Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Železniční doprava a programovací období 2014–2020 Ing. Jiří Kolář, Ph.D. generální ředitel Praha, Žofín, 22. května 2014 Dopravní politika na léta 2014–2020.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Železniční doprava a programovací období 2014–2020 Ing. Jiří Kolář, Ph.D. generální ředitel Praha, Žofín, 22. května 2014 Dopravní politika na léta 2014–2020."— Transkript prezentace:

1 Železniční doprava a programovací období 2014–2020 Ing. Jiří Kolář, Ph.D. generální ředitel Praha, Žofín, 22. května 2014 Dopravní politika na léta 2014–2020

2 2 Vize a cíle SŽDC Vize SŽDC: •být moderní, pružnou a zákaznicky orientovanou organizací, zajišťující rozvoj provozuschopné, moderní a bezpečné železniční sítě jako nedílné součásti evropského železničního systému. Železniční doprava a programovací období 2014–2020, Praha, Žofín, 22. května 2014 Strategické cíle SŽDC: •Zvyšování rychlosti a kapacity na železniční infrastruktuře •Spolehlivý, bezpečný, plynulý a k životnímu prostředí šetrný provoz železniční dopravy •Zefektivnění správy, kontroly, údržby a oprav železniční infrastruktury •Zajištění interoperability – zavádění moderních interoperabilních systémů a technologií •Posílení prozákaznické orientace a aktivní komunikace •Zvýšení tržního podílu železniční dopravy •Optimalizace interních procesů pomocí moderních nástrojů •Posílení pozice SŽDC jako významného a atraktivního zaměstnavatele

3 Dopravní politika EU Klíčové dokumenty EU k dopravě: •Strategie Evropa 2020 (snížení emisí, zvýšení energetické účinnosti a podílu energie z obnovitelných zdrojů), •Bílá kniha o dopravě (Plán jednotného dopravního prostoru – k vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje), •legislativní rámec pro programové období 2014-20 (priorita podpory dobudování síťových železničních koridorů TEN-T jako klíčový nástroj budování nízkouhlíkové ekonomiky). Vize 2030 - cílem EU do roku 2030 je: •převést více než 30 % nákladní silniční dopravy na železniční a vodní, •dobudovat multimodální páteřní síť TEN-T (tzv. „Core Network“), •priorita ve financování pro odvětví železnic, zejména dokončení transevropské železniční sítě. Železniční doprava a programovací období 2014–2020, Praha, Žofín, 22. května 2014 3

4 Dopravní politika ČR 2014–2020 Významná opatření uvedená v Dopravní politice 2014–2020: •zprovoznit na území ČR úseky nákladních železničních koridorů (RFC), •napojit Českou republiku přímým železničním nákladním koridorem s přístavy Rotterdam a Antverpy, •zajistit dostatečnou kapacitu pro nákladní dopravu, •při přidělování tras nepreferovat osobní dopravu před dopravou nákladní, •zajistit průjezdnost velkých železničních uzlů segregací osobní a nákladní dopravy (zejména Brno a Praha), •vytvoření jednotného evropského železničního prostoru a příprava po právní i organizační stránce ke vzniku nezávislého železničního regulačního úřadu v ČR. Železniční doprava a programovací období 2014–2020, Praha, Žofín, 22. května 2014 4

5 Dopravní sektorové strategie (DSS) Dopravní sektorové strategie: •definují zásady pro efektivní a kvalitní provozování existující dopravní infrastruktury, •obsahují principy pro určení prioritizace připravovaných rozvojových projektů při konkrétní výši finančního rámce, •představují koncepci MD a formulují priority a cíle v oblasti rozvoje dopravy ve střednědobém horizontu (2020) a rámcově i v dlouhodobém horizontu (2050). Hlavní cíle DSS: •zajištění stabilních finančních zdrojů, •zajištění údržby, oprav a rekonstrukcí, •dosažení sítě bezpečné infrastruktury s minimálními environmentálními vlivy s respektováním dopravní poptávky, •definování preferovaných projektů rozvoje dopravní infrastruktury, •nástroje řízení rizik nepředvídatelných událostí. Železniční doprava a programovací období 2014–2020, Praha, Žofín, 22. května 2014 5

