Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Luhačovice, 25. září 2014 Hlavní projekty SŽDC do roku 2020 Ing. Pavel Surý generální ředitel Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Luhačovice, 25. září 2014 Hlavní projekty SŽDC do roku 2020 Ing. Pavel Surý generální ředitel Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů."— Transkript prezentace:

1 Luhačovice, 25. září 2014 Hlavní projekty SŽDC do roku 2020 Ing. Pavel Surý generální ředitel Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů

2 Hlavní projekty SŽDC do roku 2020, Luhačovice, Vznik SŽDC Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen „SŽDC“) vznikla na základě zákona č. 77/2002 Sb. jako jeden z právních nástupců bývalé státní organizace České dráhy (druhým právním nástupcem jsou České dráhy, a. s.). Základní poslání = plnit funkci vlastníka a provozovatele dráhy celostátní a drah regionálních, tzn. zajišťovat: provozování železniční dopravní cesty, provozuschopnost železniční dopravní cesty, modernizaci a rozvoj železniční dopravní cesty, hospodaření s vymezenými závazky a pohledávkami státní organizace České dráhy existujícími ke dni vzniku akciové společnosti České dráhy. Hlavní cíl = nabídnout dopravcům po všech stránkách kvalitní a bezpečnou železniční dopravní cestu. Základní činnosti SŽDC 2

3 Hlavní projekty SŽDC do roku 2020, Luhačovice, Vize Jsme moderní, pružnou a zákaznicky orientovanou organizací zajišťující rozvoj rychlé, moderní a kapacitní železniční sítě jako nedílné součásti evropského železničního systému. Vytváříme předpoklady pro posílení tržní pozice železniční dopravy v národním i mezinárodním měřítku. Strategické cíle spolehlivý, bezpečný, plynulý a k životnímu prostředí šetrný provoz železniční dopravy, zvyšování rychlosti a kapacity na železniční infrastruktuře, zefektivnění správy, kontroly, údržby a oprav železniční infrastruktury, zajištění interoperability – zavádění moderních interoperabilních systémů a technologií, posílení prozákaznické orientace a aktivní komunikace, zvýšení tržního podílu železniční dopravy, optimalizace interních procesů pomocí moderních nástrojů, posílení pozice SŽDC jako významného a atraktivního zaměstnavatele. Vize a cíle SŽDC 3

4 Hlavní projekty SŽDC do roku 2020, Luhačovice, Dokončení modernizace koridorů a uzlů (s max. využitím fondů EU). 2.Kapacita pro příměstskou dopravu. 3.Zvyšování kapacity a rychlosti pro nákladní dopravu. 4.Železniční napojení Letiště Václava Havla Praha (povinnost vyplývající z definice Trans-evropských sítí TEN-T, nutno řešit současně s kvalitním a kapacitním spojením Praha – Kladno). 5.Nová Rychlá spojení (RS) pro dálkovou a rychlou meziregionální osobní dopravu. 6.Naplňování požadavků pro interoperabilitu (ETCS, GSM-R). 7.Nové technologie - např. dálkové řízení (DOZ), automatické vedení vlaku (AVV), automatické stavění vlakových cest (ASVC), rekuperace trakční energie. 8.Zlepšování parametrů sítě (zdvojkolejnění, nové zastávky). 9.Elektrizace tratí (u tratí se silnou nákladní a příměstskou dopravou). 10.Využití regionálních tratí a zvyšování bezpečnosti na přejezdech. Hlavní priority rozvoje infrastruktury 4

5 Hlavní projekty SŽDC do roku 2020, Luhačovice, Tranzitní železniční koridory v ČR 1. tranzitní koridor 2. tranzitní koridor 3. tranzitní koridor 4. tranzitní koridor 5

6 Hlavní projekty SŽDC do roku 2020, Luhačovice, Klíčové dokumenty EU k dopravě: Strategie Evropa 2020 (snížení emisí, zvýšení energetické účinnosti a podílu energie z obnovitelných zdrojů), Bílá kniha o dopravě (Plán jednotného dopravního prostoru – k vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje), legislativní rámec pro programové období 2014–20 (priorita podpory dobudování síťových železničních koridorů TEN-T jako klíčový nástroj budování nízkouhlíkové ekonomiky). Vize 2030 – cílem EU do roku 2030 je: převést více než 30 % nákladní silniční dopravy na železniční a vodní, dobudovat multimodální páteřní „Hlavní síť“ TEN-T (tzv. TEN-T „Core Network“), priorita ve financování pro odvětví železnic, zejména dokončení transevropské železniční sítě. Dopravní politika EU 6

