Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komplexní analýzy. Seznam komplexních analýz SWOT analýza Portfolio analýza Finanční analýza Paretova analýza ABC analýza Analýza životního cyklu výrobku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komplexní analýzy. Seznam komplexních analýz SWOT analýza Portfolio analýza Finanční analýza Paretova analýza ABC analýza Analýza životního cyklu výrobku."— Transkript prezentace:

1 Komplexní analýzy

2 Seznam komplexních analýz SWOT analýza Portfolio analýza Finanční analýza Paretova analýza ABC analýza Analýza životního cyklu výrobku Analýza životního cyklu podniku

3 SWOT ANALÝZA

4 Charakteristika analýzy Používá se k celkovému zhodnocení východisek podniku. Sleduje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby na trhu. (Strengths-Weaknesses and Opportunities-Threats Analysis)

5 Vnitřní faktory Hodnoty uvnitř podniku, mohu je ovlivnit Silná stránka = v čem jsem lepší než ostatní Slabá stránka = v čem jsem slabší než ostatní

6 Vnější faktory Hodnoty vně podniku, nemohu je ovlivnit, musím se jim přizpůsobit Příležitost = šance, která existuje na trhu = její využití mi může přinést úspěch Hrozba = existující riziko na trhu = může ohrozit podnik, vést k neúspěchu

7 Ve SWOT analýze zohledňujeme výrobní faktory (stáří technologie, kapacita, druh výroby) personální faktory (motivace, loajálnost, vzdělanost) finanční faktory (rentabilita, velikost vlastních zdrojů) organizaci a řízení (týmová práce, úroveň managementu) marketingová síla firmy (image, podíl na trhu, kvalita marketingového mixu)

8 SWOT matice vnitřní vnější Silné stránky S Slabé stránky W Příležitosti O S O Maxi - Maxi W O Mini - Maxi Hrozby T S T Maxi - Mini W T Mini - Mini

9 SWOT strategie MAXI - MAXI – Maximalizovat silné stránky, abychom mohli maximálně využít příležitosti MAXI - MINI – Maximalizovat silné stránky, abychom mohli minimalizovat existující hrozby MINI – MAXI – Minimalizovat slabé stránky, abychom mohli maximalizovat příležitosti MINI – MINI – Minimalizovat slabé stránky, abychom mohli minimalizovat existující hrozby

10 DÚ Vytvořte SWOT analýzu naší školy Pro každý faktor vymysli 5 parametrů Pošli na kamenska@mzbv.czkamenska@mzbv.cz

11 PORTFOLIO ANALÝZA

12 Charakteristika analýzy Slouží k posouzení šancí na úspěch jednotlivých podnikatelských jednotek, výrobkových řad nebo výrobků.

13 BCG portfolio analýza Nejznámější portfolio analýza Z dílny Boston-Consulting Group Šance uspět se hodnotí pomocí růstu trhu a tržního podílu (ve srovnání s největším konkurentem)

14 Portfolio matice

15

16 Otazníky Otazník = nevím, jak dopadne relativní tržní podíl je nízký růst trhu je vysoký ŽC výrobku = zavádění N jsou vysoké V jsou nízké HV je záporný

17 Hvězdy Hvězda = nejlepší výrobek relativní tržní podíl je vysoký růst trhu je vysoký ŽC výrobku = růst N jsou střední V jsou vysoké HV zisk a stoupá nahoru

18 Dojné krávy Dojná kráva = „krmí“ další kvadranty relativní tržní podíl je vysoký růst trhu je nízký ŽC výrobku= nasycení N jsou nízké V jsou maximální HV je maximální

19 Bídní psi Bídní psi = nejhorší výrobek, „tahá“ nás ke dnu relativní tržní podíl je nízký růst trhu je nízký ŽC výrobku = úpadek N jsou nízké V jsou nízké HV je ztráta

20 P.A. a náklady a výnosy

21 Příklad Vytvořte portfolio analýzu, když víte, že: Středisko podíl na trhurůst trhu HS – postele 23% HS – matrace0,25% HS – rošty1,515%

22 DÚ Vytvořte portfolio analýzu, když víte, že: Výrobek podíl na trhurůst trhu sandále0,515% tenisky918% kozačky0,42% Papuče44% V PowerPointu poslat na kamenska@mzbv.czkamenska@mzbv.cz – Pro každý výrobek proveďte analýzu a určete kvadrant P.A., relativní tržní podíl, růst trhu, ŽC výrobku, N, V, HV

23 FINANČNÍ ANALÝZA

24 Charakteristika analýzy je to vyhodnocení finanční a ekonomické situace podniku sledujeme Likviditu Rentabilitu Nákladovost Strukturu majetku a kapitálu Porovnáváme tyto hodnoty V čase Mezi podniky Mezi pobočkami

25 PARETOVA ANALÝZA

26 Charakteristika analýzy metoda, která pomáhá stanovit priority odstraňování hlavních problémů firmy. P. Pareto definoval, že 80% následků je způsobeno pouhými 20% příčin. Pro řadu činností platí pravidlo obecné 20:80 Pro podnik platí, že 20% výrobků přináší 80% zisku podniku

27 ABC ANALÝZA

28 Charakteristika analýzy analyzuje výrobky podle toho, jak se podílí na celkovém zisku podniku Výrobek A = největší podíl na zisku Výrobek B = střední podíl na zisku Výrobek C = nejmenší podíl na zisku

29

30 ANALÝZA ŽC VÝROBKU

31 Charakteristika analýzy Sledujeme vývoj prodeje výrobků v čase, popř. vývoj hospodářského výsledku, který výrobek přináší Analýza pomáhá rozhodovat o změnách výrobního programu v jednotlivých etapách životního cyklu výrobku – zavádění – růst – zralost – zánik

32 Graf ŽC výrobku

33 ANALÝZA ŽC PODNIKU

34 Charakteristika analýzy Analýza pomáhá rozhodovat o postavení podniku v jednotlivých etapách životního cyklu podniku

35 Etapy ŽC podniku vznik a založení podniku – zápis do Obchodního rejstříku růstová fáze – extenzivně = nákupem nových zdrojů – intenzivní = zdokonalování stávajících zdrojů fáze stabilizace – podnik funguje bez problémů fáze stagnace – podnik je dlouho ve fázi stabilizace, nastává zlomový bod, rozhoduje se o budoucnosti podniku fáze sanace – rozhoduje se o ukončení činnosti, nebo o tom, zda podnik znovu postavíme na nohy a uvedeme do další růstové fáze) úpadek / zánik

36 Graf ŽC podniku


Stáhnout ppt "Komplexní analýzy. Seznam komplexních analýz SWOT analýza Portfolio analýza Finanční analýza Paretova analýza ABC analýza Analýza životního cyklu výrobku."

Podobné prezentace


Reklamy Google