Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizace léčebně preventivní péče o HIV pozitivní osoby v České republice MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc. HIV/AIDS Prevention and Care for Injecting Drug.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizace léčebně preventivní péče o HIV pozitivní osoby v České republice MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc. HIV/AIDS Prevention and Care for Injecting Drug."— Transkript prezentace:

1 Organizace léčebně preventivní péče o HIV pozitivní osoby v České republice MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc. HIV/AIDS Prevention and Care for Injecting Drug Users in Countries of Eastern Europe and the CIS Academia Medica Pragensis, Prague, CR, June 18-20, 2007

2 AIDS centrum Fakultní nemocnice Na Bulovce •Péče o HIV+ velmi specifická a vysoce specializovaná  soustředěna do center •1985 založeno AIDS centrum FNB v Praze •Brzy nato vzniklo dalších 6 regionálních AIDS center •V AIDS centru v Praze je evidováno 520 HIV+ osob

3 Úkoly AIDS centra FNB •Léčebně preventivní péče o HIV+ •Podíl na sociálních programech •Spolupráce na preventivních programech •Školení lékařů a sester •Metodické vedení ostatních AIDS center •Vědecko-výzkumné aktivity

4 Personální zajištění •Infektolog •Lékaři dalších odborností •Ostatní pracovníci –zdravotní sestry –psycholog –sociální pracovnice –atd.

5 Laboratorní servis •Pracoviště komplementu (hematologie, biochemie, mikrobiologie atd.) •Laboratoř průtokové cytometrie •Národní referenční laboratoř pro AIDS, SZÚ

6 Spolupráce se specializovanými zařízeními •Národní referenční laboratoř pro AIDS, SZÚ •Zdravotnická pracoviště (dialyzační středisko, centrum asistované reprodukce apod.) •Lékařská posudková služba •Sociální pracovnice (kontroly sociálního prostředí, přidělování bytu) •Azylová zařízení (SAP, uprchlické tábory) •Vězeňská služba (HIV+ ve vazbě a výkonu trestu)

7 Financování •Zdravotní pojištění •Dotace Ministerstva zdravotnictví ČR (léky, které jsou schváleny v EU, ale neprošly kategorizační komisí) •Farmaceutické firmy – lékové studie •Sponzorské dary

8 Legislativa Zákon č. 258/2000 Sb. •dbá na ochranu zdraví populace, proto •ukládá HIV+ povinnost –podrobit se lékařskému dohledu –informovat každého lékaře před vyšetřením

9 Složky AIDS centra Ambulantní a lůžková část

10 Pravidelné kontroly frekvence: 3 prohlídky a 3 odběry krve/ rok Klinické vyšetření Laboratorní testy: •hematologické •biochemické •speciální imunologické (subpopulace ly, CD4+) •virologické (VL HIV, rezistence in vitro) •markery VH •serologie syfilidy •serol. toxoplasmózy Zobrazovací a konziliární vyšetření (dle potřeby)

11 Léčba: cART Arzenál 18 přípravků + 4 kombinované preparáty

12 Léčba: cART 6 nukleosidových inhibitorů reverzní transkriptázy •zidovudin, ZDV, AZT (Retrovir) •didanosin, ddI (Videx EC) •stavudin, d4T (Zerit) •lamivudin, 3TC (Epivir) •abacavir, ABC (Ziagen) •emtricitabin, FTC (Emtriva)

13 Léčba: cART 1 nukleotidový inhibitor reverzní transkriptázy •tenofovir, TDF (Viread)

14 Léčba: cART 2 nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy •nevirapin, NVP (Viramune) •efavirenz, EFV (Stocrin)

15 Léčba: cART 8 inhibitorů proteinázy •saquinavir, SQV - tvrdé tobolky (Invirase) •ritonavir, RTV (Norvir) •indinavir, IDV (Crixivan) •nelfinavir, NFV (Viracept) •atazanavir, ATV (Reyataz) •fosamprenavir, FPV (Telzir) •lopinavir/ritonavir, LPV/r (Kaletra) •tipranavir, TPV (Aptivus)

16 Léčba: cART 1 inhibitor fúze •Enfuvirtid, T-20 (Fuzeon)

17 Léčba: cART 4 kombinované preparáty •Combivir = ZDV + 3TC •Trizivir = ZDV + 3TC + ABV •Kivexa = 3TC + ABV •Truvada = FTC + TDF

18 Léčba: cART Indikace •Symptomatická HIV infekce •Asymptomatická HIV infekce –CD4+ <200-350/mm 2 –VL HIV RNA PCR >55-100 tis. kopií/ml •Primární HIV infekce •HIV infekce gravidní ženy •Rizikový kontakt s tělními tekutinami (PEP)

