Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vážení spoluobčané, začali nám prázdniny a s nimi doba letních dovolených. Doba, na kterou se všichni celý rok těšíme a která nám pak neuvěřitelně rychlým.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vážení spoluobčané, začali nám prázdniny a s nimi doba letních dovolených. Doba, na kterou se všichni celý rok těšíme a která nám pak neuvěřitelně rychlým."— Transkript prezentace:

1 Vážení spoluobčané, začali nám prázdniny a s nimi doba letních dovolených. Doba, na kterou se všichni celý rok těšíme a která nám pak neuvěřitelně rychlým způsobem uběhne, až se divíme, jak je to vůbec možné. Ještě než nastoupíte do tohoto zrychleného vláčku zvaného letní prázdniny, vás musím upozornit na jednu zdánlivě banální záležitost, pro život obce a tím i všech jeho obyvatel však naprosto zásadního významu. A to jsou volby do obecního zastupitelstva, které se budou konat 10. – 11.10.2014. Určitě si mnozí řeknou: „co nás s tím otravuje před prázdninami, času dost“. Pravda do voleb relativně času dost, nicméně do začátku srpna musí být sestaveny kandidátky se vším nutným papírováním okolo a to už tolik času nezbývá. Zvláště vezmeme-li v potaz onen fenomén zrychleného toku času prázdnin. Nutnost sestavení zastupitelstva je snad zřejmá každému. Při jeho nesestavení hrozí obci dosazení správce ze státní správy a tím pádem omezení investičních akcí na nulu a všeho ostatního na nejnutnější životní minimum. V krajním případě pak sloučení s některou z okolních obcí. Jaká by byla potom role naší obce si můžete udělat obrázek sami, např. při pohledu na satelitní obce Mladé Vožice. S trochou nadsázky by se dalo říci, že špatné zastupitelstvo je pro obec pořád lepší nežli žádné. Špatné pochopitelně nikdo chtít nemůže, takže je to na vás, aby vůbec nějaké bylo a bylo co nejlepší. Ze stávajícího zastupitelstva vyjádřila většina své rozhodnutí dále nepokračovat a tím pádem dát příležitost jiným. Čas od času bylo slyšet kritiku na práci nebo rozhodnutí zastupitelstva. Mnohdy šlo spíše o osobní nevraživost k některému z členů zastupitelstva, nebo o nulovou toleranci vůči všemu co se udělalo, známou především z nejvyšší politiky, nežli o skutečný názor a konstruktivní návrhy. Teď je pro všechny nespokojené ta nejvhodnější chvíle ke vstoupení do obecní politiky, kde mohou své názory a vize přetavit ve skutečnost. Každopádně všem zájemcům, kteří budou chtít kandidovat do ZO nabízím svou pomoc se sestavením kandidátek a všech nutných kroků s tím spojených. Jen vás prosím, nenechávejte vše na poslední chvíli. Jednak budu poslední týden v červenci mimo Vilice, za druhé by se to v řádném termínu nemuselo stihnout. Žádné prodloužené nebo opravné termíny k dispozici nejsou. Přeji vám hezké prázdniny a trochu osobní statečnosti při rozhodování ohledně kandidátek. M.Břenda Vilická polnice číslo 04/2014 4.7.2014 ročník 17. pro občany Vilic zdarma 8) ZO schválilo darovací smlouvu s SK První kolona Vilice na finanční příspěvek na rok 2014 v celkové výši 10.000,-Kč. 9) ZO stanovilo pro volební období 2014 – 2018 počet zastupitelů do Zastupitelstva obce a to 7. Počet tudíž zůstává stejný jako doposud. 10) ZO zamítlo nabídku firmy LED lights consulting s.r.o. na výměnu svítidel veřejného osvětlení, která byla pro obec Vilice ve výši 119.857,-Kč a pro obce Zátiší a Hrnčíře ve výši 61.017,-Kč. Nabízená svítidla byla s použitím nové LED technologie svícení, nicméně v rozpočtu obce na tento projekt není dostatek finančních prostředků. 11) ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 07/S/2014 a č. 08/S/2014. ZO schválilo rozpočtové opatření č. 09/Z/2014 – zařazení dotací pro rok 2014 v celkové výši 375.000,-Kč (vodovod Hrnčíře 200.000,-Kč, JSDH 65.000,-Kč, MK 110.000,-Kč). 12) Návrh na projekt Rekonstrukce střechy a komínů na „Kremlu“ nebyl pro nedostatek financí ani zařazen do programu jednání a jeho realizace bude již na novém zastupitelstvu. Zasedání ZO č. 30/2014 konané dne 27.6.2014. Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, P.Procházka, M.Šedivá, J.Klejnová Omluveni: J.Kudrna, J.Bednář Na 30. zasedání ZO byla přijata tato usnesení: 1) ZO vzalo na vědomí finanční zprávu. 2) ZO schválilo bez výhrad celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2013 a to včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. 3) ZO schválilo účetní závěrku obce za rok 2013. 4) ZO vzalo na vědomí zařazení správního území obce do území působnosti MAS Krajina srdce. 5) ZO schválilo smlouvu s Městskou knihovnou Tábor o poskytování odborných knihovnických službách, které budou poskytovány bezúplatně. 6) ZO schválilo prodej pozemku parc. č. 222/4 manželům Lucii a Pavlovi Novotným, bytem Wolkerova 420, Sezimovo Ústí za 20,-Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující. 7) ZO schválilo bez výhrad závěrečný účet DSO Mikroregionu Venkov za rok 2013.

