Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AIDS centrum FNB jak se změnila situace za 26 let

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AIDS centrum FNB jak se změnila situace za 26 let"— Transkript prezentace:

1 AIDS centrum FNB jak se změnila situace za 26 let
M.Staňková, Vedoucí lékař AIDS centra FNB

2 Vznik AIDS centra V r – ustanovení komise – infektolog, epidemiolog, imunolog, dermatovenerolog. První pacienti – především imunodeficity, později klinické příznaky + bohatá venerologická anamnéza. 1985 – první potvrzení HIV infekce ve Vídni ( prof. Kunz). Úzká spolupráce s NRL pro HIV/AIDS

3 Od roku 1986 Konfirmovány první případy HIV + u nás.
Oficiální jmenování AIDS centra a vybudování samostatné ambulance. Spektrum pacientů dříve a dnes. Vybudování sítě regionálních AIDS center. Terapeutické možnosti. Dotační program MZ.

4 Spektrum pacientů - dříve
Především homo/bisexuální přenos, epidemiologické šetření u pacientů s pozitivní venerologickou anamnézou Infikovaní krví a krevními deriváty – operace + hemofilici První žena 1987

5 322 Celkově: 1 637 2006… … … ….126

6

7 86,3 % 87 87Á87Ý= 7,1 % 6 6 6,6% 6,6 SZÚ Praha, Národní referenční laboratoř pro AIDS

8 80% SZÚ Praha, Národní referenční laboratoř pro AIDS

9

10

11 AIDS Center Bulovka, Prague
Head of the Department Assotiated professor Dr.Marie Stankova, CSc Assotiated professor Dr. Ladislav Machala, Ph.D. Assistant professor Dr. Hanus Rozsypal, CSc Assistant professor Dr. Viktor Aster Dr. David Jilich

12 AIDS Centrum FN Na Bulovce
3 vyšetřovny Sesterna + odběrová místnost Denní stacionář

13 AIDS-Centrum FNB Registrovaných pacientů kolem 786
30-40 ambulantních kontrol denně Denně kolem 30 krevních odběrů + preventivní odběry 2 sestry + 4 lékaři

14 AIDS Centrum - oddělení
Staniční sestra + 6 sester na směnný provoz Sekundární lékař + odborný asistent + vedoucí lékař Sesterská a lékařská pracovna Pacientský pokoj

15

16 AIDS centra FN Bulovka, Praha – metodické vedení
Infekční klinika Hradec Králové Infekční odd. nem. Ústí n/Labem Infekční klinika Plzeň Infekční odd. nem. Č. Budějovice Infekční klinika Brno Infekční odd. nemocnice Ostrava

17 Vedoucím lékařem je infekcionista, tým lékařů jednotlivých odborností
Členění AIDS centra Ambulantní část + stacionář Lůžková část Laboratorní zázemí Vedoucím lékařem je infekcionista, tým lékařů jednotlivých odborností SZP specializovaný na HIV/AIDS problematiku Financování: pojišťovny, dotace MZ ?, studie

18 Činnost AIDS centra Spolupráce s lékařem LPS
1. pravidelné kontroly PN, posudkové komise 2. příprava ČID nebo ID Spolupráce se sociální pracovnicí (byty, bezdomovci, kontroly sociálního prostředí) Spolupráce s VS Spolupráce s azylovými zařízeními Nepojištění a cizinci – zátěž pro nemocnici

19 Zákon o ochraně veřejného zdraví
Sbírka zákonů č. 258/Sb2000 § 53 Povinnost podrobit se lékařskému dohledu Informovat lékaře před vyšetřením Sdělit HIV+ při přijetí do zařízení sociální péče Dodržovat „poučení“ – zabránit přenosu Neohrozit zdraví jiných fyzických osob

20 Poučení pro HIV + pacienta
Ten, kdo byť z nedbalosti způsobí či zvýší nebezpečí rozšíření nakažlivé choroby, v tomto případě HIV/AIDS, může naplnit skutkovou podstatu trestného činu a v souvislosti s tím může být potrestán. ………………….. Vzal jsem poučení na vědomí, rozumím textu a zavazuji se jím řídit. Rozhodl jsem se pro dispenzarizaci a péči v AIDS centru………..

21 Činnost AIDS centra Především dispenzární péče o HIV/AIDS pacienty dle klinických stadií HIV infekce Stadium A akutní HIV infekce asymptomatická infekce PGL Stadium B malé OI symptomy imunopatolog.stavy Stadium C velké OI nádory wasting sy, HIV encefalopatie

22 GRAVIDNÍ HIV + ŽENY Nově diagnostikována HIV+ v rámci těhotenského screeningu Umělé přerušení těhotenství ? 2. Ženy, které mají HIV infekci Profylaktický program: ► změna ART, ► zvýšená péče a ► příprava na porod

23 Gravidní HIV/AIDS pacientky
Dispenzarizace v AIDS centru FN Bulovka HIV anamnéza ( průběh infekce, stadium HIV, AR terapie) Průběh těhotenství Příprava k porodu – s.c. Porod, péče o novorozence Dítě v péči AIDS centra do 18 měs.

