Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ: EFEKTIVNOST A DOSTUPNOST ING. IVETA VRABKOVÁ, PH.D. 8. října 2014 Club Hotel Harmony Ostrava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ: EFEKTIVNOST A DOSTUPNOST ING. IVETA VRABKOVÁ, PH.D. 8. října 2014 Club Hotel Harmony Ostrava."— Transkript prezentace:

1 OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ: EFEKTIVNOST A DOSTUPNOST ING. IVETA VRABKOVÁ, PH.D. 8. října 2014 Club Hotel Harmony Ostrava

2 OBSAH PŘÍSPĚVKU  Postavení ORP v systému veřejné správy v ČR  Východiska současného stavu  Jaká je místní dostupnost ORP?  Jak měřit efektivnost?

3 SYSTÉM VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR (zúžené pojetí) veřejná správastátní správaspecializovánavšeobecná územní samospráva (obce, kraje) přenesená působnost samostatná působnost

4 VÝCHODISKA SOUČASNÉHO STAVU  Reforma veřejné správy, II. etapa ukončena zrušením okresních úřadů k Cíl – přiblížení výkonu veřejné správy občanům (dekoncentrace státní správy).  Výsledek reformy → spojený (smíšený) model místní veřejné správy.  Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností; Vyhláška MV ČR č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností.  III. etapa reformy veřejné správy se zaměřuje na modernizaci, elektronizaci, management kvality a zlepšování výkonnosti.

5 TYPY OBCÍ DLE MÍRY PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI  Obce (základní rozsah) – 6253 (100%)  Obce s matričním úřadem – 1230  Obce se stavebním úřadem  Obce s pověřeným obecním úřadem  Obce s rozšířenou působností – 205 (3,3%) I. stupeň II. stupeň III. stupeň

6 VELIKOSTNÍ SKUPINY ORP DLE POČTU OBYVATEL SPRÁVNÍHO OBVODU ORP/velikost správního obvodu ≤ 100 tis. obyvatel ≤ 50 tis. obyvatel ≤ 30 tis. obyvatel ≤ 20 tis. obyvatel >20 tis. obyvatel Praha46534 Středočeský kraj37763 Jihočeský kraj12428 Plzeňský kraj12345 Karlovarský kraj03022 Ústecký kraj24541 Liberecký kraj12151 Královéhradecký kraj12246 Pardubický kraj12345 Kraj Vysočina03345 Jihomoravský kraj18363 Olomoucký kraj13333 Zlínský kraj05323 Moravskoslezský kraj33754 Celkem SO ORPmin.max. Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Celkem Tabulka 1: Velikostní skupiny ORP dle počtu obyvatel SO, k Zdroj: ČSÚ Vlastní zpracování. Tabulka 2: Nejmenší a největší SO dle počtu obyvatel

7 ANALÝZA MÍSTNÍ DOSTUPNOSTI ORP  1 model: dojezdová doba v časových pásmech – 5, 10, 15 minut.  2 model: dojezdová doba v časových pásmech – 5, 10, 15 a 20 minut.  Metodika - pro vytvoření map časové dostupnosti ORP byla zpracována síťová analýza vycházející z teorie grafů. Základem této metody síťové analýzy byla silniční a uliční síť. Data o silniční a uliční síti pro síťovou analýzu byla poskytnuta Ředitelstvím silnic a dálnic.

8 Obrázek 1 : Mapa dojezdových času v podmínkách SO ORP

9 ZÁVĚR K 1 MODELU Maximální dojezdovou dobu do 15 minut v rámci SO ORP má v ČR:  22 obvodů hlavního města Prahy a  pouze10% ORP (cca 21 ORP).

10 OLOMOUCKÝ KRAJ: ORP Název SO ORPPočet obyvatel Olomouc Prostějov Přerov Šumperk Jeseník Hranice Zábřeh Litovel Šternberk Uničov Mohelnice Lipník nad Bečvou Konice Oderské vrchy a vojenský újezd Libavá Komplikovaný tvar SO Obrázek 2: Mapa dojezdových časů SO ORP Olomouckého kraje. Tabulka 3: Počty obyvatel ve SO ORP Olomouckého kraje Horský masív

11 ZÁVĚR K MODELU 2 Maximální dojezdovou dobu do 20 minut má 76, 6 % ORP v ČR. Nejméně příznivou dojezdovou dobu (přesahující 20 minut) mají na velké části svého území ORP:  Pelhřimov (Kraj Vysočina);  Jindřichův Hradec (Jihočeský kraj);  Kutná Hora (Středočeský kraj);  Český Krumlov (jihočeský kraj);  Klatovy (Plzeňský kraj);  Kralovice (Plzeňský kraj);  Karlovy Vary (Karlovarský kraj);  Litvínov (Ústecký kraj).

12 CO OVLIVŇUJE ÚROVEŇ MÍSTNÍ DOSTUPNOSTI ORP?  Geografické podmínky – zejména horské hraniční oblasti;  nepravidelný tvar SO;  umístění (lokalizace) správního centra v rámci správního obvodu;  úroveň dopravní obslužnosti – silniční síť, dopravní situace. K dalším (doprovodným faktorům) především patří – úroveň a možnosti veřejné hromadné dopravy a možnosti parkování.

13 Užitek a udržitelnost Životní prostředí Konečné výsledky Průběžné výsledky Organizace nebo program Hospodárnost Efektivnost Nákladová efektivnost VýstupyČinnostiVstupy Účinnost 2. Potřeby Cíle Relevance Socioekonomická situace VÝKONNOSTNÍ MODEL VEŘEJNÉ SPRÁVY

14 MĚŘENÍ EFEKTIVNOSTI ORP Efektivnost (mikroúroveň) v podmínkách jednotlivých institucí (ORP)  Finanční a technické poměrové ukazatelé vztažené k úřadu jako celku nebo konkrétní agendě přenesené působnosti v rámci úřadu (např. přestupková agenda, agenda na úseku vnitřní správy, stavebního řádu, sociálně právní ochrany, atd.).  Nástroj hodnocení - model DEA. Vstupní a výstupní parametry  Vstupní – přepočtené počty zaměstnanců, mzdové náklady, provozní náklady, apod.  Výstupy počet konkrétních úkonů (např. vydaných rozhodnutí, vyřízených žádostí), příspěvek na výkon státní správy ze státního rozpočtu, apod.

15 Děkuji za pozornost a přeji hezký den v Ostravě


Stáhnout ppt "OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ: EFEKTIVNOST A DOSTUPNOST ING. IVETA VRABKOVÁ, PH.D. 8. října 2014 Club Hotel Harmony Ostrava."

Podobné prezentace


Reklamy Google