Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zasedání ZO č. 13/2012. konané dne 27.4.2012. Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, M.Petříková, J.Bednář, J.Klejnová a P.Procházka. Omluveni: J.Kudrna. Na 13.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zasedání ZO č. 13/2012. konané dne 27.4.2012. Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, M.Petříková, J.Bednář, J.Klejnová a P.Procházka. Omluveni: J.Kudrna. Na 13."— Transkript prezentace:

1 Zasedání ZO č. 13/2012. konané dne 27.4.2012. Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, M.Petříková, J.Bednář, J.Klejnová a P.Procházka. Omluveni: J.Kudrna. Na 13. zasedání ZO byla přijata tato usnesení: 1) ZO vzalo na vědomí finanční zprávu.. 2) ZO schválilo smlouvu o dílo s Ing. Pavlem Doušou, Luční 335, Tábor, na projektovou dokumentaci na akci: „Vilice – Infrastruktura pro výstavbu 6 RD“. Jedná se o PD místní komunikace ke stavebnímu řízení za celkovou cenu 25.200 Kč vč. DPH... 3) ZO schválilo prodej pozemku parc. č. 1289/4 – ostatní komunikace o celkové výměře 2034 m2 p. Robinovi Břendovi, bytem Vilice 62 za kupní cenu 6,-Kč/m2, tj. 12.204 Kč celkem.. 4) ZO schválilo smlouvu o partnerství s OS MAS Krajina srdce na projekt: „Venkovské tradice Vážení spoluobčané, v letech nedávno minulých, a to za tohoto i předešlého zastupitelstva, byla slyšet nejedna kritika, že se koná málo společenských akcí pro občany. V té době se pořádala na sále sem tam nějaká ta zábava či ples, to vše doplněno maškarním průvodem a občasnou hasičskou soutěží. Společným zájezdům, populárním „Vilickým dnům“, nebo ostatním, povětšinou recesistickým soutěžím již zvonila hrana. Ze společenských událostí tzv. „vyšší úrovně“ lze snad jmenovat pouze sporadické cestovatelské přednášky spojené s promítáním. V kontextu těchto skutečností lze s uvedenou kritikou částečně souhlasit. Se vznikem výstavní galerie v minulém roce, nastala expanze dlouho chybějících kulturních událostí. Nasnadě bylo očekávání, že ti, kteří po společenském dění v obci dlouho volali, budou hlavními a pravidelnými účastníky novodobého kulturního žití. Ale ejhle! Nechodí ti co byli zticha, ani ti, co jim absence akcí podobného typu „strašně“ chyběla. A že je z čeho vybírat! Jen v minulém měsíci byly 3 akce a to výstava, řemeslný kurz a promítání. Prostě pro každého něco. Že na každou z nich přišlo v průměru 6 domácích je smutným faktem. Na posledně jmenované přednášce o Novém Zélandu, mimochodem velmi kvalitní, bylo sice 28 účastníků, ale opět pouze 7 místních. Na otázku přednášející: „Kde máte domácí?“ jsem odpovědět neuměl a cítil se velmi trapně. Neumím si chování vilických nijak racionálně vysvětlit. Na jednu stranu se nepořádání něčeho bere jako záminka pro nevybíravou kritiku, na straně druhé je nezájem o pořádané akce. Zajímavý poznatek je ten, že stačí sejít o jedno patro pod galerii a v totožnou dobu v restauračních prostorách většinou nouzi o návštěvníky nemají. Možná, že pravidelné vysedávání u piva a systematické likvidovámí mozkových buněk je právě na vrcholu kulturních zážitků velké části místní populace. Nerad bych zapomněl na fenomém poslední doby a to jsou nikdy nekončící televizní seriály a telenovely, které také spolehlivě vymývají mozky skupině „svých závisláků“. Objektivně nutno podotknout, že alespoň neruinují rodinný rozpočet jako se tomu děje v případě prvním. Z neúčasti místních na nově připravovaných aktivitách je mi smutno, ale je to pouze jedna část mince. Tou druhou stranou je jejich organizace. Že za jejich přípravou je jedna, v lepším případě dvě rodiny, je holý fakt. Otázkou zůstává, jak dlouho bude těchto pár lidí bavit věnovat svůj volný čas přípravě něčeho, co pak jejich spoluobčané totálně ignorují. Nechtěl bych být tak radikální jako jsou některé názory lidí v mém okolí, kteří tvrdí: „Dělejte jen to, co si lidé zaslouží“. Při doslovné aplikaci tohoto názoru bychom se třeba mohli vrátit do „předgaleriové doby“ a pak zase slýchat kritiku jak se v obci nic neděje. Závěrem tohoto malého zamyšlení bych chtěl upozornit na rychle se blížící termín premiéry divadelního představení ochotnického spolku z Bělče. Budou-li viličtí věrni svým zásadám ignorace společenských událostí poslední doby, možná zažijí divadelní ochotníci novou zkušenost a to je hraní před poloprázdným hledištěm. Což bych jim v žádném případě nepřál. M.Břenda Vilická polnice číslo 03/2012 29.4.2012 ročník 15. pro občany Vilic zdarma v krajině II“. Cílem partnerství a spolupráce je oživení tradičních metod zpracovávání místních produktů včetně podpory místní pospolitosti a akcí na venkově. Kromě jiného by měla být v rámci projektu pořízena moštárna, založení ovocného sadu, obnova třešňové aleje a nové ovocné liniové výsadby.. 5) ZO vzalo na vědomí podání výpovědi Agrospolu a.s. na pozemek parc. č. 209/1, který je určen k založení ovocného sadu (viz. výše). 6) ZO vzalo na vědomí zprávu M.Petříkové o konání pracovního setkání skupiny v rámci projektu „Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor“.. 7) ZO schválilo rozpočtové opatření č. 2/ZO/2012.

