Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU."— Transkript prezentace:

1 Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU - OP VK Číslo a název klíčové aktivity VI/2 inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti AutorMgr. Blanka Janková Číslo materiáluVY_62_INOVACE_EKO_2N_JA_31_05 NázevPojišťovnictví produkty – 2. část Druh učebního materiálu Výkladová prezentace s komentářem učitele PředmětEkonomika Ročník2. Ročník nástavbového studia Provozní technika Tématický celekPeněžnictví AnotacePojišťovací produkty 2. část – pojistné produkty Metodický pokyn Prezentace s komentářem, řízená diskuse a názory žáků k vybraným tématům, pod vedením učitele porozumět základním pojmům Doba trvání – 1 vyučovací hodina Klíčová slovaPojištění majetku, pojištění domácnosti, pojištění právní ochrany, spoluúčast pojištěného. Očekávaný výstup Seznámit se se základními pojistnými produkty. Datum vytvoření20. února 2013

2 Pojišťovnictví Pojistné produkty: Pojištění majetku občanů Pojištění domácnosti Pojištění právní ochrany

3 Pojištění nemovitosti poskytuje pojistnou ochranu nemovitosti a ostatních staveb na pozemku náležejících k této budově před následky škod vzniklých působením živelných pohrom a dalších rizik. Co lze pojistit v rámci pojištění nemovitosti? * rodinný dům * bytový dům * rekreační chalupa nebo chata * garáž * příslušenství staveb (ploty, bazény, skleníky apod.) movité věci, sloužící k výstavbám, opravám nebo rekonstrukcím (stavební materiál, dočasné objekty umístěné na staveništi atd.) Pojištěná rizika * požár, výbuch, úder blesku * vichřice, krupobití * pád stromů nebo stožárů * tíha sněhu nebo námrazy * voda z vodovodních nebo kanalizačních potrubí * zemětřesení * odcizení nebo úmyslné poškození (vandalismus) Výhody pojištění: * možnost sjednání pojištění na novou cenu hodnoty majetku * možnost sjednání automatické indexace cen * poskytnutí slevy za bezeškodní průběh

4 Doplňkové pojištění Pokud se nemovitost nenachází v záplavové oblasti, je možné využít pojištění na rizika povodně a záplavy. Nachází-li se ovšem objekt v záplavové oblasti, ve které v posledních několika letech byla opakovaně „velká voda“, tato skutečnost může mít vliv na navýšení pojistného, v některých případech i sjednání pojištění s výlukou pojistného nebezpečí povodeň - záplava. Důvodem je, že pojištění slouží jako ochrana proti nahodilým událostem a ne jako pokrytí pravidelně se opakujících jevů. Na čem závisí výše pojistného? * na výši pojistné částky * na stanovené výši limitu pojistného plnění * na výši sjednané spoluúčasti * na míře rizika vzniku povodně nebo záplavy v místě, kde se nemovitost nachází

5 Pojištění domácnosti Pojistná ochrana movitých věcí, které jsou součástí vybavení domácnosti nebo zařízení, které k provozu domácnosti slouží, umístěné nejen v bytě, ale i v uzamykatelných nebytových prostorách, užívaných výlučně klientem (sklepní koje, garáže) Co lze pojistit v rámci pojištění domácnosti? * peníze a ceniny, cenné papíry, klenoty, šperky, drahé kovy a kameny * audiovizuální a výpočetní techniku, fotografické přístroje * jízdní kola, kuchyňské a jiné domácí přístroje * osobní věci členů domácnosti * Součástí pojištění jsou i stavební součásti, které tvoří vnitřní prostor bytu (podlahy, obklady stěn a stropů apod.) Pokud nejsou některé předměty v základním pojištění, lze je obvykle připojistit (např. věci mimořádné hodnoty) Pojištěná rizika při základním pojištění: * požárem, výbuchem, úderem blesku * vodou z vodovodního řadu * krádeží vloupáním, vandalismem po vloupání, loupeží * vichřicí, krupobitím * Formou připojištění je možno pokrýt riziko škody způsobené zatékáním srážkové vody či způsobené povodní. Na čem závisí výše pojistného? * na výši pojistné částky nebo limitu pojistného plnění (při sjednání pojištění si klient může zvolit, zda pojistné plnění bude hrazeno v nových cenách nebo v cenách časových) * na výši sjednané spoluúčasti (určuje si také klient sám) * místo a poloha bytu.

6 Pojištění právní ochrany chrání klienty před nepříznivými důsledky nahodilých právních sporů a s tím spojených souvisejících finančních nákladů na prosazení právních zájmů pojištěného. Výhody: * pojištění se sjednává bez spoluúčasti * široká územní platnost pojištění * pestrost nabídky pojistných produktů Druhy pojistných produktů pojištění právní ochrany: * Řidičů - určeno zejména pro řidiče z povolání * Vlastníků vozidel, držitele a řidiče vozidla uvedeného v pojistné smlouvě a současně i spolucestující * Rodiny - při nevýdělečné činnosti jednotlivých členů rodiny. * Vlastníků a nájemců a nájemce nemovitostí, které jsou užívány k soukromému, nevýdělečnému účelu * Podnikatelů – především menší podnikatelské subjekty při událostech souvisejících s podnikatelskou činností pojistníka * Pracovněprávní spory pro zaměstnance * Úraz - pro případy problémů týkajících se odškodnění úrazu z odpovědnostního nebo soukromého pojištění. Co pojištění kryje? * Poplatky a náklady na soudní řízení * Soudní výdaje a náklady * Náklady na právního zástupce, na soudní znalce a svědky * Výdaje protistrany v důsledku rozhodnutí soudu * Cestovní výdaje pojištěného na soudní řízení Pojištění se nevztahuje na: * Pokuty uložené pojištěnému * Náklady, které je povinna uhradit jiná osoba * Spory mezi pojištěným a pojistitelem

7 Zdroje informací: http://www.financnivzdelavani.cz zákon č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví


Stáhnout ppt "Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU."

Podobné prezentace


Reklamy Google