Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj 12. září 2016 Ostrava 117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj 12. září 2016 Ostrava 117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova."— Transkript prezentace:

1 Odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj 12. září 2016 Ostrava 117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova

2  Cíl podprogramu: Podprogram je zaměřen na naplňování cílů Programu obnovy venkova, schválených usnesením vlády České republiky ze dne 11. listopadu 1998, č Podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově obcí v souladu s místními tradicemi.  Příjemci podpory: obce do 3 tis. obyv./ svazky obcí. Podpora obnovy a rozvoje venkova

3 Dotační tituly 1.Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 2.Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci 3.Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova 4.Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci 5.Podpora obnovy a rekonstrukce místních komunikací Podpora obnovy a rozvoje venkova

4 Přehled žádostí za rok 2016 Podpora obnovy a rozvoje venkova 2016 Dotační titulPodané žádostíSchválené žádostí Podpora vítězů soutěže Vesnice roku50 Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova5430 Podpora obnovy drobných sakrálních staveb Podpora obnovy místních komunikací Celkem

5  Cíl podpogramu Budou podporovány akce zaměřené na opravu a údržbu místních komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.  Forma podpory a uznatelné náklady Dotace bude poskytována až do výše 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 100 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 1 mil. Kč.  Předpokládaná alokace na podprogram pro rok 2017: 300 mil. Kč. Dotační titul č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací

6 Členění žádostí dle krajů v roce 2016 poč.krajpodané žádostidoporučené akce 1 Jihočeský Jihomoravský Karlovarský257 4 Královéhradecký354 5 Liberecký Moravskoslezský737 7 Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Vysočina Zlínský5915 Celkem

7 Přílohy, které musí být přiloženy k předkládané žádosti: Výpis z katastru nemovitostí včetně katastrální mapy; Doklad o vlastnictví dotčeného majetku; Předpokládaný rozpočet akce podrobněji členěný podle věcných položek; Podrobná fotodokumentace poškozeného majetku uložená na CD; Části projektové dokumentace zahrnující průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu a situaci stavby; Dokumentace požadovaná podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

8  Rozebíratelná vazba;  Nevložení do elektronického systému;  Nedostatečná fotodokumentace;  Absence CD. Nejčastější chyby

9 1.Výzva k předkládání žádostí; 2.Hodnocení Formální – forma dodání (vazba), počet příloh, datum přijetí Věcné – obsahová část dokumentace 3.Jednání hodnotitelské komise; 4.Schválení rozhodnutím ministryně; 5.Zveřejnění výsledků na Administrace programů

10 Administrace žádostí PORV „Nerozebiratelná“ podoba žádosti

11 Mgr. Bc. Ján Janiga Přeji Vám mnoho úspěchů.


Stáhnout ppt "Odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj 12. září 2016 Ostrava 117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova."

Podobné prezentace


Reklamy Google