Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zasedání ZO č. 12/2012. konané dne 24.2.2012. Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, M.Petříková, J.Kudrna, J.Bednář a J.Klejnová.. Omluveni: P.Procházka. Na 12.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zasedání ZO č. 12/2012. konané dne 24.2.2012. Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, M.Petříková, J.Kudrna, J.Bednář a J.Klejnová.. Omluveni: P.Procházka. Na 12."— Transkript prezentace:

1 Zasedání ZO č. 12/2012. konané dne 24.2.2012. Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, M.Petříková, J.Kudrna, J.Bednář a J.Klejnová.. Omluveni: P.Procházka. Na 12. zasedání ZO byla přijata tato usnesení: 1) ZO vzalo na vědomí finanční zprávu.. 2) ZO schválilo smlouvu o dílo se společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Chrudim na provádění odběrů a analýzy vzorků pitné a odpadní vody v obci Vilice. Smluvní cena za tuto službu je ve výši 30.382 Kč/rok (bez DPH).. 3) ZO schválilo kupní smlouvu s p. Pavlem Kuklou, bytem Mladá Vožice, na stavební buňku o rozměrech 2,5 x 4 x 2m za smluvní cenu 20.000 Kč. Buňka bude sloužit pro technické zázemí na hřišti. 4) ZO schválilo návrh rozpočtu DSO Mikroregionu Venkov na rok 2012, který počítá s příjmy i výdaji ve výši 296.000 Kč.. 5) ZO schválilo výsledky inventarizace obecního majetku. Nebyly shledány žádné rozdíly.. 6) ZO schválilo zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku parc. č. 1289/4 – ostatní komunikace o celkové výměře 2034 m2. Jedná se o starou Vážení spoluobčané, dlouho očekávaná informace, zda jsme uspěli s žádostí o dotaci na projekt „Výměna střechy na KD“ je zde. Bohužel náš projekt vybrán nebyl, tudíž nedostaneme nic. Není to ovšem jediná špatná zpráva z oblasti dotační politiky. Pouze se uzavřela jedna z etap, kdy šlo „relativně snadno“ získat prostředky na náročnější projekty. Od příštího roku bude dotační politika zcela jiná, podrobnosti se teprve v Bruselu dolaďují. Jedno je jisté, z EU půjde podstatně méně peněz nežli doposud. Důvod je jediný, ČR totiž za minulé sedmileté programovací období zbohatla. Nyní naše ekonomická vyspělost představuje, měřena ukazatelem HDP, 80% průměru EU. Peníze proto poputují zejména do chudších regionů. Další negativní zprávou je fakt, že Program rozvoje venkova (PRV), přes který z Unie proudily finance do našich projektů, zůstává i nadále pod sekcí Ministerstva zemědělství, což není vždy ku prospěchu věci. Velmi silná zemědělská lobby totiž důsledně dbá na to, aby většina peněz alokovaných v tomto programu šla právě do zemědělství a to na úkor rozvoje venkova. Zemědělcům v podstatě nezáleží na vzhledu venkova jako takového, jde jim hlavně o urvání co největšího dílu financí pro sebe. Návrh Svazu měst a obcí ČR, aby po roce 2014 šlo pro venkovské obce 50% prostředků budoucího PRV, je tak pouze nereálným snem. Další „jobovkou“, proč jsou výhledy do budoucna neradostné, je struktura podporovaných regionů. V podstatě jde o to, že regiony (v ČR jsou tím míněny kraje) byly doposud dotovány velmi štědře (z výjimkou Prahy) a to z toho důvodu, že všechny vykazovaly ekonomický výkon do 75% průměru EU, což je právě hranice, která rozhoduje o množství přidělených financí i o spolufinancování. Nynější poměr spoluúčasti byl 85% EU – 15% příjemce dotace. V nejbližší době, pokud se již tak nestalo, překročí tuto kritickou 75% hranici Středočeský, Západočeský a bohužel i Jihočeský kraj. Nejenže se nám rapidně zmenší balík peněz, z kterého budeme moci čerpat, ale hlavně drasticky vzroste požadavek na spolufinancování žadatelů a to v poměru 60% EU – 40% příjemce dotace. Co z uvedeného vyplývá je zřejmé – sníží se nám šance na získání dotací a jejich případné získání nás vyjde dráž. U velkých a nákladných projektů bude mnohdy od realizace upuštěno kvůli hrozbě nerealisticky vysoké spoluúčasti. Nastane doba, kdy budeme rádi za získání jakékoliv dotace, bez ohledu na potřeby obce, což je velmi smutné zjištění. M.Břenda Vilická polnice číslo 02/2012 18.3.2012 ročník 15. pro občany Vilic zdarma nepoužívanou silnici na Brodcích.. 7) ZO vzalo na vědomí uzavření smlouvy o poskytnutí práv k užívání systému Vismo společnosti WEBHOUSE za celkovou cenu 2.940 Kč a smlouvy o provozu systému Vismo této společnosti, za 246 Kč/měsíc.. 8) ZO vzalo na vědomí jmenování sl. Marie Petříkové jako zástupce obce v rámci projektu „Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor“. 9) ZO schválilo rozpočtové opatření č. 1/ZO/2012. Odpadové hospodářství Vážení spoluobčané, jménem SDH Vilice oznamujeme změnu ohledně sběru železného odpadu v obci. Skládka v areálu bývalého kravína ve Vilicích je zrušena. Tímto vás žádáme, abyste případný železný odpad skladovali doma a vyčkali na vyhlášení sběrného dne (obdoba tzv. železné neděle). Informace naleznete v Polnici, na internetových stránkách

