Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vilická polnice číslo 01/2008 22.1.2008 ročník 11. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, do nového roku měla vstoupit Vaše Vilická polnice v nové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vilická polnice číslo 01/2008 22.1.2008 ročník 11. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, do nového roku měla vstoupit Vaše Vilická polnice v nové."— Transkript prezentace:

1 Vilická polnice číslo 01/2008 22.1.2008 ročník 11. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, do nového roku měla vstoupit Vaše Vilická polnice v nové grafické úpravě. Taková byla alespoň představa redakční rady. Záměr vyšuměl jaksi do ztracena, takže polnice bude sice ve starém kabátě, ale doufejme, že s novými články a náměty. Měla by být prostě taková, aby i nadále informovala o všem dění kolem nás a zároveň byla náležitě čtivá. K novým počinům patří i rubrika „Z obecního archívu“, ve které budeme čas od času zveřejňovat staré fotografie veškerého dění spjatého s obcí. Abych to ale vzal od začátku. Asi před dvěma roky jsem začal sbírat staré fotografie obce, pořádaných akcí, lidí atd. Půjčuji si je od sousedů, skenuji a trpělivě ukládám do počítače do jakéhosi pomyslného archívu. Proč to vlastně dělám? Vedla mě k tomu hlavně neexistence obecní kroniky, kde by měly být historické události, včetně fotodokumentace, podchyceny. Je to velká škoda, protože historie je naší nedílnou součástí, z které bychom si měli neustále brát ponaučení a nikdy na ní nezapomínat. Škoda je o to větší, že situace je nevratná. Již nikdo kroniku zpětně nenapíše a jak nám postupně umírají staří pamětníci i jejich vzpomínky upadají často do zapomnění. Krabice od bot napěchovaná zažloutlými fotografiemi, nalezená kdesi na půdě, mladé generaci mnohdy nic neříká a její osud je proto neslavný. A i když zrovna neskončí v popelnici, začíná se nám velmi nedostávat pamětníků oněch vyfotografovaných momentů, tudíž historická hodnota takového materiálu je diskutabilní. Fotky by leckde byly, ale kdo je na nich či z jakých let obrázek pochází, už se odhalit nepodaří. Začal jsem proto útržky naší historie shromažďovat, aby zde i po nás něco smysluplného zůstalo. Možná jsem začal pozdě, ale pořád je lepší začít za pět minut dvanáct, než pět po dvanácté. Archív může v budoucnu sloužit jako výchozí materiál k jakékoliv práci o Vilicích a jejich obyvatelích. Pro začátek z něj budeme čerpat do naší nové rubriky. Postupem času navštívím všechny rodiny s žádostí o spolupráci. Těm co již své rodinné fotografie zapůjčili, děkuji. M.Břenda 7) ZO schválilo směrnici, která upravuje způsob zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Hodnota těchto zakázek na služby je v rozsahu 200.000 – 2.000.000 Kč, nebo 6.000.000 Kč na stavební práce... 8) ZO schválilo návrh na podání žádosti o bezúplatné převody pozemků (ostatní komunikace) adresované Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a Správě a údržbě silnic Tábor. (více v příštím čísle). 9) ZO schválilo dodatek smlouvy o společném užívání bytových prostor (byt nad restaurací) s firmou Kolací. Dodatek smlouvy vymezuje pravomoci obou stran při případných opravách a úpravách bytu a následném finančním krytí těchto prací. 10) ZO vzalo na vědomí návrh smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady s firmou Rumpold s.r.o. Tábor a pověřuje starostu a místostarostu k analýze předloženého návrhu. Zasedání ZO č. 13/2007 …… konané dne 12.12.2007. Přítomni: M.Břenda,, Z.Dobiáš, P.Procházka, J.Bednář, J.Klejnová a M.Petříková. Omluveni: J.Kudrna. Na 13. zasedání ZO byla přijata tato usnesení: 1) ZO vzalo na vědomí finanční zprávu – stav financí k 12.12.2007 činí 335.545,91 Kč.……….. 2) ZO vzalo na vědomí zprávy kontrolního a finančního výboru, které neshledaly žádné nedostatky v hospodaření obce... 3) ZO schválilo rozpočtovou změnu č. 8/ZO/2007 – přesun mezi § a položkami v rámci schváleného rozpočtu a přesun veškerých kompetencí na změny rozpočtu do konce roku 2007 na starostu obce. Při těchto změnách nesmí být zvýšen schodek rozpočtu.. 4) ZO schválilo rozpočet na rok 2008 s tím, že příjmy i výdaje jsou ve výši 2.423.400,-Kč. Rozpočet je tudíž sestaven jako vyrovnaný.. 5) ZO schválilo rozpočtový výhled na roky 2009 – 2010. V roce 2009 se předpokládají příjmy i výdaje ve výši 2.480.000,-Kč a v roce 2010 příjmy i výdaje 2.530.000,-Kč.. 6) ZO schválilo obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2007 o poplatku za svoz odpadů, který zůstává, stejně jako v letech minulých, na částce 400,-Kč za osobu i za rekreační objekt. Nutno zaplatit do 31.3.2008 ! Rozpočet obce na rok 2008 Příjmy: daň ze závislé činnosti 291.000 Kč daň z příjmů 473.000 Kč daň z přidané hodnoty 690.000 Kč poplatek za komunální odpad 90.000 Kč poplatek za psy 2.300 Kč správní poplatky 100 Kč