6 Železniční nákladní koridory (RFC) - priorita EU pro nákladní dopravu •RFC: z angl. Rail Freight Corridors, běžně se užívá zkratka RFC s číslem koridoru. •Koridory jsou zřizovány na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 ze dne 22. září 2010 o konkurenceschopné nákladní dopravě. Hlavní cíle dle nařízení: •posílení konkurenceschopnosti železnice vůči ostatním druhům dopravy, •harmonizace a synergie mezi vnitrostátními železničními systémy, •koordinace investic do kvalitní železniční infrastruktury s možností finanční podpory z fondů EU (např. programy TEN-T, výzkumné programy, Marco Polo), •posílení spolupráce při přidělování mezinárodních tras pro nákladní vlaky mezi jednotlivými provozovateli infrastruktury, •zohlednění stávajících iniciativ pro zvláštní koridory, např. ERTMS, RailNetEurope (RNE) a TEN-T. Hlavní očekávané efekty: •posílení tranzitní železniční dopravy, •kvalitnější služby z hlediska doby přepravy a spolehlivosti nákladní dopravy. Železniční doprava a programovací období 2014–2020, Praha, Žofín, 22. května 2014 6

7 Zapojení ČR a SŽDC do sítě koridorů RFC Železniční doprava a programovací období 2014–2020, Praha, Žofín, 22. května 2014 7

8 Rekapitulace OPD 1 Operační program doprava: •řádné čerpání zajišťuje Ministerstvo dopravy ČR prostřednictvím SFDI, •doba trvání OPD 1 od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2013 (s přesahem do 31. 12. 2015), •celkové prostředky za obor dopravy až cca 150 mld. Kč, •příspěvek pro SŽDC alokován ve dvou osách: o prioritní osa 1 – Modernizace železniční sítě TEN-T – 60,4 mld. Kč, o prioritní osa 3 – Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T – 10,8 mld. Kč, •celkově pro obě osy alokováno 71,2 *) mld. Kč. Železniční doprava a programovací období 2014–2020, Praha, Žofín, 22. května 2014 8 pozn. *) : alokace 100 % se započtením korekce

9 Rekapitulace OPD 1 – h lavní cíle Hlavní cíle čerpání OPD 1: •modernizace III. a IV. železničního koridoru, •pokračování modernizace železničních uzlů, •akce pro zajištění interoperability (GSM-R, ETCS), •technologické stavby (napájecí a spínací stanice) – aktuálně připravováno cca 14 akcí, •zabezpečení železničních přejezdů – tzv. přejezdové balíčky, •dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení – DOZ, •zřizování traťové části automatického vedení vlaku – AVV, •diagnostika jedoucích vozidel (indikátory plochých kol, horkoběžnosti, interakce sběrač – trolej), •podpora multimodální nákladní přepravy. Železniční doprava a programovací období 2014–2020, Praha, Žofín, 22. května 2014 9

10 Rekapitulace OPD 1 – struktura čerpání Železniční doprava a programovací období 2014–2020, Praha, Žofín, 22. května 2014 stavby prioritní osa 1 (mld. Kč) prioritní osa 3 (mld. Kč) celkem (mld. Kč) alokováno celkem 60,410,871,2  ukončené 23,63,527,1  rozestavěné 26,52,428,9  probíhá soutěž na zhotovitele 1,61,53,1  připravováno k tendru do 30. 6. 2014 1,51,73,2  akce u ÚOHS 0,0 k 1. 7. 2014 bude zbývat soutěžit (k plnému dočerpání alokace OPD 1) 7,21,78,9 připravované náhradní projekty OPD 1 méně rizikové (do stupně rizika „2“) 2,91,74,6 připravované náhradní projekty OPD 1 více rizikové (stupně rizika „3“, „4“) 7,510,217,7 10

