Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vážení spoluobčané, „dlouho“ jsme neprobírali dotace a problematiku kolem nich, takže se k této vděčné tematice vracím. Koncem loňského roku ZO schvalovalo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vážení spoluobčané, „dlouho“ jsme neprobírali dotace a problematiku kolem nich, takže se k této vděčné tematice vracím. Koncem loňského roku ZO schvalovalo."— Transkript prezentace:

1 Vážení spoluobčané, „dlouho“ jsme neprobírali dotace a problematiku kolem nich, takže se k této vděčné tematice vracím. Koncem loňského roku ZO schvalovalo seznam projektů, na které se obec pokusí získat dotaci. Ještě je brzy na hodnocení úspěšnosti podaných žádostí, ale něco už přece jen víme. Např. obdržíme dotaci ve výši 200.000,-Kč na propojení vodojemů, naopak neobdržíme nic na opravu a vybagrování požární nádrže. Tam bohužel nesplňujeme podmínku a to, že do nádrže nesmí být svedena splašková kanalizace, což v našem případě je. Z tohoto důvodu bude i do budoucna zbytečné žádat na tento projekt dotace. Z neinvestovaných prostředků na požární nádrž se ZO na minulém zasedání rozhodlo pro nový projekt a to realizaci studie protipovodňových opatření v obci Vilice (více na jiném místě). Ostatní dotační žádosti jsou zatím ve fázi schvalování, takže je zbytečné se k nim vyjadřovat. U již realizovaných projektů (ozelenění obce, parkety sál, galerie atd.), nebo momentálně realizovaném (oprava Kremlu) se ovšem potýkáme s docela zásadním problémem. Lidé nechodí na doprovodné akce, které jsou s těmito projekty smluvně vázány. Na základě těchto naplánovaných akcí (různé semináře, kurzy, výstavy, soutěže, promítání atd.) a i stanovení minimálního počtu účastníků na nich, nám byli přiděleny body, díky kterým jsme dotaci obdrželi. Je pochopitelné, že poskytovatel dotace chce mít kontrolu, zda se podmínky, ke kterým jsme se zavázali, dodržují. Při jejich nedodržování nám hrozí až vrácení celé dotace a utrum s dotacemi do budoucna. Z pozice starosty je mojí prioritní povinností shánět pro obec peníze a dotace jsou jedním z hlavních zdrojů. Není ovšem již mojí povinností, abych na každou doprovodnou akci nominoval celou svou rodinu a veškeré příbuzenstvo, aby byl dodržen alespoň minimální počet účastníků. Já přece dotace nesháním pro sebe a projekty, které se z nich realizují také neslouží pouze pro moji rodinu, ale pro všechny. Co je platné, když si výsledky realizovaného projektu každý pochvaluje, když je následně nevyužívá nebo jen minimálně. Závěrem s trochu jiného soudku – obec Vilice je účastníkem dvou projektů, které realizuje MAS Krajina srdce a to „Živá kronika“ a „Z pohádky do pohádky“. Zvláště druhý jmenovaný stojí za zmínku. V jeho rámci se bude na různých místech našeho regionu zhotovovat 28 dřevěných soch, které mají mít historickou vazbu na dané místo. Jelikož žádná báje či místní pověst s Vilicemi spjaté nejsou, vzali jsme za vděk novodobou historií a inspiraci čerpali v útlé knížečce básniček „Vožické obrázky“ autorky Věry Preclíkové. Zde se v básničce „O původu jména Vilice“ dočteme, že za vše můžou víly. Tudíž to budou právě víly, které ozdobí vilické veřejné prostory. Sochy se budou tvořit přímo na místě a to patrně v období květen – červen letošního roku. Nebude-li se vám zdát tento projekt příliš smysluplný, berte to jako poctu a pomníček pro paní Preclíkovou, která pro místní lidi hodně udělala a zanechala zde po sobě nesmazatelnou stopu.. Miroslav Břenda. Vilická polnice číslo 02/2014 5.4.2014 ročník 17. pro občany Vilic zdarma Vilice. Cíl projektu je eliminace nepříznivých účinků extrémních srážko-odtokových situací v obci. Konkrétně jde o významné omezení degradace půdy erozí, významné snížení dopadů záplav v obci, kontaminaci povrchových vod pod obcí a současně omezení usazování sedimentů z výše položených polí do požární nádrže v obci a rybníků nacházejících se pod obcí. 4) ZO vzalo na vědomí výsledky inventarizace obecního majetku, u kterého nebyly shledány žádné rozdíly. 5) ZO schválilo poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 50.000,-Kč OS MAS Krajina srdce se splatností do června 2015. 6) ZO schválilo novou cenu za jednorázový krátkodobý pronájem tanečního sálu v KD Vilice a to 2.500,-Kč. Zasedání ZO č. 28/2014 konané dne 28.3.2014. Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, P Procházka, J.Klejnová, J.Kudrna Omluveni: M.Petříková a J.Bednář Na 28. zasedání ZO byla přijata tato usnesení: 1) ZO vzalo na vědomí finanční zprávu. 2) ZO schválilo návrh rozpočtu DSO Mikroregionu Venkov na rok 2014, který počítá s příjmy i výdaji ve výši 195.500,-Kč. 3) ZO schválilo podání žádosti o podporu projektu protierozní a protipovodňové ochrany v širších územních vazbách intravilánu obce Vilice, prostřednictvím Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy do Operačního programu Životního prostředí. Projekt bude vypracován VÚMOP a obec Vilice se na něm bude podílet max. 50.000,-Kč plus DPH. Jedná se zejména o lokalitu nad obcí

