Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POJIŠTĚNÍ V DOPRAVĚ VÝZNAM POJIŠTĚNÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POJIŠTĚNÍ V DOPRAVĚ VÝZNAM POJIŠTĚNÍ."— Transkript prezentace:

1 POJIŠTĚNÍ V DOPRAVĚ VÝZNAM POJIŠTĚNÍ

2 1. VÝZNAM POJIŠTĚNÍ NÁSTROJ FINANČNÍ ELIMINACE :
NEGATIVNÍCH DŮSLEDKŮ NAHODILÝCH UDÁLOSTÍ FIRMA MÁ 2 MOŽNOSTI VYROVNAT SE S NAHODILÝMI UDÁLOSTMI: VLASTNÍ ZDROJE POJIŠTĚNÍ

3 POJEM RIZIKO Možnost vzniku události s výsledkem odchylným od cíle s určitou objektivní pravděpodobnosti (statickou či matematickou)

4 POJISTITEL Právnická osoba – mající oprávnění provozovat pojištění
Zkoumá pojistitelnost rizik ze 3 hledisek: Nahodilosti pojištěných události Velikosti pojistného plnění v případě realizace rizika Dosažitelné ceny pojistné ochrany

5 Kritéria pojititelnosti rizik
Kritérium nahodilosti Pojištěné události nemohou být závislé na vůli zainteresovaných osob Události, které vyvolávají pojistné plnění musí být předem Nejisté neovlivnitelné

6 Kritérium jednoznačnosti
Riziko musí být: jednoznačně popsatelné Jednoznačně prokazatelné Nemůže být zaměnitelné s jinými druhy rizik

7 Kritérium odhadnutelnosti
Pro pojistitele musí být zjistitelná pravděbodobnost realizace daného rizika Pojistitel musí mít možnost měření pravděbodobnosti realizace rizika

8 Kritérium nezávislosti
Jednotlivá rizika musí být nezávislá navzájem Pravěpodobnost realizace rizika A se nesmí změnit vstupem rizika B Mezi závislá rizika patří: Rizika nákazy Rizika u nichž se projevuje kolísavá základní pravděpodobnsot – bouře, krupobití

9 Kritérium velikosti Pojistitel musí dané riziko být schopen unést
Existují rizika, která nemohou být plně pojištěna ani při využití zajištění např. pojištění atomových reaktorů

10 Ukazatel komerčního pojištění :
 Tento ukazatel nabývá hodnoty u nás 3% v zemích EU více jak 7%

11 Tarif pojistného ( brutto pojistné BP) sestává se 3 složek:
Ryzí pojistné (netto pojistné) NP Kalkulované správní náklady KSN Kalkulovaný zisk KZ Tedy platí : BP = NP+KSN+KZ

12 Kalkulovaný zisk – výše závisí na situaci na pojistném trhu
Správní náklady – náklady spojené se správou jednotlivých pojistných smluv a náklady spojené s provozem pojišťovny Kalkulovaný zisk – výše závisí na situaci na pojistném trhu Ryzí pojistné – představuje část tarifu pojistného, která je určena k pokrytí výdajů na pojistná plnění včetně tvorby rezerv Nejobtížnější kalkulovatelná část tarifu pojistného Velikost pojistných plnění má náhodný charakter Vychází se s statistických údajů

13 Členění pojištění Dle způsobu financování Dle právního hlediska
Sociální – k úhradě sociálních rizik v rozsahu dané státem Komerční – pojištění majetku, odpovědnosti, osob apod. Dle právního hlediska Dobrovolné – pojistná smlouva Povinné Smluvní – vyplývá z právních předpisů zákonné

14 Druhy pojištění průmyslových a podnikatelských rizik
Živelné pojištění Základem pojištění podniků Kryje škody na majetku způsobené realizaci živelného rizika Požár, výbuch, povodeň, zemětřesení Konstruováno na principu „nové hodnoty“ Pojistné plnění je vypláceno ve výši potřebné k opravě nebo znovu zřízení pojistného majetku

15 Velikost pojistného závisí na:
Hodnotě pojišťovaného majetku Rizikové situaci podniku – stavební konstrukce, stavební materiál Velikosti spoluúčasti pojištěného

16 Pojištění strojní Kryje rizika havárie strojů a celých zařízení
Základem pro výpočet pojistného je hodnota udaná pojištěným a spoluúčast

17 Pojištění pro případ přerušení provozu
Kryje tzv. následné škody tj. finanční náhradu z důvodu přerušení výroby Zahrnuje pojištění: Ušlého zisku Pojištění dodatečných nákladů z důvodu přerušení Sjednává se jako samostatně nebo součást živelného či strojního pojištění

18 Pojištění úvěrů Krytí zrát v případě nesplácení úvěru
U nás málo rozšířené Spoluúčast až 50%

19 Pojištění dopravní Pro případ:
Poškození,zničení ztráty věci při dopravě Týká se vnitrostátní i mezinárodní dopravy Význam pojištění je dán: Dlouhými trasami dopravy tzn. cena dopravy převyšuje cenu zboží Rizikovosti dopravy Podmínky zahraničního dopravního pojištění vychází z anglických pojistných podmínek

20 Anglické pojistné podmínky
Pojištění s vyloučením tzv.zvláštní havárie(zvláštní havárie je specifický pojem pojistného práva pro částečné poškození) Znamená to nejužší krytí Pojistné se poskytuje při celkových totálních škodách(např.potopení lodi) Částečné škody jsou hrazeny pouze tehdy jsou-li důsledkem mimořádné události (ztroskotání) Využití – při přepravě uhlí, rudy apod.

21 Pojištění včetně zvláštní havárie
Kryje částečné škody při normálním průběhu dopravy tzn.riziko typické pro daný druh dopravy Vyloučeny jsou škody plynoucí z přirozené povahy zásilky Pojištění proti všem rizikům Nejširší pojistné krytí při dopravě

22 Dopravní pojištění kryje:
Škody při ztrátě nebo poškození a zničení přepravovaného majetku Náklady spojené se zjišťováním škod a případné náklady spojené s opatřením na záchranu přepravovaného majetku Příspěvek ke společné havárii – v námořní dopravě –(spravedlivé rozdělení ztrát mezi majitele lodi, přepravci a majitele zboží)

23 Zákonné pojištění Zákonné pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání Povinná podoba pojištění Výpočet sazby: Dle výše pojistného na sociální pojištění Diferencována dle vykonávané činnosti tzn. čím větší riziko tím větší placené promile např. doly – 12%, banky – 2%.

24 Zákonné pojištění za škodu způsobenou provozem motorového vozidla

25 Pojištění nákladu Náklad lze pojistit prakticky proti všem rizikům ( podle rizik či najednou) Proti finančním škodám při přepravě nákladů tzn. účelně vynaložené náklady na odvrácení pojistné události Zmírnění jejich následků Vyšetření pojistné události Provizorní uskladnění zboží Sazby se stanovují individuálně dle hodnoty nákladů a rozsahu rizik např. pojišťovna UNIQA možné pojištění až do 0,5mld.


Stáhnout ppt "POJIŠTĚNÍ V DOPRAVĚ VÝZNAM POJIŠTĚNÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google