2 Velkokapacitní kontejner Od 4.5.2012 bude v obci Vilice a Zátiší přistaven velkokapacitní kontejner na objemný domovní odpad. Do tohoto kontejneru nepatří nebezpečný odpad a elektro odpad! Brigáda Úklid v půjčovně masek a okolí Kremlu se koná v sobotu 5.5.2012 od 9:00 hod. Brigáda je určena pro hasiče a cyklisty.. Divadelní představení V sobotu 12.5.2012 od 19:00 hod. se koná v KD ve Vilicích premiéra divadelního představení Hadrián z Římsů. Rytířskou komedii z českého středověku sehrají MAŠKARY - spolek divadelních ochotníků z Bělče. Vstup 70 Kč.. Dne 26.března 2012 oslavil pan Karel Fukan ze Zátiší 80. výročí svého narození a dne22.dubna 2012 oslavila paní Zdenka Aronová z Vilic 70. výročí svého narození. Oběma jubilantům blahopřejeme Foto z přednášky a promítání o Novém Zélandu Zahájení tenisové sezóny Provoz na tenisovém kurtu bude oficiálně zahájen 1.5.2012. Upozorňujeme, že nový poplatek za používání kurtu je od letošního roku 30,-Kč/os./hod. Svatojakubská noc (30.4.) U nás známá především jako Pálení čarodějnic se letos uskuteční v Zátiší. Občerstvení zajištěno! Z obecního archívu Divadelní kroužek ve Vilicích – rok 1918. Tato historická fotografie nechť slouží jako pozvánka na výše uvedené divadelní představení. Den matek SDH Vilice si Vás dovoluje pozvat na tradiční oslavu Dne matek, která se bude konat v sobotu 19.5. 2012 na sále KD Vilice. Začátek v 18:00 hod. Pouťová zábava Téhož dne, tj, 19.5. se uskuteční v KD Vilice pouťová zábava. K tanci i poslechu bude hrát kapela Jakare. Začátek ve 20:00 hod., vstupné 80 Kč. U Forejtů mají letos zajímavé přírůstky do rodiny


Stáhnout ppt "Zasedání ZO č. 13/2012. konané dne 27.4.2012. Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, M.Petříková, J.Bednář, J.Klejnová a P.Procházka. Omluveni: J.Kudrna. Na 13."

Podobné prezentace


Reklamy Google