Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zařazení dotace PGRLF - úhrada DPH u akce „Ozelenění obce Vilice“.. 8) ZO vzalo na vědomí aktualizaci směrnic obce Vilice – v souvislosti s novým účetnictvím.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zařazení dotace PGRLF - úhrada DPH u akce „Ozelenění obce Vilice“.. 8) ZO vzalo na vědomí aktualizaci směrnic obce Vilice – v souvislosti s novým účetnictvím."— Transkript prezentace:

1 zařazení dotace PGRLF - úhrada DPH u akce „Ozelenění obce Vilice“.. 8) ZO vzalo na vědomí aktualizaci směrnic obce Vilice – v souvislosti s novým účetnictvím státu. 9) ZO vzalo na vědomí znalecký posudek na škody způsobené okusem zvěře v lesním porostech obce Vilice, které jsou vyčísleny sumou 256.647 Kč. V této souvislosti ZO schválilo způsob náhrady škody od MS Vilice, které jako uživatel honitby, je za škodu zodpovědné a to postupným umořováním dluhu odpracovanými brigádami ve prospěch obce. Vilická polnice č íslo 04/2010 11.7.2010 ro č ník 13. pro ob č any Vilic zdarma Vážení spoluobčané, v minulém čísle Polnice jsem se letmo zmínil o volbách. Nemám na mysli nedávno proběhlé volby do Sněmovny, jejichž výsledek nehodlám nikterak komentovat, mám na mysli podzimní volby do zastupitelstev obcí. Volby, které se nás všech bytostně dotýkají a to ať chceme či nikoliv. Jelikož se nezadržitelně blíží doba, kdy se bude muset začít pracovat na přípravě těchto voleb, byla tato otázka nastolena na minulém zasedání zastupitelstva. Jeho členové sice uznávají nutnost existence funkčního zastupitelstva a s tím spojen právní statut obce, na druhou stranu vyjádřili prakticky nulovou ochotu pokračovat v dosavadní funkci. Nedivím se jim. V době, kdy panuje mezi lidmi „blbá nálada, jak by se trefně vyjádřil náš ex president, je velmi těžké a deprimující smysluplně pracovat pro blaho všech občanů. Kdyby šlo o blbou náladu, na kterou má každý z nás čas od času nárok, vzniklou třeba hádkou s manželkou, nebo bolením zubů, šlo by o poměrně úsměvnou a lehce zapomenutelnou epizodku. Blbá nálada, o které mluvím je však dlouhodobý jev, který spíše graduje nežli by polevoval. Závist, zášť, pomlouvačnost, to jsou synonyma naší blbé nálady. V minulém režimu, kdy všichni, vyjma stranických špiček, žili ve stejném „socialistickém blahobytu“ si prakticky nebylo co závidět. Režim nerozděloval schopné od neschopných, všem se měřilo stejně, a většině to vyhovovalo. Z toho plynula větší otevřenost a upřímnost mezi lidmi. Dnes je naprosto nemyslitelné se např. v hospodě pochlubit nějakým pracovním, osobním či jiným úspěchem. Cizí úspěch, to je atribut, který je pro mnohé z nás těžce stravitelný. V této specifické době, kdy se zastupitelstvo snaží v rámci svých možností odvádět pro své voliče co nejlepší práci, jsou pak její výsledky často interpretovány nepravdivě, mnohdy záměrně. Členové zastupitelstva tudíž těžko hledají jakoukoliv motivaci pokračovat v načaté práci, když jejich iluze vzaly dávno za své. Za tohoto stavu se otevírá šance pro další vilické občany, kteří by si práci v zastupitelstvu chtěli na vlastní kůži vyzkoušet a kteří si myslí, že mají obci co nabídnout, respektivě si myslí, že mají „hroší kůži“ dostatečně silnou na to, aby místní „blbou náladu“ ustáli. Zájemci o post kandidátů do zastupitelstva nechť mě zkontaktují, velmi rád je uvedu do problematiky celého procesu. Za předpokladu vzniku plnohodnotné kandidátky, stávající zastupitelstvo do nadcházejících voleb kandidovat nebude. I přes neveselý obsah tohoto úvodníku, vám všem přeji příjemné prožití léta a bezproblémovou dovolenou či prázdniny.. M.Břenda Zasedání ZO č. 32/2010. konané dne 4.6.2010. Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, J.Bednář, J.Klejnová, M.Petříková a J.Kudrna.. Omluveni: P.Procházka. Na 32. zasedání ZO byla přijata tato usnesení:. 1) ZO vzalo na vědomí finanční zprávu.. 2) ZO schválilo s výhradou závěrečný účet obce za rok 2009.. 3) ZO schválilo s výhradou závěrečný účet DSMO Mikroregionu Venkov za rok 2009 a rozpočet na rok 2010, který počítá s příjmy i výdaji ve výši 255.000 Kč.. 4) ZO schválilo smlouvu se spol. E.ON s.r.o. pro připojení parcel na výstavbu rodinných domů k distribuční soustavě nn za částku 75.000 Kč.. 5) ZO vzalo na vědomí zprávu o přidělení dotace z programu POV na výměnu oken v KD Vilice ve výši 140.00 Kč a starostou určené složení výběrové komise k realizaci výběrového řízení.. 6) ZO schválilo úpravu odměn neuvolněným zastupitelům, starosty a místostarosty, na celé desetikoruny nahoru... 7) ZO schválilo rozpočtové opatření č. 4/ZO/2010 -. Vodovod Vilice. Jak jistě všichni zaregistrovali, začalo se nám v posledních měsících nedostávat pitné vody. Ne, že by jí byl nedostatek, vodojem stále přetékal, ale tlak ve vodovodním řadu neustále klesal a to až na 0,8 atm. (standartně máme skoro 4 atm.), což pocítili hlavně občané v horní části obce, kterým

