Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

T-1 Úvod do teorie pojištění firem

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "T-1 Úvod do teorie pojištění firem"— Transkript prezentace:

1 T-1 Úvod do teorie pojištění firem
Ing. František Řezáč MASARYKOVA UNIVERZITA

2 Ing. František Řezáč MASARYKOVA UNIVERZITA
Úvod do pojištění Vymezení pojmu pojišťovnictví. Subjekty pojišťovnictví. Principy pojištění. Účel pojištění. Obsah pojištění. Všeobecné pojistné podmínky. Ing. František Řezáč MASARYKOVA UNIVERZITA

3 Ing. František Řezáč MASARYKOVA UNIVERZITA
Pojišťovnictví V moderní ekonomice pojišťovnictví chápeme jako nevýrobní odvětví, které je zaměřeno na: pojistnou ochranu, tvorbu technických rezerv, jejich správu a užití. Ing. František Řezáč MASARYKOVA UNIVERZITA

4 Pojišťovnictví zahrnuje:
pojistitele (tj. komerční pojišťovny), zajistitele, zprostředkovatele pojištění, samostatné likvidátory pojistných událostí, státní dozor v pojišťovnictví, Českou asociaci pojišťoven, Českou kancelář pojistitelů, další subjekty. Ing. František Řezáč MASARYKOVA UNIVERZITA

5 Ing. František Řezáč MASARYKOVA UNIVERZITA
Principy pojištění Solidárnost – pojistníci společně přispívají pojistným do technických rezerv. Zároveň dobrovolně respektují, že pojistné náhrady se vyplatí pouze těm, kteří měli pojistnou událost. Podmíněná návratnost – pojistná náhrada se poskytne pojištěnému pouze v případě, pokud nastane pojistná událost dohodnutá v pojistné smlouvě. Neekvivalentnost – pojistné náhrady nejsou závislé na výši zaplaceného pojistného (mohou být vyšší nebo nižší než dosud zaplacené pojistné). Ing. František Řezáč MASARYKOVA UNIVERZITA

6 Ing. František Řezáč MASARYKOVA UNIVERZITA
Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých událostí. Nahodilá událost může spočívat jak v působení přírodních sil (požár, povodeň, zemětřesení), tak v nežádoucím chování lidí (vloupání, krádež, vandalismus). Nahodilost spočívá v časové neurčitelnosti dané události. Ing. František Řezáč MASARYKOVA UNIVERZITA

7 Ing. František Řezáč MASARYKOVA UNIVERZITA
Obsah pojištění Tvoří souhrn práv a povinností všech účastníků pojistného vztahu. Pojištěný má právo na pojistné plnění, nastane-li událost, pro jejíž případ bylo sjednáno pojištění (tzn.pojistná událost). Pojistník má povinnost platit pojistné ve sjednané výši a lhůtách splatnosti. Ing. František Řezáč MASARYKOVA UNIVERZITA

8 Ing. František Řezáč MASARYKOVA UNIVERZITA
Pojistitel má povinnost poskytnout pojištěnému pojistné plnění v souladu se sjednanými podmínkami v pojistné smlouvě. Pojistitel má právo na pojistné po celou dobu platnosti pojistné smlouvy. Pojistná smlouva – Zákon o pojistné smlouvě č. 37/2004 Sb. – je smlouvou o finančních službách, ve které se pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné. Ing. František Řezáč MASARYKOVA UNIVERZITA

9 Soukromé pojištění věci a jiného majetku zahrnuje:
pojištění právní ochrany, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění úvěru a záruky, pojištění finančních ztrát. Ing. František Řezáč MASARYKOVA UNIVERZITA

10 Pojištění osob zahrnuje:
životní pojištění, úrazové pojištění, pojištění pro případ nemoci. Ing. František Řezáč MASARYKOVA UNIVERZITA

11 Všeobecné pojistné podmínky
vymezují předmět pojištění a pojistná rizika stanovují podmínky vzniku a zániku povinnosti pojišťovny poskytnout pojištěnému pojistné plnění; rozsah a splatnost pojistného plnění stanovují podmínky vzniku a zániku PS vymezují pojistnou dobu a čas platnosti pojištění vymezují výluky z pojištění Ing. František Řezáč MASARYKOVA UNIVERZITA


Stáhnout ppt "T-1 Úvod do teorie pojištění firem"

Podobné prezentace


Reklamy Google