Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpráva o finanční stabilitě 2005

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpráva o finanční stabilitě 2005"— Transkript prezentace:

1 Zpráva o finanční stabilitě 2005
1 Smilovice Petr Jakubík Samostatný odbor ekonomického výzkumu, Referát finanční stability

2 2005: celkový vývoj pozitivní, možná rizika ovšem existují
Příznivé ekonomické prostředí Zrychlení úvěrů soukromému sektoru Rostoucí efektivita finančního sektoru a propojenost s globálním prostředím Vliv příznivé fáze ekonomického cyklu Růst rizikovějších spotřebitelských půjček a úvěrů MSP Mezinárodní integrace: nové kanály přenosu rizik; nutnost spolupráce dohledů Zpráva o finanční stabilitě 2005

3 Finanční stabilita a ČNB
3 Nový úkol ČNB (novela zákona o ČNB) Definice finanční stability Struktura Zprávy: makroekonomické prostředí a finanční trhy podniky a domácnosti finanční sektor finanční infrastruktura tématické články Novela Zákona o ČNB: provádět analýzy vývoje finančního systému a přispívat ke stabilitě finančního systému jako celku. Finanční stabilita: finanční systém plní funkce bez závažných poruch a nežádoucích důsledků pro současný i budoucí vývoj ekonomiky jako celku a vykazuje vysokou míru odolnosti vůči šokům. Zpráva o finanční stabilitě 2005

4 Ekonomický růst v ČR akceleroval
4 Růst tažen exporty Urychlení růstu při nízké inflaci Analyzovány i alternativní makroekonomické scénáře Zpráva o finanční stabilitě 2005

5 Pokračuje příznivý vývoj podnikové sféry
5 Data za podniky s více než 100 zaměstnanci Mírné meziroční zhoršení rentability v roce 2005, avšak rok 2004 byl rekordní Zlepšení ziskovosti u „Těžby energetických surovin“ Zhoršení ziskovosti u „Doprava, skladování a spoje“, „Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků“, „Výroba pryžových a plastikářských výrobků“; „Výroba dopravních prostředků“ a „Výroba elektronických a optických přístrojů“. Finanční výsledky podniků zůstávají velmi dobré Zpráva o finanční stabilitě 2005

6 Pokračuje příznivý vývoj podnikové sféry
6 Zlepšení obratových ukazatelů Stále slušná ziskovost Určitá citlivost ziskovosti na ceny ropy a posilování kurzu Zpráva o finanční stabilitě 2005

7 Růst úvěrů podniků tažen sektorem malých a středních podniků
7 Využity nově dostupná data z Centrálního registru úvěrů. Podíl úvěrů po splatnosti není plně srovnatelný s kvalitou úvěrů (dle ohrožených na celku) Úvěry podnikům taženy MSP; firmy > 100 zaměst. úvěry snižují Zpráva o finanční stabilitě 2005

8 Kreditní riziko MSP podniků vykazuje pokles
8 Míra 12M defaultu podniků podle počtu zaměstnanců Snižuje se úvěrové omezení MSP Úvěry MSP mají nižší kvalitu MSP jsou relativně méně zadluženy Zpráva o finanční stabilitě 2005

9 Zrychlení procesu vymáhání pohledávek
9 Konkurzy a exekuce (roční data) Zpráva o finanční stabilitě 2005

10 Domácnosti nadále zvyšují zadlužení
10 Domácnost s minimálními příjmy, 2 dětmi a 1 ekonomicky aktivní osobou: zadlužení omezuje schopnost vytvářet nové úspory (vybrané úspory – vklady = 8,9 % hrubých peněžních příjmů). Nejvíce se nyní zadlužují domácnosti s 1 dítětem a 1 ekonomicky aktivní osobou (pravděpodobně mladé rodiny). Nízkopříjmové domácnosti: rizikem je (vedle nižších úspor) vyšší závislost na sociálních příjmech a vyšší podíl „nezbytných výdajů“ (potraviny a nealkoholické nápoje, výdaje na bydlení a výdaje na zdraví). Exekuce – v případě, že dlužník nesplácí pouze 1 věřiteli. Týká se zejména domácností. Počet exekucí: tisíc; 2005 – 270 tisíc (+ 74 %). Délka řízení se zkracuje. Výtěžnost dluhů do 10 tisíc Kč (3/4 případů) je cca 50 %. Nová právní úprava řešení úpadku (účinná od ): institut oddlužení Spotřebitelské úvěry poprvé od 2003 převýšily růst úvěrů na bydlení Zpráva o finanční stabilitě 2005

