Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnik Typologie a efektivnost Cíle. Podle právní formy Podniky jednotlivce Obchodní společnosti  Osobní Veřejná obchoní společnost Komanditní společnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnik Typologie a efektivnost Cíle. Podle právní formy Podniky jednotlivce Obchodní společnosti  Osobní Veřejná obchoní společnost Komanditní společnost."— Transkript prezentace:

1 Podnik Typologie a efektivnost Cíle

2 Podle právní formy Podniky jednotlivce Obchodní společnosti  Osobní Veřejná obchoní společnost Komanditní společnost  Kapitálové Spol. s ručením omezeným Akciová společnost Družstvo Státní (veřejné) podniky Neziskové organizace

3 Podle sektorů (1) Veřejný Soukromý Smíšený

4 Podle sektorů (2) Primární (statky z přírody) Sekundární (zpracované statky) Terciální (nevýrobní, služby)

5 Podle sektorů (3) Zemědělství Průmysl Služby Více: odvětvová klasifikace ekonomických činností (OKEČ)

6 Podle velikosti Malé Střední Velké

7 Podle VF Pracovně náročné Investičně náročné Materiálově náročné

8 Životní cyklus podniku Založení Růst Stabilizace Krize Zrušení, zánik

9 VF v podnikové ekonomice Dispozitivní VF (řídící práce)  Originální (vlastníci)  Odvozená (manažeři) Elementární VF  Výkonná práce  Dlouhodobý hmotný majetek  Materiály

10 Cíle firmy Závisí na hospodářském vývoji  Svět  Národní ekonomika  Odvětví Konkurence Vkus, kultura, zvyklosti a trend Očekávání, stabilita

11 Cíle firmy Strategické Taktické Operativní

12 4 pilíře Trh Pracovníci Hospodářský výsledek Image

13 Strategická analýza Rozbor trhu Analýza konkurence Analýza vlastní pozice

14 Analýzy SWOT PEST SLEPT ABC Portfolio analýza Analýza životního cyklu produktu

15 Analýza SWOT S – Strengths; silné stránky W – Weaknesses; slabé stránky O – Opportunities; příležitosti T – Threats; ohrožení

16 PEST analýza Strategický audit vlivu makrookolí Political, Economic, Social Technological analysis Analýza Politických Ekonomických Sociálních Technologických faktorů

17 SLEPT analýza Social (S): sociální faktory Legal (L): právní a legislativní faktory Economic (E): ekonomické faktory Policy (P): politické faktory Technology (T): technologické faktory

18 Politické faktory Politická stabilita Složení, stabilita, orientace a politika vlády Politicko-ekonomické faktory Postoj vůči privátnímu sektoru Postoj vůči investicím Podpora umění a kultury

19 Ekonomické faktory Základní hodnocení makroekonomické situace Kupní síla Míra inflace, úrokové míry, výše HDP, HDP / obyv., vývoj, trend Měnová stabilita, měnové kurzy Spolupráce se soukromým sektorem Přístup k finančním zdrojům, dostupnost a formy úvěrů, náklady na úvěr Podpora podnikání, soukromé investice Daňové faktory výše a vývoj daňových sazeb, DPH, cla Náklady na pořízení, provoz

20 Sociální faktory Demografický vývoj populace Životní styl a úroveň, změny životního stylu Kulturní faktory Volný čas a jeho trávení Zvyklosti, tradice Celospolečenské jevy Rozdělení příjmů Pracovní síla Úroveň vzdělání

21 Technologické faktory Dostupnost potřebných technologií, obecná technologická úroveň Vládní podpora R&D Změny technologie Rychlost morálního zastarání Nové možnosti SW Nové technologické aktivity Internet, mobilní sítě

22 Legislativní a právní faktory Existence a funkčnost zákonných norem  Obchodní právo  Autorské právo (IT)  Daňové zákony Předpisy EU Připravované změny v legislativě Funkčnost soudů, vymahatelnost práva Úroveň byrokracie Rozpočtové určení daní

23 Heuristika Matematické, statistické a optimalizační metody Pragmatické metody Heuristika

24 Portfoliové modely Analýza Strategie Matice BCG  Boston Consulting Group Matice GE  General Electric

25 Kumulované funkce Atraktivita trhu Velikost trhu Roční míra růstu trhu Historie vývoje zisku Síla konkurence Technologické požadavky Zranitelnost nestabilitou finančních trhů Společensko-politické a právnáí aspekty Tržní síla Tržní podíl Kvalita Reputace jména, značky Distribuční síť Efektivita propagace Výrobní kapacita Efektivita Náklady na produkci R&D Management a lidé

26 Realizace cílů Obsah – čeho dosáhnout Čas – kdy Věcná dimenze – VF a finanční prostředky Odpovědnost za realizaci – kdo Komplementární charakter cílů Splnitelnost

27 Prostor pro vaše otázky ?

28 Děkuji Vám za pozornost Celý text najdete na http://info.sks.cz/users/jo/http://info.sks.cz/users/jo/ Nebo www.sks.cz stránky zaměstnancůwww.sks.cz © Radka Johnová, 2015


Stáhnout ppt "Podnik Typologie a efektivnost Cíle. Podle právní formy Podniky jednotlivce Obchodní společnosti  Osobní Veřejná obchoní společnost Komanditní společnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google