7 Hlavní projekty SŽDC do roku 2020, Luhačovice, Významná opatření uvedená v Dopravní politice 2014–2020: zprovoznit na území ČR úseky nákladních železničních koridorů (RFC), napojit Českou republiku přímým železničním nákladním koridorem s přístavy Rotterdam a Antverpy přistoupením ke koridoru Severní moře – Balt (RFC 8), zajistit dostatečnou kapacitu pro nákladní dopravu a respektovat její požadavky při přidělování tras, zajistit průjezdnost velkých železničních uzlů segregací osobní a nákladní dopravy (zejména Brno a Praha), spoluvytvářet jednotný evropský železniční prostor a připravit po právní i organizační stránce vznik nezávislého železničního regulačního úřadu v ČR. Dopravní politika ČR 2014–2020 7

8 Hlavní projekty SŽDC do roku 2020, Luhačovice, ERTMS (European Railway Traffic Management System) Evropský systém řízení železniční dopravy umožňuje jízdu vlaku bez omezení po celé síti vybavené ERTMS. Dvě části: GSM-R a ETCS (rádiová síť a Evropský vlakový zabezpečovací systém jako náhrada různých národních zabezpečovacích zařízení). Primárně v tranzitních směrech za účelem zvýšení atraktivity pro tranzit – jeden z úkolů evropské dopravní politiky. ERTMS – priorita evropské dopravní politiky 8

9 Hlavní projekty SŽDC do roku 2020, Luhačovice, Operační program Doprava 2014–2020 (tzv. OPD 2) míra příspěvku až 85 %, alokace na celé rozpočtové období pro prioritu č. 1 „Železniční a ostatní udržitelná doprava“ (železnice, městská kolejová doprava, dopravní projekty krajů apod.), předpokládaný objem pro železnici – cca 40 mld. Kč. CEF – Nástroj pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility) je určen pouze pro projekty v rámci „Hlavní sítě“ TEN-T (tzv. TEN-T „Core Network“), míra příspěvku až 85 % (ve zvýhodněném období tzv. „národní obálky“ v letech 2014–2016), předpokládaný objem pro železnici v rámci „národní obálky“ – cca 27 mld. Kč, první výzva CEF pro členské státy EU byla zveřejněna v září 2014, s termínem pro předložení nabídek do Zdroje financování na období 2014–2020 9

10 Hlavní projekty SŽDC do roku 2020, Luhačovice, Operační program Doprava 2007–2013 (tzv. „OPD 1“): řádné čerpání zajišťuje Ministerstvo dopravy ČR prostřednictvím SFDI, doba trvání OPD 1 od do (s přesahem do ), celkové prostředky za celý obor dopravy až cca 150 mld. Kč, prostředky pro SŽDC alokovány ve dvou osách: o prioritní osa 1 – Modernizace železniční sítě TEN-T – 60,4 mld. Kč, o prioritní osa 3 – Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T – 10,8 mld. Kč, celkově pro obě osy alokováno 71,2 mld. Kč (alokace 100 % se započtením korekce). SŽDC předpokládá vyčerpání finančních prostředků z OPD 1. Rekapitulace OPD 1 10

11 Hlavní projekty SŽDC do roku 2020, Luhačovice, Hlavní cíle čerpání OPD 1: modernizace III. a IV. železničního koridoru, pokračování modernizace železničních uzlů, akce pro zajištění interoperability (GSM-R, ETCS), technologické stavby (napájecí a spínací stanice) – aktuálně připravováno cca 14 akcí, zabezpečení železničních přejezdů – tzv. přejezdové balíčky, dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení – DOZ, zřizování traťové části automatického vedení vlaku – AVV, diagnostika jedoucích vozidel (indikátory plochých kol, horkoběžnosti, interakce sběrač – trolej), podpora multimodální nákladní přepravy. Rekapitulace OPD 1 – hlavní cíle 11

