Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Na mimořádném zasedání ZO byla přijata tato usnesení: 1) ZO schválilo smlouvu s Jihočeským krajem o poskytnutí neinvestiční dotace pro sbor dobrovolných.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Na mimořádném zasedání ZO byla přijata tato usnesení: 1) ZO schválilo smlouvu s Jihočeským krajem o poskytnutí neinvestiční dotace pro sbor dobrovolných."— Transkript prezentace:

1 Na mimořádném zasedání ZO byla přijata tato usnesení: 1) ZO schválilo smlouvu s Jihočeským krajem o poskytnutí neinvestiční dotace pro sbor dobrovolných hasičů obce nasazených v průběhu povodní v červnu 2013. Dotace bude poskytnuta ve výši 66.000,-Kč. 2) ZO schválilo smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny pro rok 2014 s dodavatelem LUMEN ENERGY a.s., Praha. Dodavatel vyhrál zakázku ve výběrovém řízení, které se konalo formou elektronické aukce. Pro obec Vilice tak v nadcházejícím roce vznikne úspora přesahující 25% vynaložených nákladů oproti stávajícímu dodavateli, kterým je E.ON.. Vážení spoluobčané, s nastávající zimou spousta z vás řeší problém jak se předzásobit palivem na nadcházející období. Tedy alespoň ti z vás, co vše nechávají na poslední chvíli. Nebo pro které není žádné množství dostatečné, a tak se prozíravě předzásobují na dlouhá léta dopředu. Nebylo by tomu co vytknout, kdyby k tomuto předzásobení nedocházelo v některých případech prachsprostou zlodějnou. Že vždy v jarních a podzimních měsících se okolní obecní a státní lesy stávají místem nájezdu zlodějů, se už stalo jakousi tradicí. V poslední době se však rozmohlo kradení i v soukromých lesích. Změnila se i skladba kradených stromů. Už zdaleka nejde jen o sušiny, ale stále častěji o zdravé jehličnaté i listnaté stromy. Zloději buď už lesy od sušin vybrali, nebo se jejich bezohlednost a troufalost stále zvyšuje. Ke svým nájezdům využívají hlavně doby, kdy je většina lidí v práci, nebo v pozdním večeru, kdy je šance, že se bude někdo potulovat po lese, mizivá. Také je často slyšet „řvát pily“ z okolních lesů kolem sobotního a nedělního poledne, kdy slušní lidé zasedají k obědu. Ke krádežím jsou často preferovány lesy, jejichž majitelé nejsou místní, např. paní Vejmolákové jsou lesy systematicky drancovány již několik let. Že se jedná o místní lidi, kteří okrádají své sousedy a kamarády je zřejmé ze stop zanechávaných na místě krádeží. Že se dokonce ví, kdo nás všechny okrádá, je také veřejným tajemstvím. On totiž okruh lidí, schopných takovéhoto jednání a pokleslé morálky, není zase tak velký. Všem majitelům lesů proto doporučuji, aby častěji kontrolovali své lesy, zejména ve výše uvedených dobách, které jsou tak oblíbené zloději. Při chycení zloděje na místě činu okamžitě volejte policii, jakákoliv snaha o nějaké sousedské nápravy se v těchto případech bude míjet účinkem. Nezapomeňte, že máte co do činění s lidmi, kteří mají tak silnou „hroší kůži“, že snad jen velká pokuta a vyvolání veřejné ostudy je mohou naučit normálnímu civilizovanému chování. Miroslav Břenda Vilická polnice číslo 08/2013 16.12.2013 ročník 16. pro občany Vilic zdarma 3) ZO schválilo rozpočtový výhled na roky 2015 – 2016, který předpokládá další snižování příjmů obce. 4) ZO schválilo dodavatele na odvoz a likvidaci odpadů pro rok 2014, kterým bude firma Rumpold s.r.o., Tábor. 5) ZO schválilo smlouvu o dílo s p. Josefem Klejnou, Zátiší 49 na zimní údržbu MK na období prosinec 2013 – duben 2014 za 550,-/hod. vč. DPH. 6) ZO schválilo dotační kalendář pro rok 2014 na dotace poskytované Jihočeským krajem. Z programu POV bude podána žádost o dotaci na opravu MK ve výši 200.000,-Kč. Z ostatních programů JK pak žádost o dotaci na propojení vodojemů ve výši cca 250.000,Kč, vybagrování a opravu požární nádrže ve Vilicích ve výši cca 100.000,-Kč a na vybavení zásahového družstva SDH ve výši cca 80.000,-Kč. 7) ZO schválilo obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2013, o nakládání s odpady. Výše poplatků pro občany ani rekreační objekty se nemění. 8) ZO schválilo vyřazení nepotřebného majetku obce dle doporučení likvidační komise. 9) ZO vzalo na vědomí zprávy finančního a kontrolního výboru. 10) ZO vzalo na vědomí podání výpovědi z nájmu všem subjektům v budově čp. 58 (Kreml). Výpověď se nevztahuje na garáže. Mimořádné zasedání ZO konané dne 22.11.2013 Přítomni: celé zastupitelstvo Zasedání ZO č. 26/2013 konané dne 13.12.2013. Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, M.Petříková, J.Bednář, J.Klejnová Omluveni: J.Kudrna, P.Procházka Na 26. zasedání ZO byla přijata tato usnesení: 1) ZO vzalo na vědomí finanční zprávu. 2) ZO schválilo rozpočet obce na rok 2014 s tím, že příjmy i výdaje jsou ve výši 3.476.848,-Kč, tudíž rozpočet je sestaven jako vyrovnaný.

