Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pojištění odpovědnosti za škody Pojištění majetku Pojištění osob

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pojištění odpovědnosti za škody Pojištění majetku Pojištění osob"— Transkript prezentace:

1 Pojištění odpovědnosti za škody Pojištění majetku Pojištění osob
Druhy pojištění Pojištění odpovědnosti za škody Pojištění majetku Pojištění osob

2 Pojištění odpovědnosti za škody
Pojištěný má právo, aby za něho pojišťovna uhradila škodu, za kterou podle zákona odpovídá někomu jinému. Může se jednat o škodu na životě, zdraví nebo majetku. Aby pojišťovna uhradila škodu, nesmí být způsobena úmyslně. Pojištění odpovědnosti za škody bývá často sjednáváno s majetkovým pojištěním.

3 Dobrovolné pojištění odpovědnosti za škody
Povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škody Zákonné pojištění odpovědnosti za škody

4 Dobrovolné pojištění odpovědnosti za škody
Jedná se například o pojištění odpovědnosti za škody způsobené jiné osobě při: provozu domácnosti (např. vytopení souseda, sražené zboží v obchodě) rekreaci, zábavě a sportu chovu drobných zvířat (např. psů, koček, želv, ptactva, drůbeže) výkonu povolání.

5 Povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škody
Jedná se např. o pojištění odpovědnosti za škody způsobené výkonem povolání – osoby vykonávající určitá povolání jsou povinny se pojistit (bez pojištění nemohou činnost vykonávat). Jedná se např. o lékaře, advokáty, notáře, tlumočníky, architekty či projektanty.

6 Do této kategorie také patři pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu práva myslivosti – toto pojištění je povinné pro každého, kdo loví zvěř. Zahrnuje odpovědnost za škodu způsobenou ublížením na zdraví nebo usmrcením a za škodu na věci, pokud k nim došlo při výkonu práva myslivosti na základě příslušných oprávnění.

7 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla je dalším povinným smluvním pojištěním odpovědnosti za škody. Povinné ručení je pojištění, které je ze zákona povinen uzavřít každý vlastník vozidla. Pojištění chrání pojištěného před možným nepříznivým finančním dopadem nároků poškozeného v případě škody způsobené provozem vozidla.

8 Zákonné pojištění odpovědnosti za škody
Jedná se o zákonné pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu a nemoci za povolání. Zaměstnavatel má právo, aby za něho příslušná pojišťovna nahradila škodu, která vznikla zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, a to v rozsahu, v jakém za ni zaměstnavatel odpovídá podle Zákoníku práce.

9 Pojištění majetku Toto pojištění poskytuje většina pojišťoven v ČR. Mezi majetková pojištění patří zejména: pojištění pro případ živelných událostí – za živelnou událost se považuje požár, výbuch, úder blesku, záplava, povodeň, vichřice, krupobití, zemětřesení atd. pojištění pro případ poškození vodou z vodovodních zařízení – jedná se o škody způsobené vodou vytékající z vodovodních zařízení, kanalizace nebo topení pojištění pro případ krádeží vloupáním a loupežného přepadení – škoda vzniká odcizením věci, kdy pachatel překonal překážky, které věc chránily před odcizením (např. rozbití dveří, vylomení zámku)

10 Pojištění domácnosti Předmětem pojištění jsou movité věci, které tvoří soubor zařízení domácnosti a slouží k jejímu provozu (nábytek, koberce, osvětlení, kuchyňské přístroje, pračka atd.) nebo k uspokojování potřeb členů domácnosti (audiovizuální a výpočetní technika, foto technika, sportovní výbava, starožitnosti, cennosti, knihy, oblečení atd.). Dále jsou předmětem pojištění příslušenství a stavební součásti přiléhající k vnitřním prostorám bytu (plovoucí podlaha, kuchyňská linka včetně vestavěných spotřebičů, obklady stěn a stropů, tapety, malby apod.). Pojištění se vztahuje pro případ živelné události, odcizení nebo úmyslného poškození nebo zničení věci (vandalizmus).

11 Pojištění staveb Většinou se vztahuje na budovu uvedenou v pojistné smlouvě a na její stavební součásti a příslušenství. Pojištění se opět vztahuje pro případ živelné události, odcizení nebo vandalizmu.

12 Havarijní pojištění Havarijní pojištění slouží k ochraně vozidla před škodami způsobenými v důsledku havárie, odcizení či neoprávněného užití vozidla. Při pojistném plnění se přihlíží k opotřebení vozidla. Pokud dojde k odcizení nebo zničení celého vozidla, poskytuje se plnění ve výši ceny stejného ojetého vozidla.

13 Pojištění osob – životní pojištění
Dočasné pojištění pro případ smrti Pojištění se sjednává na určitou dobu (min. 1 rok, max. 30 let). Pojistné je velmi nízké a zároveň umožňuje pojištění na vysoké částky. V případě pojistné události je vyplacena sjednaná pojistná částka oprávněným osobám a pojištění zaniká.

14 Kapitálové životní pojištění
Podstatou tohoto pojištění je výplata pojistné částky v případě dožití sjednaného konce pojištění nebo smrti pojištěné osoby. Pojišťovna vyplácí sjednanou částku v případě smrti oprávněné osobě nebo při dožití pojistné doby přímo pojištěnému. Na konci sjednané pojistné doby je pojištěnému vyplacena pojistná částka a podíl na zisku z hospodaření pojišťovny. Pojistné je vyšší než v předešlém případě.

15 Pojištění osob – důchodové pojištění
Důchodové pojištění garantuje pravidelný příjem v době důchodu. Možné jsou tyto formy výplaty: doživotní důchod pro pojištěného důchod pro pozůstalé (vypláceno po určitou dobu) případně dočasný důchod v případě přiznání plného invalidního důchodu. V případě přiznání plného invalidního důchodu je pojištěný zproštěn dalšího placení pojistného.

16 Pojištění osob – úrazové pojištění
Pojištění lze sjednat samostatně nebo jako připojištění k většině životních a důchodových pojištění. Pojistnou událostí je smrt úrazem, trvalé následky úrazu, doba nezbytného léčení tělesného poškození způsobeného úrazem. Pojišťovna stanoví základní pojistné částky, pojištění je možné sjednat i na několikanásobky těchto částek.

17 Pojištění osob – pojištění dětí a mládeže
Pojištění je obvykle sjednáváno dospělými ve prospěch dětí. Jsou zde kombinovány různé druhy pojištění např. životní, důchodové a úrazové. Velmi často bývají s dětmi pojištěni i jejich rodiče.

18 Pojištění osob – pojištění závažných onemocnění
Obvykle se sjednává jako součást životního pojištění. Výhodou pojištění je výplata pojistné částky už ve chvíli, kdy lékař poprvé potvrdí diagnózu infarktu myokardu, mozkové mrtvice, rakoviny, selhání ledvin, při transplantaci životně důležitých orgánů atd.

19 Pojištění osob – pojištění léčebných výloh
Může být sjednáno jako součást cestovního pojištění. Poskytuje se z něj úhrada nezbytných nákladů na ošetření, kterému byl pojištěný nucen se podrobit během pobytu v zahraničí v důsledku úrazu či nenadálého akutního projevu nemoci.


Stáhnout ppt "Pojištění odpovědnosti za škody Pojištění majetku Pojištění osob"

Podobné prezentace


Reklamy Google