2 Všem jubilantům blahopřejeme 5) ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 3/S/2014 a schválilo rozpočtové opatření č. 4/ZO/2014 – navýšení výdajů o 100.000,-Kč (půjčka MAS, projekt protipovodňových opatření). Dne 10. února 2014 oslavila paní Anežka Forejtová z Vilic 87. výročí svého narození, dne 7. března 2014 oslavila paní Anežka Nevařilová z Vilic 91. výročí svého narození a dne 26.března 2014 oslavil pan Karel Fukan ze Zátiší 82. výročí svého narození Tenisová sezóna zahájena Provoz na tenisovém kurtu ve Vilicích je letos již s předstihem zahájen. Cena za užívání kurtu je stejná jako v loňském roce a to 30,-Kč/os./hod., roční permanentka stojí 500,-Kč. Workshop – záchrana tradičních odrůd ovocných stromů MAS Krajina srdce pořádá dne 12.4.2014 workshop zaměřený na správnou praxi ošetření, zmlazování, stříhání a roubování ovocných stromů. Akce se bude konat částečně v zasedací místnosti „Kremlu“, částečně v terénu a to v čase od 9:00 – 12:00 hod. Cvrnkání kuliček Viličtí chalupáři pořádají v rámci „Vítání jara“ cvrnkání kuliček. Akce se koná dne 19.4.2014 od 14:00 hod na hřišti ve Vilicích. Děti vítány. Občerstvení zajištěno. Možná bude i petanque … Výroční schůze MS Vilice Myslivecké sdružení Vilice pořádá výroční schůzi dne 19.4.2014 v zasedací místnosti „Kremlu“. Začátek v 17:00 hod. Velkokapacitní kontejner Začátkem května bude v obci Vilice a Zátiší přistaven velkokapacitní kontejner na objemný domovní odpad. Do těchto kontejnerů nepatří nebezpečný odpad a elektro odpad! Poplatky za svoz domovního odpadu Upozorňujeme zapomnětlivce, že 31.3.2014 uplynul termín do kterého měli být zaplaceny poplatky za svoz domovního odpadu!!! Den matek SDH Vilice zve srdečně všechny maminky na tradiční oslavu Dne matek, která proběhne v sobotu 17. 5. od 18:00 v sále KD Vilice. Pouťová zábava SDH Vilice zve všechny na tradiční pouťovou zábavu. Akce proběhne 17. 5. 2014 v KD Vilice. Začátek je ve 20:00 a k poslechu a tanci bude hrát kapela Jakare. Vítězové z nedávného turnaje v šipkách Ze semináře „Legislativa v oblasti zpracování a produkce ovocných produktů“


Stáhnout ppt "Vážení spoluobčané, „dlouho“ jsme neprobírali dotace a problematiku kolem nich, takže se k této vděčné tematice vracím. Koncem loňského roku ZO schvalovalo."

Podobné prezentace


Reklamy Google