelných míst.

26 Chyby při manipulaci Nevhodné uchovávání -cestování
Použití po expiraci Nepromíchání depotních inzulínů Záměna Při léčbě pumpou dlouhodobé zavedení kanyly, vzduchové bublina uvnitř kanyly,vysunutí,její ucpání…

27 Léčba CSII - bazál Nejblíže napodobuje fyziologickou sekreci
Režim bazál-bolusy Bazální dávkování je možné volit s velkou variabilitou podle potřeby konkrétního pacienta(ve 24 hod až 48 možných bazálních rychlostí , dávkování po 0,025j) Možnost i více bazálů umožnuje volit různý bazální režim např pro všední den x víkend nebo periodicky se opakující situace Na náhodné či příležitostné změny či situace je také možné reagovat % úpravami bazálu (snižování při fyzické aktivitěx zvyšování při stresu nemoci), event. i úplné zastavení bazálu

28 Bolus Slouží k odhadu potřebné dávky k pokrytí jídla a současně ke korekci glykemie, pokud se tato nachází mimo hranice cílového rozmezí Předpokládá Znalost aktuální glykemie a cílové glykemie Schopnost stanovit množství sacharidů v plánovaném pokrmu možné i za využití různých pomůcek (DIA-TR0N, program, který umí stanovit množství sacharidů, ale i jiných nutričních hodnot v zadaném jídle) Znalost inzulíno-sacharidového poměru (ISP) Znalost faktoru inzulínové citlivosti (FIC) Počítá s aktivním inzulínem

29 Selfmonitoring Tento termín nám zahrnuje všechna
pomocná vyšetření,která nemocný provádí sám v domácích podmínkách. V širším slova smyslu se jedná o vlastní kontrolu nebo pravidelné sledování všech důležitých parametrů,které mají vztah ke kompenzaci diabetu.

30 Proč selfmonitoring při diabetu ?
Samostatná kontrola při diabetu pomáhá nemocnému aktivně se zapojit do léčby a může tak výrazně zlepšit prognózu nemocného v zábraně vzniku či zpomalení rozvoje diabetických komplikací. Dobrá glykemická kontrola - lepší kvalita života.

31 Co může nemocný samostatně kontrolovat?
Glykémii Ketolátky v krvi Glykosurii Ketonurii Hmotnost TK Stav dolních končetin Celkovou denní dávku inzulínu Celkový denní příjem živin Subjektivní pocity –hypoglykémie,hyperglykémie

32 Co může sledovat ? Hodnoty HbA1c
Laboratorní výsledky- konzultovat s lékařem Nové trendy v léčbě diabetu Nové výrobky / doplňky stravy/ - konzultovat s nutriční terapeutkou Internet

33 Měření glykémie Nejdůležitější součást selfmonitoringu.
Měření provádí diabetik v podmínkách běžného života. Glukometr ,testovací proužky,autolanceta. Výběr glukometru velikost ,displej,písmo rychlost měření,paměť využití alternatvních míst rozsah měření glykemický průměr možnost napojení na PC

34 Glukometry Pomůcky k měření
Historie Současnost Zdroj: autor

35 Glukometr s hlasovým výstupem
Hlasový výstup ideální pro uživatele s poškozeným zrakem Praktické testovací proužky, snadné vkládání Snadná obsluha

36 Frekvence měření Záleží na typu diabetu a způsobu léčby.
Musíme přihlédnout k věku,labilitě a komplikacím diabetu. Dieta ,PAD, inzulín / počet dávek inzulínu /.

37 Kontinuální monitoring glykémií
Senzor aplikován subkutánně a měří hladinu glukózy v intersticiální tekutině. Transmiter (vysílač) připojen na senzor a bezdrátově vysílá informace o hladině glukózy do pumpy. Pumpa dávkovač inzulínu a analytická jednotka s obrazovkou v jednom

38 Sledujeme Zdroj: autor

39 Pro rychlý přehled Řešení problémů optimalizaci další léčby
Zdroj: archiv FNUSA

40 Závěr Zlepšením metabolické kompenzace lze snížit riziko mikro i makrovaskulárních komplikací u DM 1. typu. Zlepšením metabolické kompenzace lze snížit riziko mikro i makrovaskulárních komplikací u DM 2. typu. Důležitá je optimální kompenzace od počátku onemocnění (glykemická paměť). U obou typů DM je limitace lepší metabolické kompenzace nebezpečím hypoglykemie. Nutné využití všech léčebných prostředků v optimální dobu u obou typů DM k co nejtěsnější metabolické kontrole s menším rizikem hypoglykemií- možnosti moderní terapie- inzulínová analoga, inkretiny .., současně výhoda individuálního přístupu k léčbě.

41 Použitá literatura Karen, Igor, et al. Diabetes mellitus : doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře [online] . 1. vydání. Praha : Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, 2009 Svačina, Š.: Poruchy metabolismu a výživy. Praha, Galén 2010 Pařízková, J.: Obezita v dětství a dospívání. Praha, Galén 2007 Hainer, V.: Obezita. Praha, Galén 1997 Anděl, M.: Diabetes mellitus a další poruchy metabolismu. Praha, Galén 2001 Petrásek, R.: Co dělat abychom žili zdravě. Praha, Vyšehrad 2004 Kejvalová, L.: Výživa dětí od A do Z. Praha, Vyšehrad 2005 Mourek, J.: Mastné kyseliny OMEGA - 3. Praha, Triton 2009 Svačina, Š.: Obezita a diabetes. Praha, Maxdorf Jessenius 2000, Ošancová, K.: O výživě aktuálně a se zárukou. Praha, Společnost pro výživu 1998 Pokorný, J. a kol.: Základy výživy a výživová politika. Praha, VŠCHT 2002 Kunová, V.: Zdravá výživa. Praha, Grada Publishing 2004 Müllerová, D.: Zdravá výživa a prevence civilizačních nemocí. Praha, Triton 2003

42 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Diabetes mellitus Inzulínoterapie Selfmonitoring"

Podobné prezentace


Reklamy Google