Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodická porada – Program prevence kriminality na rok 2013 12. 12. 2012 Krajský úřad Libereckého kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodická porada – Program prevence kriminality na rok 2013 12. 12. 2012 Krajský úřad Libereckého kraje."— Transkript prezentace:

1 Metodická porada – Program prevence kriminality na rok 2013 12. 12. 2012 Krajský úřad Libereckého kraje

2 Program prevence kriminality 2012 Schválené projekty měst Libereckého kraje v roce 2012 Jablonec nad Nisou: Stáří bez rizika 4 (28.000,-) Sociologický průzkum pocitu bezpečí obyvatel „Lidé-město-bezpečí-Jablonec n. Nisou (55.000,-) Výchovně vzdělávací pobytový tábor (50.000,-) Plácek – dětské hřiště u Ubytovny pro rodiče s dětmi Za Plynárnou – INVESTICE (60.000,-) Plácek – dětské hřiště u Domů pro sociálně vyloučené rodiny Liberecká – INVESTICE (46.000,-) Jilemnice: Rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému – 2. etapa – INVESTICE (346.000,-) Liberec: Fotopasti (35.000,-)

3 Program prevence kriminality 2012 Desná Mobilní kamerový soubor se zabezpečovacími a vyhodnocovacími soubory – INVESTICE – projekt se neuskutečnil (311.000,-) Uzamykací stojany na bicykly (13.000,-) Zabezpečovací soubory MU Desná – INVESTICE – projekt se neuskutečnil (108.000,-) Nový Bor Rekonstrukce a rozšíření MKDS (300.000,-) Asistent prevence kriminality (142.000,-) Železný Brod Víkendová cesta k životu bez mříží – III. Krok (48.000,-) Obcím Libereckého kraje byly v roce 2012 RVPPK schváleny dotace v celkové výši 1.542.000,- Kč

4 Program prevence kriminality MV ČR na rok 2013 Hlavní podmínky pro obce: Osoba zodpovědná za prevenci kriminality (např. manažer PK) Pracovní skupina nebo komise pro prevenci kriminality obce Plán preventivních aktivit (plán komplexního řešení problému na 2-4 roky) + bezpečnostní analýzu + Program prevence kriminality pro rok 2013 schválený orgány obce (rada, zastupitelstvo) Finanční prostředky na spoluúčast – minimálně 10% spoluúčast Podrobnosti k tomuto dotačnímu programu naleznete v dokumentu: „Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality v roce 2013“

5 Program prevence kriminality MV ČR na rok 2013 Žádost o dotaci: Předkladatelem žádosti je OBEC (pokud chce obec, aby projekt zajistil někdo jiný, lze jako nákup služby) Žádost se odevzdává na formuláři – příloha „Zásad“ č. 2 v písemné i elektronické podobě ( podrobněji uvedeno v „Zásadách str. 5) Žádost musí být podepsána statutárním zástupcem žadatele (starostou) a zástupcem PČR (vedoucím místně příslušného územního odboru). U podpisů musí být čitelně uvedeno jméno, příjmení, funkce.

6 Program prevence kriminality MV ČR na rok 2013 Povinné přílohy žádosti: Program žadatele (příloha č. 2) + dílčí projekty (příloha č.3) Program obce musí též obsahovat popis projektu, „Plán preventivních aktivit obce“ a „Bezpečnostní analýzu“ – příloha zásad č. 8 Výpis usnesení – doklad o schválení Programu obce radou nebo zastupitelstvem U projektů situační prevence souhlasné stanovisko PČR (místně příslušného územního odboru) U projektů týkajících se MKDS předložit „Rozšiřující podmínky“ – příloha „Zásad č. 5 - nutné zachovávat přesné členění jednotlivých odstavců!! Dodržet číslování. U projektů sociální prevence, které se týkají podpory sportovních hřišť, musí být doložena garance žadatele o zajištění sociální práce s cílovou skupinou, popis jak bude zajišťována. U projektů s cílovou skupinou rizikových nebo ohrožených dětí doložit stanovisko místně příslušného OSPOD. U projektů „Asistent prevence kriminality“ odevzdat zpracovanou přílohu „Zásad č. 9 TERMÍN ODEVZDÁNÍ KOMPLETNÍ ŽÁDOSTI NA KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE JE DO 15. ÚNORA 2013.

7 Program prevence kriminality MV ČR na rok 2013 V případě nejasností můžete kontaktovat: Krajský úřad Libereckého krajeMinisterstvo vnitra České republiky odbor kancelář hejtmanaodbor prevence kriminality oddělení krizového řízeníoddělení preventivních programů, dobrovolnické služby a lidských práv Linda EhrenbergerováMgr. Ferdinand Raditsch tel.: 485 226 204, 725 923 712tel.: 974 832368, 603 190 155 e-mail: linda.ehrenbergerova@kraj-lbc.cze-mail: ferdinand.raditsch@mvcr.czlinda.ehrenbergerova@kraj-lbc.czferdinand.raditsch@mvcr.cz


Stáhnout ppt "Metodická porada – Program prevence kriminality na rok 2013 12. 12. 2012 Krajský úřad Libereckého kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google