Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zasedání ZO č. 8/2011. konané dne 15.7.2011. Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, J.Klejnová, M.Petříková a J.Kudrna. Omluveni: P.Procházka a J.Bednář. Na 8.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zasedání ZO č. 8/2011. konané dne 15.7.2011. Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, J.Klejnová, M.Petříková a J.Kudrna. Omluveni: P.Procházka a J.Bednář. Na 8."— Transkript prezentace:

1 Zasedání ZO č. 8/2011. konané dne 15.7.2011. Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, J.Klejnová, M.Petříková a J.Kudrna. Omluveni: P.Procházka a J.Bednář. Na 8. zasedání ZO byla přijata tato usnesení:. 1) ZO vzalo na vědomí finanční zprávu.. 2) ZO schválilo smlouvu s KÚ Jihočeského kraje o poskytnutí účelové dotace v rámci POV na opravu místních komunikací v celkové výši 150.000 Kč.. 3) ZO schválilo prodej části pozemku č.1246/1 o výměře cca 40 m2 p. Jiřímu Brtvovi, bytem Loudova 1880/8, Praha 3 za cenu 20,-Kč/m2. Jedná se o část dvora jeho nemovitosti ve Vilicích. 4) ZO vzalo na vědomí znalecký posudek Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, vypracovaný na žádost obce k posouzení erozního smyvu ve vztahu ke způsobu hospodaření na pozemcích, z kterých dešťová voda způsobila v loňském srpnu vyplavení sálu KD.. 5) ZO schválilo rozpočtové opatření č. 7/ZO/2011.. Vilická polnice číslo 05/2011 22.7.2011 ročník 14. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, je doba prázdnin a dovolených, takže pravá okurková sezóna. Tím není míněna úroda populární zeleniny, i když ta také vrcholí, ale označení, používané hlavně v novinářském slangu, pro dobu kdy se nic převratného neděje. Ne jinak tomu bude i s tímto vydáním Polnice, ne že by to bylo úplně na škodu. Přestože se nic zásadního probírat nebude, pořád je o čem psát a na co upozorňovat. V tuto dobu, více než jindy, jsou vítány příspěvky Vás ostatních občanů, které rádi zveřejníme. A to na jakékoliv téma. Nevím jestli jsem se o tom již v minulosti zmiňoval, ale rád vše zopakuji. Kdokoliv může do Polnice přispět článkem, názorem, nápadem, či upoutávkou na nějakou akci. Z reklam budou zveřejňovány pouze ty, které splní určitá, předem daná, kritéria. Jedinou podmínkou Vašich příspěvků je absence vulgarismů a projevů násilí a nesnášenlivosti. Pochopitelně nesmí chybět ani Váš podpis, který bude vždy pod článkem figurovat. Nenechte se zmást malou lokální působností tištěné Polnice. Vilice jsou sice malé, ale internet je mocné médium. Zaručuji Vám, že Váš názor zazní opravdu do daleka. Mám odezvu z různých koutů světa, např. z USA, že někteří krajané jsou detailně obeznámeni s děním v naší obci a to jen díky Polnici. Závěrem bych rád připomněl, že ZO nenese žádnou odpovědnost za obsah dodaných článků, otiskne je i v případě, že se s nimi neztotožňuje. Jinak všem přeji příjemné prožití zbytku léta a to i navzdory letošním rozmarům počasí. M.Břenda spektrum kulturního vyžití, které doposud v obci chybělo. Nebudou zde konány pouze výstavy, ale také kurzy, přednášky, promítání, a další aktivity. Jen v letošním roce nás ještě čeká výstava keramiky, výstava výtvarných prací žáků ZŠ z Ml.Vožice, kurz rukodělných prací a cestovatelská přednáška spojená s promítáním. V galerii, jak už z jejího názvu vyplývá, bude stálá expozice, takže návštěvu si můžete naplánovat prakticky kdykoliv. Protože zde nebude žádná otevírací doba, bude nutné si vyzvednout klíče od objektu u správce galerie, kterým je Drahuše Svobodová – tel.: 728 231 568 (doporučuji především v letních měsících a o víkendech), nebo na obecním úřadě ve Vilicích. V jednání je ještě další kontaktní místo a to kancelář MAS Krajina srdce v Mladé Vožici. Otevření stálé galerie ve Vilicích. 9.7.2011 byla ve Vilicích slavnostně otevřena stálá výstavní galerie spojená s vernisáží výstavy z umělecké tvorby rodiny Svobodovi. Galerie, která je umístěná v jednom objektu, spolu s tanečním sálem a restaurací, zájemcům tak nabídne další Na otevření galerie zavítal velký počet návštěvníků, bohužel minimum vilických, pro které primárně je tento kulturní stánek zřízen

