Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AIDS centrum FNB jak se změnila situace za 26 let M.Staňková, Vedoucí lékař AIDS centra FNB.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AIDS centrum FNB jak se změnila situace za 26 let M.Staňková, Vedoucí lékař AIDS centra FNB."— Transkript prezentace:

1 AIDS centrum FNB jak se změnila situace za 26 let M.Staňková, Vedoucí lékař AIDS centra FNB

2 Vznik AIDS centra  V r. 1983 – ustanovení komise – infektolog, epidemiolog, imunolog, dermatovenerolog.  První pacienti – především imunodeficity, později klinické příznaky + bohatá venerologická anamnéza.  1985 – první potvrzení HIV infekce ve Vídni ( prof. Kunz).  Úzká spolupráce s NRL pro HIV/AIDS

3 Od roku 1986  Konfirmovány první případy HIV + u nás.  Oficiální jmenování AIDS centra a vybudování samostatné ambulance.  Spektrum pacientů dříve a dnes.  Vybudování sítě regionálních AIDS center.  Terapeutické možnosti.  Dotační program MZ.

4 Spektrum pacientů - dříve  Především homo/bisexuální přenos, epidemiologické šetření u pacientů s pozitivní venerologickou anamnézou s pozitivní venerologickou anamnézou  Infikovaní krví a krevními deriváty – operace + hemofilici  První žena 1987

5 2006….111 2007….121 2008….148 2009….126 322 Celkově: 1 637

6

7 SZÚ Praha, Národní referenční laboratoř pro AIDS 87Á87Ý=87Á87Ý= 8787 86,3 % 6,66,6 6 66,6% 7,1 %

8 SZÚ Praha, Národní referenční laboratoř pro AIDS 80%

9

10

11 AIDS Center Bulovka, Prague  Head of the Department  Assotiated professor Dr.Marie Stankova, CSc Assotiated professor Dr. Ladislav Machala, Ph.D. Assistant professor Dr. Hanus Rozsypal, CSc Assistant professor Dr. Viktor Aster Dr. David Jilich

12 AIDS Centrum FN Na Bulovce 3 vyšetřovny Sesterna + odběrová místnost Denní stacionář

13 AIDS-Centrum FNB  Registrovaných pacientů kolem 786  30-40 ambulantních kontrol denně  Denně kolem 30 krevních odběrů + preventivní odběry  2 sestry + 4 lékaři

14 AIDS Centrum - oddělení  Staniční sestra + 6 sester na směnný provoz  Sekundární lékař + odborný asistent + vedoucí lékař  Sesterská a lékařská pracovna  Pacientský pokoj

15

16 AIDS centra  FN Bulovka, Praha – metodické vedení  Infekční klinika Hradec Králové  Infekční odd. nem. Ústí n/Labem  Infekční klinika Plzeň  Infekční odd. nem. Č. Budějovice  Infekční klinika Brno  Infekční odd. nemocnice Ostrava

17 Členění AIDS centra  Ambulantní část + stacionář  Lůžková část  Laboratorní zázemí Vedoucím lékařem je infekcionista, tým lékařů jednotlivých odborností SZP specializovaný na HIV/AIDS problematiku Financování: pojišťovny, dotace MZ ?, studie

18 Činnost AIDS centra Činnost AIDS centra  Spolupráce s lékařem LPS 1. pravidelné kontroly PN, 1. pravidelné kontroly PN, posudkové komise posudkové komise 2. příprava ČID nebo ID 2. příprava ČID nebo ID  Spolupráce se sociální pracovnicí (byty, bezdomovci, kontroly sociálního prostředí)  Spolupráce s VS  Spolupráce s azylovými zařízeními  Nepojištění a cizinci – zátěž pro nemocnici

19 Zákon o ochraně veřejného zdraví Sbírka zákonů č. 258/Sb2000 § 53  Povinnost podrobit se lékařskému dohledu  Informovat lékaře před vyšetřením  Sdělit HIV+ při přijetí do zařízení sociální péče  Dodržovat „poučení“ – zabránit přenosu  Neohrozit zdraví jiných fyzických osob

20 Poučení pro HIV + pacienta  Ten, kdo byť z nedbalosti způsobí či zvýší nebezpečí rozšíření nakažlivé choroby, v tomto případě HIV/AIDS, může naplnit skutkovou podstatu trestného činu a v souvislosti s tím může být potrestán. …………………..  Vzal jsem poučení na vědomí, rozumím textu a zavazuji se jím řídit. Rozhodl jsem se pro dispenzarizaci a péči v AIDS centru………..

21 Činnost AIDS centra  Především dispenzární péče o HIV/AIDS pacienty dle klinických stadií HIV infekce Stadium A akutní HIV infekce asymptomatická infekce PGL Stadium B malé OI symptomy imunopatolog.stavy Stadium C velké OI nádory wasting sy, HIV encefalopatie

22 GRAVIDNÍ HIV + ŽENY 1. Nově diagnostikována HIV+ v rámci těhotenského screeningu Umělé přerušení těhotenství ? Umělé přerušení těhotenství ? 2. Ženy, které mají HIV infekci Profylaktický program: Profylaktický program: ► změna ART, ► změna ART, ► zvýšená péče a ► zvýšená péče a ► příprava na porod ► příprava na porod

23 Gravidní HIV/AIDS pacientky  Dispenzarizace v AIDS centru FN Bulovka  HIV anamnéza ( průběh infekce, stadium HIV, AR terapie)  Průběh těhotenství  Příprava k porodu – s.c.  Porod, péče o novorozence  Dítě v péči AIDS centra do 18 měs.