2 obce atd. K tomuto kroku se muselo přistoupit z důvodu rozkrádání stávající skládky a nekázně při ukládání odpadu. Dále SDH Vilice zavádí novou službu pro občany, a to sběr elektro – odpadu. Tento odpad bude po dohodě s p. Smetanou skladován v oploceném areálu uhelných skladů Vilice. Klíč bude mít p. Jiří Kudrna starší, takže se, prosím, obracejte na něj. Sběr se týká i malých elektrospotřebičů. Odpad bude odvážen firmou Elektrowin a.s. a to tak, že pokud bude sebrán určitý počet kusů, tak firma zařídí odvoz a peněžní odměnu pro SDH. Tato akce probíhá v rámci programu „Recyklujte s hasiči!“. Více informací naleznete na www.recyklujteshasici.cz. (J.Kudrna ml.) Komunitní plánování sociálních služeb Dne 14.3. 2012 jsem se zúčastnila 1. veřejné schůze Komunitního plánování soc. služeb na táborsku. Cílem tohoto plánování je zjistit, které soc. služby, opatření a aktivity na pomoc potřebným občanům chybí, které ve svém bydlišti a blízkém okolí postrádají. Přínosem pro naši obec by mělo být zajištění soc. služeb a propojení se službami poskytovanými v jiných částech kraje. Program je rozdělen na 9 pracovních skupin, já jsem zažádala o účast ve dvou skupinách – Senioři a Mladovožicko. V této chvíli ještě nevím, jak má žádost dopadla a ani přesně co ode mně koordinátoři projektu očekávají. Pokud by Vás napadlo nějaké téma ohledně sociálních služeb, které byste se mnou chtěli prodiskutovat, prosím, zavolejte mi na 721 213 376, nebo napište e-mail na: marie.petrikova81@seznam.cz, nebo přijďte za mnou osobně. V kanceláři OÚ a v ordinaci MUDr. Krajčiho je Vám k dispozici Adresář poskytovatelů soc. služeb v Táboře. (M.Petříková). Zahájení provozu galerie Vilická galerie zahajuje provoz v letošním roce a to hned třemi akcemi za sebou. V neděli 25.3. od 14:00 hod. Proběhne vernisáž výstavy „Malované kraslice“. Výstava bude k vidění pouze 1 den, tak si ji rozhodně nenechte ujít. V sobotu 31.3. od 15:00 hod. bude zahájen řemeslný kurz „Malované a děrované kraslice“. Účastníci kurzu si s sebou přinesou několik ks vyfouklých a vysušených vajíček. Na obou těchto akcích bude možné zakoupit veškerý vystavovaný sortiment kraslic. V sobotu 7.4. od 17:30 hod. pořádá První kolona Vilice cestopisné promítání na téma: Nový Zéland. Přednášející Zuzana Kvítková nás provede překrásnou zemí, kde strávila bezmála rok života. Dne 10.února 2012 oslavila paní Anežka Forejtová z Vilic 85. výročí svého narození a dne 7.března 2012 oslavila paní Anežka Nevařilová z Vilic 89. výročí svého narození. Oběma jubilantkám blahopřejeme Foto z brigády při čištění okolí silnice u Hrnčíř, které se zúčastnilo rekordních 45 brigádníků. OÚ všem účastníkům děkuje. Výměny vodoměrů Začátkem měsíce dubna začne v obci probíhat postupná výměna vodoměrů. Vodoměry budou obměňovány cyklicky, takže v průběhu každých 6 let bude všem nainstalován nový, nebo repasovaný. Výměny bude provádět Jiří Dobiáš.


Stáhnout ppt "Zasedání ZO č. 12/2012. konané dne 24.2.2012. Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, M.Petříková, J.Kudrna, J.Bednář a J.Klejnová.. Omluveni: P.Procházka. Na 12."

Podobné prezentace


Reklamy Google