Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komplexní analýzy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komplexní analýzy."— Transkript prezentace:

1 Komplexní analýzy

2 Seznam komplexních analýz
SWOT analýza Portfolio analýza Finanční analýza Paretova analýza ABC analýza Analýza životního cyklu výrobku Analýza životního cyklu podniku

3 SWOT analýza

4 Charakteristika analýzy
Používá se k celkovému zhodnocení východisek podniku. Sleduje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby na trhu. (Strengths-Weaknesses and Opportunities-Threats Analysis)

5 Vnitřní faktory Hodnoty uvnitř podniku, mohu je ovlivnit Silná stránka
= v čem jsem lepší než ostatní Slabá stránka = v čem jsem slabší než ostatní

6 Vnější faktory Hodnoty vně podniku, nemohu je ovlivnit, musím se jim přizpůsobit Příležitost = šance, která existuje na trhu = její využití mi může přinést úspěch Hrozba = existující riziko na trhu = může ohrozit podnik, vést k neúspěchu

7 Ve SWOT analýze zohledňujeme
výrobní faktory (stáří technologie, kapacita, druh výroby) personální faktory (motivace, loajálnost, vzdělanost) finanční faktory (rentabilita, velikost vlastních zdrojů) organizaci a řízení (týmová práce, úroveň managementu) marketingová síla firmy (image, podíl na trhu, kvalita marketingového mixu)

8 SWOT matice S W O T S O Maxi - Maxi W O Mini - Maxi S T Maxi - Mini
vnitřní vnější Silné stránky S Slabé stránky W Příležitosti O S O Maxi - Maxi W O Mini - Maxi Hrozby T S T Maxi - Mini W T Mini - Mini

9 SWOT strategie MAXI - MAXI MAXI - MINI MINI – MAXI MINI – MINI
Maximalizovat silné stránky, abychom mohli maximálně využít příležitosti MAXI - MINI Maximalizovat silné stránky, abychom mohli minimalizovat existující hrozby MINI – MAXI Minimalizovat slabé stránky, abychom mohli maximalizovat příležitosti MINI – MINI Minimalizovat slabé stránky, abychom mohli minimalizovat existující hrozby

10 DÚ Vytvořte SWOT analýzu naší školy
Pro každý faktor vymysli 5 parametrů Pošli na

11 Portfolio analýza

12 Charakteristika analýzy
Slouží k posouzení šancí na úspěch jednotlivých podnikatelských jednotek, výrobkových řad nebo výrobků.

13 BCG portfolio analýza Nejznámější portfolio analýza
Z dílny Boston-Consulting Group Šance uspět se hodnotí pomocí růstu trhu a tržního podílu (ve srovnání s největším konkurentem)

14 Portfolio matice

15

16 Otazníky Otazník = nevím, jak dopadne relativní tržní podíl je nízký
růst trhu je vysoký ŽC výrobku = zavádění N jsou vysoké V jsou nízké HV je záporný

17 Hvězdy Hvězda = nejlepší výrobek relativní tržní podíl je vysoký
růst trhu je vysoký ŽC výrobku = růst N jsou střední V jsou vysoké HV zisk a stoupá nahoru

18 Dojné krávy Dojná kráva = „krmí“ další kvadranty
relativní tržní podíl je vysoký růst trhu je nízký ŽC výrobku= nasycení N jsou nízké V jsou maximální HV je  maximální

19 Bídní psi Bídní psi = nejhorší výrobek, „tahá“ nás ke dnu
relativní tržní podíl je nízký růst trhu je nízký ŽC výrobku = úpadek N jsou nízké V jsou nízké HV je ztráta

20 P.A. a náklady a výnosy

21 Příklad Vytvořte portfolio analýzu, když víte, že:
Středisko podíl na trhu růst trhu HS – postele % HS – matrace 0,2 5% HS – rošty 1,5 15%

22 DÚ Vytvořte portfolio analýzu, když víte, že:
 Výrobek podíl na trhu růst trhu sandále 0,5 15% tenisky % kozačky 0,4 2% Papuče % V PowerPointu poslat na Pro každý výrobek proveďte analýzu a určete kvadrant P.A., relativní tržní podíl, růst trhu, ŽC výrobku, N, V, HV

23 Finanční analýza

24 Charakteristika analýzy
je to vyhodnocení finanční a ekonomické situace podniku sledujeme Likviditu Rentabilitu Nákladovost Strukturu majetku a kapitálu Porovnáváme tyto hodnoty V čase Mezi podniky Mezi pobočkami

25 Paretova analýza

26 Charakteristika analýzy
metoda, která pomáhá stanovit priority odstraňování hlavních problémů firmy. P. Pareto definoval, že 80% následků je způsobeno pouhými 20% příčin. Pro řadu činností platí pravidlo obecné 20:80 Pro podnik platí, že 20% výrobků přináší 80% zisku podniku

27 ABC analýza

28 Charakteristika analýzy
analyzuje výrobky podle toho, jak se podílí na celkovém zisku podniku Výrobek A = největší podíl na zisku Výrobek B = střední podíl na zisku Výrobek C = nejmenší podíl na zisku    

29

30 Analýza ŽC výrobku

31 Charakteristika analýzy
Sledujeme vývoj prodeje výrobků v čase, popř. vývoj hospodářského výsledku, který výrobek přináší Analýza pomáhá rozhodovat o změnách výrobního programu v jednotlivých etapách životního cyklu výrobku zavádění růst zralost zánik

32 Graf ŽC výrobku

33 Analýza ŽC podniku

34 Charakteristika analýzy
Analýza pomáhá rozhodovat o postavení podniku v jednotlivých etapách životního cyklu podniku

35 Etapy ŽC podniku vznik a založení podniku růstová fáze
zápis do Obchodního rejstříku růstová fáze extenzivně = nákupem nových zdrojů intenzivní = zdokonalování stávajících zdrojů fáze stabilizace podnik funguje bez problémů fáze stagnace podnik je dlouho ve fázi stabilizace, nastává zlomový bod, rozhoduje se o budoucnosti podniku fáze sanace rozhoduje se o ukončení činnosti, nebo o tom, zda podnik znovu postavíme na nohy a uvedeme do další růstové fáze) úpadek / zánik

36 Graf ŽC podniku


Stáhnout ppt "Komplexní analýzy."

Podobné prezentace


Reklamy Google