Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Použitá literarura Petr Klínský,Danuše Chromá,Svatava Tesařová,Michal Janák:Finanční gramotnost-obsah a příklady z praxe škol,NÚOV Praha 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Použitá literarura Petr Klínský,Danuše Chromá,Svatava Tesařová,Michal Janák:Finanční gramotnost-obsah a příklady z praxe škol,NÚOV Praha 2008."— Transkript prezentace:

1

2 Použitá literarura Petr Klínský,Danuše Chromá,Svatava Tesařová,Michal Janák:Finanční gramotnost-obsah a příklady z praxe škol,NÚOV Praha 2008

3 Finanční produkty POJIŠTĚNÍ

4 V životě nám hrozí i určitá rizika ( ztráta příjmůnebo ztráta majetku ), musíme tedy přemýšlet ojejich zajištění a to ve třech oblastech: Náhrada příjmů Obnova majetku Ochrana proti vzniku výdajů K tomu nám poslouží následující druhypojištění:

5 Životní pojištění Zaručí ochranu v případě nenadálých životních událostí ( úraz s dočasnými či trvalými následky nebo i úmrtí následkem úrazu). Výhody – možnost spoření a daňového zvýhodnění. Lze doplnit o širokou škálou připojištění (pobyt v nemocnici, denní odškodné za dobu léčení úrazu, pracovní neschopnosti pro nemoc…).

6 Základní kategorie  Kapitálové životní pojištění (kombinace pojištění a investování, pojišťovna vloženéprostředky dále investuje, pokud klient dožije,vyplatí se mu sjednaná částka včetně podílů ztohoto investování).  Investiční životní pojištění (podobné předchozímu, ale klient si sám volí, kam budejeho prostředky pojišťovna investovat, jde opodílové fondy s různou mírou rizika ).

7 Úrazové pojištění Kryje riziko zranění, jejich následků, smrti,ale nemá výhody předchozích dvou (jesoučástí životních pojištění). Mělo by být samozřejmostí pro každého. Vyplácí se v případě, že následkem úrazu je  smrt  trvalé následky  tělesné poškození  pracovní neschopnost  pobyt v nemocnici

8 Pojištění majetku Pojištění nemovitost i (hradí škody na bytu, domu, chalupě, ale ne na věcech, které jsouuvnitř, příčinou může být požár, povodeň,blesk, vloupání vichřice...).Neočekávejte ale, že pojišťovna pojistí dům vzáplavové oblasti. Pojištění domácnosti ( hradí škody na věcech, které jsou součástí nemovitostí-nábytek, elektronika, cennosti…).

9 Pojištění motorových vozidel Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla =tzv. povinné ručení ( je skutečně povinné, za nesjednání hrozípokuta, kryje škody, které jste přivodili někomujinému ). Havarijní pojištěni ( je dobrovolné, řidiči, i přestože zaviní nehodu, pojišťovna zaplatí škodyna autě, finanční prostředky vyplácí i v případěztráty automobilu.Doplňkově lze zařídit asistenční služby, úrazovépojištění pro posádku vozidla…

10 Cestovní pojištění Uzavírá se, pokud se chystáte vycestovat z ČR.Mělo by pokrývat léčebné výlohy v zahraničía riziko úrazu ( dále lze připojistit izavazadla či odpovědnost za škodu ).Naše pojišťovny hradí ošetření pouze do výšeplatby u nás v ČR, v cizině bývá ale ošetřenídražší, proto je dobré bez tohoto pojištění dociziny nevyjíždět.

11 Pojištění odpovědnosti Pojištění za škody z občanského života (škody, které pojištěný občan způsobí dalšíosobě např. na majetku, zdraví…). Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem povolání (neúmyslné škody způsobené pojištěným zaměstnancemzaměstnavateli ).

12 Penzijní připojištění Nejedná se o pojištění, které přímo kryje určitá rizika, ale zajišťuje doplňkový příjem kestátem vyplácenému důchodu. Toto připojištění zajišťují penzijní fondy Určitou částku nám přispívá i stát Daňové zvýhodnění Může nám přispívat i zaměstnavatel Podíly na zisku fondu

13 Slovníček pojmů Pojištěnec – osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost nebo jiné hodnoty se pojištění vztahuje Pojistitel – právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost, poskytuje plnění (pojišťovna) Pojistník – osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu (platí pojistné) Pojistné plnění - částka, která je vyplacena v případě pojistné události Oprávněná osoba - osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění


Stáhnout ppt "Použitá literarura Petr Klínský,Danuše Chromá,Svatava Tesařová,Michal Janák:Finanční gramotnost-obsah a příklady z praxe škol,NÚOV Praha 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google