Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zasedání ZO č. 17/2012. konané dne 2.11.2012. Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, J.Klejnová, M.Petříková, J.Kudrna a J.Bednář. Omluveni: P.Procházka. Na 17.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zasedání ZO č. 17/2012. konané dne 2.11.2012. Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, J.Klejnová, M.Petříková, J.Kudrna a J.Bednář. Omluveni: P.Procházka. Na 17."— Transkript prezentace:

1 Zasedání ZO č. 17/2012. konané dne 2.11.2012. Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, J.Klejnová, M.Petříková, J.Kudrna a J.Bednář. Omluveni: P.Procházka. Na 17. zasedání ZO byla přijata tato usnesení: 1) ZO vzalo na vědomí finanční zprávu.. 2) ZO schválilo smlouvu o dílo s p. Pavlem Mrázem, tř. 9. května 678, Tábor na vypracování PD k územnímu řízení a stavebnímu povolení na projekt: „Posílení vodovodu Hrnčíře“ za celkovou cenu 75.000,- Kč.. 3) ZO schválilo smlouvu o dílo s p. Ing. Jaroslavem Fleglem, Kosmonautů 248, Pardubice na zhotovení pasportu místních komunikací obce Vilice za celkovou cenu 14.900 Kč vč. DPH.. 4) ZO schválilo smlouvu o dílo s p. Josefem Klejnou, Zátiší 49 na zimní údržbu MK na období 11/12 – 3/13 za 550,-/hod. vč DPH.. 5) ZO schválilo obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2012, o nakládání s odpady. Výše poplatků pro občany ani rekreační objekty se nemění.. 6) ZO schválilo žádost o bezúplatný převod a současně i samotný převod 1/22 pozemku p.č. 923/1 v k.ú. Vilice z vlastnictví ČR do vlastnictví obce Vilice.. 7) ZO schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace na rok 2013 z POV na opravu místních komunikací ve výši 200.000,-Kč.. 8) ZO stanovilo ceny stavebních pozemků 6RD Vilice na 100,-Kč/m2 s tím, že byl určen postup na rozdělení pozemků jednotlivým žadatelům. Vilická polnice číslo 06/2012 11.11.2012 ročník 15. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, v tomto úvodníku bych se rád vrátit k problému, který nás trápí již delší dobu, nicméně se k němu dostáváme až nyní se zpožděním. Stále se totiž vyskytovaly témata, která se jevila jako zajímavější a naléhavější. Tím starým problémem je nekázeň při separování odpadů. Nejedná se přitom o ojedinělý jev. Hlášeno to mám jak ze strany MěÚ Ml.Vožice, jenž nám vyváží popelnice s PET lahvemi, tak od Compagu, který likviduje ostatní odpad. Mezi petkami se vyskytuje vše možné, dokonce i „schované“ mršiny uhynulých zvířat. U domovního směsného odpadu se zase s oblibou v létě plnily popelnice zahradním odpadem a teď s příchodem chladných dnů, pro změnu žhavým popelem. Je-li popelnice pro směsný odpad plná, dotyčný se nerozpakuje svůj odpad nasypat třeba do skla. Přitom tráva, větve a listí nemá v popelnicích na domovní odpad co pohledávat a na separovaný už vůbec ne. Zahradní odpad patří na kompost, v případě že jej nemáte, tak na skládku zeleného odpadu ve Vilicích. Ukládání nepatřičného odpadu do popelnic na odpad separovaný považuji za normální zvrhlost. To se nedá omluvit neznalostí, nebo hloupostí. Nevěřím, že u nás žije tak hloupý člověk. Evidentně jde o záměr, ignoraci zavedených pravidel, kdy dotyčný, nebo dotyční dělají hlupáky z nás ostatních. Tato nekázeň pak vrhá špatné světlo na celou vesnici, kde k tomu dochází. Nutno podotknout, že drtivá většina hlášení přichází ze Zátiší. Apeluji proto tímto na zátišské, na tu většinu slušných a pořádkumilných obyvatel, aby věnovali více pozornosti prostoru kde se nádoby na separovaný odpad nachází, a eventuálního „ignoranta“ poučili o pravidlech separace. Protože kdo jiný by měl dohlédnout na pořádek ve vsi, ne-li sami její obyvatelé? M.Břenda 9) ZO schválilo rozpočtové opatření č. 9/ZO/2012. 10) ZO schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000,-Kč zdravotnickému zařízení Domov sv. Josefa v Žirči. Jedná se o jediné zdravotnické zařízení v ČR pro lidi nemocné roztroušenou sklerózou.. 11) ZO zvalo na vědomí zprávu M.Petříkové z jednání pracovní skupiny ORP Ml.Vožice. (viz dále) 12) ZO schválilo s účinností od 1.12.2012 neplatičům místních poplatků navýšení dlužné částky o 100%.. Odečty vodoměrů Budou probíhat v posledním prosincovém týdnu. Kdo má vodoměr mimo stavení a bude jej v dohledné době zazimovávat, nechť si opíše jeho stav. Vyhne se tak jeho pracnému odkrývání koncem prosince.. Výroční valná hromada SDH Se bude konat v pátek 7.12.2012 od 19:00 hod. v salonku restaurace ve Vilicích.. Vánoční besídka Se uskuteční v sobotu 22.12.2012 a proběhne opět ve výstavní galerii ve Vilicích. Besídku si tentokráte vezmou za své mladší členové zastupitelstva, kteří ji organizačně zajistí, takže se určitě máte na co těšit. Začátek je v 17:00 hod. Přílohou této Polnice je i nabídkový leták služeb Pečovatelské služby Ml.Vožice. Eventuální zájemci o služby nechť se hlásí na OÚ Vilice...