2 voda přestala téci úplně. Aby to nebylo tak jednoduché, ještě se velké množství vody někde v obci ztrácelo. Zapeklitý oříšek, s kterým si dlouho ani odborníci nevěděli rady. Ne, že bychom v tuto chvíli už měli vyhráno, ale alespoň se podařilo stabilizovat tlak ve vodovodu a najít jednu prasklou trubku. Práce na opravě ovšem musí pokračovat i nadále, tak mějte, prosím, shovívavost s tím, že se bude občas zastavovat voda. Vždy tak bude činěno pouze v pracovní době. Hotovo by mělo být odhadem tak do týdne. Ze soutěží. SDH – na okrskové soutěži v požárním sportu, která se konala ve Staré Vožici, obsadilo vilické družstvo mužů 5. místo a družstvo žen 3. místo. Rekord v dopravě vody – jak jsme psali již minule, naši hasiči se účastnili v okrese Žďár nad Sázavou pokusu o rekord, který byl úspěšný.Jsou tudíž účastníky oficiálního českého rekordu v dálkové dopravě vody s délkou trasy 63,46 km a převýšením 541 m. Jedná se s největší pravděpodobností i o neoficiální rekord světový. První kolona – na populárním cyklistickém závodě Zlatá šlapka obsadili viličtí cyklisté 5. místo v kategorii muži. Družstvo žen závod vyhrálo a obhájilo tak loňské prvenství.Účastnilo se celkem 23 týmů.. Korsika 2010. Před nedávnem se vrátili viličtí cyklisté ze 17ti denního putování po Korsice, kterou navštívili již podruhé. Se svými dojmy se s Vámi rádi podělí při tradičním promítání, které bude v rámci „Zavírání cyklistické sezóny“ opět v restauraci ve Vilicích. Termín bude včas zveřejněn.. Výměna oken v KD Vilice. V letních měsících proběhne výměna oken na sále KD ve Vilicích. 50% nákladů na tuto akci je hrazeno z dotace z programu POV. Celkové náklady by neměli přesáhnout částku 300.000 Kč. Jelikož se nám zdá škoda likvidovat zdravá zasklená okenní křídla, nabízíme je občanům k odprodeji. Cena sice ještě nebyla stanovena, ale určitě nepřesáhne 10 Kč/kus. Zájemci o koupi nechť se hlásí na obecním úřadě... Dne 8.června 2010 oslavil pan František Kříženecký z Křížence 65. výročí svého narození. Blahopřejeme. Členové SDH Vilice při rekordu v dálkové dopravě vody Vítězné družstvo První kolony Vilice v závodě Zlatá šlapka Z korsického putování vilických cyklistů


Stáhnout ppt "Zařazení dotace PGRLF - úhrada DPH u akce „Ozelenění obce Vilice“.. 8) ZO vzalo na vědomí aktualizaci směrnic obce Vilice – v souvislosti s novým účetnictvím."

Podobné prezentace


Reklamy Google