11 Rekapitulace OPD 1 – struktura čerpání Železniční doprava a programovací období 2014–2020, Praha, Žofín, 22. května 2014 11

12 Zdroje financování na období 2014–2020 Železniční doprava a programovací období 2014–2020, Praha, Žofín, 22. května 2014 OPD 2 •míra příspěvku až 85 %, •alokace na celé rozpočtové období pro prioritu č. 1 „Železniční a ostatní udržitelná doprava“ (železnice, městská kolejová doprava, dopravní projekty krajů apod.), •předpokládaný objem pro železnici cca 40 mld. Kč. CEF - Nástroj pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility) •je určen pouze pro projekty v rámci Hlavní sítě TEN-T (tzv. TEN-T Core Network), •míra příspěvku až 85 % (ve zvýhodněném období tzv. „národní obálky“ v letech 2014, 2015 a 2016), •předpokládaný objem pro železnici v rámci „národní obálky“ cca 1 mld. EUR, •první výzva CEF je předpokládána již v letošním roce. 12

13 Hlavní cíle OPD 2 •zajištění interoperability na tratích SŽDC patřících do hlavní sítě TEN-T (tzv. TEN-T Core Network), •plnění Nařízení Evropského parlamentu č. 1315 a 1316/2013, týkajících se podpory železniční nákladní dopravy: o rozvoj a podpora železničních nákladních koridorů RFC (Rail Freight Corridors), •priorita ve financování pro odvětví železnic, zejména dokončení transevropské železniční sítě TEN-T, •dokončení modernizace koridorů, •modernizace železničních uzlů, •stavby interoperability – GSM-R + ETCS, •ostatní významné stavby, •příprava „rychlých spojení“. Železniční doprava a programovací období 2014–2020, Praha, Žofín, 22. května 2014 13

14 •elektrizace tratě Brno – Zastávka u Brna, •optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice, •GSM-R Ústí nad Labem – Oldřichov u Duchcova/Úpořiny – Most – Karlovy Vary – Cheb, •GSM-R Hranice na Moravě – Horní Lideč – Střelná, •GSM-R Ústí nad Orlicí – Lichkov, •další rekonstrukce vybraných železničních stanic a výstavba nových zastávek. Významné stavby přecházející z OPD 1 do OPD 2 Železniční doprava a programovací období 2014–2020, Praha, Žofín, 22. května 2014 14

15 Významné stavby přecházející z OPD 1 do OPD 2 Železniční doprava a programovací období 2014–2020, Praha, Žofín, 22. května 2014 15

16 Přehled významných staveb navržených ke spolufinancovaní z CEF: •optimalizace trati Praha-Smíchov – Beroun (dokončení III. TŽK), •optimalizace traťového úseku Praha-Hostivař – Praha hl. n., II. část, •optimalizace traťového úseku Praha hl. n. – Praha-Smíchov, •optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany 2. stavba, •uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská, •uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati, •rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba, •ETCS - I. koridor úsek státní hranice Německo – Dolní Žleb – Praha-Libeň – Kolín, •ETCS v úseku Petrovice u Karviné – Ostrava – Přerov – Břeclav. Přehled významných staveb CEF Železniční doprava a programovací období 2014–2020, Praha, Žofín, 22. května 2014 16

17 Přehled významných staveb navržených ke spolufinancovaní z OPD 2: •modernizace trati Praha – Kladno s připojením na letiště Václava Havla, •železniční uzel Brno a další uzly (Ostrava, Česká Třebová, Pardubice), •optimalizace trati Kolín – Všetaty – Děčín, •modernizace trati Sudoměřice – Votice, •modernizace trati Veselí nad Lužnicí – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí, •modernizace trati Nemanice I – Ševětín, •optimalizace trati Ostrava-Kunčice – Frýdek-Místek – Č. Těšín, •modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice, •modernizace Plzeň – České Budějovice. Přehled významných staveb OPD 2 (případně CEF – náhradní projekty) Železniční doprava a programovací období 2014–2020, Praha, Žofín, 22. května 2014 17