2 Blahopřejeme Dne 16. června 2014 oslavil pan Josef Cirmon z Vilic 83. výročí svého narození. Poznámka redakce: Problémy s nedostatkem vody pro Zátiší nebyly způsobeny špatnou dimenzí potrubí, jak jsme se mylně domnívali, ale zarostlým potrubím u vodojemu. Když se v roce 2007 prováděla rekonstrukce hlavního řadu do Zátiší, nebylo plastové potrubí dotaženo až do vodojemu, jak by se logicky předpokládalo, ale končilo cca 4 metry před vodojemem. Zde zůstal kousek původního potrubí z litiny a dokonce kousek skleněného. Právě sklo prasklo a kořeny stromů v potrubí udělaly „špunt“ bezmála 10 metrů dlouhý. Kdo tehdy dal k takovéto diletantské práci pokyn se dnes už asi nedozvíme. Každopádně dnes je již vše uvedeno do pořádku a zátišský vodovod má vody dost. Po plánovaném propojení s vodojemem vilickým, které proběhne teď v létě, bude mít vody trvalý přebytek a hlavně se zvýší její kvalita. Brigáda V sobotu 12.7.2014 se uskuteční ve Vilicích brigáda, během níž budou vybudovány základy pro budoucí sochy a provedeny nějaké další udržovací práce. Sraz brigádníků v 8:00 hod. na vilické návsi. Slavnostní odhalení soch Proběhne v sobotu 19.7.2014 od 14:00 hod. ve vilickém parčíku před kapličkou. Občerstvení zajištěno a pro děti skákací hrad taktéž. Zahájení sochařských prací na mohutných dubových kmenech. Konečný výsledek pak ozdobí vilickou náves. Oprava zátišského vodojemu V rámci opravy obecního vodojemu, který zásobuje vodou Zátiší, Kříženec a Hrnčíře, byly také provedeny technické zásahy Jednotky sboru dobrovolných hasičů. Během prvního zásahu byl prováděn průzkum vodovodního řadu, aby se eliminovala oblast možného výskytu závady. Při druhém, daleko fyzicky i časově náročnějším zásahu, probíhaly už samotné úklidové a čistící práce. Jednalo se o kompletní odbahnění, odkalení a závěrečné čištění tlakovým proudem vody uvnitř všech nádrží vodojemu. Náročnost zásahu spočívala hlavně v práci ve stísněných a nevětraných prostorách (vysoká vlhkost). Samotné zásahy by ale také nebylo možné provést bez potřebného vybavení a techniky, kterou jednotka disponuje. Je proto dobré vidět, že vynaložené prostředky, ať už ze strany obce nebo dotací, opravdu slouží k potřebám obyvatel obce. J.Kudrna ml., starosta SDH Tenisový turnaj První kolona Vilice pořádá v sobotu 16.8.2014 již 4. ročník tenisového turnaje ve čtyřhře. Prezence účastníků od 7:00 hod, začátek soutěží v 8:00 hod. Kurz keramiky V sobotu 23.8.2014 pořádá obec Vilice ve společenské místnosti Spolkového domu (Kremlu) kurz keramiky. Kurz je určen zejména pro děti, které si svá vyrobená díla budou moci odnést na památku domů. Začátek kurzu je v 16:00 hod.


Stáhnout ppt "Vážení spoluobčané, začali nám prázdniny a s nimi doba letních dovolených. Doba, na kterou se všichni celý rok těšíme a která nám pak neuvěřitelně rychlým."

Podobné prezentace


Reklamy Google