2 daň z nemovitostí 150.000 Kč neinvestiční dotace 7.200 Kč lesy 500.000 Kč voda 120.000 Kč stočné 8.000 Kč pronájem KD 75.000 Kč pronájem ostatních nemovitostí 3.000 Kč pronájem pozemků 13.800 Kč odpady – známky 4.200 Kč předplatné Polnice 2.000 Kč úroky BÚ 1.800 Kč Příjmy celkem: 2.423.400 Kč Výdaje: lesy 404.500 Kč silnice 262.500 Kč pitná voda 325.000 Kč odpadní vody 8.000 Kč příspěvek MŠ 9.000 Kč příspěvek ZŠ 42.000 Kč knihovna 47.100 Kč zájmová činnost v kultuře 65.000 Kč kapličky 1.000 Kč záležitosti kultury 9.800 Kč hřiště Vilice 20.000 Kč příspěvek První kolona 10.000 Kč příspěvek SDH 10.000 Kč nebytové hospodářství 102.000 Kč veřejné osvětlení 40.000 Kč územní plán 250.000 Kč svoz nebezpečných odpadů 15.000 Kč svoz komunálních odpadů 158.000 Kč péče o vzhled obce 28.000 Kč zastupitelstvo celkem 286.000 Kč činnost místní správy 318.500 Kč pojištění 12.000 Kč Výdaje celkem: 2.423.400 Kč Maškarní ples Milí občané, srdečně Vás zveme na tradiční Maškarní ples, konaný 1.2.2008. Předem Vám děkujeme za přispění do tomboly. Tombolu můžete Dne 12.1.2008 oslavil pan Bohumil Průša z Vilic 82. výročí svého narození. Blahopřejeme Z obecního archívu Tento obrázek berte jako pozvánku do maškarního průvodu, který bude v neděli 3.2.2008 Maškarní průvod z roku 1980, v pozadí stará cesta na Daměnice. nosit p. Jiřímu Bednářovi st. Zároveň Vás chceme pozvat na Maškarní průvod, který bude zahájen 3.2.2008 v 10.00 hod. u obecního úřadu. Věříme, že bude hojná účast nejen mezi diváky, ale že se budeme moci těšit i na velké zastoupení masek. za SDH M.Kudrna Svozy odpadů Termíny svozů se nemění, jsou jednou za 14 dní vždy v úterý a plynule navazují na loňské svozy. Letos již proběhly 8.1. a 22.1. a v tomto rytmu budou pokračovat po celý rok. Bude-li nějaká odchylka, včas se ji dozvíte.


Stáhnout ppt "Vilická polnice číslo 01/2008 22.1.2008 ročník 11. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, do nového roku měla vstoupit Vaše Vilická polnice v nové."

Podobné prezentace


Reklamy Google