24 TĚHOTENSTVÍ U HIV POZITIVNÍCH ŽEN SZÚ, NRL AIDS, 31. 10. 9. 2009 TĚHOTENSTVÍ n = 138 (rutinní testování 65) POROD n = 104 NOVOROZENCI n = 107 (3x dvojčata) POTRAT Umělé ukončení n=25 Spontánní n = 7 HIV STATUS Negativní 74 Pozitivní 3 Neznámý 30 OČEKÁVANÝ POROD n = 2 DĚTI NAROZENÉ PŘED ZJIŠTĚNÍM HIV POZITIVITY U MATKY Pozitivní = 1 SZÚ, NRL AIDS

25 Operační a porodní sál  AIDS centrum FNB

26 Snížení rizika MTCHT Antiretrovirové léky Porod sekcí Zákaz kojení Redukce transmise: 15-30%  <5% 15-30%  <5%

27 Profylaxe vertikálního přenosu  Od 2. trimestru AZT 2 x 500 mg nebo Combivir 2 x 1 event. PI Combivir 2 x 1 event. PI  Porod s.c., plánovaný, pod infuzí AZT  Novorozenec – 6- 8 hod. po porodu AZT v sirupu do 6 týdnů věku  Dále dle RNA HIV, event. další ART+ profylaxe OI ( PCP), nebo ukončení  Kontroly do 18 měs. věku

28 Inkompletní profylaktická opatření! - s tím souvisí sociální poměry, inteligence a kooperace ženy - s tím souvisí sociální poměry, inteligence a kooperace ženy Profil HIV+ matky

29 HIV pozitivní novorozenec Prezidentský pár při návštěvě Domu světla v Praze v r. 2002. Doc.MUDr.M.Staňková, CSc. z AIDS centra FN Bulovka s HIV infikovaným dítětem NRL AIDS, SZÚ

30 TERAPEUTICKÉ ZMĚNY  1988 – AZT pro první 3 pacienty v rozvinutém stadiu HIV.  Záhy další léčivé přípravky ze skupiny NRTI a NNRTI  PI  Vytvoření „ Doporučených léčebných postupů“ platných pro všechna AIDS centra v ČR.

31 Terapie Terapie HAART ( cART) – kombinace antiretrovirových léků 1. Inhibitory RT: NRTI, NNRTI, NuRTI 2. Inhibitory proteáz: PI 3. Inhibitory fúze 4. Inhibitory integrázy, 5. Inhibitory vstupu a vazby na hostitelskou b, Nově : inhibitory maturace V ČR je HAART zatím dostupná pro všechny infikované, ve světě pouze 10% lidí je léčeno

32 ARL v současnosti  Stanovení úhrady pojišťovnami – doplatky pro řadu pacientů neschůdné.  Ukončení dovozu některých léků: Videx, Reyataz, Atazanavir ?  Nevyřešené otázky kolem Tenofoviru, Emtrivy ?  Zatím nemáme možnost Atriply, Truvady  Komplikace při léčbě OI

33 Odraz kombinační terapie ve světě Infekce HIV je chronické, léčitelné onemocnění  Mortality  Morbidity a OI  Počtu hospitalizací  Celkových nákladů na léčbu  Délky a kvality-života ?  Míry práceschopnosti

34

35 Omezení ART  Perzistence viru v organizmu  Rezistence HIV k AR  Významné nežádoucí účinky  Lékové interakce, poruchy absorbce  Adherence léčby – základní podmínkou je řádné užívání léků

36 Physical Characteristics Lipoatrophy Lipohypertrophy Morse CG et al. JAMA 2006;296:844-854. Parruti & Torro BMC Infectious Disease 2005;5:80. • Lipoatrophy and lipohypertrophy may co-present • Some characteristics may be irreversible

37 Kauzální lék ?  Likvidace latentních forem HIV v buňkách.  V souvislosti se zavedením PI do terapeutických režimů se objevily i nadějné úvahy o možné eradikaci HIV z organizmu.  Ty se bohužel záhy prokázaly jako mylné. Poločas přežívání rezervoáru latentně infikovaných CD4 T lymfocytů, v jejichž DNA je inkorporována genetická informace HIV je přibližně 44 měsíců a to při jejich celkovém počtu znamená při maximálně úspěšné terapii dobu nejméně 60 let.

38 VAKCÍNY preventivní + terapeutické  Nejprestižnější cíl současného biomedicínského výzkumu – 680 mil USD (1990 Salk 5 let, 2008 – 20 let)  Stále nejsme seznámeni s imunopatogenezí viru, imunitní pochody nezabrání replikaci viru.  Experimentální modely makak- SHIV  Terapeutická vakcína –podpůrný účinek léků, snížení NÚ, preventivní vakcína  „Sociální vakcína“ – vzdělání a výchova k zodpovědnosti k zodpovědnosti

39 Dotace MZ ČR  Dotační program: tematické okruhy – Terapie – ale ne 1. na doplatky na léky, 2. na léčbu nepojištěných 3. ne na preventivní vakcinace 4. ne na léky, které jsou sice katergorizované v EU, ale u nás nemají stanovenou úhradu

40 Perspektiva Lze za této situace udržet nadstandartní péči o naše klienty?

41 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "AIDS centrum FNB jak se změnila situace za 26 let M.Staňková, Vedoucí lékař AIDS centra FNB."

Podobné prezentace


Reklamy Google