12 Hlavní projekty SŽDC do roku 2020, Luhačovice, Zajištění interoperability na tratích SŽDC patřících do „Hlavní sítě“ TEN-T (tzv. TEN-T „Core Network“), plnění Nařízení Evropského parlamentu č a 1316/2013, týkajících se podpory železniční nákladní dopravy:  rozvoj a podpora železničních nákladních koridorů RFC (Rail Freight Corridors), priorita ve financování pro odvětví železnic, zejména dokončení transevropské železniční sítě TEN-T, dokončení modernizace koridorů, modernizace železničních uzlů, stavby interoperability – GSM-R + ETCS, ostatní významné stavby, příprava „rychlých spojení“. Operační program Doprava 2014–2020 (OPD 2) – hlavní cíle 12

13 Hlavní projekty SŽDC do roku 2020, Luhačovice, Elektrizace tratě Brno – Zastávka u Brna, optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice, GSM-R Ústí nad Labem – Oldřichov u Duchcova/ /Úpořiny – Most – Karlovy Vary – Cheb, GSM-R Hranice na Moravě – Horní Lideč – Střelná, GSM-R Ústí nad Orlicí – Lichkov, další rekonstrukce vybraných železničních stanic a výstavba nových zastávek. Významné stavby přecházející z OPD 1 do OPD 2 13

14 Hlavní projekty SŽDC do roku 2020, Luhačovice, Přehled významných staveb navržených ke spolufinancovaní z OPD 2: modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice, modernizace trati Veselí nad Lužnicí – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí, modernizace trati Nemanice I – Ševětín, optimalizace trati Ostrava-Kunčice – Frýdek-Místek – Č. Těšín, vč. předelektrizačních úprav (PEÚ) a optimalizace žst. Český Těšín, 1.část, 2.část, elektrizace tratě vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice, optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice, modernizace a dostavba žst. Praha Masarykovo nádraží, modernizace žst. Praha-Bubny, modernizace žst. Kladno. Přehled významných staveb OPD 2 14

15 Hlavní projekty SŽDC do roku 2020, Luhačovice, Další akce navržené ke spolufinancovaní z OPD 2: Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část, GSM-R Ústí nad Labem – Oldřichov u Duchcova/Úpořiny – Most – Karlovy Vary – Cheb, GSM-R Plzeň – České Budějovice, GSM-R Hranice na Moravě – Horní Lideč – Střelná, GSM-R Ústí nad Orlicí – Lichkov. Přehled významných staveb OPD 2 – další akce 15

16 Hlavní projekty SŽDC do roku 2020, Luhačovice, Přehled významných staveb OPD 2 16

17 Hlavní projekty SŽDC do roku 2020, Luhačovice, Přehled významných staveb navržených ke spolufinancovaní z CEF: optimalizace traťového úseku Praha hl. n. – Praha-Smíchov, optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo), optimalizace trati Černošice (včetně) – Beroun (mimo), optimalizace traťového úseku Praha-Hostivař – Praha hl. n., II. část, optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, 2. stavba, uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská, uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati, rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba. Přehled významných staveb CEF – hlavní projekty 17

18 Hlavní projekty SŽDC do roku 2020, Luhačovice, Přehled významných staveb interoperability ke spolufinancovaní z CEF: ETCS v úseku Petrovice u Karviné – Ostrava – Přerov – Břeclav, ETCS v úseku Přerov – Česká Třebová, ETCS v úseku Beroun – Plzeň, ETCS v úseku Plzeň – Cheb, ETCS v úseku Mosty u Jablunkova – Dětmarovice, ETCS v úseku státní hranice Německo – Dolní Žleb – Praha-Libeň – Kolín, ETCS Kolín – Nymburk – Mělník – Děčín východ, GSM-R Plzeň – Domažlice – Česká Kubice st.hr., GSM-R Hranice na Moravě – Horní Lideč – Střelná. Přehled významných staveb CEF – interoperabilita 18