24 NOVOROZENCI n = 107 POROD n = 104 TĚHOTENSTVÍ POTRAT
TĚHOTENSTVÍ U HIV POZITIVNÍCH ŽEN SZÚ, NRL AIDS, NOVOROZENCI n = 107 (3x dvojčata) POROD n = 104 TĚHOTENSTVÍ n = 138 (rutinní testování 65) POTRAT Umělé ukončení n=25 Spontánní n = 7 HIV STATUS Negativní Pozitivní Neznámý OČEKÁVANÝ POROD n = 2 DĚTI NAROZENÉ PŘED ZJIŠTĚNÍM HIV POZITIVITY U MATKY Pozitivní = 1 SZÚ, NRL AIDS

25 Operační a porodní sál AIDS centrum FNB

26 Snížení rizika MTCHT Antiretrovirové léky Porod sekcí Zákaz kojení
Redukce transmise: 15-30%  <5%

27 Profylaxe vertikálního přenosu
Od 2. trimestru AZT 2 x 500 mg nebo Combivir 2 x 1 event. PI Porod s.c., plánovaný, pod infuzí AZT Novorozenec – 6- 8 hod. po porodu AZT v sirupu do 6 týdnů věku Dále dle RNA HIV, event. další ART+ profylaxe OI ( PCP), nebo ukončení Kontroly do 18 měs. věku

28 Inkompletní profylaktická opatření! - s tím souvisí sociální poměry, inteligence a kooperace ženy Profil HIV+ matky

29 HIV pozitivní novorozenec
Prezidentský pár při návštěvě Domu světla v Praze v r Doc.MUDr.M.Staňková, CSc. z AIDS centra FN Bulovka s HIV infikovaným dítětem NRL AIDS, SZÚ

30 TERAPEUTICKÉ ZMĚNY 1988 – AZT pro první 3 pacienty v rozvinutém stadiu HIV. Záhy další léčivé přípravky ze skupiny NRTI a NNRTI PI Vytvoření „ Doporučených léčebných postupů“ platných pro všechna AIDS centra v ČR.

31 kombinace antiretrovirových léků
Terapie HAART ( cART) – kombinace antiretrovirových léků Inhibitory RT: NRTI, NNRTI, NuRTI Inhibitory proteáz: PI Inhibitory fúze Inhibitory integrázy, Inhibitory vstupu a vazby na hostitelskou b, Nově : inhibitory maturace V ČR je HAART zatím dostupná pro všechny infikované, ve světě pouze 10% lidí je léčeno

32 ARL v současnosti Stanovení úhrady pojišťovnami – doplatky pro řadu pacientů neschůdné. Ukončení dovozu některých léků: Videx, Reyataz, Atazanavir ? Nevyřešené otázky kolem Tenofoviru, Emtrivy ? Zatím nemáme možnost Atriply, Truvady Komplikace při léčbě OI

33 Odraz kombinační terapie ve světě
Infekce HIV je chronické, léčitelné onemocnění ¯ Mortality ¯ Morbidity a OI ¯ Počtu hospitalizací ¯ Celkových nákladů na léčbu ­ Délky a kvality-života ? ­ Míry práceschopnosti

34

35 Omezení ART Perzistence viru v organizmu Rezistence HIV k AR
Významné nežádoucí účinky Lékové interakce, poruchy absorbce Adherence léčby – základní podmínkou je řádné užívání léků

36 Physical Characteristics
Lipoatrophy Lipohypertrophy Lipoatrophy and lipohypertrophy may co-present Some characteristics may be irreversible Morse CG et al. JAMA 2006;296: Parruti & Torro BMC Infectious Disease 2005;5:80.

37 Kauzální lék ? Likvidace latentních forem HIV v buňkách.
V souvislosti se zavedením PI do terapeutických režimů se objevily i nadějné úvahy o možné eradikaci HIV z organizmu. Ty se bohužel záhy prokázaly jako mylné. Poločas přežívání rezervoáru latentně infikovaných CD4 T lymfocytů, v jejichž DNA je inkorporována genetická informace HIV je přibližně 44 měsíců a to při jejich celkovém počtu znamená při maximálně úspěšné terapii dobu nejméně 60 let.

38 VAKCÍNY preventivní + terapeutické
Nejprestižnější cíl současného biomedicínského výzkumu – 680 mil USD (1990 Salk 5 let, 2008 – 20 let) Stále nejsme seznámeni s imunopatogenezí viru, imunitní pochody nezabrání replikaci viru. Experimentální modely makak- SHIV Terapeutická vakcína –podpůrný účinek léků, snížení NÚ, preventivní vakcína „Sociální vakcína“ – vzdělání a výchova k zodpovědnosti

39 Dotace MZ ČR Dotační program: tematické okruhy – Terapie – ale ne
na doplatky na léky, na léčbu nepojištěných ne na preventivní vakcinace ne na léky, které jsou sice katergorizované v EU, ale u nás nemají stanovenou úhradu

40 Lze za této situace udržet nadstandartní péči o naše klienty?
Perspektiva Lze za této situace udržet nadstandartní péči o naše klienty?

41 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "AIDS centrum FNB jak se změnila situace za 26 let"

Podobné prezentace


Reklamy Google