Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště a Základní škola AUTOR: Bc. Lucie Chojnová NÁZEV: VY_32_INOVACE_07_Význam a funkce rodiny TÉMA SADY: Občanská výchova.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště a Základní škola AUTOR: Bc. Lucie Chojnová NÁZEV: VY_32_INOVACE_07_Význam a funkce rodiny TÉMA SADY: Občanská výchova."— Transkript prezentace:

1 NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště a Základní škola AUTOR: Bc. Lucie Chojnová NÁZEV: VY_32_INOVACE_07_Význam a funkce rodiny TÉMA SADY: Občanská výchova DATUM: 25. říjen 2011 ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.0477 ANOTACE: Materiál je určen pro žáky 8. ročníku, praktické školy, jako prezentace.

2 Význam a funkce RODINY

3 Č lov ě k je tvor spole č enský.  A to znamená, že vždy žil a vyvíjel se v r ů zných lidských skupinách. První, nejzákladn ě jší a nejvíce d ů ležitou skupinou je pro každého RODINA

4 - Nejd ů ležit ě jší a nejzákladn ě jší lidskou skupinou je RODINA.  Je to tím, že poskytuje lidem ř adu výhod – t ě mto se ř íká funkce. A každá RODINA je jich schopna plnit najednou n ě kolik:

5 1) RODINA je ideální pro výchovu d ě tí – d ě ti v ní mají své rodi č e, kte ř í je p ř ivedli na sv ě t a snaží se je nau č it tomu nejlepšímu, co sami umí.

6 2) V RODIN Ě funguje ř ada mezilidských vztah ů – jsou zde vztahy mezi manžely, mezi sourozenci, mezi generacemi.

7 3) RODINA umož ň uje prožívat r ů zné druhy lásky – její č lenové nachází lásku partnerskou, rodi č ovskou, sourozeneckou…..

8 RODINA je p ř izp ů sobena ke spole č nému hospoda ř ení

9 5) RODINA poskytuje p ř íjemné prožitky – nap ř íklad formou spole č né zábavy, rekreace apod.

10 6) V RODIN Ě je možné spole č n ě lépe ř ešit r ů zné problémy

11 Výchovu v užší rodin ě mají na starost rodi č e (otec a matka). - tato pat ř í mezi jejich základní povinnosti.

12 Rodi č e se mimo jiné musí postarat o to, aby se d ě ti nau č ily :  Základním pravidl ů m chování (k dosp ě lým…)  N ě kterým dovednostem (hygiena…)  Tradicím a zvyk ů m (r ů zné oslavy)  Hodnotám (v ě domí, co je správné)  Ř e č i (a jejímu používání) = tímto je p ř ipravují na život v dalších skupinách (ve škole, v práci).

13 Krom ě povinnosti vychovávat své d ě ti mají rodi č e i jiné povinnosti – avšak také práva. Otázka vlastních práv a povinností se týká všech č len ů rodiny!

14 Otázky 1)Co to znamená, že č lov ě k je tvor spole č enský? 1)Jaké jsou funkce rodiny? 1)Jakou povinnost v ůč i svým d ě tem mají v užší rodin ě rodi č e?

15 Použité zdroje: vlastní zdroje http://office.microsoft.com – kliparty http://office.microsoft.com Müller, O., OBČANSKÁ VÝCHOVA, 8. roč., 1. vyd. Praha: SEPTIMA, 1995. ISBN 80-85801-37-X Müller, O., VÝCHOVA K OBČANSTVÍ, pracovní sešit, 3. díl, 1. vyd. Praha: PARTA, 2009. ISBN 978-80-7320-121-0 Müller, O., VÝCHOVA K OBČANSTVÍ, 2. díl, 1. vyd. PRAHA: PARTA, s.r.o., 2010. ISBN 978-80-7320-116-6


Stáhnout ppt "NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště a Základní škola AUTOR: Bc. Lucie Chojnová NÁZEV: VY_32_INOVACE_07_Význam a funkce rodiny TÉMA SADY: Občanská výchova."

Podobné prezentace


Reklamy Google