19 Hlavní projekty SŽDC do roku 2020, Luhačovice, Přehled náhradních projektů navržených ke spolufinancovaní z CEF: modernizace trati Praha – Kladno s připojením na Letiště Václava Havla Praha, železniční uzly Praha, Brno, Ostrava, Česká Třebová, Pardubice, modernizace a dostavba žst. Praha Masarykovo nádraží, optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr, optimalizace trati Kolín – Všetaty – Děčín, modernizace Plzeň – Domažlice – státní hranice, modernizace trati Brno – Přerov, modernizace trati Ústí nad Orlicí – Choceň, dokončení I. železničního koridoru v traťovém úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR). Přehled významných staveb CEF – náhradní projekty 19

20 Hlavní projekty SŽDC do roku 2020, Luhačovice, Přehled významných staveb CEF 20

21 Hlavní projekty SŽDC do roku 2020, Luhačovice, Brno – Přerov: klíčová trať pro Moravu Modernizace trati Brno – Přerov probíhá zpracování studie proveditelnosti, modernizace trati až na rychlost 200 km/h, zkrácení jízdní doby Ostrava – Brno o cca 40 minut, výrazné zlepšení dostupnosti, zdvoukolejnění trati v délce 76,5 km, podstatné zvýšení propustnosti trati, odstranění mimoúrovňových křížení, snížení hlukové zátěže, další výraznější úspora času po dokončení vysokorychlostní trati Přerov – Bohumín.

22 Hlavní projekty SŽDC do roku 2020, Luhačovice, Rychlá spojení (RS) – nejen pro dálkovou dopravu Příspěvek nejen v rámci evropské mobility obyvatelstva. Nutnost vybudovat první úseky systému Rychlých spojení v rámci tzv. TEN-T „Core Network“ do roku 2030 vyplývá z Evropské legislativy – sítě TEN-T. Zásadní příspěvek ke zvýšení kapacity hlavních konvenčních tratí vstupujících do velkých aglomerací v ČR. Nové tratě umožní segregaci dálkové a příměstské dopravy. Možnost využít kapacitu dálkové dopravy na konvenčních tratích pro zahuštění regionální obsluhy sídel. Spojení Prahy a všech významných regionálních center do 2 hodin.

23 Hlavní projekty SŽDC do roku 2020, Luhačovice, Modernizace konvenčních tratí na rychlostní parametry 200 km/h a výše, novostavby vysokorychlostních tratí (nejvyšší traťová rychlost 250–350 km/h): o Litoměřice – Praha – Brno – Vranovice/Přerov – Ostrava = páteřní síť v ČR, o Praha – Litoměřice a Brno – Vranovice do r. 2030, o Praha – Brno – Ostrava do r Hlavní přínosy: o radikální změna v dostupnosti území ČR i okolních států, o možná dojížďka i ze vzdálenějších oblastí, o celkové zvýšení atraktivity veřejné dopravy, o pozitivní dopad i pro nákladní dopravu. Rychlá spojení Brno 1 h 2 h ×

24 Hlavní projekty SŽDC do roku 2020, Luhačovice,

25 Hlavní projekty SŽDC do roku 2020, Luhačovice, RFC: z angl. Rail Freight Corridors, běžně se užívá jen zkratka RFC s číslem koridoru, koridory jsou zřizovány na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 ze dne 22. září 2010 o konkurenceschopné nákladní dopravě a Nařízení č. 1316/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy (CEF). Hlavní cíle dle nařízení: posílení konkurenceschopnosti železnice vůči ostatním druhům dopravy, harmonizace a synergie mezi vnitrostátními železničními systémy, koordinace investic do kvalitní železniční infrastruktury s možností finanční podpory z fondů EU (např. programy TEN-T, výzkumné programy, Marco Polo), posílení spolupráce při přidělování mezinárodních tras pro nákladní vlaky mezi jednotlivými provozovateli infrastruktury, zohlednění stávajících iniciativ pro koridory, např. TEN-T, ERTMS, RailNetEurope (RNE). Hlavní očekávané efekty: posílení tranzitní železniční dopravy, kvalitnější služby z hlediska doby přepravy a spolehlivosti nákladní dopravy. Železniční nákladní koridory (RFC) 25