18 Přehled významných staveb CEF a OPD 2 Železniční doprava a programovací období 2014–2020, Praha, Žofín, 22. května 2014 18

19 Tranzitní železniční koridory v ČR Železniční doprava a programovací období 2014–2020, Praha, Žofín, 22. května 2014 19 1. tranzitní železniční koridor 2. tranzitní železniční koridor 3. tranzitní železniční koridor 4. tranzitní železniční koridor

20 Prioritní projekty vyplývající z Evropské dopravní politiky a politiky TEN-T: •dokončení modernizace koridorů a uzlů (max. využití fondů EU), •zvyšování kapacity a rychlosti pro nákladní dopravu, •železniční napojení Letiště Václava Havla Praha (nutno řešit současně s kapacitním spojením Praha – Kladno), •příprava Rychlých spojení (RS) pro dálkovou a rychlou meziregionální osobní dopravu – již dnes součástí sítě TEN-T, •naplňování požadavků pro interoperabilitu (ETCS, GSM-R). Další významné projekty: •nové technologie - např. dálkové řízení (DOZ), automatické vedení vlaku (AVV), automatické stavění vlakových cest (ASVC), rekuperace trakční energie, •zlepšování parametrů sítě (zdvoukolejnění, nové zastávky), •elektrizace tratí (u tratí se silnou nákladní a příměstskou dopravou), •kapacita pro příměstskou dopravu, •využití regionálních tratí (technicky podudržovaných). Modernizace železniční dopravní cesty Železniční doprava a programovací období 2014–2020, Praha, Žofín, 22. května 2014 20

21 ERTMS – priorita evropské dopravní politiky •Evropský železniční řídící systém umožňuje jízdu vlaku bez omezení po celé síti vybavené ERTMS. •Dvě části: GSM-R a ETCS (rádiová síť a zabezpečovací zařízení jako náhrada národních zabezpečovačů). •Primárně v tranzitních směrech za účelem zvýšení atraktivity pro tranzit - jeden z úkolů dle evropské dopravní politiky. ERTMS (European Railway Traffic Management System) Železniční doprava a programovací období 2014–2020, Praha, Žofín, 22. května 2014 21

22 •Globální systém pro mobilní komunikaci na železnici. •Interoperabilní evropská železniční rádiová síť pro hlasovou komunikaci a přenos dat mezi železničním vozidlem a radiovou centrálou. •Možné způsoby využití: o adresování závislé na poloze – strojvedoucí spojen přímo s výpravčím, který za daný úsek odpovídá, o skupinové volání (dispečer hovoří s více účastníky současně), o režim posunu, údržba vozidel a tratí (např. komunikace posunové čety či strojmistra se strojvedoucím), o „roaming“ do běžné sítě GSM i do zahraničních sítí GSM-R, o nouzová volání (např. při mimořádných událostech), o přijímání a vysílání textových zpráv (SMS). GSM-R Železniční doprava a programovací období 2014–2020, Praha, Žofín, 22. května 2014 GSM-R (Global System for Mobile communications – Railway) 22

23 GSM-R 2015: 1540 km (cca 16 % sítě) Železniční doprava a programovací období 2014–2020, Praha, Žofín, 22. květen 2014 23

24 ETCS (European Train Control System) •V rámci EU síť primárních koridorů – nákladní koridory dle nařízení 913/2010/EU. •Interoperabilní evropský vlakový zabezpečovací systém. •Sestává z traťové a mobilní části. •Systém umožňuje předávat strojvedoucímu informace o povolení k jízdě a v reálném čase kontrolovat jejich dodržení, případně nouzové zastavení vlaku. •V ČR aplikován systém ETCS Level 2, který umožňuje kontinuální přenos informací mezi vlakem a infrastrukturou. •Realizace systému na vybrané železniční síti ČR vyplývá z mezinárodních závazků ČR a probíhá dle přijatého národního implementačního plánu. ETCS Železniční doprava a programovací období 2014–2020, Praha, Žofín, 22. května 2014 24