2 Ozelenění obce. Určitě jste si všichni všimli, jak se mají čile k světu mladé stromy, které jsou vysázeny na vilické návsi v rámci projektu „Ozelenění obce“ a získání dotace na její obnovu. Přes mnohé výtky a negativní postoje některých občanů si myslím, že náves doznala podstatně lepší vzhled než měla před proměnou. Lví podíl na této skutečnosti mají i pánové Ladislav Pavlata a Tomáš Hlaváček, kteří se o dřeviny odborně starají a doufejme, že i nadále budou. S ohledem na skutečnost, že prvně jmenovaný je ředitelem pražské botanické zahrady, je předpoklad, že naše zeleň bude mít péči navýsost odbornou a potěší tak oko nejednoho procházejícího. Oběma proto patří naše poděkování. (J.Kudrna ml.) 1.Vilický cup. V sobotu 6.8.2011 pořádá První kolona Vilice tenisový turnaj ve čtyřhře. Dopolední kvalifikace budou probíhat souběžně na kurtech v Šebířově a ve Vilicích a to od 8 hodin. Hlavní odpolední turnaj pak bude po skončení kvalifikací ve Vilicích. Startovné je 200 Kč/os. a je včetně občerstvení, které bude připraveno i pro diváky v průběhu celého dne. Přihlašovat se lze na tel.: 606 466 632 pro startující v Šebířově a 723 947 857 pro startující ve Vilicích. Zveme všechny k hojné účasti a podpoře svých favoritů.. Hry bez hranic. Tuto sobotu, tj. 23.7.2011 pořádá obec Kamberk oslavy 750 let první písemné zmínky Kamberka. V rámci těchto oslav proběhnou od 13 do 18 hod. na fotbalovém hřišti „Hry bez hranic“ v netradičních disciplínách. Soutěže se zúčastní 6 pozvaných družstev, každé bude reprezentovat svoji obec. Jelikož Vilice jsou mezi pozvanými, tak doufáme, že svůj tým do soboty postaví. Proto vyzýváme všechny k návštěvě této záslužné kamberské aktivity a hlavně k podpoře vilického družstva.. Ukázkové odpoledne. Ještě jednou zveme všechny, kteří rádi tvoří, aby si přišli vyzkoušet práci s hlínou na hrnčířském kruhu a to v neděli 14.8.2011 od 14 hod. ve dvoře „U Mánesů“ ve Vilicích. Pod odborným vedením zde budete mít možnost si z hlíny vytvořit svůj vlastní umělecký výtvor. Akce je vhodná i pro děti. V případě nepříznivého počasí se přesouvá do galerie ve Vilicích.. Dne 16.června 2011 oslavil pan Josef Cirmon z Vilic 80. výročí svého narození Blahopřejeme Netradiční oslava narozenin, kterou pro svého dlouholetého starostu uspořádali členové SDH


Stáhnout ppt "Zasedání ZO č. 8/2011. konané dne 15.7.2011. Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, J.Klejnová, M.Petříková a J.Kudrna. Omluveni: P.Procházka a J.Bednář. Na 8."

Podobné prezentace


Reklamy Google