2 Mateřská školka Ml.Vožice Mám za úkol Vás informovat o situaci, která se sice netýká každého občana z našich obcí, ale přesto je pro spoustu z nás důležitá, a sice o kapacitě Mateřské školy v Mladé Vožici a o umisťování dětí z okolních obcí do ní. Rodiče, kteří mají trvalý pobyt v Mladé Vožici (a tím pádem i jejich dítě), jsou „za vodou“, ale co rodiče například ze Zátiší (dosaďte dle Vašeho bydliště)? V září jsem se zúčastnila třetího jednání pracovní skupiny Mladovožicko, která má vytyčené 2 úkoly: 1) rozšíření kapacity MŠ a 2) rozšíření mladovožické pečovatelské služby do obcí mikroregionu (o tom na jiném místě této Polnice). Tak tedy MŠ: v současné době je situace taková, že mimovožické děti nemají téměř šanci na umístění (pouze předškoláci-tam je to dané zákonem), letos bylo odmítnuto 11dětí (číslo mi poskytla paní ředitelka). Rodiče to řeší různě, někteří školkami v okolí (pro nás tedy přichází v úvahu Načeradec a Louňovice pod Blaníkem), jiní třeba, pokud jezdí za prací do Tábora, dávají děti do táborských školek. Dokonce se objevilo i účelové přihlášení dítěte k trvalému pobytu v Mladé Vožici (ne z naší obce!). Ještě pro přehlednost uvedu, že v MŠ je 115 dětí, z toho 18 mimovožických. Řešení jsme ve „skupině“ našli - zřídit 1 místnost v budově ZŠ (nejlépe pro předškoláky, to aby se během posledního školkového roku postupně zorientovaly ve škole, potkávaly své budoucí spolužáky, prostě aby ten jejich nástup do 1. třídy nebyl takový šok). Jenomže šok jsme místo toho zažili my - na další schůzku pracovní skupiny se dostavil místostarosta Mladé Vožice pan Slabý. A ten nám oznámil (cituji ze zápisu): „Sdělil, že všechny děti z Mladé Vožice byly umístěny. Dále sdělil, že Město Mladá Vožice získalo příslušná povolení (na 2 roky) na využití jedné třídy v budově ZŠ pro účely dopoledního provozu MŠ, konkrétně pro předškoláky s kapacitou max. 15 dětí. Tuto možnost nabídlo rodičům předškoláků, tito však o toto řešení neprojevili zájem (dopolední provoz jim nepostačuje, zároveň obava o bezpečnost dětí). Odpolední provoz v budově školy není možný, protože tato třída, ke které patří i schválené sociální zařízení, slouží jako družina. Jiná třída v budově pro tento účel není vhodná a nyní ani volná.“ Z výše uvedeného tedy vyplývá, že Město snahu sice mělo, dle mého názoru, ale ta snaha mohla být větší. Například? Setkání s mimovožickými rodiči dětí, které byly odmítnuty - nekonalo se! Problém s odpoledním provozem by podle mě mohl mít následující řešení: děti by šly na oběd do MŠ, tam by přespaly a zůstaly až do odpoledne, protože ne všechny děti ve školce spí, takže by kapacita nebyla překračována (na to mi pan Slabý odpověděl něco ve smyslu, zda si umím představit chodit s 15dětmi každý den ven. Přitom paní učitelky s nimi chodí opravdu každý den ven, pouze během extrémních mrazů ne…). A argument rodičů - „obava o bezpečnost dětí“ - to mi připadá úplně zcestné a nemám k tomu slov…. Dne 18.října 2012 oslavila paní Edita Fukanová ze Zátiší 75. výročí svého narození a dne 31.října 2012 oslavil pan Zdeněk Petrásek z Hrnčíř 75. výročí svého narození. Oběma jubilantům blahopřejeme Pan místostarosta poté vyřkl myšlenku, že bychom se my - malé obce na Mladovožicku - měly domluvit, v jedné z nich vybudovat školku a z ostatních obcí tam děti svážet (například mikrobusem). Bohužel na tomto setkání jsem ještě neměla informaci o tom, že naši rodiče začátkem 80. let chodili několik týdnů brigádničit do právě budované školky v Mladé Vožici (omlouvá mě můj věk, to si vážně nemůžu pamatovat ), to bych to panu místostarostovi připomněla. Na druhou stranu, soudě alespoň dle věku, by si tuto skutečnost mělo pamatovat vedení vožické radnice. Ale asi nechce. Já vím, že není v mých silách tuto špatnou situaci vyřešit, pravděpodobně jí bohužel nevyřeší ani naše pracovní skupina (předpokládám, že žádná ze zúčastněných vesnic nebude mít finance ani chuť školku stavět). Ještě jedno řešení jsem ale zapomněla poznamenat: zřízení 1-2 tříd v budově zvláštní školy, ale tam jsou hlavní problém finance - třídy a soc. zařízení nejsou uzpůsobené malým dětem, musely by se tedy investovat peníze do stavebních úprav. A to jsme tam, kde jsme byli - Město Mladá Vožice nevidí současnou kapacitu jako problém. Škoda. My to jako problém vidíme. M. Petříková Valná hromada Honebního společenstva Vilice Bude se konat v pátek 21.12.2012 od 17:00 hod. v restauraci ve Vilicích. Upozorňuji, že členy HS jsou všichni majitelé lesních a zemědělských pozemků v kú Vilice..


Stáhnout ppt "Zasedání ZO č. 17/2012. konané dne 2.11.2012. Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, J.Klejnová, M.Petříková, J.Kudrna a J.Bednář. Omluveni: P.Procházka. Na 17."

Podobné prezentace


Reklamy Google