25 GSM-R ETCS dokončeno v realizaci v přípravě 2018 2015 2018 Železniční doprava a programovací období 2014–2020, Praha, Žofín, 22. května 2014 25

26 Tratě Rychlých spojení (RS): •modernizace konvenčních tratí na rychlostní parametry 200 km/h a výše, •novostavby vysokorychlostních tratí (nejvyšší traťová rychlost 250 - 350 km/h), •novostavby konvenčních tratí nutných pro napojení vysokorychlostních tratí na konvenční síť (traťové spojky). Železniční doprava a programovací období 2014–2020, Praha, Žofín, 22. května 2014 26

27 cílový stav Železniční doprava a programovací období 2014–2020, Praha, Žofín, 22. května 2014 27

28 Automatické stavění vlakových cest ASVC – automatické stavění vlakových cest: •nahrazuje rutinní činnosti zaměstnanců při přímém řízení provozu, •využívá pro svoji činnost graficko-technologickou nástavbu - zobrazení dopravní situace formou grafikonu vlakové dopravy (GVD), •pracuje s denním jízdním řádem vlaků, •obsahuje modul pro výpočet výhledové dopravy s řešením konfliktů, •základní simulační modul. Očekávané přínosy: •snížení zátěže pracovníků řízení dopravy a tím i snížení jejich chybovosti, •zkvalitnění dopravních řídících procesů a tím i bezpečnosti železniční dopravy. Plánované pilotní nasazení: •Tanvald – Liberec. Železniční doprava a programovací období 2014–2020, Praha, Žofín, 22. května 2014 28

29 Automatické vedení vlaku AVV – automatické vedení vlaku: •systém pro automatizaci řízení vlaku, tj. pro provozní ovládání pohonu a brzd, •sestává z traťové části (magnetických informačních bodů) a mobilní části (vozidla), •udržení rychlosti s přesností na 1 km/h, cílové brzdění s přesností na 1 m, •optimalizuje jízdu vlaku tak, aby do následující stanice dojel právě včas a s minimem spotřeby energie, •vyloučení projetí stanice či zastávky, •garance zastavení vlaku na stanoveném místě, •snížení psychické zátěže strojvedoucího, •další bezpečnostní přínosy, •zvýšení přesnosti dodržování jízdního řádu, •vybavení sítě SŽDC – zejména na modernizovaných úsecích 1. a 2. tranzitního koridoru, •vybaveno cca 250 vozidel v ČR, •nyní připravujeme další rozvoj systému AVV na tratích, kde je velká část vozidel vybavená mobilní částí AVV. Železniční doprava a programovací období 2014–2020, Praha, Žofín, 22. května 2014 29

30 Informační systémy a aplikace Železniční doprava a programovací období 2014–2020, Praha, Žofín, 22. května 2014 http://m.tabule.idos.cz 30 INFORMAČNÍ TABULE DO MOBILU: •mobilní aplikace, •zobrazení příjezdových a odjezdových tabulí stanic a zastávek, •přenos informací v reálném čase, včetně zpoždění, •v databázi cca 450 stanic, •abecední řazení.

31 Informační systémy a aplikace GRAPP: •GRAfická Prezentace aktuální Polohy vlaků, •zatím zkušební provoz, •možnost filtrování (dle dopravců, zpoždění, kategorie vlaku, atp.), •vyhledávání dle vlaku, •informace o poloze předávána vždy z poslední stanice, •barevné odlišení míry zpoždění. http://provoz.szdc.cz/grapp/ Železniční doprava a programovací období 2014–2020, Praha, Žofín, 22. května 2014 31

32 www.szdc.cz © Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Železniční doprava a programovací období 2014-2020 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Železniční doprava a programovací období 2014–2020 Ing. Jiří Kolář, Ph.D. generální ředitel Praha, Žofín, 22. května 2014 Dopravní politika na léta 2014–2020."

Podobné prezentace


Reklamy Google