Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_02 Název materiálu: ZAJIŠTĚNÍ RIZIK Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_02 Název materiálu: ZAJIŠTĚNÍ RIZIK Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje."— Transkript prezentace:

1 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_02 Název materiálu: ZAJIŠTĚNÍ RIZIK Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup: FINANČNÍ GRAMOTNOST – orientace na finančním trhu ČR Klíčová slova: Riziko, pojistná událost, pojistné produkty Metodika: Podklad pro výklad učiva Obor:29-54-H/01 Cukrář, 66-51-H/01 Prodavač, 65-51-H/01 Kuchař-číšník Ročník:DRUHÝ Autor:ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne:10.9.2012 Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

2 ZAJIŠTĚNÍ RIZIK Na zajištění rizik způsobených výpadkem příjmů nebo nově vzniklými výdaji je třeba myslet již při tvorbě osobního finančního plánu. Rizikem v této situaci může být úraz, nemoc, invalidita nebo smrt. Jedná se o události, které můžeme jen těžko ovlivnit, a proto je třeba na ně být připraven. Jako naše ochrana, resp. zajištění schopnosti i nadále hradit své závazky slouží kromě vlastních úspor i pojistné produkty. Uzavřením pojistné smlouvy totiž převedeme riziko neschopnosti splácet své závazky na pojišťovnu. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

3 POJISTNÉ PRODUKTY Ovšem i v případě uzavírání pojistných smluv je třeba mít na paměti, že ne všechny finanční produkty jsou pro nás nezbytné a tedy i výhodné. Kromě převedení rizika na jiný subjekt zde hrozí ale také to, že při uzavření většího počtu tzv. pojistek nebudu schopen platit pravidelné poplatky vyplývající ze smlouvy. Jedná se totiž o další výdaje, které v případě, nenastane-li pojistná událost, jsou pro mě nevratné! Je proto třeba vycházet z vlastní situace a uzavřít pouze taková pojištění, kde existuje jistá míra pravděpodobnosti, že pojistná událost skutečně může nastat (např. sportovec by měl uzavřít úrazové pojištění, řidiči z povolání životní pojištění atd.). Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

4 PRODUKTY K ZAJIŠTĚNÍ RIZIK DĚLÍME DLE DRUHU RIZIKA DO TŘÍ SKUPIN POJISTNÉ PRODUKTY slouží jako: 1. NÁHRADA PŘÍJMŮ (výpadek aktiv) 2. OBNOVA MAJETKU 3. OCHRANA PŘED NOVĚ VZNIKLÝMI VÝDAJI (vznik dalších pasiv) Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

5 1. NÁHRADA PŘÍJMŮ V tomto případě došlo k takové události, která nám znemožňuje pracovat a mít tedy obvyklý měsíční příjem. Nejčastějším důvodem bývá nemoc či úraz. Pro tyto případy slouží následující pojistné produkty:  Pojištění pro případ nemoci  Pojištění úrazové  Pojištění životní Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

6 2. OBNOVA MAJETKU Poškození auta při havárii, živelné události jako např. dnes již poměrně časté povodně či vytopení domácnosti z důvodu poškození vodovodního potrubí či jen pouhého selhání spotřebiče nám trvale nebo v lepších případech částečně poškodí náš majetek. Jako ochrana v těchto případech slouží následující pojistné produkty:  Pojištění havarijní  Pojištění nemovitostí  Pojištění domácností Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

7 3. OCHRANA PŘED NOVĚ VZNIKLÝMI VÝDAJI Každý z nás způsobí někdy vlastní nedbalostí jindy vlivem okolností škodu na majetku sobě či někomu jinému. Pro tyto případy slouží jako ochrana POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY :  způsobené provozem vozidla  v občanském životě  způsobené zaměstnavateli  pojištění právní ochrany (právní zástupce v soudních sporech) Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

8 PRACOVNÍ ČÁST Dle získaných informací si každý žák sepíše rizika, která ho nyní či v budoucnu budou ohrožovat a dle vlastního názoru zkusí vymyslet, jakým způsobem se s nimi hodlá vypořádat. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

9 POUŽITÉ ZDROJE 1. Osobní finance, Televizní vzdělávací pořad, Komise pro cenné papíry, 2006 2.http://obrazky.cz/?q=dopravn%C3%AD%20nehod a%20doma%C5%BElice&size=any&typeAny=any &filter=1 3. http://www.radce-investora.cz Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný


Stáhnout ppt "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_02 Název materiálu: ZAJIŠTĚNÍ RIZIK Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje."

Podobné prezentace


Reklamy Google