Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU."— Transkript prezentace:

1 Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU - OP VK Číslo a název klíčové aktivity VI/2 inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti AutorMgr. Blanka Janková Číslo materiáluVY_62_INOVACE_EKO_2N_JA_31_06 NázevPojišťovnictví produkty 3. část Druh učebního materiálu Výkladová prezentace s komentářem učitele PředmětEkonomika Ročník2. Ročník nástavbového studia Provozní technika Tématický celekPeněžnictví – pojišťovny AnotacePojišťovací produkty 3. část – pojistné produkty Metodický pokyn Prezentace s komentářem, řízená diskuse a názory žáků k vybraným tématům, pod vedením učitele porozumět základním pojmům Doba trvání – 1 vyučovací hodina Klíčová slovaPojištění odpovědnosti z provozu vozidla, havarijní pojištění, cestovní pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, spoluúčast pojištěného. Očekávaný výstup Seznámit se se základními pojistnými produkty. Datum vytvoření24. února 2013

2 Pojišťovnictví Pojistné produkty: Pojištění vozidel Cestování a pojištění Pojištění odpovědnosti za škodu

3 Pojištění vozidel Povinné ručení - pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla poskytuje pojistnou ochranu pojištěnému pro případ škody způsobené provozem motorového vozidla. Pojištěného chrání před možným nepříznivým finančním dopadem nároků poškozeného v případě vzniklé škody způsobené provozem vozidla. Pro koho je pojištění určeno? Pojištění má dle zákona č. 168/1999 Sb. povinnost uzavřít každý vlastník nebo spoluvlastník vozidla, fyzická nebo právnická osoba s trvalým pobytem na území ČR, který toto bude provozovat na veřejných komunikacích. Jaké škody pojištění kryje? * Věcné - skutečné škody na věci a nutné náklady na jejich odstranění. * Škody vzniklé na zdraví nebo usmrcením, včetně nákladů na léčení zraněných. * Škody, které mají povahu ušlého zisku. * Účelně vynaložené náklady na právní zastoupení poškozeného Jaké škody pojištění nekryje? Nevztahuje se na škody, za které je řidič odpovědný sám sobě nebo osobě „blízké“ se kterou žil v době vzniku škody ve společné domácnosti vyjma poškození zdraví osobě blízké. V některých případech může zpětně pojišťovna požadovat uhrazenou škodu po pojištěném – požití alkoholu nebo jiné omamné nebo psychotropní látky nebo léku označeného zákazem řídit motorové vozidlo

4 Na čem závisí cena pojistného? * obsah (výkon) motoru, výše limitu krytí, * místo bydliště, věk majitele vozidla apod. * systém BONUS/MALUS - zohledňuje bezeškodní průběh pojištění klienta na základě kterého lze poskytnout slevu na pojistném a naopak * zvýšený limit pojistného plnění u škody na zdraví a věcných škod, * poskytnutí náhrady nákladů právní ochrany nad stanovený limit, * asistenční služby pro případ nehody atd. Zelená karta Zelená karta je mezinárodní osvědčení o platnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Před vycestováním do zemí, kde zelená karta neplatí, je nutné si sjednat potřebné pojištění odpovědnosti.

5 Havarijní pojištění smluvní pojištění, které slouží ke krytí škod vzniklých na vozidle způsobených dopravní nehodou, odcizením celého vozidla nebo jeho části, vandalismem či živelnou událostí (např. požárem, krupobití, přímým působením blesku, pádem kamení, sesuvem půdy, tlakem sněhu, povodněmi nebo záplavami a vichřicí). Pojištění kryje vzniklé škody i v případech, které si pojištěný způsobí sám (např. zaviněná dopravní nehoda). Je možná i volitelná spoluúčast pojištěného na škodě, sleva na pojistném za bezeškodní průběh, tzv. bonusový systém, možnost slevy na pojistném při zvýšené ochraně zabezpečení proti odcizení Možnost připojištění doplňků: * Připojištění čelního skla nebo všech skel. * Připojištění zavazadel přepravovaných pojištěným vozidlem * Úrazové pojištění osob dopravovaných pojištěným vozidlem * Finanční náhrada za škody na životě, trvalých následků na zdraví v souvislosti s úrazem při dopravní nehodě * Připojištění náhradního vozidla * Asistenční služby smluvním partnerem pojišťovny Na čem závisí výše pojistného? * výše pojistné částky - stanovení pojistné ochrany – využívá se: -ceny nového vozu (vhodné pro nová vozidla) - ceny časové (využívá se při sjednání havarijního pojištění pro starší vozidla). * výše spoluúčasti: pevná a procentuální částka * stáří vozidla, typ vozidla * účel užívání * vybavenost vozidla nebo jeho zabezpečení

6 Cestovní pojištění * se využívá při cestování do zahraničí pro cesty turistické a pracovní * kryje rizika spojená s náhlým onemocněním, úrazem, ztrátou zavazadel, nebo způsobení škody třetí osobě Co pojištění nabízí? * ambulantní lékařské ošetření, předepsané léky a zdravotnický materiál, * hospitalizace, lékařsky neodkladná operace, převoz nemocného do ČR, * převoz tělesných ostatků do ČR * zubní ošetření k odstranění akutní bolesti, Možnosti připojištění * Úrazové pojištění * Pojištění cestovních zavazadel * Pojištění odpovědnosti za škodu * Pojištění storna zájezdu Výši pojistného ovlivňuje: * Územní platnost (Evropa, svět) * Věk pojištěného * Délka pobytu v zahraničí * Zaměření cesty (turistická, pracovní, se sportovním zaměřením) Pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře je určeno pro ochranu klientů pro případ insolvence cestovní kanceláře a je povinné podle zákona č. 159/1999 Sb. Informace o tom, zda je cestovní kancelář pojištěna získáte na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (www.mmr.cz) nebo na webových stránkách pojišťoven, sjednávajících toto pojištění. Při koupi zájezdu musí klient obdržet potvrzení od CKwww.mmr.cz

7 Pojištění odpovědnosti za škodu Poskytuje pojištěnému a osobám, žijícím s ním v domácnosti ochranu pro případ, kdy způsobí jinému subjektu škodu za kterou odpovídá a kterou mu je povinen nahradit. Škoda může být způsobena na majetku, zdraví či životě, např. při neúmyslném poškození nebo rozbití zboží v obchodě, při vyplavení sousedního bytu, při vzniku úrazu na chodníku před domem, kde je pojištěný povinen zabezpečovat jeho úklid, při vzniku škody způsobené zaměstnavateli atd. Jaké výhody pojištění přináší? * úhrada neúmyslně způsobené škody * projednání nároků na náhradu škody Pojištění odpovědnosti občanů nejčastěji se sjednává s pojištěním domácnosti nebo pojištěním rodinného domu. Vztahuje se na všechny osoby, které žijí ve společné domácnosti s tím, kdo pojistnou smlouvu uzavře. Kryje rizika běžného občanského života např. vytopení sousedů, nechtěné škody způsobeny dětmi, domácími zvířaty apod. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu povolání chrání pojištěného právě pro případ neúmyslně způsobených škod při výkonu povolání. Každý zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za tyto škody až do výše 4,5 násobku svého platu.

8 Zdroje informací: http://www.financnivzdelavani.cz zákon č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví


Stáhnout ppt "Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU."

Podobné prezentace


Reklamy Google