Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vilická polnice číslo 08/2008 29.11.2008 ročník 11. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, tento úvodník věnuji odpadům a jejich likvidaci, ale jak.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vilická polnice číslo 08/2008 29.11.2008 ročník 11. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, tento úvodník věnuji odpadům a jejich likvidaci, ale jak."— Transkript prezentace:

1 Vilická polnice číslo 08/2008 29.11.2008 ročník 11. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, tento úvodník věnuji odpadům a jejich likvidaci, ale jak je mým zvykem, začnu trochu zeširoka. Skoro před dvěma roky, také v tento předvánoční čas, jste měli možnost se na stránkách Polnice seznámit s fejetonem Marka Kudrny. Úsměvnou formou tehdy poukazoval, kromě jiného, na nekázeň obyvatel při separování odpadů. Konkrétně si vzal na mušku PET lahve a jejich špatné ukládání do kontejnerů. Skryté poslání v tomto článku patrně nebylo pochopeno, protože při opakovaných kontrolách je neustále zjišťováno, že nezanedbatelné množství petek je v kontejnerech uloženo nesešlápnuto. Tudíž zabírají podstatně více místa, než kdyby byly sešlápnuty, a kontejner se brzy stává přeplněn, z čehož zase plyne nepořádek v blízkém okolí a stížnosti občanů, že kontejnery nejsou vyváženy. Nevím jestli je to způsobeno nedostatkem intelektu některých jedinců, že nemohou pochopit tak prostou pravdu, anebo jestli podstatu věci chápou, ale činí tak s rozmyslem? Jestli jde o druhý případ, tak to hlava pro změnu nebere mě. Každopádně jediným řešením vzniklé situace je zlepšení kázně občanů, v žádném případě se nebudou zkracovat termíny svozů ani posilovat počet kontejnerů. O kázeň jde i na skládce stavební suti za kravínem ve Vilicích, kterou si již mnozí začínají plést se skládkou domovního odpadu. Znovu opakuji, že na této skládce např. listí, větve a jiný odpad s podzimního úklidu zahrádek nemá co pohledávat! O plastech, hadrech, pneumatikách nebo dokonce ledničkách, která už tam také je, ani nemluvě. Další změnou v oblasti odpadového hospodářství je nový kontejner na ukládání vysloužilých elektrospotřebičů. Tento kontejner je na obecním úřadě a je možno do něj ukládat především drobnější spotřebiče jako jsou např.: PC s příslušenstvím, rádia, televize, rekordéry, walkmany, fény, kulmy, holící strojky, kalkulačky, kuchyňské přístroje, hračky a další spotřebiče napájené buď bateriemi nebo ze sítě. Poslední novinkou je nový kontejner na papír, do kterého lze odkládat všechny druhy papíru, ten naleznete ve Vilicích za Kremlem. M.Břenda 6) ZO schválilo zveřejnění záměru na prodej obecních pozemků p.č. 157/3 o výměře 1.958m2, p.č. 157/5 o výměře 586m2 a p.č. 157/6 o výměře 1.161m2. O koupi pozemků požádal p. Milan Suk za účelem zbudování nového rybníka.. 7) ZO schválilo rozpočtovou změnu č. 8/ZO/2008, zařazení výdajů ve výši 29.000,.Kč - projekt pro územní řízení „Vodovod Hrnčíře“, 10.000,-Kč projekty „Ozelenění obce“ a další drobné přesuny v rámci schváleného rozpočtu. Na pokrytí těchto neplánovaných výdajů bude použito financí určených na zpracování ÚP, ty již nebudou letos čerpány, další výdaje na ÚP se přesouvají do r.2009. Zasedání ZO č. 21/2008. konané dne 22.11.2008. Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, J.Bednář,. J.Klejnová, M.Petříková a P.Procházka. Omluveni: J.Kudrna. Na 21. zasedání ZO byla přijata tato usnesení:. 1) ZO vzalo na vědomí finanční zprávu – stav financí k 21.11.2008 činí 683.554,- Kč.. 2) ZO schválilo smlouvu o prohrnování místních komunikací na období 11/08 – 3/09 s Agrospolem, a.s. Mladá Vožice za smluvní cenu 833,-Kč/hod. 3) ZO schválilo smlouvu o zimním posypu místních komunikací na období 11/08 – 3/09 s Josefem Klejnou za smluvní cenu 290,-Kč/hod. + 25,- Kč/km jízdy během posypu.. 4) 4) ZO schválilo smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s. na umístění nové kabelové skříně a nového kabelového vedení do části pozemků p.č. 69/3, 75/1, 1246/1, 1249/1 a st.21/3 za jednorázovou úplatu 2.000,-Kč. Jde o přívodní vedení k budoucímu technickému zázemí na hřišti.. 5) ZO schválilo smlouvu o dílo s projektovou kanceláří S-PROJEKT v.o.s. Tábor na zhotovení dokumentace k územnímu řízení na projekt „Vodovod Hrnčíře“ v celkové ceně 28.750,-Kč + DPH. Svoz odpadů Svoz domovních odpadů, který vycházel na úterý 23.12.2008 je přesunut na neděli 21.12.2008. SDH – výroční valná hromada V pátek 5.12. 2008 od 19.hod. se v salonku restaurace ve Vilicích koná výroční valná hromada SDH. Členové výboru tímto zvou všechny členy a ostatní příznivce spolku k hojné účasti, občerstvení a hudba zajištěna.

