Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt MAP Turnovsko. Cíl projektu  podpora a rozvoj spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání v rámci ORP Turnov  vytváření Místního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt MAP Turnovsko. Cíl projektu  podpora a rozvoj spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání v rámci ORP Turnov  vytváření Místního."— Transkript prezentace:

1 Projekt MAP Turnovsko

2 Cíl projektu  podpora a rozvoj spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání v rámci ORP Turnov  vytváření Místního akčního plánu vzdělávání (MAP) a Strategického rámce  navázání spolupráce s ostatními partnery pro následné projekty

3 Realizace projektu  Realizátor:  MAS – Obecně prospěšná společnost pro Český ráj  Období realizace:  1. 5. 2016 – 31. 12. 2017

4 Co je MAP?  MAP je Místní akční plán vzdělávání  MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let  MAP zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání  MAP obsahuje mj. Strategický rámec MAP do roku 2023  MAP je vytvářen ve spolupráci s partnery v území

5 Východiska MAP  dotazníkové šetření MŠMT  zohlednění již existujících strategických dokumentů v území  doplnění informací při návštěvách na školách

6 Struktura dokumentu MAP  Analytická část (maximálně vycházet z existujících dat pro území)  Strategický rámec MAP (dlouhodobá vize do r. 2023 pro rozvoj předškolního a základního vzdělávání)  Opatření (odůvodnění výběru opatření na základě místní analýzy)

7 Povinná opatření MAP  Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita  Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání  Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

8 Doporučená opatření MAP  Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků  Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání  Kariérové poradenství

9 Klíčové aktivity projektu MAP Turnovsko  Akční plánování  Evaluace  Řízení MAP  Řízení projektu

10 Akční plánování  Rozvoj partnerství (tematická setkávání – podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017)  Strategický rámec do roku 2023 – 9/2016  Akční plánování – vytvoření MAP – 12/2017  Budování znalostních kapacit (společné vzdělávání pro školy,…)

11 Evaluace  Povinné vyhodnocování úspěšnosti procesů v projektu  5/2017 průběžná zpráva  12/2017 závěrečná zpráva

12 Řízení MAP  Podpůrná funkční organizační struktura:  Vytvoření Řídícího výboru zástupci vybraných skupin pravidelná setkávání vytváření návrhu v MAP schvalování Strategického rámce a MAP  Vytvoření 3 pracovních skupin (MŠ, ZŠ, ostatní)

13 Řízení projektu  Realizační tým  Administrativní tým  Odborný tým  www. mapturnovsko.cz

14 Děkuji za pozornost Ing. Lenka Krupařová manažerka projektu MAP Turnovsko tel.: 720 036 529 kruparova@mapturnovsko.cz


Stáhnout ppt "Projekt MAP Turnovsko. Cíl projektu  podpora a rozvoj spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání v rámci ORP Turnov  vytváření Místního."

Podobné prezentace


Reklamy Google