19 Léčba: cART Dostupnost léčby •Nejsou vyslovené ekonomické limity (cena 3kombinace okolo 35 000 Kč/měsíc) •320 léčených (z 520 evidovaných): •Nejvíce používané: –Combivir (ZDV+3TC) 189 pacientů –Kaletra (LPV/r) 142 pacientů –Stocrin (EFV) 96 pacientů –Viread (TDF) 86 pacientů

20 Léčba: cART Význam a limity + •Zlepšení individuální prognózy •Prodloužení délky života •Zlepšení kvality života – •Špatná absorpce •Toxicita a nežádoucí účinky •Lékové interakce •Rezistence viru •Špatná adherence

21 Další opatření •Profylaxe oportunních infekcí •Vakcinace proti hepatitidám, event. chřipce, pneumokoku apod. •Řešení nežádoucích účinků léčby •Léčba koinfekcí - syfilidy (PNC), VH (IFN) •Léčba oportunních infekcí •Léčba dalších stavů ne-/souvisejících s HIV

22 Hospitalizace cca 100/rok, 10-15 velkých oportunních infekcí

23

24 HIV+ gravidní ženy •Většina ze screeningu gravidních, menší část ví o HIV+ před otěhotněním •Zvýšená péče a příprava na porod •Zvedení profylaxe antiretrovirotiky nebo úprava cART •Porod (per SC) a poporodní péče na Infekční klinice FNB •Zástava laktace (inhibitorem prolaktinu – bromokryptinem)

25 Děti perinatálně exponované (1) = děti HIV+ matek •Ošetření novorozence na infekční klinice •Profylaktické podávání antiretrovirotika •Umělá výživa •Respektování výjimek v očkování •Odběry materiálu ke kontrole NÚ profylaxe a diagnostiky (pupečníková krev, krevní obraz atd.) •Po propuštění se předává do péče PLDD, ale zůstává v kontrolách ambulance na AIDS centru FNB

26 Děti perinatálně exponované (2) dítě se sleduje do 18 měs.

27 Děti perinatálně exponované (3) 65 porodů, narodilo se 67 dětí (2x dvojčata) •do dispenzární péče se dostalo 69 dětí: –66 (95,7%) HIV negativní –3 (4,3%) HIV pozitivní

28 Expozice HIV Rizikové situace •poraněním o kontaminovaný nástroj, např. píchnutí s o jehlu, zejména u zdravotníků, nebo neprofesionálním poraněním o pohozenou jehlu nebo ohrožováním kontaminovaným nástrojem •kontaminací rány HIV infikovanou krví – u příslušníků záchranných jednotek, policistů, sportovců •po rizikovém sexuálním styku – vaginálním či análním, např. po svléknutí prezervativu •po znásilnění •po rizikové nitrožilní aplikaci drogy

29 Expozice HIV Rozhodování o zahájení postexpoziční profylaxe Bere se v úvahu: •Možnost HIV infekce u zdrojové osoby/ u známé HIV+ - infekčnost (VL HIV) •Druh biologického materiálu, způsob expozice a velikost inokulace •Nežádoucí účinky ART, přání užívat léky a cena léčby Podává se zejména při píchnutí se jehlou (0,3%)

30 Expozice HIV Podání postexpoziční profylaxe •2-3kombinace ART na 4 týdny, jiné léky než pacient •Zahájit co nejdříve – do 2, max. 72 hod. •Poskytnout –poradenství (upozornění na nežádoucí účinky léčby, informace o eventuální primoinfekci, nutnost bezpečnějšího sexu po 3 měsíce) –klinické a laboratorní sledování •Hlášení AIDS Centru FNB

31 Preventivní aktivity •Testování na HIV –na vlastní žádost –vyžádané lékařem –před výjezdem do zahraničí –vyžádané zaměstnavatelem

32 Vzdělávání •Pregraduální vzdělávání •Školení lékařů a sester v problematice HIV •Publikace •Granty •Lékové studie

33 Minulost a budoucnost •22 let činnosti v ČR unikátního pracoviště •Plánovaná restrukturalizace fakultních nemocnic (privatizace FNB) může ohrozit současný rozsah péče

34 … děkuji za pozornost …

35 … a přeji příjemný pobyt v Praze


Stáhnout ppt "Organizace léčebně preventivní péče o HIV pozitivní osoby v České republice MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc. HIV/AIDS Prevention and Care for Injecting Drug."

Podobné prezentace


Reklamy Google