2 Cyklistický ples se z důvodu mizivé účasti v uplynulých dvou ročnících příští rok neuskuteční. Zájezd do vinného sklípku. Na množící se dotazy, zda se příští rok pojede do sklípku, či nikoliv, odpovídám, že nevím. Záleží to především na Vás. Jelikož se tato akce musí objednávat s předstihem, prosím o Vaše předběžné přihlášky. Jestliže do konce tohoto roku bude zájemců na naplnění autobusu (min.40 osob) sklípek objednám, v opačném případě ne. Cena, místo a termín by patrně zůstaly stejné jako loni vč. odpolední návštěvy u p. Marka ve Velkých Pavlovicích. Rekonstrukce „Kremlu“. Podání žádosti o dotaci na Ministerstvo zemědělství, které tyto dotační tituly vyhlašuje, se nám letos, bohužel, nepodařilo stihnout. Uzavírka žádostí byla 26.10. a v té bodě jsme ještě neměli stavební povolení, které je pro žádost nezbytné, jehož vydání zase vázlo na nějakých dílčích problémech okolo stavebního projektu. Tím se celý proces oddaluje o celý rok, protože další výzva k předkládání žádostí proběhne až v říjnu příštího roku. Vánoční besídka. V sobotu 13.12. se v salonku restaurace ve Vilicích koná tradiční Vánoční besídka. Program pro Vás připravila Mirka Kuklová s dětmi. Začátek je ve 14.00 hod. První kolona – výroční valná hromada Na sobotu 27.12.2008 je svolána do salonku restaurace ve Vilicích výroční valná hromada cyklistického klubu První kolona. Tímto se vyzývají všichni členové klubu k maximální účasti, neboť na programu jsou, kromě jiného, volby do výkonného výboru. Začátek je v 18.00hod. Šachový turnaj. V pátek 26.12.2008 se uskuteční v restauraci ve Vilicích již 4.ročník šachového turnaje. Začátek je ve 14.30hod. a startovné je 50,-Kč na osobu. Plesová sezóna 2009. 16.1. – pátek – myslivecký ples. 30.1. – pátek – farní ples. 14.2. – sobota – šermířský ples. 20.2. – pátek – maškarní ples Dne 9.11.2008 oslavila paní Marie Matoušková z Hrnčíř 83. výročí svého narození a 19.11.2008 oslavil pan Josef Hlaváček z Vilic 86. výročí svého narození. Oběma jubilantům blahopřejeme Z cyklistického zájezdu „Portugalsko 2008“ – Cabo da Roca, nejzápadnější mys kontinentální Evropy. Trochu myslivecké latiny – nedávný kapitální úlovek Karla Měchury.


Stáhnout ppt "Vilická polnice číslo 08/2008 29.11.2008 ročník 11. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, tento úvodník věnuji odpadům a jejich likvidaci, ale jak."

Podobné prezentace


Reklamy Google