2 Svoz odpadů – změna termínu. Poslední letošní svoz domovních odpadů od firmy Compag Votice nebude v úterý 31.12., ale v pondělí 30.12.2013. Zátišské zpívání Tak už tady zase máme adventní čas, čas vyplněný pečením cukroví, sháněním dárků, předvánočním úklidem a plánováním novoročních předsevzetí. Každý se na vánoční svátky připravuje po svém, ale myslím, že klidnou hodinku před štědrovečerní večeří si jistě zasloužíme všichni. Pojďme tedy opět na chvíli postát u stromku (resp. U čekárny), zazpívat několik tradičních českých koled (žádné Jingle Bells), ochutnat cukroví od sousedů (nevím čím to je, ale to je vždycky lepší ), zahřát se svařeným vínem a užít si – jakkoli to zní jako klišé – klid a pohodu. Sejdeme se 24.12. 2013 v 15:00 hod. v Zátiší na návsi. A samozřejmě jsou zváni i mimozátišští. M.P. 11) ZO vzalo na vědomí pravidla krátkodobého pronájmu nově zrekonstruovaných prostor v budově čp. 58 (Kreml).. 12) ZO zamítlo poskytnutí příspěvku Stanici pro zraněné živočichy ve Voticích.. 13) ZO schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000,-Kč Jihočeskému centru pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. v Táboře.. 14) ZO zamítlo poskytnutí příspěvku Občanskému sdružení PREVENT, Strakonice na podporu služeb v oblasti protidrogové politiky.. 15) ZO schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000,-Kč Domovu svatého Josefa v Žirči u Dvora Králové n./L. na zkvalitnění péče o lidi nemocné roztroušenou sklerózou.. 16) ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 09/S/2013 – přesuny v rámci rozpočtu a schválilo rozpočtové opatření č. 10/ZO/2013 navýšení příjmů i výdajů o 5.000,-Kč (viz bod 14 a 16). Oběma jubilantkám blahopřejeme Poděkování: Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, kteří se zúčastnili brigády na výsadbě ovocných stromků, která se realizovala v nově zakládaném sadu u vilických chat a podél místní komunikace mezi Vilicemi a Zátiším. S žádostí o pomoc byly osloveny všechny vilické spolky, z nichž každý dodal dostatek svých členů, takže bezmála 300 stromků bylo během dopoledne zasazeno. Druhé poděkování bych chtěl adresovat rodině Petříkové ze Zátiší, která vlastními náklady zorganizovala bohaté pohoštění u příležitosti „požehnání křížku“ pro všechny zúčastněné, kterých bylo nemálo. Výběr vodného K odečtu vodoměrů a výběru vodného dojde v týdnu mezi vánočními svátky, konkrétně od 27.12. do 30.12.2013. Vánoční besídka Tato tradiční akce se letos uskuteční v sobotu 21.12. od 17:00 hod v galerii ve Vilicích. Vystoupí malí muzikanti pod vedením Mirky Kuklové a nově též pěvecký sbor žáků ze ZŠ z Mladé Vožice. Výroční valná hromada První kolony V pátek 27.12.2013 se v zasedací místnosti „Kremlu“ uskuteční výroční VH cyklistického klubu První kolona. Začátek v 19:00 hod. Dne 5. prosince 2013 oslavila paní Marie Klejnová ze Zátiší 81. výročí svého narození, dne 16. prosince 2013 oslavila paní Marie Střelková ze Zátiší 80. výročí svého narození. Spokojené vánoční svátky a hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce všem svým spoluobčanům přeje Zastupitelstvo obce Vilice.


Stáhnout ppt "Na mimořádném zasedání ZO byla přijata tato usnesení: 1) ZO schválilo smlouvu s Jihočeským krajem o poskytnutí neinvestiční dotace pro sbor dobrovolných."

Podobné prezentace


Reklamy Google