11 Domácnosti nadále zvyšují zadlužení
11 Rizikem je vyšší podíl sociálních příjmů a nezbytných výdajů Zpráva o finanční stabilitě 2005

12 Domácnosti nadále zvyšují zadlužení
12 Zrychlení spotřebitelských úvěrů Nové úvěry: zejména vysokopříjmové decily (Top 3: 54%) Roste zadlužení i některých nízkopříjmových domácností Rizikem je vyšší váha nezbytných vydání a sociálních příjmů Výrazný růst počtu exekucí Zpráva o finanční stabilitě 2005

13 Výkonnost a efektivita finančního sektoru se upevnila
13 Ilustrativní srovnání s RoA nefinančních podniků v roce 2005: 6,8 %. Zátěžové testy byly rozšířeny o analýzu mezibankovní nákazy a alternativních makroekonomických scénářů (tématický článek) Zpráva o finanční stabilitě 2005

14 Výkonnost a efektivita finančního sektoru se upevnila
14 Pozitivní vliv nových vlastníků Mírný pokles kapitálové přiměřenosti bank z 12,6 na 11,9 % Nižší expozice bank vůči souboru měnového, úrokového a úvěrového rizika Zpráva o finanční stabilitě 2005

15 Růst bankovních úvěrů je tažen zejména úvěry domácnostem
15 V důsledku rozdílného tempa růstu úvěrů oběma sektorům v čase roste váha úvěrů domácnostem a klesá váha úvěrů podnikům na celkových úvěrech bankovního sektoru. Ohrožené úvěry za klienty ke konci 2005 klesly na 4,1 % úvěrů bankovního sektoru poskytnutých nebankovním klientům. Meziroční pokles o 0,8 p.b. Kvalita úvěrů (resp.míra ohrožených úvěrů) je ovlivněna rychlým tempem úvěrové emise => indikátor nelze přeceňovat Trend sbližování kvality úvěrů u jednotlivých sektorů ekonomiky (konvergence ukazatele ohrožených úvěrů vůči celkovým úvěrům) Úvěry obyvatelstvu zvyšují váhu na úkor úvěrů nefin. podnikům Zpráva o finanční stabilitě 2005

16 Růst bankovních úvěrů je tažen zejména úvěry domácnostem
16 Tempo úvěrů domácnostem stabilně 30+ %. Obnoven růst úvěrů podnikům (14,3 %) Mírné zlepšení kvality úvěrů Zpráva o finanční stabilitě 2005

17 Český finanční sektor je propojen s mezinárodním prostředím
17 Nejdříve prodej velkých státních bank Po vstupu do EU: jednotná evropská licence a tzv. notifikace Zvýšení konkurence, nové produkty, technologie… Nové kanály přenosu (zahraničních) šoků Nutnost mezinárodní spolupráce dohledů Zpráva o finanční stabilitě 2005

18 Rozvoj stressového testování a kreditního modelování v ČNB
18 Zátěžové testování – kvantitativní vyhodnocení finanční stability Testy se soustřeďují na úvěrové, měnové a úrokové riziko a jejich možné šíření prostřednictvím mezibankovní nákazy Makroekonomické scénáře odvozené od predikčního modelu ČNB Začlenění makroekonomického kreditního modelu do stresového testování Zpráva o finanční stabilitě 2005

19 Makroekonomický kreditní model ČNB
19 Strukturální model – model mertonovského typu Odhadnut na čtvrtletních datech – Použita data „špatných“ úvěrů a makroekonomické indikátory Gdp – meziroční reálný růst hdp R- roční nominální úroková sazba (1M PRIBOR) p – roční míra inflace Zpráva o finanční stabilitě 2005

20 Děkuji za pozornost Petr Jakubík Česká národní banka Na Příkopě 28
20 Děkuji za pozornost Petr Jakubík Česká národní banka Na Příkopě 28 Praha 1 Tel: Zpráva o finanční stabilitě 2005


Stáhnout ppt "Zpráva o finanční stabilitě 2005"

Podobné prezentace


Reklamy Google