Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj 12. září 2016 Ostrava 117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj 12. září 2016 Ostrava 117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova."— Transkript prezentace:

1 Odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj 12. září 2016 Ostrava 117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova

2  Cíl podprogramu: Podprogram je zaměřen na naplňování cílů Programu obnovy venkova, schválených usnesením vlády České republiky ze dne 11. listopadu 1998, č. 730. Podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově obcí v souladu s místními tradicemi.  Příjemci podpory: obce do 3 tis. obyv./ svazky obcí. Podpora obnovy a rozvoje venkova

3 Dotační tituly 1.Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 2.Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci 3.Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova 4.Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci 5.Podpora obnovy a rekonstrukce místních komunikací Podpora obnovy a rozvoje venkova

4 Přehled žádostí za rok 2016 Podpora obnovy a rozvoje venkova 2016 Dotační titulPodané žádostíSchválené žádostí Podpora vítězů soutěže Vesnice roku50 Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci817235 Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova5430 Podpora obnovy drobných sakrálních staveb404156 Podpora obnovy místních komunikací1 008280 Celkem 2 333751

5  Cíl podpogramu Budou podporovány akce zaměřené na opravu a údržbu místních komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.  Forma podpory a uznatelné náklady Dotace bude poskytována až do výše 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 100 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 1 mil. Kč.  Předpokládaná alokace na podprogram pro rok 2017: 300 mil. Kč. Dotační titul č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací

6 Členění žádostí dle krajů v roce 2016 poč.krajpodané žádostidoporučené akce 1 Jihočeský12955 2 Jihomoravský13127 3 Karlovarský257 4 Královéhradecký354 5 Liberecký3311 6 Moravskoslezský737 7 Olomoucký8330 8 Pardubický6319 9 Plzeňský6320 10 Středočeský15447 11 Ústecký7020 12 Vysočina8818 13 Zlínský5915 Celkem1006280

7 Přílohy, které musí být přiloženy k předkládané žádosti: Výpis z katastru nemovitostí včetně katastrální mapy; Doklad o vlastnictví dotčeného majetku; Předpokládaný rozpočet akce podrobněji členěný podle věcných položek; Podrobná fotodokumentace poškozeného majetku uložená na CD; Části projektové dokumentace zahrnující průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu a situaci stavby; Dokumentace požadovaná podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

8  Rozebíratelná vazba;  Nevložení do elektronického systému;  Nedostatečná fotodokumentace;  Absence CD. Nejčastější chyby

9 1.Výzva k předkládání žádostí; 2.Hodnocení Formální – forma dodání (vazba), počet příloh, datum přijetí Věcné – obsahová část dokumentace 3.Jednání hodnotitelské komise; 4.Schválení rozhodnutím ministryně; 5.Zveřejnění výsledků na www.mmr.czwww.mmr.cz Administrace programů

10 Administrace žádostí PORV „Nerozebiratelná“ podoba žádosti

11 Mgr. Bc. Ján Janiga Jan.janiga@mmr.cz 224 864 006 Přeji Vám mnoho úspěchů.


Stáhnout ppt "Odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj 12. září 2016 Ostrava 117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova."

Podobné prezentace


Reklamy Google