Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vážení spoluobčané, začíná nám další etapa co se týče samosprávy obce. Po 8 letech se zásadním způsobem změnilo obsazení zastupitelstva. Nejen, že značně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vážení spoluobčané, začíná nám další etapa co se týče samosprávy obce. Po 8 letech se zásadním způsobem změnilo obsazení zastupitelstva. Nejen, že značně."— Transkript prezentace:

1 Vážení spoluobčané, začíná nám další etapa co se týče samosprávy obce. Po 8 letech se zásadním způsobem změnilo obsazení zastupitelstva. Nejen, že značně „omládlo“, věkový průměr je 38 let, ale po dlouhé době mají v zastupitelstvu zastoupení všechny místní části, což je jenom dobře. Od nového zastupitelstva zatím nečekejte žádné razantní změny, nebo nastolení nových směrů, kam by se obec měla ubírat. Neříkám, že žádné změny nebudou, ale určitě ne ve větších investičních akcích, které nastartovalo zastupitelstvo minulé a které se budou realizovat ještě v průběhu příštích dvou let. Právě nám začala stavba vodovodu a kanalizace k 6RD ve Vilicích, příští rok se tamtéž bude budovat nová silnice. Do toho další opravy komunikací a postupná rekonstrukce Spolkového domu „Kremlu“. Toto vše spolyká většinu obecního rozpočtu a to včetně rezerv z minulých let. Z finančních důvodů zde není mnoho prostoru k přílišným inovacím. Příští rok nám končí platnost „Místního programu obnovy venkova – obce Vilice“, který platil od roku 2009. Zastupitelstvo bude proto připravovat tento program nový s platností na dalších 5 – 10 let. Zde se budou moci svými nápady a myšlenkami realizovat všichni zastupitelé a tím určit směr, kterým se bude obec ubírat do budoucna. Do přípravy tohoto dokumentu by se však měla zapojit veškerá veřejnost, které není osud obce lhostejný. Pro inspiraci ovšem napřed doporučuji prostudování stávajícího programu, který najdete na webových stránkách obce. Hodnocení uplynulé dekády žádné nechystám, sami musíte vědět nejlépe co se podařilo udělat a co ne a jak si zastupitelstvo vedlo v běžném „provozu“. Doufám, že nová garnitura naváže na práci té minulé a kvalitativně posune vývoj obce zase o kousek dopředu a to ve prospěch nás všech. Potenciál na to bezesporu má, takže již nezbývá než myšlenky a vize přeměnit ve skutečnost. Aby svého cíle dosáhlo, přeji celému zastupitelstvu „svatou trpělivost“ a pevné nervy. M.Břenda Vilická polnice číslo 06/2014 9.11.2014 ročník 17. pro občany Vilic zdarma Ustavující zasedání ZO č.1/2014 konané dne 2.11.2014 Přítomni: M.Břenda, M.Bednář, J.Kudrna, M.Šedivá, J.Dobiáš, T.Kukla, K.Javorská Na ustavujícím zasedání ZO byla přijata tato usnesení: 1) ZO schválilo Jednací řád zastupitelstva obce. 2) ZO schválilo zvolení jednoho místostarosty. 3) ZO určilo, že všechny funkce zastupitelů budou vykonávány jako neuvolněné. 4) ZO zvolilo starostou obce Miroslava Břendu. Zasedání ZO č. 32/2014 konané dne 3.10.2014. Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, M.Šedivá, J.Kudrna Omluveni: J.Bednář, P.Procházka, J.Klejnová Na 32. zasedání ZO byla přijata tato usnesení: 1) ZO vzalo na vědomí finanční zprávu. 2) ZO vzalo na vědomí vyhodnocení nabídek ve výběrovém řízení na studii protipovodňových opatření obce Vilice. Z obdržených nabídek 3 uchazečů byl na základě splnění všech požadovaných kritérií a nabídnuté nejnižší ceny vybrán uchazeč: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5, za nabídkovou cenu 544.500,-Kč vč. DPH. 3) ZO schválilo návrh smlouvy na zhotovení výše uvedené studie s VÚMOP, Praha 5. 4) ZO schválilo dodatek smlouvy o dílo s Lubošem Vávrou – sdružení REMONT, Josefa Bricha 458, 391 43 Mladá Vožice, na vícepráce na projektu „Posílení vodovodu Hrnčíře“ za celkovou cenu 35.883,-Kč bez DPH. 5) ZO schválilo rozpočtové opatření č. 13/ZO/2014. Vaše nové zastupitelstvo

2 Dne 20. července 2014 se narodila Emilka Šedivá ze Zátiší. Do nového života jí přejeme jen to nejlepší. Sběr kovového šrotu Sbor dobrovolných hasičů Vilice pořádá sběr kovového šrotu. Kontejner od p. Klejny bude přistaven v následujících termínech - Vilice 22.11. - 23.11. - u bytovky, Zátiší 29.11. - 30.11. - dvůr lihovaru. Bližší informace u starosty sboru J. Kudrny. SDH tímto děkuje všem občanům, kteří se na této akci budou podílet a podpoří hasiče svým kouskem "železa" ! Svoz nebezpečných odpadů V nejbližších dnech (ještě není znám přesný termín) proběhne svoz nebezpečných odpadů. Sledujte proto vývěsky obce, kde bude termín zveřejněn. Výroční valná hromada SDH Bude se konat v pátek 5.12.2014 od 19:00 hod. v zasedací místnosti Spolkového domu čp 58 ve Vilicích. Všechny členky a členové jsou srdečně zváni. Účast v uniformě je žádoucí. Odečty vodoměrů Budou probíhat v posledním prosincovém týdnu. Kdo má vodoměr mimo stavení a bude jej v dohledné době zazimovávat, nechť si opíše jeho stav. Vyhne se tak jeho pracnému odkrývání koncem prosince. Zároveň s odečty vodoměrů budou všichni odevzdávat nové vyplněné a podepsané smlouvy o dodávce vody. Více si o tom řekneme v příští Polnici. Vítězky soutěže „O nejlepší štrúdl“ na 2. ročníku Vilického jablkobraní 5) ZO zvolilo místostarostou obce Jiřího Kudrnu. 6) ZO zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 7) ZO zvolilo předsedou finančního výboru Marii Šedivou 8) ZO zvolilo předsedou kontrolního výboru Kateřinu Javorskou. 9) ZO zvolilo za členy finančního výboru Martina Bednáře a Tomáše Kuklu. 10) ZO zvolilo za členy kontrolního výboru Jiřího Dobiáše a Markétu Sukovou. 11) ZO určilo, že výše odměn za výkon funkcí všech členů ZO se nemění, zůstávají na stejné výši jako v předcházejícím období. Ze zahájení stavebních prací na vodovodu a kanalizaci pro 6RD Vilice Ochutnávka soutěžních vzorků ze stejné soutěže


Stáhnout ppt "Vážení spoluobčané, začíná nám další etapa co se týče samosprávy obce. Po 8 letech se zásadním způsobem změnilo obsazení zastupitelstva. Nejen, že značně."

Podobné prezentace


Reklamy Google