26 Hlavní projekty SŽDC do roku 2020, Luhačovice, RFCčlenské státyzřízeníwebová doménalogo RFC 1: Rýn – Alpy NL, BE, DE, IT11/ RFC 2: Severní moře – Středomoří NL, BE, LU, FR, UK 11/ RFC 3: Skandinávie – Středomoří SE, DK, DE, AT, IT 11/2015 RFC 4: Atlantský PT, ES, FR, DE11/2013 RFC 5: Balt – Jadran PL, CZ, SK, AT, IT, SI 11/ RFC 6: Středomořský ES, FR, IT, SI, HU, HR 11/ RFC 7: Orient / Východo-středomořský CZ, AT, SK, HU, RO, BG, EL, DE 11/ RFC 8: Severní moře – Balt DE, NL, BE, PL, LT, LV, EE, CZ (?) 11/2015 RFC 9: Rýn – Dunaj / Česko-slovenský FR, DE, AT, SK, HU, RO, CZ 11/ / Železniční nákladní koridory (RFC) – přehled s vyznačením zapojení SŽDC

27 Hlavní projekty SŽDC do roku 2020, Luhačovice, Evropské nákladní koridory (RFC) – – počáteční koridory dle Nařízení 913/2010/EU SŽDC se z devíti v nařízení definovaných koridorů týkají tři, které územím státu přímo procházejí; u dalšího koridoru je SŽDC v roli pozorovatele: RFC 5: koridor Balt – Jadran (termín zprovoznění k ): o Gdyně – Katowice – Ostrava / Žilina – Vídeň – Klagenfurt – Udine – Benátky / Terst / Boloňa / Ravenna, resp. Graz – Maribor – Lublaň – Koper / Terst, RFC 7: koridor Orient/Východo-středomořský (zprovozněn ): o Praha – Vídeň / Bratislava – Budapešť – Vidin – Sofie – Atény, resp. Bukurešť – Constana, RFC 9: Česko-slovenský koridor (zprovozněn ): o Praha – Horní Lideč / Ostrava – Bohumín / Havířov – Žilina – Košice – Čierna nad Tisou / Velké Kapušany – Maťovce (slovensko-ukrajinská hranice), ČR a SŽDC pozorovatelem v koridoru RFC 8: Severní moře – Balt (termín k ): o Rotterdam / Bremerhaven / Antverpy – Berlín – Terespol / Kaunas, o snaha o získání nového spojení do severomořských přístavů a do Porůří, o značná perspektiva dalšího rozvoje – záměr plnoprávného členství ČR a SŽDC.

28 Hlavní projekty SŽDC do roku 2020, Luhačovice, Počáteční seznam koridorů RFC stanovený v příloze Nařízení 913/2010/EU ze dne 22. září 2010 byl upraven v rámci novely přílohy k Nařízení 1316/2013/EU ze dne 11. prosince 2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy (CEF), následovně: RFC 5 (koridor Balt – Jadran): o nová polská větev koridoru Świnoujście – Katowice … (do r. 2018), RFC 7 (koridor Orient/Východo-středomořský): o prodloužení koridoru z Prahy do německých přístavů Bremerhaven, Wilhelmshaven, Rostock a Hamburg (do r. 2018), o nová větev Burgas / Svilengrad – bulharsko-turecká hranice (do r. 2018), o prodloužení koridoru do řecké Patry na Peloponésu (do r. 2018), RFC 9 (Česko-slovenský koridor): o Česko-slovenský koridor bude sloučen s koridorem Rýn – Dunaj (v r. 2020): Strasbourg – Mannheim – Frankfurt – Norimberk / Strasbourg – Stuttgart – Mnichov – Praha – Čierna nad Tisou / Maťovce (slovensko-ukrajinská hranice), o jižní větev koridoru Rýn – Dunaj: Wels – Vídeň – Bratislava – Budapešť – Arad – Braov / Craiova – Bukurešť – Constana. Sjednocení koridorů TEN-T a RFC – revize dle Nařízení 1316/2013/EU

29 Hlavní projekty SŽDC do roku 2020, Luhačovice,

30 © Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Luhačovice, 25. září 2014 Hlavní projekty SŽDC do roku 2020 Ing. Pavel Surý generální ředitel Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů."

Podobné prezentace


Reklamy Google